Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình

Bài viết Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình”

Đánh giá về Tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình


Xem nhanh
Khóa Học Marketing Tổng Thể ( phần 2) | Các Yếu Tố Vô Hình | Vũ Ngọc Thức
Trước khi xây dựng kế hoạch marketing hay chiến lược tiếp thị tổng thể, bạn cần hiểu rõ Marketing tổng thể là gì?
- Marketing tổng thể hay còn gọi là Overall Marketing, là sự kết hợp các hoạt động như lựa chọn giá trị, sáng tạo giá trị, truyền thông giá trị và phân phối giá trị.
- Mục tiêu: Xây dựng sự hợp tác dài hạn để mang lại những lợi ích đa phương cho các bên có liên quan.

Các video nên xem:
- Khóa Học Marketing Tổng Thể ( phần 1):
https://youtu.be/4_GWduvjLUM
-Kỹ Thuật Viết Bài và Tối Ưu Chuẩn Seo Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=UqsYlcuwTHk
- Kỹ Thuật Viết Bài Và Tối Ưu Chuẩn Seo ( Phần 2): https://youtu.be/7Oa4cpqPsCQ
- Kỹ Thuật Viết Bài Và Tối Ưu Chuẩn Seo ( Phần 1): https://youtu.be/8bDH5XFM9JY
- Các Tiêu Chí Tối Ưu Seo Onpage ( phần 4 ): https://youtu.be/XRxCt5yovZ8
Các Tiêu Chí Tối Ưu Onpage ( phần 3 ): https://youtu.be/rzaaDmsuLoo
- Các Tiêu Chí Tối Ưu Seo Onpage (Phần 2) | Vũ Ngọc Thức: https://www.youtube.com/watch?v=74-X_...
- Các Tiêu Chí Tối Ưu Seo Onpage (Phần 1): https://www.youtube.com/watch?v=vXayK...
- SEO ONPAGE - Cách Tối Ưu Trang WEB | Vũ Ngọc Thức: https://www.youtube.com/watch?v=WmSWg...
- Vũ Ngọc Thức - Khóa Học Marketing SPA (Phần 1) | Cấu Trúc Của 1 WEBSITE: https://youtu.be/P6N6ZlQv1KE
Vũ Ngọc Thức - Khóa Học Marketing SPA (Phần 2) | Cấu Trúc Website | 3 Bộ Phận Chính Của Google: https://youtu.be/YaEBjrMuyYY
- Vũ Ngọc Thức - Khóa Học Làm Video Như Chuyên Gia Bằng Filmora (Phần 3): https://www.youtube.com/watch?v=jY2Ow...
- Vũ Ngọc Thức - Khóa Học Làm Video Như Chuyên Gia Bằng Filmora (Phần 1): https://www.youtube.com/watch?v=a8wR3...
- Cách Thức Hoạt Động Marketing Trên Internet P3 - Cộng Đồng Internet Marketing: https://www.youtube.com/watch?v=YLvv2...
#cactieutritoiuuseoonpage
#marketingtongthe
#khoahoc
#vungocthuc
#cacyeutovohinh

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Xác định tổng giá trị tài sản vô hình tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị của cải/tài sản vô hình – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Xác định tổng giá trị tài sản vô hình) – Xác định giá trị của cải/tài sản vô hình là xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản vô hình theo quy định của pháp luật phù hợp với tổng giá trị thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định bằng các phương pháp thẩm định giá đáp ứng cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Xác định giá trị của cải/tài sản vô hình có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về giá trị tài sản vô hình làm cơ sở cho các giao dịch kinh tế, các vận hành có liên quan. Với xu thế sử dụng tài sản vô hình làm động lực chính để phát triển Doanh nghiệp nói riêng tương đương các nền kinh tế nói chung, vai trò thẩm định giá của cải/tài sản vô hình ngày càng được chú trọng. do đó xác định giá trị tài sản vô hình đã trở nên vô cùng cần thiết giúp cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức, Doanh nghiệp, cá nhân có có những quyết định chính xác trong việc đầu tư, kinh doanh và mua bán của cải/tài sản vô hình minh bạch trên thị trường.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 • Xác định giá trị dự án đầu tư
 • Xác định giá trị công ty
 • Xác định giá trị máy móc thiết bị
 • Xác định giá trị bất động sản

1. Khái niệm tài sản vô hình

tài sản vô hình theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13: là tài sản không có hình thái vật chất và có thể tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế và phải thỏa mãn cùng lúc ấy các khó khăn sau:

 • Không có hình thái vật chất; mặc khác một số tài sản vô hình có thể chứa đựng trong hoặc trên thực thể vật chất, nhưng giá trị của thực thể vật chất là không đáng kể so với tổng giá trị của cải/tài sản vô hình;
 • có khả năng nhận biết được và có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của của cải/tài sản vô hình (ví dụ: hợp đồng, bằng chứng nhận, hồ sơ đăng ký, đĩa mềm máy tính, danh sách khách hàng, báo cáo tài chính, v.v.);
 • có khả năng tạo thu nhập cho người có quyền sở hữu;
 • tổng giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng được.

Theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVS 2013) của cải/tài sản vô hình là của cải/tài sản phi tiền tệ, tự biểu lộ thông qua các đặc điểm kinh tế của chúng. tài sản vô hình không có hình thái vật chất nhưng đem lại quyền và lợi ích kinh tế cho người sở hữu nó. của cải/tài sản vô hình bao gồm loại có khả năng nhận biết được và loại không thể nhận biết được (hay còn gọi là “ Goodwill”). Cũng theo IVS 2013, “Goodwill” bao gồm bất kỳ lợi ích kinh tế trong tương lai nào nảy sinh từ một Doanh nghiệp, một lợi ích trong công ty, hoặc từ việc dùng một nhóm các tài sản, mà lợi ích kinh tế này không thể tách biệt được. Các khái niệm trên được chấp nhận rộng rãi tại nhiều Tiêu chuẩn thẩm định giá khác.

Chuẩn mực kế toán quốc tế số 38 (IAS 38) đưa ra khái niệm của cải/tài sản vô hình là của cải/tài sản phi tiền tệ có khả năng nhận biết được và không có hình thái vật chất. Trong đó, của cải/tài sản vô hình có khả năng nhận biết được nếu có khả năng tách biệt được với thực thể, hoặc là tài sản vô hình phát sinh từ quyền hợp đồng hoặc các quyền khác theo pháp luật.

Tiêu chuẩn thống nhất về hành nghề thẩm định giá chuyên nghiệp (USPAP) của Appraisal Foundation đưa ra khái niệm của cải/tài sản vô hình theo hình thức liệt kê như sau: “ tài sản vô hình là của cải/tài sản không có hình thái vật chất, bao gồm nhưng không giới hạn trong số các tài sản như sau: quyền thương mại (franchises), nhãn hiệu, sáng chế, “goodwill”, cổ phần, cổ phiếu và hợp đồng được tách biệt khỏi của cải/tài sản có hình thái vật chất như phương thuận tiện, trang thiết bị”. Như vậy, khái niệm tài sản vô hình tại USPAP chỉ tập chung vào đặc điểm không có hình thái vật chất của tài sản vô hình mà không nhấn mạnh vào yếu tố “ phi tiền tệ”, cùng lúc ấy chấp nhận “ cổ phần, cổ phiếu”, là của cải/tài sản vô hình. Khái niệm này được sử dụng thường nhật tại Hoa Kỳ và Canada.

Mọi Người Xem :   APEC là gì? Những thông tin cơ bản bạn cần phải biết về APEC

Theo Investopedia tài sản vô hình là của cải/tài sản không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, nhưng vẫn cung cấp giá trị cho chủ sở hữu. Mặc dù một của cải/tài sản vô hình là không thể cầm nắm được, có nghĩa là nó không có sự hiện diện vật lý, nó vẫn có khả năng cung cấp một giá trị xấp xỉ về mặt kinh tế.

✅ Mọi người cũng xem : cây núc nác bán ở đâu

2. Phân loại của cải/tài sản vô hình

Phân loại của cải/tài sản vô hình theo tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 của cải/tài sản vô hình được phân loại thành 4 loại bao gồm: tài sản trí tuệ, các quyền, các mối quan hệ và các nhóm tài sản vô hình khác.

(1). của cải/tài sản trí tuệ là một loại đặc biệt của tài sản vô hình bởi nó được luật pháp bảo vệ khỏi việc dùng trái thẩm quyền cỉa người khác. tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế, tên gọi xuất xứ, tên thương mại, bí mật buôn bán, phát minh khoa học, sáng kiến, quyền tác giả, bản quyền);

(2). Mỗi công ty đều đặn có quyền của mình. Những quyền này có khả năng tồn tại theo những khó khăn của một hợp đồng dưới hình thức văn bản hay không văn bản, là giấy phép vận hành do cơ quan có thẩm quyền cấp, các hợp đồng thuê mượn, hợp đồng cung ứng, hợp đồng phân phối, hợp đồng cung cấp, hoặc các thỏa thuận đặc quyền khác. tổng giá trị của “Quyền” phụ thuộc vào lợi ích tài chính mà các quyền đó đem lại. Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật ví dụ như quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản,…;

(3). Các công ty hiện này đều đặn phải thiết lập mối quan hệ với các đơn vị, tổ chức, các chủ thể và các cá nhân bên ngoài khác. Mối quan hệ này không thể hiện bằng hợp đồng nhưng nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với Doanh nghiệp. Các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi ích kinh tế cho các bên, các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, các tổ chức, cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh hoặc các chủ thể khác, ví dụ như danh sách khách hàng, cơ sở dữ liệu,…;

(4). Nhóm của cải/tài sản vô hình khác người ta thường gọi những của cải/tài sản này là “uy tín kinh doanh”, “thương hiệu” hay “lợi thế thương mại”. Những của cải/tài sản này hình thành là kết quả tổng hợp bởi các yếu tố như tên tuổi, tiếng tăm, sự bảo trợ khách hàng, địa điểm, danh mục và các yếu tố tương tự khác sinh ra các lợi thế kinh tế. Không có phương pháp đánh giá đáng tin cậy về sự đóng góp riêng biệt của từng yếu tố, nhưng có khả năng lượng hóa sự đóng góp chung của cả nhóm vào dòng tiền tăng thêm của Doanh nghiệp một cách hợp lý. Các của cải/tài sản vô hình khác thỏa mãn điều kiện như: là của cải/tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế…

3. Vai trò xác định giá trị của cải/tài sản vô hình

Trong vận hành mua bán, chuyển nhượng tài sản vô hình, xác định tổng giá trị tài sản vô hình có vai trò quan trọng trong việc xác định mức giá để các bên thương lượng. giá trị xác định của của cải/tài sản vô hình có khả năng là mức giá tối đa mà người mua nên trả hoặc mức giá hợp lý mà người bán đưa ra để thương lượng.

tài sản vô hình chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị của Doanh nghiệp do đó khi mua bán, sáp nhập công ty, việc xác định tổng giá trị tài sản vô hình để làm cơ sở thương lượng, giao dịch rất quan trọng.

Nhìn chung tài sản vô hình có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tổng giá trị của cải/tài sản vô hình để làm cơ sở cho các giao dịch kinh tế, các vận hành có liên quan.

Đối với Doanh nghiệp vai trò của tài sản vô hình có ý nghĩa rất quan trọng trong sự nhận diện phát triển công ty. Bởi vì công ty trong thời đại giá trị Doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào của cải/tài sản trí tuệ. Đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

 • của cải/tài sản vô hình cải thiện khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp và góp phần quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh Doanh nghiệp, thu hút được sự quan tâm của khách hàng, cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như mở rộng thị phần của Doanh nghiệp.
 • tài sản vô hình làm tăng tổng giá trị công ty góp phần tạo nên thành công của công ty do sự phất triển của việc ứng dụng công nghệ, phần mềm, dùng lao động kỹ thuật cao,…cũng như các quy định chặt chẽ về sở hữu trí tuệ
 • của cải/tài sản vô hình là nguồn lực quan trọng trong sản xuất, buôn bán tương đương phát triển kinh tế, thu hút các khoản đầu tư từ nước ngoài. Các nước càng phát triển thì tỷ trọng đầu tư vào các nguồn lực vô hình càng có chiều hướng chiếm ưu thế so với các khoản đầu tư vào các nguồn lực hữu hình.

✅ Mọi người cũng xem : kháng chiến tự lực cánh sinh là gì

4. Mục đích xác định giá trị tài sản vô hình

Mục đích xác định giá trị tài sản vô hình phản ánh mong muốn sử dụng tài sản vô hình cho một công việc nhất định. Mục đích của xác định giá tài sản vô hình quyết định đến mục đích dùng của cải/tài sản vô hình vào việc gì. Nó phản ánh những đòi hỏi vè mặt lợi ích mà tài sản vô hình cần tạo ra cho chủ thế trong mỗi công việc hay giao dịch được xác định. Trong nền kinh tế thị trường, mục đích xác định tổng giá trị tài sản vô hình phục vụ thường xuyên mục đích khác nhau:

 • Xác định tổng giá trị tài sản vô hình mua, bán, chuyển nhượng tài sản vô hình, cấp phép dùng tài sản vô hình
 • Xác định giá trị tài sản vô hình mua lại, sáp nhập, bán một phần hoặc toàn bộ công ty
 • Cung cấp thông tin phục vụ cho việc quản lý công ty
 • Thế chấp của cải/tài sản vô hình vay vốn ngân hàng
 • Xác định tổng giá trị tài sản vô hình góp vốn, phân chia lợi nhuận, tranh chấp liên quan đến tài sản vô hình và tố tụng phá sản
 • Báo cáo thuế, báo cáo tài chính
 • Xác định tổng giá trị của cải/tài sản vô hình phục vụ các mục đích khác theo quy định của pháp luật.
Mọi Người Xem :   Core là gì? Khái niệm Core i3, i5, i7 và i9 là gì?

5. Phương pháp xác định giá trị của cải/tài sản vô hình

Các phương pháp xác định tổng giá trị tài sản vô hình được tuân thủ theo tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 bao gồm: Phương pháp so sánh thuộc các cách tiếp cận từ thị trường; Phương pháp chi phí tái tạo, phương pháp chi phí thay thế thuộc cách tiếp cận từ chi phí; Phương pháp Tiền sử dụng tài sản vô hình, phương pháp lợi nhuận vượt trội, phương pháp mức thu nhập tăng thêm thuộc cách tiếp cận từ thu nhập. Thẩm định viên cần phải căn cứ trên cơ sở từng loại tài sản vô hình, mục đích xác định giá trị, giấy tờ pháp lý, tài liệu thông tin thu thập được từ đó thẩm định viên đưa ra phương pháp xác định giá trị của cải/tài sản vô hình phù hợp.

✅ Mọi người cũng xem : energizer power max p16k pro mua ở đâu

5.1. Phương pháp so sánh

Xác định tổng giá trị của cải/tài sản vô hình bằng phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường. giá trị của tài sản vô hình cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào việc so sánh, phân tích thông tin của các tài sản vô hình tương tự có giá giao dịch trên thị trường.

Lựa chọn và phân tích cụ thể đặc điểm, tính tương đồng của của cải/tài sản vô hình so sánh với tài sản vô hình cần thẩm định giá, cụ thể:

 • Các quyền liên quan đến sở hữu của cải/tài sản vô hình;
 • Các điều khoản về tài chính liên quan đến việc mua bán, hoặc chuyển giao quyền dùng;
 • Lĩnh vực ngành nghề mà của cải/tài sản vô hình đang được sử dụng;
 • Yếu tố địa lý, khu vực ảnh hưởng đến việc sử dụng tài sản vô hình;
 • Các đặc điểm gây ảnh hưởng tuổi đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình;
 • Các đặc điểm khác của của cải/tài sản vô hình.

giá trị của của cải/tài sản vô hình cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào việc so sánh, phân tích thông tin của các tài sản vô hình tương tự có giá giao dịch trên thị trường. Lựa chọn và phân tích cụ thể đặc điểm, tính tương đồng của tài sản vô hình so sánh với của cải/tài sản vô hình cần thẩm định giá, cụ thể: Các quyền liên quan đến sở hữu của cải/tài sản vô hình; Các điều khoản về tài chính liên quan đến việc mua bán, hoặc chuyển giao quyền sử dụng; Lĩnh vực ngành nghề mà TSVH đang được dùng; Yếu tố địa lý, khu vực gây ảnh hưởng việc dùng tài sản vô hình; Các đặc điểm ảnh hưởng đến tuổi đời kinh tế còn lại của của cải/tài sản vô hình; Các đặc điểm khác của tài sản vô hình.

Thẩm định viên sử dụng ít nhất 03 tài sản vô hình tương tự để so sánh. Trường hợp chỉ thu thập được thông tin của 02 của cải/tài sản vô hình tương tự đã được giao dịch trên thị trường thì kết quả thẩm định giá từ cách tiếp cận thị trường chỉ được sử dụng để kiểm tra, đối chiếu với kết quả thẩm định giá có được từ cách tiếp cận khác.

✅ Mọi người cũng xem : lấy sỉ túi xách quảng châu ở đâu

5.2. Phương pháp chi phí tái tạo

Xác định tổng giá trị của cải/tài sản vô hình bằng phương pháp phương pháp chi phí tái tạo là xác định tổng giá trị của một của cải/tài sản vô hình thông qua việc tính toán chi phí tạo ra một của cải/tài sản khác tương đồng với tài sản vô hình cần thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành. Phương pháp chi phí tái tạo thuộc cách tiếp cận từ chi phí.

tổng giá trị của của cải/tài sản vô hình = Chi phí tái tạo – giá trị hao mòn lũy kế + Lợi nhuận của nhà sản xuất

5.3. Phương pháp chi phí thay thế

Phương pháp chi phí thay thế xác định tổng giá trị của một tài sản vô hình thông qua việc tính toán chi phí thay thế của cải/tài sản đó bằng một tài sản khác có chức năng, công dụng tương tự theo giá thị trường hiện hành. Phương pháp chi phí tái tạo thuộc cách tiếp cận từ chi phí

tổng giá trị của tài sản vô hình = Chi phí thay thế – giá trị hao mòn lũy kế + Lợi nhuận của nhà sản xuất

Khi xác định giá trị của của cải/tài sản vô hình theo phương pháp chi phí thay thế thẩm định viên cần xem xét các nội dung sau: Các đặc điểm khác nhau có khả năng đo lường được của của cải/tài sản thay thế và của cải/tài sản thẩm định; Thời điểm đánh giá các chi phí thay thế so với thời điểm thẩm định giá.

5.4. Phương pháp Tiền sử dụng tài sản vô hình

giá trị của của cải/tài sản vô hình được tính toán trên cơ sở tổng giá trị hiện nay của dòng tiền dùng tài sản vô hình mà tổ chức, cá nhân nhận được khi cho phép dùng của cải/tài sản vô hình. Phương pháp tiền dùng tài sản vô hình thuộc cách tiếp cận từ mức lương.

Phương pháp này đặt ra giả định rằng tổ chức hoặc cá nhân không sở hữu của cải/tài sản vô hình phải trả tiền để dùng nó. Vì vậy, phương pháp này tính tổng giá trị tài sản vô hình thông qua việc tính các khoản tiền sử dụng tài sản vô hình tiết kiệm được nếu tổ chức hoặc cá nhân đó sở hữu tài sản vô hình.

Phương pháp này được thực hiện bằng cách chiết khấu dòng tiền trong tương lai là khoản tiền sử dụng tài sản vô hình tiết kiệm được đã trừ thuế (nếu có).

Việc tính toán dòng tiền dùng của cải/tài sản vô hình, thuế, chi phí duy trì và các khoản chi phí hỗ trợ khác phải nhất quán. chi tiết, nếu tổ chức cá nhân sở hữu của cải/tài sản vô hình chịu trách nhiệm trả chi phí duy trì (ví dụ chi phí quảng cáo, hoặc chi phí nghiên cứu duy trì và phát triển), thì tiền sử dụng tài sản vô hình cũng như dòng tiền trả để được dùng tài sản vô hình cũng cần tính đến các chi phí này. Ngược lại, nếu chi phí duy trì không bao gồm trong tiền sử dụng tài sản vô hình, thì chi phí này cũng cần được loại bỏ khỏi dòng tiền trả để sử dụng của cải/tài sản vô hình.

Mọi Người Xem :   Cầu Cổng Vàng - Cây cầu đẹp và lãng mạn nhất thế giới

5.5. Phương pháp lợi nhuận vượt trội

Phương pháp lợi nhuận vượt trội ước tính tổng giá trị của tài sản vô hình trên cơ sở chênh lệch giữa các khoản lợi nhuận có được của một Doanh nghiệp khi dùng và khi không dùng tài sản vô hình này. Phương pháp lợi nhuận vượt trội thuộc cách tiếp cận từ mức lương.

Trong phương pháp lợi nhuận vượt trội, giá trị tài sản vô hình được ước tính trên cơ sở chênh lệch của tổng giá trị Hiện tại của hai dòng tiền chiết khấu trong trường hợp của cải/tài sản vô hình cần thẩm định giá được dùng để tạo ra mức lương vượt trội cho chủ thể và trong trường hợp chủ thể không dùng tài sản vô hình cần thẩm định giá.

✅ Mọi người cũng xem : cá nhân không cư trú là gì

5.6. Phương pháp mức thu nhập tăng thêm

Phương pháp thu nhập tăng thêm xác định giá trị của của cải/tài sản vô hình thông qua tổng giá trị hiện nay của các dòng tiền được cho là phát sinh từ đóng góp của của cải/tài sản vô hình cần thẩm định giá sau khi loại trừ tỷ lệ dòng tiền phát sinh từ đóng góp của các của cải/tài sản khác. Phương pháp mức thu nhập tăng thêm thuộc cách tiếp cận từ mức thu nhập.

Phương pháp mức thu nhập tăng thêm được thực hiện như sau:

– Ước tính các dòng tiền kỳ vọng được tạo ra do sử dụng tài sản vô hình cần thẩm định giá. Dòng tiền được tạo ra do dùng của cải/tài sản vô hình cần thẩm định giá được ước tính bằng cách hạn chế trừ khỏi dòng tiền kỳ vọng nói trên khoản đóng góp được tạo ra do sử dụng các của cải/tài sản hữu hình, của cải/tài sản tài chính và các tài sản vô hình khác với tài sản vô hình cần thẩm định (gọi chung là của cải/tài sản đóng góp).

Khoản đóng góp của tài sản đóng góp là khoản mức lương hợp lý được tạo ra bởi của cải/tài sản đóng góp, bao gồm phần lợi nhuận từ của cải/tài sản đóng góp và phần bù đắp cho khoản đầu tư ban đầu do sự Giảm giá trị của của cải/tài sản theo thời gian. Khoản mức lương hợp lý cho của cải/tài sản đóng góp được tính thông qua các bước:

 • Bước 1: xác định những của cải/tài sản có đóng góp vào dòng tiền thu nhập;
 • Bước 2: ước tính tổng giá trị của những tài sản đóng góp này;
 • Bước 3: xác định thu nhập của của cải/tài sản đóng góp trên cơ sở tỷ suất lợi nhuận hợp lý và tổng giá trị của các tài sản đóng góp.

– Phần còn lại của dòng tiền kỳ vọng sau khi hạn chế trừ khoản đóng góp được tạo ra do sử dụng các của cải/tài sản đóng góp được chiết khấu về giá trị hiện nay. Tổng giá trị hiện nay của dòng tiền đã điều chỉnh này là giá trị của tài sản vô hình cần thẩm định giá.

Khi tiến hành xác định giá trị của cải/tài sản vô hình, thẩm định viên có thể lựa chọn thông tin thu thập đảm bảo tính chính xác của kết quả thẩm định giá từ đó áp dụng các cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá phù hợp với từng loại tài sản vô hình

6. Doanh nghiệp xác định tổng giá trị của cải/tài sản vô hình uy tín

giá trị của công ty ngày nay không còn nằm ở các tài sản hữu hình mà nằm ở các tài sản vô hình như: tổng giá trị thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, quyền thương mại, cơ sở dữ liệu, thông tin, nguồn nhân lực, bí kíp kinh doanh, khách hàng…Đó là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Doanh nghiệp. Vì vậy việc xác định tổng giá trị của cải/tài sản vô hình trở lên vô cùng quan trọng đối với các Doanh nghiệp trong sự phát triển Doanh nghiệp đó.

Thẩm định giá Thành Đô luôn thấu hiểu được tầm quan trọng của tài sản vô hình đối với công ty. Chúng Tôi hiện là Doanh nghiệp xác định tổng giá trị của cải/tài sản vô hình uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Thẩm định giá Thành Đô cùng đội ngũ thẩm định viên có bề dày kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực thẩm định giá của cải/tài sản vô hình tại Việt Nam cũng như các của cải/tài sản vô hình nước ngoài. công ty chúng tôi đã thực hiện thường xuyên hợp đồng thẩm định giá của cải/tài sản có quy mô lớn, tính chất phức tạp và đòi hỏi bắt buộc khắt khe nhất đối với ngành thẩm định giá liên quan đến các hoạt động góp vốn liên kết đầu tư, mua bán sáp nhập công ty (M&A), tư vấn cổ phần hóa công ty, chuyển nhượng, góp vốn, vay vốn ngân hàng… góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết liệt chính xác trong việc buôn bán và mua bán minh bạch trên thị trường.

Với hệ thống thẩm định giá rộng toàn quốc: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Cần Thơ, Lâm Đồng và các vùng lân cận, Chúng Tôi chắc chắn sẽ phục vụ đầy đủ và kịp thời yêu cầu thẩm định giá của quý khách hàng trên toàn quốc. Trải qua một quá trình phát triển Thẩm định giá Thành Đô đã khẳng định được vị thế, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng, lòng tin đối với khách hàng và được các tổ chức, Doanh nghiệp, cơ quản lý Nhà nước đánh giá cao. Năm 2019, (TDVC) vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín 2019”, Năm 2020 Thành Đô được vinh danh “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu tin cậy 2020” góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết liệt chính xác trong việc đầu tư, buôn bán và mua bán minh bạch trên thị trường.

QÚY KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 • Hội sở: Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: 0985 103 666 – 0906020090 | Email: [email protected]
 • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc:XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết: “của cải/tài sản vô hình là gì? Xác định giá trị tài sản vô hình tại chuyên mục tin thẩm định giá của Doanh nghiệp cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu Việt Nam.  

liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.comCác câu hỏi về yếu tố vô hình là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê yếu tố vô hình là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts