Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toán

Bài viết Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toán thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toán trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toán”

Đánh giá về Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toán


Xem nhanh
Hướng dẫn học Tin Học lớp 8
Chương 1: Lập trình đơn giản
- Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
https://youtu.be/CSlM-Qw86RM
- Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
https://youtu.be/YBC2UWiPfbo
- Bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal
https://youtu.be/l4uZzPNuBGA
- Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
https://youtu.be/mb76wiAvvC0
- Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán
https://youtu.be/AaR3wfQdauQ
- Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình
https://youtu.be/JwFMiVpVpmE
- Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
https://youtu.be/u_VoKAh480s
- Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
https://youtu.be/CxHvhWecYG4
- Bài 6: Câu lệnh điều kiện
https://youtu.be/uUbDm1kpSwk
- Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện
https://youtu.be/xbM_LGACMZA
- Bài 7: Câu lệnh lặp
https://youtu.be/a3R_FKL3zT8
- Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For ... do
https://youtu.be/ieWf8z8iuKA
- Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
https://youtu.be/bSpRDaHlyoY
- Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While ... do
https://youtu.be/viTikiF_7aI
- Bài 9: Làm việc với dãy số
https://youtu.be/OT8y0NvNEWk
- Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
https://youtu.be/n3KsDmdOFys

Xem thêm:
- Hướng dẫn học tin học lớp 4
- Hướng dẫn học tin học lớp 5
- Hướng dẫn học tin học lớp 6
- Hướng dẫn học tin học lớp 9
tại:
Channel Link: https://www.youtube.com/c/ForlangWorld
Webpage: https://sites.google.com/view/forlang-world
Fanpage: https://www.facebook.com/emvuiemhoc

Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toán

YOMEDIA

UREKA

ADMICRO

Lý thuyết10 Trắc nghiệm7 BT SGK 926 FAQ

Nội dung bài học bài Bài toán và thuật toán dưới đây sẽ giúp các em tìm hiểu khái biệm bài toán trong Tin học, khái niệm thuật toán, cách biểu diễn thuật toán, hiểu được quan hệ giữa các khái niệm “Bài toán” – “Thuật toán” – “Ngôn ngữ lập trình”, rèn cho các em kĩ năng biểu diễn các thuật toán tìm kiếm nhị phân, tìm kiếm tuần tự; thuật toán sắp xếp bằng cách tráo đổi;… Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học.

ADSENSE

Tóm tắt lý thuyết

✅ Mọi người cũng xem : luận điểm khoa học là gì

1.1. Khái niệm bài toán

✅ Mọi người cũng xem : hỏi cung là gì

a. Khái niệm

 • Bài toán là một việc nào đó mà con người muốn máy tính thực hiện
 • Các yếu tố của một bài toán:
  • Input: Thông tin đã biết, thông tin đưa vào máy tính
  • Output: Thông tin cần tìm, thông tin lấy ra từ máy tính

✅ Mọi người cũng xem : na2so4 là chất gì

b. Ví dụ

 • Tìm USCLN của 2 số nguyên dương
 • Tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên dương a,b,c
 • Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (a≠0)
Mọi Người Xem :   Cây cỏ mực là cây gì? 20 tác dụng của cây cỏ mực có thể bạn chưa biết

✅ Mọi người cũng xem : sơ cấp lý luận chính trị là gì

1.2. Khái niệm thuật toán

a. Khái niệm

Thuật toán để giải một bài toán là:

 • Một dãy hữu hạn các thao tác (tính dừng)
 • Các thao tác được tiến hành theo một trình tự xác định (tính xác định)
 • Sau khi thực hiện xong dãy các thao tác đó ta nhận được Output của bài toán (tính đúng đắn)

b. Cách biểu diễn thuật toán

Có 2 cách để biểu diễn thuật toán:

 • Cách sử dụng phương pháp liệt kê: Nêu ra tuần tự các thao tác cần tiến hành
  • Ví dụ: Cho bài toán Tìm nghiệm của phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0 (a≠0)?
  • Xác định bài toán
   • Input: Các số thực a, b, c
   • Output: Các số thực x thỏa mãn ax+ bx + c = 0 (a≠0)
  • Thuật toán:
   • Bước 1: Nhập a, b, c (a≠0)
   • Bước 2: Tính Δ = b2 – 4ac
   • Bước 3: Nếu Δ>0 thì phương trình có 2 nghiệm là
   •  (x_1=frac-b+sqrttriangle2a)  ;   (x_2=frac-b-sqrttriangle2a) rồi kết thúc
   • Bước 4: Nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm kép (x_1,2=frac-b2b) rồi kết thúc thuật toán. Nếu không chuyển sang bước tiếp theo
   • Bước 5: Kết luận phương trình vô nghiệm rồi kết thúc
 • Cách sử dụng sơ đồ khối
  • Hình thoi Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 9: thể hiện thao tác so sánh;
  • Hình chữ nhật Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 10:  thể hiện các phép tính toán;
  • Hình ô van Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 11: thể hiện thao tác nhập, xuất dữ liệu;
  • Các mũi tên Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 12: qui định trình tự thực hiện các thao tác.

✅ Mọi người cũng xem : bướm đen bay vào nhà là điềm gì

1.3. một vài ví dụ về thuật toán

Bài toán 1: Kiểm tra tính nguyên tố

1. Xác định bài toán

 • Input: N là một số nguyên dương
 • Output:
  • N là số nguyên tố hoặc
  • N không là số nguyên tố
 • Định nghĩa: “một số nguyên dương N là số nguyên tố nếu nó chỉ có đúng hai ước là 1 và N”
 • Tính chất:
  • Nếu N = 1 thì N không là số nguyên tố
  • Nếu 1 < N < 4 thì N là số nguyên tố

2. Ý tưởng

 • N<4: Xem như bài toán đã được giải quyết
 • N>=4: Tìm ước i đầu tiên > 1 của N
  • Nếu i < N thì N không là số nguyên tố (vì N có ít nhất 3 ước 1, i, N)
  • Nếu i = N thì N là số nguyên tố

3. Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

 • Bước 1: Nhập số nguyên dương N;
 • Bước 2: Nếu N=1 thì thông báo “N không là số nguyên tố”, kết thúc;
 • Bước 3: Nếu N<4 thì thông báo “N là số nguyên tố”, kết thúc;
 • Bước 4: (i leftarrow2 😉
 • Bước 5: Nếu i là ước của N thì đến bước 7
 • Bước 6: (i leftarrow i +1) rồi quay lại bước 5; (Tăng i lên 1 đơn vị)
 • Bước 7: Nếu i = N thì thông báo “N là số nguyên tố”, ngược lại thì thông báo “N không là số nguyên tố”, kết thúc;

b) Sơ đồ khối

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 13

Hình 1. Sơ đồ khối thuật toán kiểm tra tính nguyên tố của một số nguyên dương N

Lưu ý: Nếu N >= 4 và không có ước trong phạm vi từ 2 đến phần nguyên căn bậc 2 của N thì N là số nguyên tố

Bài toán 2: Sắp xếp bằng cách tráo đổi

1. Xác định bài toán

 • Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2,…,an
  • Ví dụ : Dãy A gồm các số nguyên: 2          4          8          7          1          5
 • Output: Dãy A được sắp xếp thành dãy không hạn chế
  • Dãy A sau khi sắp xếp: 1          2          4          5          7          8

2. Ý tưởng

 • Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước > số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. (Các số lớn sẽ được đẩy dần về vị trí xác định cuối dãy)
 • Việc này lặp lại thường xuyên lượt, mỗi lượt tiến hành nhiều lần so sánh cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa
Mọi Người Xem :   LÒNG YÊU NƯỚC - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh

3. Xây dựng thuật toán

 • Bước 1. Nhập N, các số hạng a1, a2,…,an;
 • Bước 2. Đầu tiên gọi M là số số hạng cần so sánh, vậy M sẽ chứa tổng giá trị của N: (M leftarrow N);
 • Bước 3. Nếu số số hạng cần so sánh < 2 thì dãy đã được sắp xếp. Kết thúc;
 • Bước 4. M chứa giá trị mới là số phép so sánh cần thực hiện trong lượt: (M leftarrow M-1). Gọi i là số thứ tự của mỗi lần so sánh, đầu tiên i 0;
 • Bước 5. Để thực hiện lần so sánh mới, i tăng lên 1 (lần so sánh thứ i)
 • Bước 6. Nếu lần so sánh thứ i> số phép so sánh M: đã hoàn tất M số phép so sánh của lượt này. Lặp lại bước 3, bắt đầu lượt kế (với số số hạng cần so sánh mới chính là M đã Giảm 1 ở bước 4);
 • Bước 7. So sánh 2 phần tử ở lần thứ i là ai và ai+1. Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi 2 phần tử này;
 • Bước 8. Quay lại bước 5

a) Đối chiếu, hình thành các bước liệt kê

 • Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…,an;
 • Bước 2: (M leftarrow N 😉
 • Bước 3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp, rồi kết thúc;
 • Bước 4: (M leftarrow M-1 ; i leftarrow 0 😉
 • Bước 5: ( i leftarrow i – 1 😉
 • Bước 6: Nếu i > M thì quay lại bước 3;
 • Bước 7: Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhéu;
 • Bước 8: Quay lại bước 5;

b) Sơ đồ khối

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 14

Hình 2. Sơ đồ khối thuật toán sắp xếp bằng cách tráo đổi

Bài toán 3: Tìm kiếm tuần tự

1. Xác định bài toán

 • Input : Dãy A gồm N số nguyên khác nhau a1, a2,…,an và một số nguyên k (khóa)
  • Ví dụ : Dãy A gồm các số nguyên: 5     7     1     4     2     9     8     11     25     51 . Và k = 2 (k = 6)
 • Output: Vị trí i mà ai = k hoặc thông báo không tìm thấy k trong dãy. Vị trí của 2 trong dãy là 5 (không tìm thấy 6)

2. Ý tưởng

Tìm kiếm tuần tự được thực hiện một cách tự nhiên: Lần lượt đi từ số hạng thứ nhất, ta so sánh giá trị số hạng đang xét với khóa cho đến khi gặp một vài hạng bằng khóa hoặc dãy đã được xét hết mà không tìm thấy giá trị của khóa trên dãy.

3. Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

 • Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và tổng giá trị khoá k;
 • Bước 2: (i leftarrow 1;)
 • Bước 3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;
 • Bước 4: (i leftarrow i + 1;)
 • Bước 5: Nếu i > N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị bằng k, rồi kết thúc;
 • Bước 6: Quay lại bước 3;

b) Sơ đồ khối

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 15

Hình 3. Sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm tuần tự

Bài toán 4: Tìm kiếm nhị phân

1. Xác định bài toán

 • Input: Dãy A là dãy tăng gồm N số nguyên khác nhéu a1, a2,…,an và một số nguyên k.
  • Ví dụ: Dãy A gồm các số nguyên: 2     4     5     6     9     21     22     30     31     33. Và k = 21 (k = 25)
 • Output : Vị trí i mà ai = k hoặc thông báo không tìm thấy k trong dãy. Vị trí của 21 trong dãy là 6 (không tìm thấy 25)

2. Ý tưởng

 • dùng tính chất dãy A đã sắp xếp tăng, ta tìm cách thu hẹp nhénh vùng tìm kiếm bằng cách so sánh k với số hạng ở giữa phạm vi tìm kiếm (agiữa), khi đó chỉ xảy ra một trong ba trường hợp:
  • Nếu agiữa= k thì tìm được chỉ số, kết thúc;
  • Nếu agiữa > k thì  việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ ađầu (phạm vi) (rightarrow) agiữa – 1;
  • Nếu agiữa < k  việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ agiữa + 1 (rightarrow) acuối (phạm vi).
 • quá trình trên được lặp lại cho đến khi tìm thấy khóa k trên dãy A hoặc phạm vi tìm kiếm bằng rỗng.
Mọi Người Xem :   Mua dầu tràm ở đâu đúng giá, nguyên chất, an toàn cho Mẹ và Bé? - HAKU Farm

3. Xây dựng thuật toán

a) Cách liệt kê

 • Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và tổng giá trị khoá k;
 • Bước 2: Đầu (leftarrow) 1; Cuối (leftarrow) N;
 • Bước 3: Giữa [(Đầu+Cuối)/2];
 • Bước 4: Nếu aGiữa = k thì thông báo chỉ số Giữa, rồi kết thúc;
 • Bước 5: Nếu aGiữa > k thì đặt Cuối = Giữa – 1 rồi chuyển sang bước 7;
 • Bước 6: Đầu (leftarrow) Giữa + 1;
 • Bước 7: Nếu Đầu > Cuối thì thông báo không tìm thấy khóa k trên dãy, rồi kết thúc;
 • Bước 8: Quay lại bước 3.

b) Sơ đồ khối

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 16

Hình 4. Sơ đồ khối thuật toán tìm kiếm tuần tự

2. Luyện tập Bài 4 Tin học 10

Sau khi học xong bài này, các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

 • Khái niệm bài toán trong Tin học
 • Khái niệm thuật toán và cách biểu diễn thuật toán
 • một số ví dụ về thuật toán: Kiểm tra tính nguyên tố, sắp xếp bằng cách tráo đổi, tìm kiếm tuần tự, tìm kiếm nhị phân

✅ Mọi người cũng xem : học pha chế ở đâu tốt nhất hà nội

2.1. Trắc nghiệm

Các em có khả năng hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 4 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A. Tính xác định, tính kết nối, tính đúng đắn
  • B. Tính dừng, tính kết nối, tính xác định
  • C. Tính dừng, tính xác định, tính đúng đắn
  • D. Tính tuần tự: Từ  input cho ra output
  • A. Thời gian chạy nhénh
  • B. Tốn ít bộ nhớ
  • C. Cả A và B đều đặn đúng
  • D. Tất cả các phương án đều sai
  • A. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
  • B. Sơ đồ mô tả thuật toán
  • C. Sơ đồ về cấu trúc máy tính
  • D. Sơ đồ thiết kế vi điện tử 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nha!

— Mod Tin Học 10 HỌC247

MGID

Bài học cùng chương

ADSENSE

ADMICRO

image

Bộ đề thi nổi bật

image

ADSENSE

ADMICRO

image

XEM nhéNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

YOMEDIA

YOMEDIA

ON

x
image


Các câu hỏi về xác định bài toán trong tin học là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê xác định bài toán trong tin học là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết xác định bài toán trong tin học là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết xác định bài toán trong tin học là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết xác định bài toán trong tin học là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về xác định bài toán trong tin học là gì


Các hình ảnh về xác định bài toán trong tin học là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về xác định bài toán trong tin học là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm nội dung về xác định bài toán trong tin học là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 17

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toánTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm bài toána. Khái niệmb. Ví dụ1.2. Khái niệm thuật…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 18

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toánTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm bài toána. Khái niệmb. Ví dụ1.2. Khái niệm thuật…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 19

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toánTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm bài toána. Khái niệmb. Ví dụ1.2. Khái niệm thuật…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 20

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toánTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm bài toána. Khái niệmb. Ví dụ1.2. Khái niệm thuật…
I2 - Iot - Chất hoá học 21

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toánTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm bài toána. Khái niệmb. Ví dụ1.2. Khái niệm thuật…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 22

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toánTóm tắt lý thuyết1.1. Khái niệm bài toána. Khái niệmb. Ví dụ1.2. Khái niệm thuật…