Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi Tôm

Bài viết Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi Tôm thuộc chủ đề về Tử Vi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi Tôm trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi Tôm”

Đánh giá về Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi Tôm


Xem nhanh
Hôm nay Dũng cá chia sẻ với các bạn về vai trò của vị khuẩn quang hợp trong ao nuôi tôm cá

06/04/2021 | 7432 người đọc

– PGS.TS Phạm Thị Tuyết Ngân, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ –

I. Giới thiệu

I. Giới thiệu

Vi khuẩn quang hợp (PSB) là vi khuẩn có khả năng tổng hợp thức ăn bằng cách sử dụng ánh sáng mặt trời. Không giống như thực vật, tảo và vi khuẩn lam, chúng sử dụng hydro (H2), hydro sunfua (H2S) hoặc lưu huỳnh (S) làm chất cho điện tử. Vi khuẩn quang hợp cũng khác với vi khuẩn lam ở chỗ chúng không có chất diệp lục để hấp thụ ánh sáng mà chúng chứa chất diệp lục khuẩn, có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng ngắn hơn chất diệp lục. do đó, chúng được tìm thấy trong các thủy vực sâu nơi ánh sáng có bước sóng ngắn có khả năng xuyên qua được. ngoài ra chúng cũng phân bố rộng rãi ở ruộng, ao, hồ, sông, biển và trong đất, đặc biệt là trong đất bùn giàu hữu cơ và ô nhiễm.

Vi khuẩn quang hợp

✅ Mọi người cũng xem : trần bình trọng ở đâu

II. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn quang hợp (QH)

II. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn quang hợp (QH)

Vi khuẩn QH bao gồm các nhóm: vi khuẩn tía lưu huỳnh, vi khuẩn tía không lưu huỳnh và vi khuẩn lưu huỳnh lục. Vi khuẩn QH tía là các tế bào Gram âm, đơn bào, có các dạng cầu, xoắn, hình que ngắn, hình dấu phẩy…đứng riêng lẻ hoặc hình chuỗi. Sinh sản bằng cách nhân đôi, một số loài sinh sản bằng cách nảy chồi. Chúng có khả năng chuyển hóa năng lượng mặt trời thành năng lượng hóa học bởi quy trình quang hợp kị khí. Vi khuẩn tía thường có màu hồng đến màu đỏ tía, sắc tố quang hợp chính là Bacteriochlorophyll a hoặc b. Cơ quan quang hợp là màng quang hợp được gắn với màng tế bào. Năm 1907, Molisch là người đầu tiên phát hiện ra chúng nên gọi chung vi khuẩn QH là Rhodobacteria Molisch 1907. Nhóm này gồm 2 họ là Thiorhodaceae (những vi khuẩn tía có khả năng hình thành giọt “S” bên trong tế bào) và Athiorhodaceae (những vi khuẩn tía không có khả năng hình thành giọt “S” bên trong tế bào). Nhóm vi khuẩn tía bao gồm 2 họ sau này được đổi tên là bộ Rhodospirillales và hai họ Chromatiaceae và Rhodospirillaceae.

một vài đặc điểm phân loại của vi khuẩn QH được mô tả cụ thể như sau: 1) vi khuẩn lưu huỳnh màu tía (Purple sulfur bacteria) là vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, có khả năng quang tự dưỡng vô cơ (photolithoautotroph), tế bào có chứa chlorophyll a hoặc b; sử dụng H2, H2S hay S, có khả năng di động với tiên mao mọc ở cực. 2) Vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía (Nonsulfure purple bacteria) là nhóm vi khuẩn quang dị dưỡng hữu cơ (photoorganoheterotrophs) thường kỵ khí bắt buộc, một số loài là quang tự dưỡng vô cơ không bắt buộc (trong tối là hoá dị dưỡng hữu cơ – chemoorganoheterotrophs). Trong quang hợp thường dùng chất hữu cơ, đôi khi sử dụng hợp chất lưu huỳnh dạng khử hoặc H2. có thể di động với tiên mao mọc ở cực, hoặc không di động. 3) Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục (Green sulfure bacteria) là vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, có khả năng quang tự dưỡng vô cơ (photolithoautotroph), tế bào có chứa chlorophyll a cùng với b, c hoặc e, chứa caroten nhóm 5. Trong quang hợp thường sử dụng H2, H2S hay S. Hạt lưu huỳnh tích luỹ bên ngoài tế bào, không có khả năng di động, một vài loài có túi khí. 4) Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục (Green nonsulfur bacteria) là các vi khuẩn đa bào, dạng sợi, thường kỵ khí không yêu cầu, thường là quang dị dưỡng (photoheterotroph), có loài quang tự dưỡng hoặc hoá dị dưỡng. Tế bào có chứa chlorophyll a và c, trong quang dị dưỡng là glucose, axit amin, axit hữu cơ; trong quang tự dưỡng là H2, H2S. Giống điển hình là Chloroflexus, Chloronema…. Dựa vào các đặc điểm dinh dưỡng mô tả trên vi khuẩn quang hợp đã được nghiên cứu và ứng dụng thường xuyên trong NTTS, đặc biệt là trong nuôi tôm.    

Mọi Người Xem :   Bác sĩ tư vấn - Tư vấn, giải đáp về tất cả các bệnh lý sức khỏe

Vi khuẩn QH bao gồm các nhóm:vi khuẩn tía lưu huỳnh, vi khuẩn tía không lưu huỳnh và vi khuẩn lưu huỳnh lục. 

III. H2S và quá trình chuyển hoá các hợp chất lưu huỳnh trong ao nuôi tôm

III. H2S và quá trình chuyển hoá các hợp chất lưu huỳnh trong ao nuôi tôm

H2S lại là chất độc đối với tôm, trong ao nuôi lưu huỳnh nằm trong thành phần của các axit amin có chứa lưu huỳnh như methionin, cystein và trong một vài loại enzym. Thực vật hấp thu hợp chất lưu huỳnh vô cơ chủ yếu dưới dạng SO42- và chuyển hoá thành dạng lưu huỳnh hữu cơ trong cơ thể. Khi động thực vật chết đi, quá trình phân huỷ vi sinh vật các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh ở khó khăn hiếu khí sẽ tạo ra H2SO4, và trong khó khăn thiếu oxy sẽ tạo ra H2S.

quy trình oxi hóa các hợp chất lưu huỳnh

quy trình oxi hóa các hợp chất lưu huỳnh

✅ Mọi người cũng xem : rem ở trẻ sơ sinh là gì

– Oxi hoá do vi khuẩn tự dưỡng hoá năng: Các vi khuẩn tự dưỡng hoá năng có khả năng oxi hoá các hợp chất lưu huỳnh vô cơ (S2O32-), H2S và lưu huỳnh nguyên chất thành dạng SO42- theo các phương trình sau:

 Oxi hoá do vi khuẩn tự dưỡng hoá năng: Các vi khuẩn tự dưỡng hoá năng có khả năng oxi hoá các hợp chất lưu huỳnh vô cơ (S2O32), H2S và lưu huỳnh nguyên chất thành dạng SO42 theo các phương trình sau:

2H2S + O2 → 2H2O + 2S + Q

2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + Q

5Na2S2O3 + H2O + 4O2 → Na2SO4 + 2S2 + H2SO4 + Q

H2SO4 phát sinh làm pH nước hạ xuống. Năng lượng nảy sinh trong quy trình oxi hoá trên được vi sinh vật sử dụng để đồng hoá CO2 thành đường. Các vi khuẩn có khả năng thực hiện quá trình trên là những loại thuộc nhóm Thiobacillus như Thiobacillus thioparus, và Thiobacillus thioxidans. Các loài này đều sống được ở môi trường pH thấp, thường là pH = 3, đôi khi ở pH = 1 – 1,5 chúng vẫn phát triển bình thường. Như vậy quá trình này có thể xảy ra nhiều ở môi trường có pH thấp, nếu xảy ra trong ao nuôi tôm thì song song việc Giảm hàm lượng H2S trong nước có thể làm pH nước ao hạn chế mạnh gây ra sốc cho tôm cá đồng thời làm tăng độ độc của lượng H2S còn lại trong ao.

✅ Mọi người cũng xem : đồng hồ năng lượng ánh sáng là gì

Oxi hoá do vi khuẩn tự dưỡng quang năng

Oxi hoá do vi khuẩn tự dưỡng quang năng

một vài nhóm vi khuẩn tự dưỡng quang năng có khả năng oxi hoá H2S tạo thành SO42-. H2S đóng vai trò chất cho điện tử trong quy trình quang hợp của vi khuẩn. Các vi khuẩn thuộc họ Thiodaceae thường oxi hoá H2S theo phương trình

                                                                                                                     Ánh sáng

                                                                              CO2 + H2S + H2O   →   C6H12O6 + H2SO4

Các vi khuẩn thuộc họ Chlorobacterioceae thường oxi hoá H2S theo phương trình

Mọi Người Xem :   Quả nhót trong miền Nam gọi là gì? Những bộ phận trong quả nhót có thể dùng | Mekoong - buyer.com.vn | Website Học Tập Tổng Hợp - Buyer 2022

                                                                                              Ánh sáng

CO2 + H2S + H2O    →     C6H12O6 + S

Lưu huỳnh nguyên chất được hình thành trong phản ứng này không tích luỹ trong cơ thể vi khuẩn mà thải ra ngoài môi trường. quá trình oxi hoá H2S bằng con đường quang hợp có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều khiển hàm lượng khí độc H2S trong ao nuôi thuỷ sản bằng vi sinh vật, đặc biệt là các vi khuẩn thuộc họ Chlorobacterioceae vì không sản nảy sinh H2SO4 trong quy trình oxi hoá H2S. quy trình này làm Giảm đồng thời hàm lượng H2S và CO2 trong nước mà không cần tiêu tốn oxi của ao, tránh hiện tượng thiếu O2 hay khó hấp thu O2 của tôm cá trong ao. 

✅ Mọi người cũng xem : ví dụ hành vi pháp lý đơn phương là gì

IV. Ứng dụng chế phẩm PSB và những lưu ý trong nuôi tôm

IV. Ứng dụng chế phẩm PSB và những lưu ý trong nuôi tôm

Vi khuẩn trong chế phẩm PSB thường gặp hiện nay là các loài Rhodopseudomonas palustris, Rhodobacter capsulatus, Rhodovulum sulfidophilum, Rhodobacter sphaeroid, Phodospririllum rubrum, Thiobacillus sp., Vai trò của các nhóm này ngoài kiểm soát hàm lượng H2S, vật chất hữu cơ phân tử lượng thấp, acid amin, acids hữu cơ, đạm và pH, còn bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho vật nuôi. Tùy theo điều kiện ao nuôi mà có thể chọn danh mục dùng cho phù hợp. tác dụng có lợi của chế phẩm PSB là do sự sinh sản nhanh chóng của vi khuẩn QH có trong chế phẩm đã Giảm được sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh khác trong ao nuôi. Do vậy theo một số báo cáo, sử dụng vi khuẩn QH có khả năng kiểm soát một số bệnh như bệnh đỏ thân, bệnh đen mang, bệnh vi khuẩn dạng sợi. ngoài ra trong quá trình vi khuẩn quang hợp có thể sinh ra loại men trypsin có công dụng phòng bệnh tôm hiệu quả. Về công dụng làm thức ăn: vi khuẩn quang hợp có giá trị dinh dưỡng cao, hàm lượng protein có thể đạt khoảng 60%, cùng lúc ấy còn chứa thường xuyên vitamin thiết yếu trong đó có vitamin nhóm B, sắc tố carotenoid, folacin và chất kích thích tăng trưởng. mặt khác do có kích thước nhỏ nên chúng còn là thức ăn vừa miệng của ấu trùng tôm, cá và nhuyễn thể 2 mảnh vỏ. Trong quá trình nuôi ấu trùng tôm cá, ứng dụng vi khuẩn quang hợp có thể cải thiện tỷ lệ sống, tăng trưởng nhénh, bớt lượng nước thay. Quan trọng hơn nữa là khi dùng chế phẩm PSB còn cải thiện hơn được chất lượng nước thông qua hạn chế được các chất độc hại như hấp thu, phân hủy chất hữu cơ, loại bỏ mùi hôi do amoniac (NH4), H2S, amin độc tính, COD… Vì giá thành không cao, nên chế phẩm PSB mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt do tăng hiệu quả sử dụng thức ăn và tăng tỷ lệ sống của tôm nuôi. một số kết quả cho thấy, sử dụng vi khuẩn QH nuôi tôm thẻ (8 mm) có thể tăng sản lượng lên 12%.

Trong một báo cáo mới nhất của Abbas et al. (2020) cho biết đã thử nghiệm thành công khi dùng vi khuẩn QH (Rhodopseudomonas palustris, Rhodobacter capsulatus Rhodobacter sphaeroid, Phodospririllum rubrumAifella marina) bổ sung vào thức ăn trên tôm thẻ, thí nghiệm có khả năng gây sốc tôm bằng ammonia (NH3) và có khả năng hạn chế sự phát triển của vi khuẩn Vibrio gây ra bệnh. Kết quả sau 28 ngày nuôi cho thấy rằng tôm tăng trọng tốt hơn ở các nghiệm thức bổ sung vi khuẩn QH; hệ số FCR hạn chế một cách đáng kể (1,2) so với đối chứng (1,7). có khả năng chịu đựng sốc ammonia của tôm đạt tốt nhất khi cho ăn thức ăn bổ sung vi khuẩn Rhodopseudomonas và ức chế được vi khuẩn gây ra bệnh Vibrio parahaemolyticusV. campbellii trong khó khăn in vitro.

Một thống kê khác của Hitoshi Miyasaka et al. (2021) trên tôm khi cho ăn bằng thức ăn có bổ sung vi khuẩn QH không lưu huỳnh (Rhodovulum sulfidophilum; sau 70 ngày nuôi tỉ lệ sống đạt 82% trong khi đối chứng 72%. mặt khác FCR Giảm còn 1.83 (đối chứng 2.11). Với kết quả đạt được trong thực tế cũng như thí nghiệm đã cho thấy tiềm năng sử dụng vi khuẩn QH trong NTTS là rất lớn và khả thi.

Mọi Người Xem :   Kinh doanh hệ thống - Mô hình kinh doanh hiệu quả để khởi nghiệp - Đào Minh Châu

Chế phẩm vi sinh quang hợp PSB

✅ Mọi người cũng xem : chất peptan có ở đâu

V. Kết luận và đề xuất 

V. Kết luận và đề xuất 

Vi khuẩn PSB có thể dùng H2S ở nồng độ thấp, nhưng cũng có thể dùng chất hữu cơ phân tử lượng thấp để cung cấp hydrogen, cũng có khả năng dùng muối amin, amino axit, nitrat để làm nguồn nitrogen. Vì vậy, nếu bổ sung vi khuẩn QH vào trong nước nuôi có thể nhanh chóng khử được NH3, H2S, chất hữu cơ,… từ đó cải thiện hơn chất lượng nước nuôi. Nhưng điều cần lưu ý là vi khuẩn QH không thể sử dụng vật hữu cơ phân tử lượng lớn như tinh bột, chất béo, protein (thức ăn, chất thải, thức ăn thừa, xác động, thực vật,…) để quang hợp. Vì vậy, trong quản lý chất lượng nước ao nuôi tôm để đạt hiệu quả hấp dẫn nhất nên ứng dụng cùng lúc ấy các chế phẩm vi sinh (SUPER EM, …) có chứa các loài vi khuẩn dị dưỡng như Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas…giúp phân giải, tiêu hoá các vật hữu cơ phân tử lượng lớn thành vật hữu cơ phân tử lượng thấp trước rồi mới sử dụng vi khuẩn quang hợp, hoặc sử dụng kép cùng lúc sẽ đạt được hiệu quả lớn hơn.

Bài viết đã được UV-Việt Nam mua tác quyền từ tác giả. Bất cứ cách thức sao chép nào đều phải có trích dẫn nguồn từ UV-Việt Nam.

Chia sẻ:

Tags:

‘); return false; }); //Click vào nút gửi $(document).on(‘click’,’#gui_commnet’,function() var root = $(this).parents(‘.item_comment’); var noidung=root.find(‘#noidung_comment’).val(); if(isEmpty(root.find(‘#noidung_comment’).val(), “xin phép nhập Nội dung”)) root.find(‘#noidung_comment’).focus(); return false; if(root.find(‘#noidung_comment’).val().length1000) alert(“Bình luận từ 10 đến 1000 ký tự”); root.find(‘#noidung_comment’).focus(); return false; if(!$(‘.thongtin_commnet’).hasClass(‘daclick’)) var choose_text= ‘Chọn hình ảnh tải lên’; var choose_btn= ‘Chọn Hình’; $(‘#filer_input’).trigger(“filer.reset”); $(‘.jFiler-input-caption span’).html(choose_text); $(‘.jFiler-input-button’).html(choose_btn); $(‘#mota_commnet’).val(noidung); $(‘#myModal_comment’).modal(‘show’); $(‘.thongtin_commnet’).addClass(‘daclick’); else alert(“Vui lòng click vào gửi và hoàn thành”); return false; ); //close modal $(“#myModal_comment”).on(“hidden.bs.modal”, function () $(‘.thongtin_commnet’).removeClass(‘daclick’); $(‘#ten_commnet’).val(”); $(‘#email_commnet’).val(”); $(‘#dienthoai_commnet’).val(”); $(‘#noidung_comment’).val(”); $(‘#mota_commnet’).val(”); $(‘#parentid_commnet’).val(”); ); //Click vào nút Close comment $(document).on(‘click’,’.close_comment’,function() var root = $(this).parents(‘.item_comment’); root.find(‘.thongtin_commnet’).slideUp(300); root.find(‘.thongtin_commnet’).removeClass(‘daclick’); ); //Click vào nút gửi và hoàn tất $(‘#form1’).submit(function(e) e.preventDefault(); var root = $(this); console.log(root); if(isEmpty(root.find(‘#ten_commnet’).val(), “xin nhập Họ tên”)) root.find(‘#ten_commnet’).focus(); return false; if(isEmpty(root.find(‘#dienthoai_commnet’).val(), “xin nhập Số điện thoại”)) root.find(‘#dienthoai_commnet’).focus(); return false; if(isPhone(root.find(‘#dienthoai_commnet’).val(), “Số điện thoại không hợp lệ”)) root.find(‘#dienthoai_commnet’).focus(); return false; // if(isEmpty(root.find(‘#email_commnet’).val(), “Nhập email”)) // // root.find(‘#email_commnet’).focus(); // return false; // if(isEmail(root.find(‘#email_commnet’).val(), “Email không hợp lệ”)) root.find(‘#email_commnet’).focus(); return false; var form_data = new FormData(this); $(“.loading-cart”).fadeIn(); $.ajax( type: ‘post’, url: ‘ajax/comment.php’, data: form_data, cache: false, contentType: false, processData: false, dataType:’json’, success:function(kq) $(‘#myModal_comment’).modal(‘hide’); add_popup(kq.thongbao); $(‘.comment_add’).remove(); $(‘#ten_commnet’).val(”); $(‘#email_commnet’).val(”); $(‘#dienthoai_commnet’).val(”); $(‘#noidung_comment’).val(”); $(‘#mota_commnet’).val(”); $(‘#parentid_commnet’).val(”); $(‘#filer_input’).val(”); setTimeout(function() $(“.loading-cart”).fadeOut(); ,300); ) ) // $(document).on(‘click’,’#hoantat_commnet’,function() // var root = $(this).parents(‘.thongtin_commnet’); // console.log(root); // if(isEmpty(root.find(‘#ten_commnet’).val(), “xin phép nhập Họ tên”)) // // root.find(‘#ten_commnet’).focus(); // return false; // // if(isEmpty(root.find(‘#dienthoai_commnet’).val(), “xin phép nhập Số điện thoại”)) // // root.find(‘#dienthoai_commnet’).focus(); // return false; // // if(isPhone(root.find(‘#dienthoai_commnet’).val(), “Số điện thoại không hợp lệ”)) // // root.find(‘#dienthoai_commnet’).focus(); // return false; // // if(isEmpty(root.find(‘#email_commnet’).val(), “Nhập email”)) // // root.find(‘#email_commnet’).focus(); // return false; // // if(isEmail(root.find(‘#email_commnet’).val(), “Email không hợp lệ”)) // // root.find(‘#email_commnet’).focus(); // return false; // // var product_id = “470”; // var parent_id = parseInt(root.find(‘#parentid_commnet’).val()); // var ten = root.find(‘#ten_commnet’).val(); // var email = root.find(‘#email_commnet’).val(); // var mota = root.find(‘#mota_commnet’).val(); // var dienthoai = root.find(‘#dienthoai_commnet’).val(); // var sex = $(‘input[name=”gender_commnet”]:checked’).val(); // var type = “thong-tin-ky-thuat”; // var link = root.find(‘#link_commnet’).val(); // var danhmuc = root.find(‘#danhmuc_commnet’).val(); // var files = root.find(‘#filer_input’).val(); // alert(files); // $.ajax( // type:’post’, // url:’ajax/comment.php’, //data:ten:ten,email:email,mota:mota,parent_id:parent_id,type:type,product_id:product_id,dienthoai:dienthoai,sex:sex,link:link,danhmuc:danhmuc,files:files, // dataType:’json’, // error: function() // add_popup(‘Hệ thống bị lỗi, xin phép quý khách chuyển sang mục khác.’); // , // success:function(kq) // $(‘#myModal_comment’).modal(‘hide’); // add_popup(kq.thongbao); // $(‘.comment_add’).remove(); // $(‘#ten_commnet’).val(”); // $(‘#email_commnet’).val(”); // $(‘#dienthoai_commnet’).val(”); // $(‘#noidung_comment’).val(”); // $(‘#mota_commnet’).val(”); // $(‘#parentid_commnet’).val(”); // // ); // return false; // ); }); //]]>Các câu hỏi về vi sinh quang hợp là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vi sinh quang hợp là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết vi sinh quang hợp là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết vi sinh quang hợp là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết vi sinh quang hợp là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về vi sinh quang hợp là gì


Các hình ảnh về vi sinh quang hợp là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về vi sinh quang hợp là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm thông tin chi tiết về vi sinh quang hợp là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi TômI. Giới thiệuII. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn quang hợp (QH)III. H2S và…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi TômI. Giới thiệuII. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn quang hợp (QH)III. H2S và…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi TômI. Giới thiệuII. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn quang hợp (QH)III. H2S và…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi TômI. Giới thiệuII. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn quang hợp (QH)III. H2S và…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi TômI. Giới thiệuII. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn quang hợp (QH)III. H2S và…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Ứng Dụng Chế Phẩm PSB (Photosynthetic Bacteria) Trong Nuôi TômI. Giới thiệuII. Đặc điểm sinh học của vi khuẩn quang hợp (QH)III. H2S và…

This Post Has One Comment

Comments are closed.