Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luật

Bài viết Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luật thuộc chủ đề về Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luật trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luật”

Đánh giá về Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luật


Xem nhanh
-------------------------------------
Học viện AMS - ĐÃ ĐẾN LÚC KHÁM PHÁ TIỀM NĂNG TRONG GIỌNG NÓI CỦA BẠN.
Với khóa học AMS (ACTIVE MC SKILL), mỗi học viên sẽ được được sửa lỗi về hình thể, xử lí tình huống, cách phát âm, phân tích vấn đề, kỹ năng lập luận; hỗ trợ cải thiện từng khuyết điểm, hoàn thiện giọng nói lẫn kỹ năng với giảng viên là những MC nhiều năm kinh nghiệm (MC Mạnh Tùng, MC Diễm Loan, MC Trúc Giang, MC Hồng Phúc, MC Tấn Khoa, MC Việt Hà, MC Hoàng Hải) và ThS. GVC. Trịnh Anh Nguyên.
Hãy inbox Học viện AMS ngay để được tư vấn cụ thể về các khóa học.
Hotline: Điện thoại: 0393921873 / Zalo: 01295708280
#mccơbản #mcnângcao #giaotiếp #thuyếttrình #AMS #hocvienAMS

I. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ

1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.

4. Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền được bắt buộc bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.

III. Chậm và hoãn thực hiện nghĩa vụ

1. Chậm thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết. Bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền về việc không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn.

Mọi Người Xem :   Chi phí kinh doanh - Những yếu tố quan trọng cần nắm vững

2. Hoãn thực hiện nghĩa vụ

a) Khi không thể thực hiện được nghĩa vụ đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền biết và đề nghị được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp không thông báo cho bên có quyền thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại sinh ra, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc do nguyên nhân khách quan không thể thông báo.

b) Bên có nghĩa vụ được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ, nếu được bên có quyền đồng ý. Việc thực hiện nghĩa vụ khi được hoãn vẫn được coi là thực hiện đúng thời hạn.

IV. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

1. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ là khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ đã thực hiện nhưng bên có quyền không tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Trường hợp chậm tiếp nhận đối tượng của nghĩa vụ là tài sản thì bên có nghĩa vụ có khả năng gửi tài sản tại nơi nhận gửi giữ tài sản hoặc áp dụng biện pháp cần thiết khác để bảo quản của cải/tài sản và có quyền yêu cầu thanh toán chi phí hợp lý. Trường hợp của cải/tài sản được gửi giữ thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền.

3. Đối với của cải/tài sản có nguy cơ bị hư hỏng thì bên có nghĩa vụ có quyền bán tài sản đó và phải thông báo ngay cho bên có quyền, trả cho bên có quyền khoản tiền thu được từ việc bán của cải/tài sản sau khi trừ chi phí hợp lý để bảo quản và bán tài sản đó.

V. Trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ giao vật

1. Trường hợp nghĩa vụ giao vật đặc định không được thực hiện thì bên bị vi phạm có quyền bắt buộc bên vi phạm phải giao đúng vật đó; nếu vật không còn hoặc bị hư hỏng thì phải thanh toán giá trị của vật.

2. Trường hợp nghĩa vụ giao vật cùng loại không được thực hiện thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phải giao vật cùng loại khác; nếu không có vật cùng loại khác thay thế thì phải thanh toán tổng giá trị của vật.

Mọi Người Xem :   Quả Bách Xù Là Gì? 10 Tác Dụng Tuyệt Vời Của Tinh Dầu Bách Xù - Gani

3. Trường hợp việc vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà gây thiệt hại cho bên bị vi phạm thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại.

VI. Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Lãi suất sinh ra do chậm trả tiền được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

3. Trường hợp các bên không có thoả thuận về việc trả lãi, hoặc có thoả thuận về việc trả lãi nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

VII. Trách nhiệm do không thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc

1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện một công việc mà mình phải thực hiện thì bên có quyền có khả năng bắt buộc bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hoặc tự mình thực hiện hoặc giao người khác thực hiện công việc đó và yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán chi phí hợp lý, bồi thường thiệt hại.

2. Khi bên có nghĩa vụ không được thực hiện một công việc mà lại thực hiện công việc đó thì bên có quyền được quyền bắt buộc bên có nghĩa vụ phải chấm dứt việc thực hiện, khôi phục tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại.

VIII. Trách nhiệm do chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

Bên có quyền chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ làm sinh ra thiệt hại cho bên có nghĩa vụ thì phải bồi thường thiệt hại cho bên đó và phải chịu mọi rủi ro, chi phí nảy sinh kể từ thời điểm chậm tiếp nhận, trừ trường hợp luật có quy định khác.

IX. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

1. Trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

2. Thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

Mọi Người Xem :   Sweden là nước nào? Tất tần tật về quốc gia thú vị xứ Bắc Âu -

3. Thiệt hại về vật chất là tổn thất vật chất thực tế xác định được, bao gồm tổn thất về của cải/tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị Giảm sút.

4. Thiệt hại về tinh thần là tổn thất về tinh thần do bị xâm phạm đến tính mạng, thể trạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác của một chủ thể.

5. Bên có quyền phải áp dụng các biện pháp rất cần thiết, hợp lý để thiệt hại không xảy ra hoặc hạn chế thiệt hại cho mình.

6. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ và có thiệt hại là do một phần lỗi của bên bị vi phạm thì bên vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình.

X. Lỗi trong trách nhiệm dân sự

1. Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý, lỗi vô ý.

2. Lỗi cố ý là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây ra thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

3. Lỗi vô ý là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có khả năng biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có thể gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có khả năng ngăn ngừa được.Các câu hỏi về vi phạm nghĩa vụ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vi phạm nghĩa vụ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết vi phạm nghĩa vụ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết vi phạm nghĩa vụ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết vi phạm nghĩa vụ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về vi phạm nghĩa vụ là gì


Các hình ảnh về vi phạm nghĩa vụ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về vi phạm nghĩa vụ là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về vi phạm nghĩa vụ là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luậtCác câu hỏi về vi phạm nghĩa vụ là gìCác Hình Ảnh Về vi phạm nghĩa vụ…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luậtCác câu hỏi về vi phạm nghĩa vụ là gìCác Hình Ảnh Về vi phạm nghĩa vụ…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luậtCác câu hỏi về vi phạm nghĩa vụ là gìCác Hình Ảnh Về vi phạm nghĩa vụ…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luậtCác câu hỏi về vi phạm nghĩa vụ là gìCác Hình Ảnh Về vi phạm nghĩa vụ…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luậtCác câu hỏi về vi phạm nghĩa vụ là gìCác Hình Ảnh Về vi phạm nghĩa vụ…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Trách nhiệm dân sự – Ánh sáng luậtCác câu hỏi về vi phạm nghĩa vụ là gìCác Hình Ảnh Về vi phạm nghĩa vụ…

This Post Has One Comment

  1. Cnxh lý thuyết thì rất bùi tai nhưng ko thể thực hiện đc vì nó rất siêu hình ko tưởng. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu

Comments are closed.