Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?

Bài viết Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng? thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?”

Đánh giá về Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng? Buộc thực hiện đúng hợp đồng? Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm cơ bản hợp đồng? Phạt vi phạm hợp đồng như thế nào?

Như chúng ta đã biết, khi nhắc tới hợp đồng là chúng ta có thể nghĩ tới sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ phải thực hiện của hai bên để kí kết với nhéu dựa trên các quy định của pháp luật. Nhung trong các trường hợp nếu các chủ thể Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng? thì được xử lý như thế nào? Và các quy định của pháp luật về Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng thực hiện ra sao? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của công ty chúng tôi.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Thương Mại 2019.

Tư vấn pháp luật Dân sự trực tuyến qua tổng đài 24/7: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng:
    • 1.1 1.1. Khái niệm vi phạm cơ bản hợp đồng:
    • 1.2 1.2. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm:
  • 2 2. Buộc thực hiện đúng hợp đồng:
  • 3 3. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm cơ bản hợp đồng?
  • 4 4 Phạt vi phạm hợp đồng như thế nào?

1. Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng:

1. Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng:

✅ Mọi người cũng xem : keo tản nhiệt mua ở đâu

1.1. Khái niệm vi phạm cơ bản hợp đồng:

1.1. Khái niệm vi phạm cơ bản hợp đồng:

Như chúng ta đã biết thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên xác lập các quyền và nghĩa vụ phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo đó mà vi phạm cơ bản hợp đồng cũng sẽ phải chịu các hậu quả pháp lý dưa trên thỏa thuận về hợp đồng đã có trước đó. Căn cứ tại điều 3 Luật thương mại 2019 quy định các khái niệm sau đây:

Khái niệm Vi phạm hợp đồng được hiểu  là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của Luật Thương mại 2019 quy định

Đối với Vi phạm cơ bản đó là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia với các hành vi thiệt hại khác nhau đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

1.2. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm:

1.2. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm:

Trong các hành vi vi phạm cơ bản về hợp đồng, một trong số đó sẽ có các hành vi được miễn trách nhiệm, Các hành vi đó đượ quy định chi tiết Căn cứ Tại Điều 294. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm quy định:

1. Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận;

Xem thêm: Chế tài phạt vi phạm hợp đồng thương mại

b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;

c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;

d) Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

2. Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.

Như vây, có khả năng đưa ra các nhận định đó là quá trình thực hiện hợp đồng thương mại các bên có khả năng vi phạm một hay nhiều nghĩa vụ trong hợp hợp đồng, và khi vi phạm các nghĩa vụ đó thì bên vi phạm phải chịu hệ lụy do chính hành vi của họ gây ra, và các hệ lụy đó có thể được quy định trong hợp đồng hoặc do pháp luật quy định về việc phải chịu trách nhiệm về các vi phạm đó.

Mọi Người Xem :   Doanh nghiệp dịch vụ là gì? Khái niệm theo quy định pháp luật

Nhưng và cạnh đó có các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm như điều luật trên đó là Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận, tức là trong trường hợp này khi đã có thỏa thuận về các trường hợp được miễn trách nhiệm do các bên xác lập vơi nhéu thì đương nhiên sẽ được thực hiện theo thỏa thuận đó

Trường hợp thứ hai đó là Xảy ra sự kiện bất khả kháng, đối vơi các Xảy ra sự kiện bất khả kháng thì các bên không thể lường trước được hậu quả, thuộc về các tác nhân khách quan nên trong trường hợp này cũng sẽ được miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm theo quy định. và các hành vi như Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng hay Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia theo quy định của pháp luật cũng sẽ được hưởng theo các quy định của pháp luật.

Đối với Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm để được hưởng các quyền lợi về miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật

Xem thêm: Quy định về hủy bỏ hợp đồng thương mại

Xem thêm video cùng chủ đề : GTĐL | Người vi phạm có được quyền ghi ý kiến vào biên bản hay không ?

Mô tả video

– Xin cám ơn quí anh chị và các bạn đã bỏ thời gian quí báu xem Video.n- Xin vui lòng nhấn Subscribe (Đăng Kí) để nhận những Video mới nhất và hãy Like, Comment góp ý hoặc đặt câu hỏi để ủng hộ tác giả để làm những Video hay hơn.n ——- ĐĂNG KÍ (Miễn Phí) ——-n – Hãy chia sẻ video để ủng hộ Giao Thông Đúng Luật nhé ! n- Xin cám ơn..! n- Mãi Yêu !nn#GTĐL​ #giaothongdungluat​

✅ Mọi người cũng xem : đặt câu hỏi là gì

2. Buộc thực hiện đúng hợp đồng:

2. Buộc thực hiện đúng hợp đồng:

Sau khi hợp đồng được kí kết có hiệu lực đối với các bên theo quy định của pháp luật thì tiếp theo đó là quá trình thực hiện hợp đồng, đây là quá trình kéo dài, phức tạp đối với các bên để xác lập các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng không thể tránh được những sai sót như giao hàng chậm và giao hàng thiếu, về việc vi phạm các điều khoản về số lượng và vi phạm về chất lượng hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật của công việc, cung ứng sản phẩm không đúng hợp đồng và các vi phạm khác.

Đối với bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phải giao đủ hàng và giao đúng số lượng, mẫu mã và chất lượng hoàng hóa, cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng theo quy định, bên bị vi phạm có quyền bắt buộc bên vi phạm loại trừ khuyết tật của hàng hóa và giao đủ hàng hoặc giao hàng khác thay thế nếu có.

Theo quy định tại khoản 01 Điều 358 BLDS quy định “Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện một công việc mà mình phải thực hiện thì bên có quyền có khả năng yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hoặc tự mình thực hiện hoặc giao người khác thực hiện công việc đó và bắt buộc bên có nghĩa vụ thanh toán chi phí hợp lý, bồi thường thiệt hại.” Buộc thực hiện đúng hợp đồng trong buôn bán, thương mại là biện pháp bảo đảm hiệu lực của hợp đồng, uy tín thương nhân trong hoạt đông buôn bán.

✅ Mọi người cũng xem : đại lý hãng tàu là gì

3. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm cơ bản hợp đồng?

3. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm cơ bản hợp đồng?

Bồi thường thiệt hại là việc bên có quyền lợi bị vi phạm bắt buộc bên vi phạm trả tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng gây ra ra. Khác với phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại là cách thức chế tài được áp dụng nhằm khôi phục, bù đắp những lợi ích vật chất bị mất của bên bị vi phạm hợp đồng kinh doanh, thương mại; ngoài ra bên vi phạm còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bên bị vi phạm.

Theo đó thì bồi thường thiệt hại chỉ được áp dụng khi có thiệt hại xảy ra theo quy định và có đủ căn cứ nảy sinh trách nhiệm bồi thường đối với các trường hợp Có hành vi vi phạm hợp đồng; có thiệt hại thực tế và có các hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Xét dựa trên nguyên tắc, thì các bên vi phạm phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại vật chất cho bên bị vi phạm đó là bồi thường tổng giá trị tổn thất thực tế trong thời điểm đó và  trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra ra vơi các Khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm của bên vi phạm cơ bản hợp đồng

Mọi Người Xem :   Bột Sữa Indo Loại 1kg - Indo Milk Powder

Theo đó bên bắt buộc bồi thường thiệt hại có nghĩa vụ phải chứng minh tổn thất, mức độ tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không bị vi phạm hợp đồng. Bên vi phạm không phải chịu trách nhiệm bồi thường khi không thực hiện được nghĩa vụ hoàn toàn do lỗi của bên có quyền,

Xem thêm: Vi phạm hợp đồng là gì? Hành vi vi phạm hợp đồng thương mại?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 351 BLDS năm 2015 quy định “Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền”.

Tại Điều 419 BLDS năm 2015 quy định:

“1. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, Điều 13 và Điều 360 của Bộ luật này;

2. Người có quyền có khả năng bắt buộc bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng đem lại. Người có quyền còn có khả năng bắt buộc người có nghĩa vụ chi trả chi phí nảy sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng đem lại;

3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có khả năng buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết liệt căn cứ vào nội dung vụ việc”.

Theo đó mà việc xác định các Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng là trách nhiệm của các bên gây ra vi phạm phải chịu  với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng đem lại theo quy định.

4 Phạt vi phạm hợp đồng như thế nào?

4 Phạt vi phạm hợp đồng như thế nào?

Phạt vi phạm hợp đồng buôn bán, và phạt vi phạm hợp đồng thương mại là cách thức chế tài áp dụng đối với các bên vi phạm hợp đồng, mà theo đó bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt theo quy định trong hợp đồng chi tiết hay theo quy định của pháp luật. Đối với việc thực hiện Chế tài phạt vi phạm  hợp đồng có mục đích chủ yếu là trừng phạt, tác động vào ý thức của các chủ thể hợp đồng nhằm giáo dục ý thức tôn trọng hợp đồng, phòng ngừa vi phạm hợp đồng theo quy định. Điều 418 BLDS 2015 quy định thỏa thuận phạt vi phạm đó là Là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác

Trên đây là thông tin Chúng Tôi tư vấn về nội dung Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng? và các thông tin pháp lý kèm theo dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Xem thêm: Quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại

Xem thêm: Vi phạm hợp đồng thương mại

✅ Mọi người cũng xem : mua bình nóng lạnh ariston ở đâu

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 10.138 bài viết

Quy định chung về hợp đồng thương mại. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thương mại? Ví dụ cụ thể?

Vi phạm hợp đồng thương mại. Trách nhiệm pháp lý khi một trong hai bên chủ thể vi phạm nghĩa vụ được thỏa thuận trong hợp đồng.

Chế tài phạt vi phạm hợp đồng là một chế định quan trọng để bảo vệ các bên trong quan hệ thương mại.

Đặc điểm chế tài do vi phạm hợp đồng thương mại bao gồm các đặc điểm riêng nhằm phân biệt giữa chế tài vi phạm hợp đồng thương mại.

Quy định về Vi phạm hợp đồng thương mại? Xử lý Hành vi vi phạm hợp đồng thương mại? Mức phạt vi phạm đối với thực hiện sai hợp đồng thương Mại? một số thông tin pháp lý khác về hợp đồng thương mại?

Quy định về hủy bỏ hợp đồng thương mại. Có được hủy bỏ hợp đồng khi bên bán không giao hàng hóa?

công ty B vi phạm hợp đồng với công ty do giao hàng chậm. công ty B có phải bồi thương thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng hay không?

Trường hợp vi phạm thời hạn trong hợp đồng cung cấp thiết bị. Không thực hiện đúng hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị giải quyết thế nào?

Hợp đồng mua bán hàng hóa thương mại. Bên mua không mua hàng nữa có phải bồi thường khi vi phạm hợp đồng không?

Mọi Người Xem :   GDCD 11 Bài 6: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Mẫu tờ khai đăng ký đám cưới? Cách khai tờ khai đăng ký kết hôn mới nhất năm 2022? Tải về tờ khai xin đăng ký ký đám cưới mới nhất và chuẩn nhất 2022?

Xử lý trường hợp cấp bìa đỏ không đúng đối tượng sử dụng đất? Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền dùng đất đã được cấp?

Đơn xin đo đạc diện tích đất là gì? Mẫu đơn xin đo đạc diện tích đất, đo đạc lại diện tích nhà ở mới nhất? Hướng dẫn cách viết đơn xin phép đo đạc diện tích đất, đo đạc lại diện tích nhà ở? giấy tờ đo đạc diện tích đất?

Đơn xin sao lục hồ sơ địa chính là gì? Mẫu đơn xin phép sao lục giấy tờ địa chính? Hướng dẫn làm đơn xin sao lục hồ sơ địa chính? Các thông tin pháp lý liên quan về hồ sơ địa chính?

Tờ khai cấp bản sao y trích lục hộ tịch là gì? Mẫu tờ khai cấp bản sao y trích lục hộ tịch, trích lục sổ hộ khẩu? Hướng dẫn viết tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch? một số quy định về cấp trích lục thông tin sổ hộ khẩu?

Có được ủy quyền cho người khác rút tiền hộ tại ngân hàng không? hồ sơ ủy quyền cho người thân giao dịch rút tiền mặt thay tại ngân hàng? hồ sơ để rút tiền tại Ngân hàng theo ủy quyền?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là gì? Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan? cách thức và nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền tác giả?

Trái phiếu riêng lẻ là gì? Điều kiện để phát hành trái phiếu riêng lẻ? Đặc điểm của trái phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ? Quy định về trái phiếu công ty riêng lẻ?

Cha mẹ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của con xử lý như thế nào? Quyền và nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc của cha mẹ đối với con cái? Xử lý hành vi cha mẹ xúc phạm danh dự nhân phẩm của con cái?

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là gì? Các căn cứ xác định chi phí tư vấn? Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng?

Mẫu đơn đề nghị thay đổi, cấp lại GCN chứng chỉ kỹ năng nghề là gì? Mẫu đơn đề nghị thay đổi ngay, cấp lại GCN chứng chỉ kỹ năng nghề để làm gì? Đơn đề nghị thay đổi, cấp lại GCN chứng chỉ kỹ năng nghề 2021 mới nhất? Hướng dẫn viết đơn? một vài vấn đề pháp lý liên quan?

Mẫu đơn đề nghị cấp GCN chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là gì? Đơn đề nghị cấp GCN chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia mới nhất? Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp GCN chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia? một số vấn đề pháp lý liên quan?

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm là gì? Đơn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức ngành bảo hiểm? Hướng dẫn soạn thảo đơn? một vài quy định pháp lý liên quan?

Mẫu đơn xin phép rút giấy tờ đăng ký qua mạng điện mới nhất Hiện tại là gì? Đơn xin phép rút giấy tờ đăng ký qua mạng điện mới nhất? Hướng dẫn viết đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng? một số quy định pháp lý liên quan?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp là gì? Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp mới nhất? Hướng dẫn soạn đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật? Các vấn đề pháp lý liên quan?

Quy định pháp luật về án treo? Trường hợp nào không được hưởng án treo? Tù treo, cải tạo không giam giữ có bị mất quyền công dân không?

Mẫu đơn xin nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh là gì? Đơn xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mới nhất? Hướng dẫn viết đơn xin nhập khẩu xuất bản phẩm không buôn bán mới nhất? một số quy định pháp lý liên quan?

Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung là gì? Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung và hướng dẫn soạn thảo? Những quy định của pháp luật về quyền về lối đi qua và hồ sơ khiếu nại?

Mẫu đơn xin phép gia hạn giấy phép vận hành văn phòng đại diện là gì? Đơn xin gia hạn giấy phép vận hành văn phòng đại diện mới nhất? Hướng dẫn hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện? một vài quy định pháp lý liên quan?

tác nhân kéo theo sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên. 27 Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Giải pháp phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Các câu hỏi về vi phạm cơ bản là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vi phạm cơ bản là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết vi phạm cơ bản là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết vi phạm cơ bản là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết vi phạm cơ bản là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về vi phạm cơ bản là gì


Các hình ảnh về vi phạm cơ bản là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về vi phạm cơ bản là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm nội dung về vi phạm cơ bản là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?1. Quy định về vi phạm cơ bản…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?1. Quy định về vi phạm cơ bản…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?1. Quy định về vi phạm cơ bản…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?1. Quy định về vi phạm cơ bản…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?1. Quy định về vi phạm cơ bản…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Vi phạm cơ bản hợp đồng là gì? Quy định về vi phạm cơ bản hợp đồng?1. Quy định về vi phạm cơ bản…

This Post Has One Comment

Comments are closed.