Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anhphát âm ngoại ngữinsurance consultant/actuary

Hình ảnh cho thuật ngữ insurance consultant/actuary

Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm

Xem thêm nghĩa của từ này

thuật ngữ liên quan tới Insurance Consultant/Actuary
 • べ ん ご し tiếng nhật là gì?
 • ぎ し ょ う tiếng nhật là gì?
 • か い し ゃ tiếng nhật là gì?
 • 特許 出 願 tiếng nhật là gì?
 • 民法 tiếng trung là gì?
 • さ い ば ん し ょ tiếng nhật là gì?
 • セ ク シ ャ ル ハ ラ ス メ ン ト tiếng nhật là gì?
 • ご う め い か い し ゃ tiếng nhật là gì?
 • 特許 出 願 中 tiếng nhật là gì?
 • 法令 tiếng trung là gì?
Chủ đềChủ đề Luật

Định nghĩa – Khái niệm

Insurance Consultant/Actuary là gì?

Insurance Consultant/Actuary có nghĩa là

Mọi Người Xem :   Cấu tạo và chức năng của lưới nội chất
Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm

 • Insurance Consultant/Actuary có nghĩa là Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

✅ Mọi người cũng xem : luận án tiến sĩ là gì

Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm Tiếng Anh là gì?

Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm Tiếng Anh có nghĩa là Insurance Consultant/Actuary.

Ý nghĩa – Giải thích

Insurance Consultant/Actuary nghĩa là Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm.

Đây là cách sử dụng Insurance Consultant/Actuary. Đây là một ngôn từ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

✅ Mọi người cũng xem : nền nông nghiệp hiện đại là gì

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Insurance Consultant/Actuary là gì? (hay giải thích Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Insurance Consultant/Actuary là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách dùng Insurance Consultant/Actuary / Tư Vấn/Chuyên Viên Bảo Hiểm. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các ngôn từ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường sử dụng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm sản phẩm địa phương tiếng Trung là gì?