Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội nào? Hãy theo dõi bài viết sau đây của GiaiNgo để tìm câu trả lời nhé.