Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nay

Bài viết Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nay thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nay trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nay”

Đánh giá về Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nay


Xem nhanh
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 2Pa nô tuyên truyền kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

(Stxdd.thanhuyTP.Hồ Chí Minh.vn) một trong số những bài học quan trọng được đúc kết từ thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là về tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường. Bối cảnh quốc tế bấy giờ có nhiều điều kiện thuận lợi cho cách mạng Việt Nam nhưng nếu không có sự chủ động, sáng tạo về xác định và hoàn thiện đường lối chính trị, về phương thức tiến hành, chuẩn bị lực lượng, về nắm bắt và tận dụng triệt để thời cơ, về chính sách đối ngoại…, nhất là tinh thần tự lực, thì không thể có một cuộc tổng khởi nghĩa “trời long đất lở”, giành chính quyền về tay nhân dân một cách trọn vẹn, hầu như không đổ máu như vậy.

Trong Thư huy động tổng khởi nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Hỡi đồng bào yêu mến! Giờ quyết liệt cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. khắp cả nước đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta…”. “Hãy đứng dậy đem sức ta mà tự phóng ra cho ta” trở thành một luận điểm xuyên suốt trong Cách mạng tháng Tám, dù trong thời gian chuẩn bị hay lúc tiến hành tổng khởi nghĩa. Thực tế trong hoàn cảnh đó, nếu không tự lực thì cũng khó có khả năng trông cậy ai giúp đỡ. Điều này hoàn toàn khác với một số thế lực chính trị khác đã có ý dựa vào các lực lượng nước ngoài để giành chính quyền, thậm chí “tự hào” rằng có lúc đã được “độc lập” nhờ vào sự “đạo diễn” của ai đó!

“Tự lực” hiểu một cách đơn giản nhất là làm việc gì cũng tự bằng sức mình, với sức lực, có khả năng của bản thân, không nhờ cậy ai. “Tự lực” thường được sử dụng trong cụm “tự lực cánh sinh”, có nghĩa là dựa vào sức lực của mình để tự giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, kinh tế… Còn “tự cường” là tự làm cho mình ngày một mạnh lên, không chịu thua kém người. “Tự cường” thường được sử dụng với nghĩa dành cho tổ chức, dân tộc, đất nước, chẳng hạn “ý thức tự cường dân tộc”… “Tự lực” và “tự cường” thường gắn với các yếu tố “tự chủ” (với nghĩa tự quyết định mọi công việc của mình, không để ai chi phối), “tự do” (với nghĩa là trạng thái của một dân tộc, một xã hội và các thành viên trong đó không bị cấm đoán, Giảm vô lý trong các vận hành xã hội – chính trị, đồng thời không bị lực lượng ngoại xâm chiếm đóng), “tự quyết” (với nghĩa một dân tộc tự mình định đoạt những công việc thuộc về vận mệnh của mình, như thành lập nhà nước, chọn mô hình phát triển)…

Mọi Người Xem :   Samsung trôi bảo hành là gì? Có nên mua hay không? | Hướng dẫn kĩ thuật

Tự lực và tự cường có thể cùng lúc ấy biểu thị ý chí, năng lực của cá nhân, tổ chức và quốc gia, dân tộc. Trong đó, sự tự lực và tự cường của từng cá nhân sẽ góp phần quan trọng vào việc hình thành sự tự lực và tự cường của tập thể, của đất nước, của dân tộc.

Tinh thần tự lực và tự cường của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của nhân dân ta đã được thể hiện rõ nét trong Cách mạng tháng Tám. Từ chỗ các tổ chức đảng hầu như bị tan rã, mất LH (thậm chí đến Xứ ủy Nam kỳ còn không LH được với Trung ương, các Xứ ủy viên còn lại không nắm tình hình của nhéu…), lực lượng quần chúng bị phá vỡ… sau khởi nghĩa Nam kỳ nhưng chỉ trong vài năm, các phong trào cách mạng không chỉ được phục hồi mà còn phát triển mạnh mẽ chưa từng thấy. Từ chỗ Mặt trận Việt Minh vận hành bí mật ở Việt Bắc với những bộ phận nhỏ lẻ thì đến trước tổng khởi nghĩa đã có hệ thống tổ chức ở khắp nơi trong cả nước và thu hút được hầu hết các tổ chức yêu nước, tiến bộ cùng tham gia. Từ chỗ lực lượng vũ trang chỉ có 34 đội viên của Đội Việt Nam Tuyên truyền phóng ra quân nhưng chỉ trong vài tháng đã hình thành nên đội quân được tổ chức quy củ lên đến hàng ngàn người và đến Nam bộ kháng chiến thì đã có hàng vạn người… Sự tự lực, tự cường đó đã tạo nên sức mạnh to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, đủ sức làm nên kỳ tích trong Cách mạng tháng Tám.

Chúng ta nhớ lại trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm sử dụng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. Đó là thêm một lần nữa thể hiện tinh thần tự lực, tự cường để quyết giữ cho được quyền tự chủ, sự tự quyết và nền tự do, độc lập của nước nhà.

Mọi Người Xem :   Lý thuyết chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Trải qua các cuộc kháng chiến, đất nước ta, dân tộc ta, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tiếp nối tinh thần đó để lần lượt đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất, hung hãn nhất, xảo quyệt nhất, tàn bạo nhất. Trong những lần đó, chúng ta đã được bạn bè thế giới giúp đỡ về rất nhiều mặt, tạo nên động lực tinh thần và sức mạnh vật chất lớn lao để chiến thắng kẻ thù. Nhưng, chúng ta đã chiến thắng bằng chính sức mình và bằng hình thức của mình.

Buổi diễu hành của Thanh niên Tiền phong, lực lượng tham gia Mặt trận Việt Minh và đóng vai trò quan trọng trong việc giành chính quyền tại Sài Gòn trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. (Ảnh tư liệu)Buổi diễu hành của Thanh niên Tiền phong, lực lượng tham gia Mặt trận Việt Minh và đóng vai trò quan trọng trong việc giành chính quyền tại Sài Gòn trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh đến vấn đề tự lực, tự cường. Trong bài nói chuyện tại hội nghị chiến tranh du kích, ngày 13/7/1952, Người rút ra kết luận: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Trước đó, vào tháng 5/1947, trả lời phỏng vấn của thông tín viên hãng Reuters, Người nói: “Độc lập nghĩa là Chúng Tôi điều khiển lấy mọi công việc của Chúng Tôi, không có sự can thiệp ở ngoài vào”. Khi động viên toàn dân tích cực tham gia và ủng hộ Chính phủ trong dịp kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày 10/6/1948, Người nói rõ: “Mỗi một người dân phải hiểu: Có tự lập mới độc lập, có tự cường, mới tự do”… Như vậy, theo Hồ Chí Minh, Việt Nam luôn cần phải tự lực, tự cường, không chỉ trong kháng chiến, mà cả trong xây dựng đất nước.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã đúc kết một bài học của cách mạng Việt Nam: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại”. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thực hiện đồng thời hai yêu cầu: một mặt nước ta phải đề cao năng lực tự chủ, luôn chú trọng sự tự lực, tự cường nhưng không dựa dẫm vào nước khác mà phải luôn tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và nhân dân các nước trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi. Và tình trạng này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Việt Nam cần phải liên kết, liên minh với nước này để chống nước khác hoặc dựa vào nước nào đó để phát triển, bởi nó không chỉ trái với truyền thống của đất nước ta, của Đảng ta mà còn phi thực tế!

Mọi Người Xem :   Một số thuật ngữ khi xây nhà phố lần đầu cần biết

Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng, nhất là thực tiễn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã thể hiện rõ ý nghĩa của nhận định ấy. Trong đó, yếu tố tự lực, tự cường, ý chí, khát vọng phát triển của dân tộc ta, đóng vai trò quyết định và chính nhờ có nó chúng ta mới nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế và cũng từ đó chúng ta mới có tiềm lực để biến sự giúp đỡ thành những tổng giá trị chi tiết.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực… đẩy nhanh đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhénh và bền vững đất nước”. Đây là sự sáng tạo của bài học từ Cách mạng tháng Tám: khi trước, tự lực, tự cường là để giành độc lập, tự do; nay tự lực, tự cường là để xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Không có tinh thần đó thì đất nước không thể tự chủ, càng không thể phồn vinh, hùng cường!Các câu hỏi về tự cường là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tự cường là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tự cường là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tự cường là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tự cường là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tự cường là gì


Các hình ảnh về tự cường là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về tự cường là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm thông tin chi tiết về tự cường là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 3

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nayCác câu hỏi về tự cường là gìCác Hình Ảnh…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 4

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nayCác câu hỏi về tự cường là gìCác Hình Ảnh…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 5

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nayCác câu hỏi về tự cường là gìCác Hình Ảnh…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 6

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nayCác câu hỏi về tự cường là gìCác Hình Ảnh…
I2 - Iot - Chất hoá học 7

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nayCác câu hỏi về tự cường là gìCác Hình Ảnh…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 8

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Phát huy bài học tự lực, tự cường trong xây dựng đất nước hiện nayCác câu hỏi về tự cường là gìCác Hình Ảnh…