Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước

Bài viết Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước”

Đánh giá về Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nướcCơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước?

Trong thời kỳ xã hội đất nước đang trong quy trình hội nhập để phát triển thì việc cơ quan Nhà nước quyết liệt đối với một số cơ quan được đứng ra làm chủ quyết liệt đối với một số công việc thuộc phạm vi xử lý của cơ quan, đơn vị đó nhằm thực hiện được công việc một cách tự chủ, nhanh chóng, kịp thời nhưng vẫn luôn đảm bảo được các công việc, quyết định đó luôn thực hiện một cách đúng theo quy định của cơ quan Nhà nước, của pháp luật, tuân theo những quy định đã đề ra tránh trường hợp làm chồng chéo quy định. Luôn đảm bảo cơ quan, đơn vị từ trên xuống dưới luôn thống nhất. Vậy cơ chế tự chủ là gì? hiểu như thế nào là cơ chế tự chủ về tài chính của cơ quan nhà nước. Hiểu được vấn đề này thì Luật Dương Gia dựa trên những căn cứ pháp lý, quy định của pháp luật xin phép trình bày vấn đề trên cụ thể như sau:

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 16/2015/NĐ-CP nghị định của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 02 năm 2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung tư vấn:

Mục lục bài viết

  • 1 1. Cơ chế tự chủ
  • 2 2. Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước:

1. Cơ chế tự chủ

Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công được hiểu là sự thể hiện rõ nét về các quy định xoay quanh quyền tự chủ, việc các đơn vị này tự mình đứng ra chịu trách nhiệm đối với những nhiệm vụ mang tính chất thuộc vào trong phạm vi cũng như quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công này. Việc tổ chức bộ máy tương đương về khía cạnh nhân sự và nguồn tài chính của đơn vị.

Quyền tự chủ tài chính của các bộ phận nhà nước này là việc các cơ quan nhà nước tự đứng ra trực tiếp sử dụng đối với nguồn kinh phí được cơ quan nhà nước cấp, có đầy đủ các thành phần về mặt tài khoản tương đương con dấu riêng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết liệt giao về kinh phí vận hành tương đương số lượng biên chế của đơn vị, cơ quan đó.

✅ Mọi người cũng xem : ăn hoa hồng là gì

2. Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước:

Các vấn đề xoay quanh cơ chế tự chủ được thể hiện bao gồm những nội dung sau:

– Nguyên tắc thực hiện đối với nhiệm vụ được giao đối với chế độ tự chủ tương đương tự chịu trách nhiệm đó là không tăng đối với cách kinh phí được giao trong việc quản lý hành chính của các đơn vị, cơ quan này. Hoàn thành đúng, đủ có khả năng là vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước giao nắm giữ, duy trì cũng như quản lý. Trong công cuộc dùng các nguồn kinh phí của cơ chế tự chủ này phải cố gắng dùng một cách tiết kiệm cũng như đem lại hiệu quả tối ưu.

– Dựa theo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định cũng như nhiệm vụ cấp trên thì thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ có các quyền hạn nổi bật thể hiện như sau:

Xem thêm: các loại nghĩa vụ tài chính, khoản tiền phải nộp của người dùng đất

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có các quyền hạn đối với việc đứng ra quyết định các mức chi thể hiện trong từng nội dung công việc đảm bảo cho sự phù hợp đối với đặc thù của từng cơ quan nhưng luôn đảm bảo rằng việc đứng ra quyết định đối với các mức chi này không được vượt quá theo định mức, chế độ của đơn vị cũng như tiêu chuẩn từ trước đang được áp dụng và thực hiện được sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra.

Mọi Người Xem :   GDCD 8 Bài 10: Tự lập

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có quyền đối với việc quyết định trong việc bố trí ra số kinh phí được giao vào các mục chi phí cho phù hợp với công việc chi tiêu trong cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ngoài việc quyết định đối với số kinh phí được giao thì còn có quyền trong việc điều chỉnh giữa các mục tiêu chi tiêu nếu xét thấy là cần thiết đối với việc đảm bảo duy trì được công việc, nhiệm vụ được giao một cách có hiệu quả cũng như tiết kiệm chi phí nhất có thể đối với mỗi đơn vị, cơ quan.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có quyền đối với số kinh phí mà đơn vị đã được quyết toán giao xuống cơ quan, đơn vị nhưng cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị có quyền tự chủ trong việc chuyển giao số kinh phí còn dư thừa của năm cũ này sang năm kế tiếp mà không cần phải làm công văn và đợi sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có quyền hạn đối với việc quản lý cũng như trong việc sử dụng các nguồn kinh phí đã được khoán một phần hoặc toàn bộ đối với số kinh phí đó nhằm đảm bảo việc vận hành nhiều cũng như nguồn kinh phí đã thực hiện đối với các vận hành nghiệp vụ mang tính chất đặc thù được đưa ra trong từng bộ phận nhằm mục đích để cơ quan, đơn vị được chủ động đối với nhiệm vụ được giao.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có trách nhiệm trong việc dùng đối với các khoản phí cũng như các khoản lệ phí đã được để lại theo đúng chuẩn nội dung chi đã được kê khai cụ thể, được hạch toán rõ ràng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ không được chi vượt quá so với mức chi ra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các văn bản hướng dẫn trong việc dùng các khoản phí, lệ phí để lại.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có quyền thực hiện việc quản lý việc dùng nguồn ngân sách kinh phí khoán cũng như đảm bảo cân đối đối với việc dùng các nguồn kinh phí khoán với mục đích luôn đảm bảo được quy trình thực hiện tương đương việc kiểm soát là đúng theo các hóa đơn và chứng từ đã có.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có trách nhiệm đứng ra đối với công việc quản lý cũng như dùng nguồn kinh phí khoán đảm bảo đúng với quá trình kiểm soát chi và chứng từ, hóa đơn theo đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật đề ra. Trừ các trường hợp mà các khoản chi nhằm thực hiện khoán mà không bắt buộc đối với hóa đơn theo quy định của Bộ tài chính.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có trách trách nhiệm đối với những khoản chi mà chưa có quy định rõ ràng nhưng cần thực hiện luôn nhằm đảm bảo thực hiện được kịp thời đối với những công việc rất cần thiết để phục vụ các công việc đề ra. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được vận dụng các mức chi tương ứng với những công việc tương ứng được áp dụng với các công việc tương tự mà những công việc đó đã được áp dụng tại các văn bản hiện hành cũng như đã được thể hiện trong các quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Xem thêm: Vay tiền dịch vụ tài chính không thanh toán xử lý thế nào?

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có trách nhiệm quản lý đối với các quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị mình hoặc thủ trưởng, cơ quan đơn vị cũng phải quyết liệt bằng văn bản đối với các trường hợp chưa được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có trách nhiệm đối với cá khoản thu khác mà ngoài các khoản lệ phí, thu phí được để lại. Cơ quan, đơn vị sử dụng các khoản thu khác theo đúng nguyên tắc của nội dung chi và xác định nguyên tắc đối với mức chi là mức chi của cơ quan, đơn vị luôn không được vượt quá so với mức chi do cơ quan đơn vị có thẩm quyền quy định trong nội dung các văn bản hướng dẫn đối với việc sử dụng xác định đối với nguồn thu đó.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện theo chế độ tự chủ có quyền quyết liệt đối với việc vận hành các mức chi tương ứng với các công việc đã có từ trước, tương tự đã có trong các văn bản đang có hiệu lực pháp luật mà các mức chi này lại chưa được quy định tại thời điểm đó nhằm đáp ứng công việc.

Mọi Người Xem :   VÀI NÉT VỀ CHỦ NGHĨA DUY LÝ VÀ CHỦ NGHĨA DUY NGHIỆM

– Thực hiện cơ chế tự chủ đối với các giao dịch tài chính của cơ quan, đơn vị:

+ Thứ nhất đó là công tác tự mở tài khoản để thực hiện các giao dịch: đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được phép tự mình mở các tài khoản tại ngân hàng hoặc tại kho bạc Nhà nước để có thể nhìn nhận, cũng như phản ánh rõ rệt về các khoản thu, khoản chi trong các vận hành sản phẩm sự nghiệp công mà không dùng nguồn ngân sách của Nhà nước. Đối với các khoản lãi thu được từ số tiền gửi trên được xác định là một nguồn thu của đơn vị và nguồn thu này sẽ được bổ sung vào quỹ phát triển đối với hoạt động sự nghiệp hoặc sẽ bổ sung vào quỹ khác nhưng luôn dựa trên quy định của pháp luật, mặc khác thì sẽ không được bổ sung vào quỹ bổ sung mức lương.

+ Thứ hai đó là công tác tự đứng ra vay vốn cũng như thực hiện việc huy động vốn: đơn vị sự nghiệp công được phép vay vốn nếu khoản vay đó là phù hợp tại các tổ chức tín dụng, cũng như thực hiện việc huy động vốn ngay tại đơn vị của cán bộ, viên chức trong đơn vị để thực hiện việc nâng cao chất lượng cũng như đầu tư mở rộng chất lượng hoạt động sự nghiệp, luôn phù hợp với các nhiệm vụ tương đương chức năng đã đề ra. Khi quyết liệt việc thực hiện công việc vay vốn hay các phương án huy động vốn thì cơ quan, đơn vị đó phải đưa ra được một phương án tài chính mang tính chất khả thi, cơ quan, đơn vị phải tự chịu trách nhiệm đối với khoản vay cũng như tiền lãi xuất vay của khoản vay đó và cơ quan, đơn vị này phải đứng ra tự chịu trách nhiệm đối với hiệu quả của khoản vay và khoản huy động vốn có được.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Ban pháp lý công ty Luật Dương Gia về vấn đề cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ nhà nước. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào về vấn đề nêu trên tương đương phản biện đối với vấn đề trên hay các vấn đề khác liên quan đến pháp lý xin vui long LH lại cho Chúng Tôi.

Xem thêm: Mẫu giấy bảo lãnh tạm trú, cam kết bảo lãnh nhân sự, bảo lãnh tài chính

Được đăng bởi:
Kinh Tế Vĩ Mô
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.190 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

tiềm lực tài chính là gì? tiềm lực tài chính trong tiếng Anh được gọi là gì? Chỉ tiêu đánh giá? Vai trò của tài chính công ty?

Tên tiếng Anh của các cơ quan, đơn vị, chức danh Nhà nước. Dịch tên của các bộ phận, đơn vị, chức danh Nhà nước sang tiếng Anh.

Ví Airpay là gì? Tính năng và hướng dẫn dùng ví Airpay? Nhược điểm của Ví Airpay? Ví điện tử AirPay có an toàn không?

Công cụ tài chính là gì? Phân loại công cụ tài chính và của cải/tài sản? Các công cụ tài chính chủ yếu có thể được phân thành hai loại là công cụ phái sinh và công cụ tiền mặt.

tự chủ tài chính là gì? một vài vấn đề về cơ chế tự chủ tài chính? Quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập?

Quỹ dự phòng tài chính là gì? Trích lập quỹ dự phòng tài chính?

Khái quát về tình hình đại dịch? Phân tích các phản ứng tài chính và tiền tệ đối với đại dịch?

Áp chế tài chính là gì? Đặc điểm và ví dụ về áp chế tài chính?

Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) là gì? Chức năng của Cơ quan quản lý ngành tài chính?

Chỉ số tài chính là gì? 20 chỉ số tài chính dùng phổ biến?

Mẫu quyết liệt thay đổi ngay cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là gì, mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết liệt thay đổi cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt thay đổi cán bộ điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm? Trình tự, hồ sơ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm? Gọi tố giác tội phạm qua điện thoại có được giải quyết không?

Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền là gì? Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền? Hướng dẫn làm Mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền? Quy định của pháp luật về đăng ký tên miền? quy trình chuyển đổi nhà đăng ký tên miền?

Mẫu quyết liệt thay đổi ngay cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết định thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định thay đổi cấp phó giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm? Phân biệt tin báo và tố giác tội phạm? Trình tự, Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm?

Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy là gì? Mẫu số 62/BB-CCKPHQ: Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy? Hướng dẫn lập Mẫu số 62/BB-CCKPHQ: Mẫu biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy? một số quy định pháp luật liên quan?

Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Mẫu phiếu thu thập thông tin Doanh nghiệp, hợp tác xã là gì? Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Mẫu phiếu thu thập thông tin công ty, hợp tác xã để làm gì? Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Mẫu phiếu thu thập thông tin công ty, hợp tác xã? Hướng dẫn lập Phiếu 1A/TĐTKT-DN: Mẫu phiếu thu thập thông tin công ty, hợp tác xã? một vài quy định pháp lý liên quan?

Mẫu số 07: Mẫu kết luận giám định pháp y tâm thần là gì? Mẫu số 07: Mẫu kết luận giám định pháp y tâm thần? Hướng dẫn lập Mẫu số 07: Mẫu kết luận giám định pháp y tâm thần? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu quyết định tuyên bố phá sản là gì? Mẫu quyết định tuyên bố phá sản? Hướng dẫn lập mẫu quyết định tuyên bố phá sản? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu bản đăng ký đổi loại hình Doanh nghiệp là gì? Mẫu bản đăng ký đổi loại hình Doanh nghiệp? Hướng dẫn lập Mẫu bản đăng ký đổi loại hình công ty? một số quy định pháp lý liên quan?

Mẫu thông báo đăng ký chuyển nhượng cổ phần là gì? Mẫu thông báo đăng ký chuyển nhượng cổ phần? Hướng dẫn lập mẫu thông báo đăng ký chuyển nhượng cổ phần? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu thông báo thay đổi ngay danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài là gì? Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi ngay danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài? Hướng dẫn lập Mẫu số 18/TP-TTTM: Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên của Trung tâm trọng tài? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu cáo trạng của Viện trường Viện kiểm sát là gì? Mẫu cáo trạng của Viện trường Viện kiểm sát? Hướng dẫn làm Mẫu cáo trạng của Viện trường Viện kiểm sát? Nội dung của bản cáo trạng? Bị can từ chối nghe, ký nhận bản cáo trạng thì xử lý như thế nào?

quyết định phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố là gì? quyết định phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố? Hướng dẫn làm quyết liệt phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố? một vài quy định của pháp luật về thực hành quyền công tố? Chức năng thực hiện quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân?

quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra lại là gì? quyết định trả giấy tờ vụ án để điều tra lại? Hướng dẫn làm quyết liệt trả hồ sơ vụ án để điều tra lại? một vài quy định của pháp luật về trả hồ sơ vụ án để điều tra lại?

Mẫu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật báo cáo là gì? Mẫu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật báo cáo? Hướng dẫn làm Mẫu văn bản thẩm định nội dung kỹ thuật báo cáo? Tham khảo quy định của pháp luật về báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng?

Mẫu phiếu nghiệm thu công trình khai đào là gì? Mẫu phiếu nghiệm thu công trình khai đào? Hướng dẫn làm Mẫu phiếu nghiệm thu công trình khai đào? một số quy định của pháp luật về nghiệm thu công trình khai đào?

Hội đồng thi hành án tử hình và việc kiểm tra căn cước tử tù trước giờ ra pháp trường? thuật ngữ tiếng Anh? Trình tự thực hiện án tử hình? Người nhà được phép nhận thi hài tử tội?

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho bà bầu? ngôn từ tiếng Anh? hồ sơ và giấy tờ đăng ký bảo hiểm y tế? Khám thai có được hưởng BHYT không?

Cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược, khám bệnh là hành vi bị nghiêm cấm? Xử phạt hành vi cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược? Xử phạt hành vi cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề dược?

Chứng chỉ hành nghề điều dưỡng là gì? thuật ngữ tiếng Anh? Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề? hồ sơ làm chứng chỉ hành nghề điều dưỡng?Các câu hỏi về tự chủ tài chính là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tự chủ tài chính là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tự chủ tài chính là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tự chủ tài chính là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tự chủ tài chính là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tự chủ tài chính là gì


Các hình ảnh về tự chủ tài chính là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về tự chủ tài chính là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung chi tiết về tự chủ tài chính là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước1. Cơ chế tự chủ2. Cơ chế tự…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước1. Cơ chế tự chủ2. Cơ chế tự…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước1. Cơ chế tự chủ2. Cơ chế tự…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước1. Cơ chế tự chủ2. Cơ chế tự…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước1. Cơ chế tự chủ2. Cơ chế tự…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước1. Cơ chế tự chủ2. Cơ chế tự…