Bàn về luân thường đạo lý

Bài viết Bàn về luân thường đạo lý thuộc chủ đề về Tử Vi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Bàn về luân thường đạo lý trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Bàn về luân thường đạo lý”

Đánh giá về Bàn về luân thường đạo lý


Xem nhanh
TIÊU CHUẨN ĐIỀU KIỆN CỦA CON NGƯỜI LÀ LUÂN THƯỜNG ĐẠO ĐỨC, NGƯỜI BÂY GIỜ CÓ NÓI ĐẾN LUÂN THƯỜNG ĐẠO ĐỨC CHĂNG? NÓI CŨNG KHÔNG CÓ, ĐƯƠNG NHIÊN CÀNG KHÔNG CÓ NGƯỜI THỰC HÀNH. KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, NGÔN NGỮ TẠO TÁC, TƯƠNG PHẢN 108 ĐỘ VỚI LUÂN THƯỜNG ĐẠO ĐỨC, TRÁI NGHỊCH VỚI TÁNH ĐỨC, QUẢ BÁO CHÍNH LÀ TAM ĐỒ. TRONG BA ĐƯỜNG ÁC TIÊU ÁC NGHIỆP CỦA HỌ, TIÊU HẾT ÁC NGHIỆP HỌ HIỂU RA, KHỞI TÂM SÁM HỐI, KHỞI TÂM HỔ THẸN, THOÁT LY ÁC ĐẠO, LẠI ĐẾN NHÂN GIAN. ĐẾN NHÂN GIAN, NẾU KHÔNG GẶP ĐƯỢC GIÁO DỤC LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, LẠI HỌC ĐIỀU XẤU, HỌC ĐIỀU XẤU THÌ SAO?

“xả bỏ tam đồ khổ, diệt các phiền não ám”, câu này là tiếp theo ở trên. Tiêu trừ tam độc tức là lìa ba đường ác, chưa ra khỏi luân hồi lục đạo, nhưng tuyệt đối không đọa vào ba đường ác. Câu này không thể không ghi nhớ. Tham, ý niệm của tham là nghiệp nhân hàng đầu của đường ngạ quỷ, tham tâm là đường ngạ quỷ. Tham Phật pháp cũng không được, tham Phật pháp quả báo cũng trong đường ngạ quỷ. Đức Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si, không phải dạy đổi đối tượng tham sân si. Vốn ta tham tài sắc danh thực thùy, bây giờ buông bỏ nó, quay lại tham Phật pháp, như vậy cũng sai. Đức Phật từ bi, trong Kinh Kim Cang ngài dạy chúng ta rằng: “Pháp còn phải xả, huống gì phi pháp”. Pháp là Phật pháp, Phật pháp cũng phải xả bỏ, sao có thể tham được? Ta phải tôn trọng Phật pháp, vì nó giúp ta đoạn tham sân si, ta phải tôn trọng. Nếu khởi tham ái với nó, lại đọa vào ba đường ác. Điều này Đức Phật nói rất rõ ràng minh bạch, sai lầm là do ta, Phật Bồ Tát không sai, chư vị tổ sư cũng không sai, kinh điển cũng không sai, sai ở chỗ chúng ta không buông bỏ vạn duyên. Mặc dù đoạn rồi, cũng như cổ nhân nói cây đoạn mà rễ còn dây dưa. Hình như là đã buông bỏ, nhưng tập khí vẫn chưa quên, luôn khởi hiện hành. Đây chính là nguyên nhân người học Phật không thể ra khỏi lục đạo.

Chúng ta ngày ngày học pháp đại thừa, không thật sự hiểu, khi nào mới thật hiểu? Đại sư Chương Gia nói, thật buông bỏ tức là thật hiểu, thật hiểu nhất định buông bỏ. Có một chút chưa buông bỏ, nó đều chướng ngại ta được định, chướng ngại ta khai ngộ. Có chướng ngại việc vãng sanh chăng? Có thể. Phải xem vận mệnh khi lâm chung, vận mệnh tốt, gặp thiện hữu ở bên cạnh nhắc nhở, ta dùng Phật hiệu khống chế, như vậy sẽ vãng sanh. Nếu vận mệnh không tốt, khi lâm chung không có ai nhắc nhở, ta còn lưu luyến thế gian này, lưu luyến, lại tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Công phu phải thực hành trong cuộc sống hằng ngày, sát na khi lâm chung mới có hiệu quả. Nếu không, sát na khi lâm chung đó sai lầm, suốt đời đều sai lầm, quả thật đáng tiếc.

“Tiêu trừ tam độc”, nghĩa là đoạn kiến tư phiền não, “tức lìa ba đường ác”. Nếu thật sự đoạn tận tham sân si mạn, không chỉ lìa ba đường ác, luân hồi lục đạo cũng không còn. Tham sân si mạn nghi là tư hoặc; thân kiến, biên kiến, giới thủ kiến, kiến thủ kiến, là kiến hoặc, nghĩa là ta thấy sai. Đoạn tận kiến hoặc tuyệt đối không đọa ba đường ác, đoạn tư hoặc vượt thoát luân hồi lục đạo.

Bên dưới nói: “Tam đồ cực khổ”. Chúng ta hiện nay tuy ở cõi người, chịu khổ không thua gì ba đường ác. Cái khổ của tam đồ bây giờ đang xuất hiện tại nhân gian, con người khởi tâm động niệm không bằng súc sanh, không bằng ngạ quỷ, chính là như vậy.

Từ quả chúng ta thấy nhân làm người, tiêu chuẩn điều kiện của con người là luân thường đạo đức, người bây giờ có nói đến luân thường đạo đức chăng? Nói cũng không có, đương nhiên càng không có người thực hành. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tương phản 108 độ với luân thường đạo đức, trái nghịch với tánh đức, quả báo chính là tam đồ. Trong ba đường ác tiêu ác nghiệp của họ, tiêu hết ác nghiệp họ hiểu ra, khởi tâm sám hối, khởi tâm hổ thẹn, thoát ly ác đạo, lại đến nhân gian. Đến nhân gian, nếu không gặp được giáo dục luân lý đạo đức, lại học điều xấu, học điều xấu thì sao? Hết thọ mạng đời này, lại đọa vào ba đường ác. Trong Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, quỷ vương của ba đường ác nhìn thấy, thoát ra chưa được bao lâu sao lại trở lại? Thông thường người ta nói, hiện tượng này là do tập khí phiền não chi phối, không vượt qua được sự mê hoặc của môi trường xấu. Khi nào mới có thể đào thải hết tập khí phiền não? Thông thường mà nói, thời gian ta ở trong ba đường ác rất dài, mới có thể mài sạch những tập khí này. Khi thật sự cảm nhận hết nổi khổ, không muốn tiếp tục chịu những khổ nạn này nữa, nghe đến Phật pháp tự nhiên sanh tâm hoan hỷ. Nghe đến thế giới tây phương Cực Lạc, liền sanh tâm hy hữu, như vậy là được cứu.


Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa(KVLT 11)
Tập 263
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn
Biên tập: Bình Minh
Thời gian: 04.02.2011
Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện_Úc Châu

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Những người luôn nói chuyện với người khác, không đúng luân phiên đạo lý, thì nên tìm hiểu xem luân thường là gì. NGŨ LUÂN: 1- Phụ tử hữu thân (cha con có tình nghĩa) 2- Quân thần hữu nghiã (Vua tôi có nghĩa) 3- Phu phu owner (Vợ chồng có phân biệt) 4- Header owner (Large small order) 5- Bằng hữu, hữu hiệu (bạn bè có thành tín). NGŨ THỪA: Là 5 điều quan trọng mà đức Khổng Tử cho rằng: Làm người phải có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mới và mới thực sự là quân tử. 1- NHÂN: Là người bao gồm 2 phần xác định và tâm thần, chữ nhân thật bao la: Nhân là tha nhân, nhân tính, nhân nghiã, nhân đạo và nhân ái… Người có lòng luôn sống hoàn thiện và yêu thương mọi người người… “Thương người như thể thương thân” (Ái nhân như kỷ) ” 2- NGHĨA: Ân nghĩa, ân tình, nghĩa khí, tri ân), thi ân (làm ơn, trợ đức) có tình nghĩa và cư xử tử tế với mọi người. “There are going to back to back to be together” Ai ơi, hãy nhớ làm ơn Ân hạn trả lời mới mong tâm bình… New mind has an normal Bình an mới có mối tình thâm. 3- LỄ: Lễ, nghĩa thường đi đôi với nhéu: Kính trên nhường dưới, lễ phép với mọi người. Ăn ở tư nhiên, tôn trọng mọi người… “Dĩ hòa vi quý” (Một điều lành lành) “Tiên học lễ, hậu học văn” “Kính lão đắc thọ”… “Hậu chủ tiền”. “Kính trên nhường dưới” 4- T R Í: Trí tuệ, sự hiểu biết thông minh, Lý lẽ khôn ngoan, đường khôn ngoan, sự lợi nhuận. Luôn trau dồi trí não để trở nên minh mẫn. “Khôn sống, sống chết” “Cái khó ló cái khôn” “Khôn ngoan tâm trí tại lòng” 5- T Í N: Có nghiã là tin tưởng, có lòng tin (vững lòng). Không bắt cá 2 tay, không lắt léo, lời hứa… Trung tín có lòng tin trời đất, có linh hồn, lòng trung tín với tình yêu, người vợ chồng cái, cha mẹ có lòng tin mới có lòng trung thành.

Mọi Người Xem :   Mệnh Thủy hợp nghề gì, nên làm nghề gì để mau phát tài?

các cụ xưa có câu ” sinh con rồi mới sinh cha sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông” có một thời kỳ những kẻ hậu sinh cho rằng đây là câu nói ngược cho vui. Nhưng qua đúc kết trong dòng đời của mỗi người thì đó là cách dạy chúng ta phải luôn rèn luyện, học hỏi để sống cho đúng luân thường. Đừng tưởng cứ đẻ ra con thì mình là một người cha. các loại chỉ coi con là sản phẩm mình tạo ra, luôn miệng tâm đắc câu ” phụ bảo tử vong, tử bất vong bất hiếu” mà sống vô tình, vô trách nhiệm với con cái thì cho đến già vẫn chưa biết cách làm cha. khi có con chúng ta phải học cách làm cha và phải học suốt đời vì con cái nó phải thay đổi theo thời cuộc. muốn con trưởng thành nên người chúng ta cũng phải học hỏi thường xuyên. đừng bao giờ mang tư tưởng ” tu hú” mà muốn con trở thành đại bàng. Con cái không trưởng thành theo sự bức ép mà từ cách sống của chúng ta. Cha vũ phu, tàn bạo, vô tri mà con hiền lành thiện lương thì đó là nhờ hồng phúc, may mắn chứ không phải nhờ cách dạy. ” anh em như chân tay, vợ chồng như manh áo” đó cũng là tư tưởng của một vài người. xin hỏi : ai sống với mình đến lúc chết, ai bên mình khi khó khăn, ai xây dựng hạnh phúc cùng với mình. Những kẻ chỉ coi vợ là manh áo thay lúc nào cũng được thì vợ nó cũng coi mình như vậy. những kẻ tự coi mình là thượng đẳng đi ban phước lành cho người khác là những kẻ vô trí, không thể có một người bạn, và chắc chắn kẻ đó sẽ cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Loại đàn ông khi gia đình có chuyện không biết đứng về phía nào vì sợ phạm luân thường đạo lý là những kẻ chẳng hiểu gì về luân thường cả. Những kẻ phải vất vả chọn giữa mẹ và vợ vì mẹ là duy nhất còn vợ có thể thay là những kẻ vô năng. mẹ là duy nhất nhưng mẹ phải ra mẹ, vợ có thể thay nhưng thay là mất đi tổ ấm của mình, làm đàn ông phải biết đương đầu để xây dựng hạnh phúc, rõ ràng đúng sai chứ không bênh bên nào, không có chuyện ” vợ tôi tôi tin” hoặc ” mẹ luôn luôn đúng” hay sợ người ngoài nói nọ nói kia mà mũ ni che tai mặc cho hai bên hành nhéu đến tan nát. Loại đàn ông này không nên gắn cả đời với họ. muốn sống đúng luân thường đạo lý thì hãy dùng trái tim và trí tuệ của mình mà hành xử trong cuộc sống. hãy hiểu rõ về luân thường để đừng sợ phạm điều nọ kia. làm những gì mang đến hạnh phúc cho mọi người chứ đừng theo một công thức nào để vểnh tai nghe lời khen chê. Miệng tiếng người đời là gió thoảng, đúng sai ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của mình. gieo nhân nào gặt quả nấy nhưng quả như thế nào lại phải trông vào sự tài bồi của mình. không thể vứt một hạt thóc xuống ruộng rồi đòi gặt cả cánh đồng. tham lam là cái gốc của vạn ác. mọi người hãy tu rèn chính mình trước khi đòi hỏi người khác thì gia đình mới bền vững, xã hội phát triển và chúng ta mới tự hào khi rời thế giới rằng: trong sự phát triển của xã hội loài người có một phần công sức của ta.Các câu hỏi về trái với luân thường đạo lý là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê trái với luân thường đạo lý là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

[buyer.com.vn] Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về lòng nhân hậu 1

[buyer.com.vn] Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về lòng nhân hậu

ContentsĐánh giá về Bàn về luân thường đạo lýCác câu hỏi về trái với luân thường đạo lý là gì Bài viết [buyer.com.vn] Bài văn mẫu Nghị…
Nhân hậu có nghĩa là gì? - Đồng nghĩa với nhân hậu là gì? 2

Nhân hậu có nghĩa là gì? – Đồng nghĩa với nhân hậu là gì?

ContentsĐánh giá về Bàn về luân thường đạo lýCác câu hỏi về trái với luân thường đạo lý là gì Bài viết Nhân hậu có nghĩa là…
Một Số Hiểu Biết Cơ Bản Về Nhân Xử Lý, Số Nhân Và Tốc Độ Chip 8 Nhân Là Gì ? 3

Một Số Hiểu Biết Cơ Bản Về Nhân Xử Lý, Số Nhân Và Tốc Độ Chip 8 Nhân Là Gì ?

ContentsĐánh giá về Bàn về luân thường đạo lýCác câu hỏi về trái với luân thường đạo lý là gì Bài viết Một Số Hiểu Biết Cơ…
Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia 4

Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia

ContentsĐánh giá về Bàn về luân thường đạo lýCác câu hỏi về trái với luân thường đạo lý là gì Bài viết Các phép toán: cộng, trừ,…
Tuyển Nhân Viên Admin Bưu Cục làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) 5

Tuyển Nhân Viên Admin Bưu Cục làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

ContentsĐánh giá về Bàn về luân thường đạo lýCác câu hỏi về trái với luân thường đạo lý là gì Bài viết Tuyển Nhân Viên Admin Bưu…
Tuyển Giao Dịch Viên Bưu Cục làm việc tại Công ty TNHH Chuyển phát nhanh J&T Express 6

Tuyển Giao Dịch Viên Bưu Cục làm việc tại Công ty TNHH Chuyển phát nhanh J&T Express

ContentsĐánh giá về Bàn về luân thường đạo lýCác câu hỏi về trái với luân thường đạo lý là gì Bài viết Tuyển Giao Dịch Viên Bưu…