Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bài viết Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”

Đánh giá về Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Bài 6: Trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong Cuộc bầu cử (Xem tại đây)

Vị trí, tầm quan trọng của Quân đội trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Quân đội ta là Quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Sĩ quan, 100% cán bộ, chiến sĩ Quân đội hiện nay đều đặn đang ở độ tuổi được quyền đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cuộc bầu cử).

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội tham gia Cuộc bầu cử không chỉ là niềm vinh dự, tự hào được thực hiện quyền dân chủ của công dân, mà còn là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị của quân nhân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và vận mệnh đất nước, lợi ích quốc gia – dân tộc. Mỗi lá phiếu của cử tri – quân nhân mang sứ mệnh cao cả thiêng liêng vì trong đó có sự kết tinh niềm tin, trí tuệ, tình cảm, ý chí, nghị lực và có cả máu xương của đồng chí, đồng đội, là trách nhiệm to lớn của người lính Cụ Hồ trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân. do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải thể hiện rõ sự tiên phong mẫu mực, tấm gương sáng về mọi mặt trong Cuộc bầu cử, xứng đáng là “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội của Dân. Vì vậy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội phải vượt qua và làm tốt công tác chuẩn bị để bảo vệ cho Cuộc bầu cử diễn ra và thành công tốt đẹp. Đó là cách hấp dẫn nhất để Quân đội góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, khát vọng phát triển, đổi mới sáng tạo mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác bầu cử.

Trước hết, Quân đội quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kịp thời ban hành các văn bản, hướng dẫn, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác của Cuộc bầu cử trong các cơ quan, đơn vị sát đúng và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, từng cơ quan, đơn vị; làm hình mẫu tiêu biểu để các đơn vị bầu cử khác trong cả nước học tập, noi theo. Theo đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ra Chỉ thị số 876-CT/QUTW, ngày 21/10/2020 về lãnh đạo Quân đội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; bắt buộc cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo Cuộc bầu cử; phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỉ thị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cuộc bầu cử đến từng cán bộ, chiến sĩ. Ban hành Hướng dẫn số 267/HD-CT, ngày 05/02/2021 của Tổng cục Chính trị về thực hiện Cuộc bầu cử trong toàn quân.

Mọi Người Xem :   Nhà giáo ưu tú tiếng Anh là gì? Outstanding teacher?

 Vai trò định hướng nhận thức, xác định yêu cầu, trách nhiệm và công tác chuẩn bị bầu cử

Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chu đáo, đúng quy trình, quy định, các bộ phận, đơn vị trong toàn quân thể hiện rõ sự chuẩn mực trong lựa chọn nhân sự – ứng viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Các quân nhân được lựa chọn tham gia ứng viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ, phục vụ đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để tham gia và hoàn thành chức trách, quyền hạn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân sau khi trúng cử. Vì vậy, cử tri Quân đội đã nhất trí giới thiệu họ ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 với sự tín nhiệm cao.

Toàn quân tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia và Thủ tướng Chính phủ về Cuộc bầu cử. Do vậy, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc tổng giá trị và ý nghĩa Cuộc bầu cử; phát huy dân chủ, tích cực, tự giác, gương mẫu trong thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân – công dân trong việc lựa chọn, bầu những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, của gia đình và nhân dân.

Cấp ủy đảng, trực tiếp là đội ngũ chính ủy, chính trị viên và chỉ huy các cấp đã chủ động nghiên cứu, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử các cấp để tổ chức thực hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở các địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cải thiện nhận thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ và công dân. các bộ phận, đơn vị trong toàn quân đã và đang chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các khó khăn đáp ứng cho công tác bầu cử, chú trọng khai thác thông tin, tuyên truyền, cổ động về Cuộc bầu cử, gắn với thực hiện hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Cuộc bầu cử.

nhiều nắm chắc tình hình địa bàn dân cư, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động phá hoại Cuộc bầu cử của các thế lực thù địch; bảo đảm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trở thành ngày hội lớn, thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và văn minh.

Vai trò lãnh đạo về công tác nhân sự, chủ động phát hiện, giới thiệu nhân sự, thực hiện đúng quy trình tuyển chọn cán bộ, dự kiến đủ số lượng, đạt chất lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác thành lập tổ chức phụ trách bầu cử. Theo đó, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14, ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuẩn bị nhân sự, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu Quân đội ở các cơ quan Trung ương là 13 đồng chí; số lượng đại biểu Quân đội ở địa phương theo cơ cấu hoạch định là 14 đồng chí. bên cạnh đó, 06 đồng chí cán bộ Quân đội được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu đại biểu chuyên trách, cơ cấu giữ các chức danh của Quốc hội khóa XV. Như vậy, tổng số đại biểu Quân đội được cơ cấu bầu vào Quốc hội khóa XV là 33 đồng chí, đại diện cho ý chí và khát vọng phát triển của toàn quân.

Mọi Người Xem :   Phản Nitrat hóa và tác dụng trong xử lý nước thải

Quân đội thực hiện tốt các Hội nghị hiệp thương, cấp ủy, chỉ huy các bộ phận, đơn vị toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hội nghị lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; hội nghị cử tri nơi công tác; hội nghị lãnh đạo, chỉ huy mở rộng để lựa chọn, giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Nhân sự được giới thiệu đều đạt được sự tín nhiệm cao.

Phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (nơi người được giới thiệu ứng cử của cơ quan, đơn vị thường trú hoặc tạm trú) để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Qua đó, chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, nhất là các bộ phận, đơn vị có người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các nhiệm vụ được giao. vì vậy, các ứng cử viên là cán bộ Quân đội đều đặn được cử tri nơi cư trú tin tưởng, tín nhiệm rất cao.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Quân khu, Quân đoàn đạt tín nhiệm tuyệt đối (100%). Các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong Quân đội đã chuẩn bị chương trình hành động, tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo kế hoạch của ủy ban bầu cử các cấp và Hội đồng Bầu cử quốc gia, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cử tri địa phương.

 Vai trò phát huy tính tích cực của công tác đảng, công tác chính trị, nhất là công tác thi đua, khen thưởng trong bầu cử

Công tác đảng, công tác chính trị, nhất là công tác thi đua, khen thưởng trong Cuộc bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng. do đó, các bộ phận, đơn vị thường xuyên quan tâm, nắm tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng cử tri, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương vận động nhân dân nâng cao trách nhiệm, hăng hái tham gia bầu cử. Gắn công tác tuyên truyền, cổ động với đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đất nước – Ngày Hội non sông.

Phát huy vai trò của báo chí Quân đội trong công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử

các cơ quan chức năng và các phương thuận tiện thông tin đại chúng của Quân đội, như: Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về Cuộc bầu cử. các cơ quan báo chí đã và đang mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường đưa tin, bài phản ánh các hoạt động của quân và dân ta tham gia chuẩn bị và tiến hành Cuộc bầu cử. Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ và mọi tầng lớp nhân dân hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện được mục tiêu kép: An toàn tuyệt đối, dân chủ, đúng luật định, làm cho ngày bầu cử thực sự là Ngày Hội của toàn dân và đẩy mạnh phòng, chống Covid-19.

Chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái và âm mưu phá hoại Cuộc bầu cử của các thế lực thù địch

hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, phần tử bất mãn tiếp tục chống phá bầu cử một cách quyết liệt, bằng thường xuyên chiêu thức, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ hòng thay đổi ngay suy nghĩ, đạo đức, lối sống xã hội ta, làm suy yếu bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với mưu đồ làm cho Đảng ta mất hết vai trò lãnh đạo đối với đất nước. do đó, yêu cầu đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân lúc này là đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho bầu cử; chủ động phối hợp với địa phương và các lực lượng trên địa bàn triển khai phương án bảo vệ các khu vực bầu cử. Kịp thời phát hiện, xử lý nhanh, có hiệu quả mọi âm mưu, hành động gây rối, phá hoại bầu cử, nhất là trên không gian mạng. mặt khác, cần phê phán, những biểu hiện lệch lạc, mất dân chủ, xâm phạm quyền bầu cử của quân nhân – công dân; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định khác của pháp luật, kỷ luật Quân đội liên quan đến bầu cử.

Mọi Người Xem :   Ăn chuột dừa Bến Tre ở đâu, giá bán bao nhiêu

Phát huy vai trò của Quân đội trong thời gian tới để bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

Để Cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, Quân đội cần thực hiện tốt một vài công việc cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về bầu cử để tổ chức các hoạt động bầu cử an toàn, đúng pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch, hợp lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo, đài, hội nghị, giao ban để cán bộ, chiến sĩ nắm vững thông tin về Cuộc bầu cử.

 Hai là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát ở các cấp, từ Quân ủy Trung ương đến cấp cơ sở. Nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát bám sát tiến độ, quy trình, yêu cầu bầu cử, chú trọng tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở, từ những việc nhỏ, cụ thể, chi tiết để tránh sai sót.

Ba là, cập nhật và tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo ngày, giờ để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ về ý nghĩa Cuộc bầu cử, nắm vững thông tin về danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của  các ứng viên, ngày bầu cử, địa điểm bầu cử, quy định pháp luật về bầu cử,… để từ đó họ lựa chọn nhân sự xứng đáng trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là các đại biểu Quân đội.

Bốn là, chủ động rà soát các phương án phòng, chống những diễn biến phức tạp tác động tới an ninh, trật tự, cản trở Cuộc bầu cử có thể xảy ra; nhất là các phương án phòng, chống Covid-19; kiên quyết chống việc đưa thông tin giả, sai trái, chống lại bầu cử.

Năm là, kiểm tra, sát hạch kỹ lưỡng công tác chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử của nhân viên, tổ chức phụ trách bầu cử, nhất là các tổ bầu cử; bảo đảm thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử là những người có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, trí tuệ, nắm vững luật pháp về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; ứng xử linh động, mềm dẻo trước các tình huống phát sinh trong công tác bầu cử, hậu bầu cử.

Thiếu tướng, PGS, TS. NGUYỄN BÁ DƯƠNGCác câu hỏi về trách nhiệm của quân nhân là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê trách nhiệm của quân nhân là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết trách nhiệm của quân nhân là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết trách nhiệm của quân nhân là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết trách nhiệm của quân nhân là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về trách nhiệm của quân nhân là gì


Các hình ảnh về trách nhiệm của quân nhân là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về trách nhiệm của quân nhân là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung về trách nhiệm của quân nhân là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Vai trò, trách nhiệm của Quân đội trong tổ chức, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân…