Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022

Bài viết Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022 thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022”

Đánh giá về Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022tính oxi hóa là gì

Những em đã biết đặc thù hóa học của Hidro qua bài viết trước, bài viết này các bạn sẽ làm quen với khái niệm về sự Oxi hóa, sự khử and phản quang Oxi hóa khử trong đó có sự tham gia của Hidro.

Bài Viết: tính oxi hóa là gì

Vậy sự khử là gì? sự Oxi hóa là gì? and Phản quang Oxi hóa khử xảy ra như vậy nào? Hidro đóng vai trò gì trong phản quang Oxi hóa khử, là chất Oxi hóa hay chất khử các bạn cùng thăm dò qua bài viết này.

I. Sự Oxi hóa and Sự khử

1. Sự khử là gì?

– Định nghĩa: Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất

* Ví dụ: CuO + H2 → Cu + H2O

– Trong PTPƯ trên, ta cảm nhận thấy H đã kết hợp với nguyên tố oxi tạo thành H2O, hay H chiếm oxi của CuO.

2. Sự Oxi hóa là gì?

– Định nghĩa: Sự Oxi hóa là sự tác dụng của Oxi với một chất.

* Ví dụ: Fe + O2 → Fe3O4

*

II. Chất khử and chất Oxi hóa

– Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

– Chất oxi hóa là đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác.

* Ví dụ 1: CuO + H2  Cu + H2O

 – Ta có: Chất khử là: H2 and chất Oxi hóa là CuO

* Ví dụ 2: Mg + CO2  MgO + C

– Ta có: Chất khử là: Mg and chất Oxi hóa là CO2

III. Phản quang Oxi hóa khử là gì?

– Định nghĩa: Phản quang Oxi hóa khử là phản quang trong đó xảy ra đồng thời sự Oxi hóa and sự Khử.

* Ví dụ:

*

IV. Tầm quan trọng của phản quang Oxi hóa – khử

Mọi Người Xem :   Liên kết cộng hóa trị có cực, không cực, phân loại liên kết hóa học theo độ âm điện - Hóa 10 bài 13

– Phản quang Oxi hóa – khử đc áp dụng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hóa học.

– Tuy vậy, phản quang Oxi hóa khử cũng cũng có phản quang không bổ ích, cần phải Giảm.

Xem Ngay:  Interdisciplinary Là Gì – Nghĩa Của Từ Interdisciplinary

V. Bài tập về phản quang Oxi hóa – Khử

Bài 1 trang 113 SGK hóa 8: Hãy chép vào vở bài tập các câu đúng trong những câu sau đây:

A. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử.

B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

C. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.

D. Phản quang oxi hóa – khử là phản quang hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa.

E. Phản quang oxi hóa – khử là phản quang hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hóa and sự khử.

* Lời giải bài 1 trang 113 SGK hóa 8: 

– Những câu đúng: B, C, E.

– Những câu sai: A, D vì các câu này hiểu sai về chất khử, chất oxi hóa and phản quang oxi hóa – khử.

Bài 2 trang 113 SGK hóa 8: Hãy cho biết trong các phản quang hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản quang nào là phản quang oxi hóa – khử? Lợi ích and độc hại của mỗi phản quang?

 a) Đốt than trong lò: C + O2 → CO2.

 b) Cần sử dụng cacbon oxit khử sắt (III) oxit trong luyện kim.

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2.

 c) Nung vôi: CaCO3 → CaO + CO2.

 d) Sắt bị gỉ trong không khí: 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

* Lời giải bài 2 trang 113 SGK hóa 8:

– Những phản quang oxi hóa – khử là a), b) ,d).

– Phản quang a) Lợi: nảy sinh nhiệt năng để chế tạo giao hàng cuộc sống. Ô nhiễm và độc hại: sinh ra khí CO2 làm tác hại môi trường thiên nhiên.

– Phản quang b) Lợi: luyện quặng sắt thành gang điều chế sắt. Ô nhiễm và độc hại: nảy sinh khí CO2làm tác hại môi trường thiên nhiên.

– Phản quang d) Ô nhiễm và độc hại: Làm sắt bị gỉ, làm hư hỏng những công trình thành lập, những loại thiết bị and đồ sử dụng bằng sắt.

Xem Ngay:  Cắt Cnc Là Gì – Nguyên Lý Hoạt Động Và Phân Loại Cnc

Bài 3 trang 113 SGK hóa 8: Hãy lập những phương trình hóa học theo những sơ đồ sau:

Mọi Người Xem :   Đại lý là gì? Các loại hình đại lý và đặc điểm của chúng

 Fe2O3 + CO → CO2 + Fe.

 Fe3O4 + H2 → H2O + Fe.

 CO2 + 2Mg → 2MgO + C.

– Những phản quang hóa học này có cần là phản quang oxi hóa – khử không? Vì sao? Nếu là phản quang oxi hóa – khử cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hóa? Vì sao?

* Lời giải bài 3 trang 113 SGK hóa 8

 Fe2O3 + 3CO → 3CO2 + 2Fe.

 Fe3O4 + 4H2 → 4H2O + 3Fe.

 CO2 + 2Mg → 2MgO + C.

– Cả 3 phản quang đều là phản quang oxi hóa – khử.

– Những chất khử là CO, H2, Mg vì đều là chất chiếm oxi.

– Những chất oxi hóa là Fe2O3, Fe3O4, CO2 vì đều đặn là chất nhường oxi.

Xem Ngay: Tải trò chơi Raft – Tải về Raft Trực tuyến Steam Full Cập nhật 11

Bài 4 trang 113 SGK hóa 8: Trong phòng thí nghiệm người ta đã sử dụng cacbon oxit CO để khử 0,2 mol Fe3O4 and dùng khí hiđro để khử 0,2 mol Fe2O3 ở nhiệt đô cao.

 a) Viết phương trình hóa học của những phản quang đã xảy ra.

 b) Tính số lít khí ở đktc CO and H2 cần dùng cho mỗi phản quang.

 c) Tính số gam sắt thu đc ở mỗi phản quang hóa học.

* Lời giải bài 4 trang 113 SGK hóa 8:

a) Phương trình hóa học của những phản quang:

4CO + Fe3O4 → 3Fe + 4 CO2 (1).

3H2 + Fe2O3 → 2Fe + 3H2O (2).

b)Theo phương trình phản quang trên ta có:

– Muốn khử 1 mol Fe3O4 cần 4 mol CO.

⇒ Muốn khử 0,2 mol Fe3O4 cần x mol CO.

⇒ x= 0,2.4 = 0,8 (mol) CO.

⇒ VCO = n.22,4 = 0,8.22,4 = 17,92 (lít).

Xem Ngay:  Urobilinogen Là Gì – Urobilinogen Trong Nước Tiểu

– Muốn khử 1 mol Fe2O3 cần 3 mol H2.

⇒ Muốn khử 0,2 mol Fe2O3 cần y mol H2.

⇒ y = 0,2.3 = 0,6 mol.

⇒ VH2= n.22,4 = 0,6.22,4 = 13,44 (lít).

c) Ở phản quang (1) khử 1 mol Fe3O4 đc 3 mol Fe.

– Vậy khử 0,2 mol Fe3O4 đc 0,2.3=0,6 mol Fe.

⇒ mFe = n.M = 0,6.56 = 33,6g Fe.

Ở phản quang (2) khử 1 mol Fe2O3 đc 2 mol Fe.

Vậy khử 0,2 mol Fe2O3 đc 0,4 mol Fe.

mFe = n.M = 0,4 .56 = 22,4g Fe.

Bài 5 trang 113 SGK hóa 8: Trong phòng thí nghiệm người ta sử dụng khí hiđro để khử sắt(II) oxit and thu đc 11,2 g Fe.

Mọi Người Xem :   Nước máy là gì? Có nguồn gốc từ đâu? Có uống được không? - Wepar

a) Viết phương trình hóa học của phản quang đã xảy ra.

b) Tính trọng lượng sắt (III) oxit đã phản quang.

c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu tốn (đktc).

* Lời giải bài 5 trang 113 SGK hóa 8: 

a) Phương trình hóa học của phản quang:

 Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O.

b) Theo bài ra, ta có: 

*

– Phương trình hóa học của phản quang:

 Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O.

– Theo PTPƯ, khử 1 mol Fe2O3 cho 2 mol Fe.

 x mol Fe2O3 → 0,2 mol Fe.

⇒ x = 0,2/2 =0,1 mol.

⇒ m = n.M = 0,1.160 =16g.

– Khử 1 mol Fe2O3 cần 3 mol H2.

– Vậy khử 0,1 mol Fe2O3 cần 0,3 mol H2.

⇒ V= n.22,4 = 0,3 .22.4 = 6,72 (lít).

Xem Ngay: Cool Pool 8 Ball – Tải về Pool 8 3

Hy vọng với bài viết về Phản quang Oxi hóa – khử, sự Oxi hóa, sự khử là gì and bài tập ở phí a trên có ích cho những em. Mọi góp ý and khúc mắc những em vui lòng để lại comment bên dưới bài viết để hethongbokhoe.com ghi nhận and trợ giúp, chúc những em học tập rất tốt.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: tính oxi hóa là gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com tính oxi hóa là gìCác câu hỏi về tính oxi hóa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tính oxi hóa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tính oxi hóa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tính oxi hóa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tính oxi hóa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tính oxi hóa là gì


Các hình ảnh về tính oxi hóa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu tin tức về tính oxi hóa là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm nội dung chi tiết về tính oxi hóa là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Nghĩa của từ : mode | Vietnamese Translation 1

Nghĩa của từ : mode | Vietnamese Translation

ContentsĐánh giá về Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022Các câu hỏi về tính oxi hóa là gìCác Hình…
VCB Phone B@nking Là Gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng 2023 - buyer.com.vn 2

VCB Phone [email protected] Là Gì? Hướng dẫn đăng ký và sử dụng 2023 – buyer.com.vn

ContentsĐánh giá về Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022Các câu hỏi về tính oxi hóa là gìCác Hình…
Ngành Interpreter (phiên dịch viên) là gì? Những cơ hội nào cho ngành học này? 3

Ngành Interpreter (phiên dịch viên) là gì? Những cơ hội nào cho ngành học này?

ContentsĐánh giá về Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022Các câu hỏi về tính oxi hóa là gìCác Hình…
Phiên Dịch Viên Là Gì? Muốn Làm Thông Dịch Viên Thì Học Ngành Gì? 4

Phiên Dịch Viên Là Gì? Muốn Làm Thông Dịch Viên Thì Học Ngành Gì?

ContentsĐánh giá về Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022Các câu hỏi về tính oxi hóa là gìCác Hình…
Công cụ lưu trữ Dropbox là gì? Cách tạo tài khoản và sử dụng - buyer.com.vn 5

Công cụ lưu trữ Dropbox là gì? Cách tạo tài khoản và sử dụng – buyer.com.vn

ContentsĐánh giá về Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022Các câu hỏi về tính oxi hóa là gìCác Hình…
So sánh miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu 6

So sánh miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu

ContentsĐánh giá về Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022Các câu hỏi về tính oxi hóa là gìCác Hình…