Tính khoa học và tính đảng trong nghiên cứu lịch sử. – Tài liệu text

Bài viết Tính khoa học và tính đảng trong nghiên cứu lịch sử. – Tài liệu text thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tính khoa học và tính đảng trong nghiên cứu lịch sử. – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tính khoa học và tính đảng trong nghiên cứu lịch sử. – Tài liệu text”

Đánh giá về Tính khoa học và tính đảng trong nghiên cứu lịch sử. – Tài liệu text


Xem nhanh
Khoa học là gì? - Khoa học tự nhiên Lớp 6 - thầy Nguyễn Thành Nam [HOCMAI]
Khoa học là gì? - Khoa học tự nhiên Lớp 6 - thầy Nguyễn Thành Nam [HOCMAI]
-----------------------------------
Phụ huynh tham khảo đầy đủ danh sách phát tại: https://hocmai.link/chuong-trinh-gdpt-moi-lop-6
Nhằm giúp phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng tiếp cận với môi trường mới và phương pháp học tập mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6.
👉 HOCMAI THCS đã cho ra đời khóa học tốt lớp 6 mới, trong đó tất cả các bài giảng đều được thiết kế theo chương trình mới lớp 6 của Bộ GDu0026ĐT.
Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy tiên tiến hiện đại, sáng tạo,... sẽ giúp phụ huynh và các em nhanh chóng thích nghi được trong chương trình mới.🎯🎯 Phụ huynh, học sinh tham gia Đồng hành cùng con học tốt chương trình lớp 6 mới để thảo luận về cách dạy, cách học liên quan đến chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 6 nhé!

Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo lộ trình học tốt thay thế hoàn toàn học thêm các môn từ lớp 6-9 và đăng ký học thử MIỄN PHÍ tại Hocmai.vn.
► Nhận tư vấn học học thử miễn phí: https://hocmai.link/Chuong_trinh_Hoc_tot_20_21
► Subsribe kênh: https://hocmai.link/Youtube_THCS_HOCMAI
► Hotline: 1900-6933 nhánh 2
► Page: facebook.com/THCS.Tieuhoc

Thứ tư, Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội và sự phân kỳ lịch sử.

a. Tính khoa học và tính đảng trong thống kê lịch sử.

tính khoa học là gì? Tính đảng là gì? Mối quan hệ giữa chúng trong sử học mácxít như thế nào? Nội dung cơ bản của bài xoay quanh các vấn đề chủ yếu trên.Khoa học phải đạt tới chân lý, phản ánh sựu tồn tại khách quan của sự vật, hiện tượng và rút ra những khái quát, lý luận. Không đạt được khái qt lý luậnchưa thể hồn thành cơng việc thống kê khoa học. Bởi vì, lý luận là sự “tổng hợp các tri thức về tự nhiên và xã hội tích lũy được trong q trình lịch sử”, là hệ thốngtư tưởng chủ đạo trong một lĩnh vực tri thức”. Đạt tới trình độ khái quát lý luận mới có khả năng nắm vững mối LH quy địnhbản chất của các sự vật, hiện tượng trong thế giới tự nhiên và xã hội một cách chính xác, có hệ thống. mặc khác, trong xã hội có giai cấp, việc nghiên cứu khoa học,nhất là khoa học xã hội và nhân văn bao giờ cũng gắn với những vấn đề lợi ích của giai cấp, quan hệ giữa các giai cấp. Các giai cấp ấy, với chính đảng là lực lượngtiêu biểu nhất của mình, bao giờ cũng thể hiện lợi ích giai cấp trong việc nghiên cứu, nêu các luận điểm khoa học. Cuộc đấu tranh giai cấp cũng diễn ra gay gắttrong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận khoa học. Trong cuộc đấu tranh này, những nhà khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bao giờcũng đứng vững trên lập trường quan điểm cuả chủ nghĩa Mác-Lênin. Nắm vững nguyên tắc tính khoa học và tính đảng trong thống kê sử học sẽtranh các sai lầm trong nghiên cứu lịch sử, tựu trung là phủ nhận tính đảng, hoặc thể hiện tính đảng một cách cơng thức, giáo điều mà đạt kỳ được tính khoa học.Tóm lại, tuy khoa học là một hình thái của ý thức xã hội, nhưng nó khơng phải là bộ phận của một thượng tầng kiến trúc thuộc một cơ sở kinh tế, phạm vihoạt động của nó rộng hơn bất cứ phạm vi hoạt động của một thượng tầng kiến trúc nào khác. mặc khác nó lại mang những yếu tố thượng tầng kiến trúc, những yếu tố19này càng nhiều bao nhiêu thì việc thống kê khoa học càng gắn với lợi ích của giai cấp, càng phục vụ cho lợi ích trực tiếp của giai cấp ấy bấy nhiêu.Nội dung của tính khoa học và tính đảng Cộng sản chủ nghĩa trong sử học mácxít. Nội dung của tính khoa học là đạt được chân lý khi nhận thức hiện thựckhách quan; nó tùy thuộc vào mục tiêu, bắt buộc của mỗi khoa học. Chúng ta đã đề cập đến vấn đề này khi xác định đối tượng sử học, ở đây sẽ tập trung vào nhân dântính Đảng Cộng sản.Nội dung này rất phong phú, nó thể hiện ở các mệnh đề chủ yếu sau:Thứ nhất, đứng trên lập trường giai cấp vơ sản. Do vị trí, sứ mệnh lịch sử và bản chất của mình, giai cấp cơng nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đại biểu cho quyềnlợi của nhân dân lao động, chiến sĩ tiên phong và lãnh đạo cuộc đấu tranh chống mọi cách thức áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc, tự do bình đẳngcho mọi người. Với tinh thần, mục đích, quan điểm và trình độ của mình, giai cấp cơng nhân có thể và rất cần thiết nhìn thấy sự thực lịch sử, khơng xun tạc, bóp méochân lý khách quan. Đó là khó khăn quan trọng giúp cho nhà sử học có thể thống kê đúng đắn các sự kiện lịch sử để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng củagiai cấp vô sản và nhân dân lao động có hiệu quả. Thứ hai, nhận thức, vận dụng đúng, linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lêninvà tư tưởng Hồ Chí Minh vào thống kê lịch sử. Đây là cơ sở tư tưởng, kim chỉ nam hành động của các nhà sử học. Việc nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi chúng ta phải nắm vững những vấn đề cơ bản, có tính chất ngun lý, học thuyết khoa học để soi sáng những hiện tượng, sựkiện phong phú, phức tạp của các lĩnh vực lịch sử cần thống kê. Chủ nghĩa Mác- Lênin tương đương tư tưởng Hồ Chí Minh đã hình thành và phát triển trong nhữngkhó khăn, bối cảnh lịch sử nhất định, nhưng lại thể hiện một cách tổng hợp những nhận thức lịch sử, từ lúc con người xuất hiện cho đến đương thời. Chủ nghĩa duyvật lịch sử được hình thành và phát triển trong quá trình các tác giả kinh điển chủ20nghĩa Mác-Lênin nghiên cứu rất nhiều lý do lịch sử từ cổ đại đến hiện đại để tìm ra một đáp số cho tình hình và nhiệm vụ đấu tranh trước mắt và lâu dài.Tính khoa học và tính đảng là hai phạm trù quan trọng trong thống kê lịch sử, song trong nhận thức tương đương trong thể hiện chi tiết, chúng ta sẽ gặp khơng ítđiều kiện, phức tạp, nhất là thực hiện việc thống nhất của hai phạm trù này. Điều này đòi hỏi ý thức, tinh thần trách nhiệm của nhà khoa học, như đồng chí TrườngChinh đã căn dặn: “Người viết sử phải phụ trách cả quá khứ, Hiện tại và tương lai, phụ trách trước Đảng và nhân dân. Nếu chúng ta viết sai, con cháu chúng ta sẽ phêbình ta, cũng có khả năng truyền cái sai cho nhân dân ta và cả thế giới… Công tác sử học là công tác tư tưởng. Viết sử tức là tổng kết những kinh nghiệm đúng sai, phổ biếnkinh nghiệm đúng, khắc phục cái sai, ôn lại cái cũ để chỉ đạo cái mới. Viết sử không phải để ngắm lịch sử. lịch sử cũng không phải là vật để trang trí. Viết là đểgiáo dục đảng viên và quần chúng, làm cho họ tự hào và tin tưởng, có thêm tiềm lực và kinh nghiệm để làm nên những sự nghiệp vĩ đại hơn nữa. Qua việc nghiêncứu sử học mà giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế vô sản, tinh thần kiên cường chiến đấu, khắc phục khó khắn. Đọc lịch sử, người ta sẽ thấm một cách tựnhiên, không cần lên lớp”. Đây là nội dung quan trọng của tính đảng, sự kết hợp giữa tính khoa học vàtính đảng trong nghiên cứu lịch sử. b. phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong công tác sử học.Việc nhận thức và vận dụng tốt phương pháp lịch sử và phương pháp logic là một vấn đề phương pháp luận quan trọng, có tác dụng cải thiện chất lượng công tácsử học của chúng ta. Phương pháp lịch sử và phương pháp logic có liên quan mật thiết đến cácphạm trù logic và lịch sử mà chúng ta cần làm sáng tỏ, trước khi đi sâu tìm hiểu nội dung và mối quan hệ giữa hai phương pháp này.Logic và lịch sử:21Lịch sử là phạm trù sử dụng để chỉ quy trình phát triển của sự vật trong thế giới khách quan, diễn ra theo trình tự thời gian và khơng gian nhất định, với những biểuhiện muôn màu muôn vẻ, với những bước quanh co phức tạp bao gồm cả những tất yếu và ngẫu nhiên, hiện tượng và bản chất, chung và riêng…Logic là phạm trù sử dụng để nêu lên cái chung, cái tất yếu, cái bản chất của quá trình phát triển lịch sử của sự vật khách quan. Logic không chỉ phản ánh cáilịch sử của quá khứ, Hiện tại mà còn nói lên khuynh hướng đi lên, vươn tới của lịch sử.Giữa lịch sử và logic có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Về mặt nhận thức luận, lịch sử là bản thân hiện thực khách quan phát triển với những hiện tượngmuôn màu muôn vẻ, và logic là bản chất của hiện thực do sự nghiên cứu lý luận vạch ra. Trong mối quan hệ giữa lịch sử và logic thì lịch sử quyết liệt logic, cònlogic là phản ánh của lịch sử. Và như vậy là trong nhận thức, lịch sử và logic là thống nhất. Khơng nắm vững được tính thống nhất này chúng ta sẽ không nhậnthức được thế giới khách quan một cách đúng đắn, không phát hiện được bản chất, quy luật của thế giới, Vì vậy cũng khơng có hành động đúng để cải tạo thế giới.Trong khi nhấn mạnh tính thống nhất giữa lịch sử và logic, triết học mácxít khơng đồng nhất chúng mà xem đó là hai phạm trù riêng, khác nhéu, có liên quanvới nhéu. Sự khác nhau đó biểu hiện ở chỗ lịch sử là bản thân hiện thực phát triển mn màu, mn vẻ, còn logic là sự phản ánh, mà là sự phản ánh khơng tồn bộ,khơng thụ động, đã được uốn nắn lại, những uốn nắn theo những quy luật mà bản thân của quá trình lịch sử thực tế đem lại. Sự LH đó là sự liên lạc giữa hiện thựcvà nhận thức, giữa tồn tại và tư duy, giữa khách quan và chủ quan. Phương pháp lịch sử và phương pháp logic là những biểu hiện khác nhau củaphương pháp biện chứng mácxít. Phương pháp lịch sử là cách xem xét các hiện tượng, sự vật qua cácgiai đoạn chi tiết của nó với mọi tính chất cụ thể của nó.22Phương pháp logic là phương pháp nghiên cứu các hiện tượng trong hình thức tổng quát, nhằm vạch ra bản chất, quy luật, khuynh hướng chung trong sự vậnđộng của cái khách quan được nhận thức này. Phương pháp lịch sử và phương pháp logic có mối quan hệ biện chứng vớinhéu. Cả hai phương pháp đó đều có ý nghĩa và vai trò quan trọng của nó, chúng đều là cách khoa học mà mọi khoa học phải dùng. Tùy theo nội dung,nhiệm vụ, yêu cầu chi tiết mỗi khoa học, hoặc sự thống kê, trình bày về một vấn đề nào đó mà dùng phương pháp này hoặc phương pháp kia.Tóm lại, việc vận dụng đúng đắn phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong cơng tác thống kê lịch sử có ý nghĩa rất quan trọng về mặt lý luận và thựctiễn. Nó thể hiện sự thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương pháp biện chứng mà phương pháp lịch sử và phương pháp logic là hai biểu hiệnkhác của nó. Việc vận dụng đúng hai phương pháp lịch sử và logic bảo đảm chất lượng toàn diện của cơng tác sử học. Song việc vận dụng này đòi hỏi chúng ta phảinỗ lực, cố gắng trau dồi tư tưởng và phương pháp học thuật, nắm vững lý luận kết hợp với việc cải thiện nghiệp vụ công tác.23PHẦN KẾT LUẬN.“Vấn đề phương pháp là vấn đề của chúng ta” của những người học tập và nghiên cứu lịch sử đúng như sự khẳng định của Gulưga nhà triết học lịch sử Xơviết trước đây. Bởi vì, bất cứ người thống kê lịch sử nào cũng phải đặt và giải quyết những vấn đề phương pháp luận theo quan điểm của một giai cấp nhất định.Trong ý nghĩa và mức độ nhất định, phương pháp luận là một nhân tố quan trọng, có tính quyết liệt đối với sự thành công của người thống kê, học tập lịch sử, tứclà đạt được chân lý khách quan về hiểu biết một cách tương đối quá khứ. tuy nhiên, việc nắm vững và vận dụng các nguyên tắc phương pháp luậnphải rất sáng tạo, khắc phục những sai sót, về mặt cơng thức, giáo điều, chủ quan phiến diện. Bởi vì, chúng ta đã xác định rằng, phương pháp luận mácxít – lêninnitđược xây dựng chủ yếu trên cơ sở chủ nghĩa duy vật lịch sử, song không đồng nhất phương pháp luận lịch sử với duy vật lịch sử. Ngoài những kiến thức cơ bản về duyvật lịch sử, phương pháp luận còn bao gồm thường xuyên kiến thức về logic học, nhận thức luận… đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về lịch sử. Những vấn đề lịch sử chi tiết vừa làcơ sở để nhận thức phương pháp luận sử học, vừa là thể hiện kết quả của việc vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận vào tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử.Đồng thời khi học tập nghiên cứu phương pháp luận sử học cần nắm vững những nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt các vấn đề về phươngpháp luận Hồ Chí Minh về nhận thức lịch sử và vận dụng các kiến thức lịch sử và thực tiễn đời sống.Trong việc vận dụng các quan điểm, nguyên tắc phương pháp luận sử học có một cơng việc quan trọng là đấu tranh chống những nhận thức không đúng của bảnthân về lịch sử, đặc biệt là đấu tranh chống các luận điểm không khoa học, phản động của các nhà sử học cố ý hoặc vơ tình trong việc bảo vệ quan điểm tư sảnkhông đúng và tấn công, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về lịch sử. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực phương pháp luận sử học diễn ra cũng rất24gay go, phức tạp, đòi hỏi sự tỉnh táo, nắm vững quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung các vấn đề lịch sử chi tiết.Cuối cùng, việc nắm vững các vấn đề phương pháp luận sử học, chúng ta có ý thức rèn luyện kỹ năng về vận dụng các quan điểm, nguyên tắc để nhận thức vàgiải quyết các vấn đề dạy lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lịch sử của chúng ta.25

Mọi Người Xem :   Nghĩa của từ : trong sáng | Vietnamese Translation


Các câu hỏi về tính khoa học là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tính khoa học là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tính khoa học là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tính khoa học là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tính khoa học là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tính khoa học là gì


Các hình ảnh về tính khoa học là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo tin tức về tính khoa học là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem nội dung chi tiết về tính khoa học là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Mọi Người Xem :   Chuyên đề bồi dưỡng HSG Đặc trưng thi pháp văn học trung đại - HỌC NGỮ VĂN

Related Posts