Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn

Bài viết Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn”

Đánh giá về Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn


Xem nhanh

(Last Updated On: 20/11/2021)

Tình cảm trong tâm lý học là gì? Các đặc điểm của tình cảm, Các mức độ và quy luật của đời sống tình cảm.

Trong khi phản ánh thế giới khách quan, con người không chỉ nhận thức thế giới đó mà còn tỏ thái độ của mình đối với nó nữa. Xem những bức tranh đẹp, nghe những bản nhạc hay chúng ta không chỉ tri giác (nhìn, nghe…) chúng mà còn có những “rung động”, những “rạo rực”, những “xao xuyến” kèm theo nữa.

Những hiện tượng tâm lí biểu thị thái độ của con người đối với những cái mà họ thận thức được, hoặc tìm ra được gọi là xúc cảm và tình cảm của con người. Đời sống tình cảm của con người rất phong phú và phức tạp, được thể hiện dưới nhiều cách thức, ở nhiều mức độ khác nhau, có tác động sâu sắc đến toàn bộ các quy trình và hoạt động tâm lí khác của con người. Nó đóng vai trò động lực của tâm lí con người.

Mục lục
 • 1. Định nghĩa về tình cảm
 • 2. Đặc điểm tình cảm
  • Tính nhận thức
  • Tính xã hội
  • Tính ổn định
  • Tính chân thật
  • Tính “đối cực” (hay tính hai mặt)
  • Tính khái quát
 • 3. Các mức độ của đời sống tình cảm
  • Màu sắc xúc cảm của cảm giác
  • Xúc cảm
  • Tình cảm
 • 4. Các quy luật của cuộc sống tình cảm
  • Quy luật “lây lan”
  • Quy luật “thích ứng”
  • Quy luật “tương phản” hay “cảm ứng”
  • Quy luật “di chuyển”
  • Quy luật “pha trộn”
  • Quy luật về sự hình thành tình cảm
 • 5. Vai trò của tình cảm trong nhân cách con người
  • Tình cảm đối với nhận thức
  • Tình cảm đối với hành động
  • Tình cảm đối với các thuộc tính tâm lí khác
  • Tình cảm đối với nghề dạy học

1. Định nghĩa về tình cảm

Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với những sự vật, hiện tượng của hiện thực, phản ánh ý nghĩa của chúng trong mối liên quan với nhu cầu và động cơ cửa con người.

Như vậy, tình cảm là một dạng phản ánh tâm lí mới – phản ánh cảm xúc. Sự phản ánh cảm xúc, ngoài những đặc điểm giống với sự phản ánh nhận thức – đều đặn là sự phản ánh hiện thực khách quan, đều mang tính chủ thể và có bản chất xã hội – lịch sử, lại mang những đặc điểm khác căn bản với sự phản ánh nhận thức.

 • Thứ nhất: Xét về đối tượng phản ánh thì quá trình nhận thức phản ánh bản thân sự vật hiện tượng trong hiện thực khách quan; còn tình cảm phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng gắn với nhu cầu, động cơ của con người.
 • Thứ hai: Xét về phạm vi phản ánh. Bất cứ sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan tác động vào các giác quan của ta đều đặn được phản ánh (nhận thức) với những mức độ sáng tỏ, đầy đủ, chính xác khác nhau. Nhưng tình cảm chỉ tỏ thái độ bằng sự rung cảm với những sự vật hiện tượng mà có liên quan với sự thỏa mãn hay không thỏa mãn gắn với nhu cầu, động cơ của con người.
 • Thứ ba: Xét về phương thức phản ánh thì nhận thức phản ánh hiện thực khách quan dưới cách thức những hình ảnh (cảm giác, tri giác; những biểu tượng, trí nhớ, tưởng tượng), những khái niệm (tư duy); còn tình cảm phản ánh hiện thực khách quan dưới cách thức những rung động, những trải nghiệm.
 • Thứ tư: Mức độ thể hiện tính chủ thể trong tình cảm cao hơn, đậm màu sắc cá nhân hơn so với nhận thức.
 • Thứ năm: Tình cảm so với nhận thức khó hình thành, hình thành dài lâu, phức tạp hơn và được diễn ra theo những quy luật khác với quá trình nhận thức.

Từ sự khác nhau đó chúng ta chú ý trong khi đề ra những con đường, những biện pháp xây dựng, giáo dục tình cảm đúng cho học sinh, tránh sử dụng những biện pháp hình thành tri thức vào việc hình thành tình cảm. “Dạy khoa học tự nhiên, ta có khả năng sử dụng định lí, sử dụng công thức. Nhưng xây dựng con người, xây dựng tình cảm không thể theo công thức được”.

Mọi Người Xem :   Cho đến thời điểm hiện tại in English with examples

Để có một tình cảm nào đó như: tình yêu Tổ quốc, quê hương, tình bạn, tình gia đình… phải có và được biểu hiện qua những xúc cảm đồng loại. Nói như thế có nghĩa tình cảm được hình thành và biểu hiện qua xúc cảm. Xúc cảm và tình cảm đều đặn biểu thị thái độ của con người đối với thế giới, nhưng xúc cảm và tình cảm cũng có những điểm khác nhau.

Tình cảmXúc cảm
– Chỉ có ở con người– Là một thuộc tính tâm lí– Có tính chất xác định và ổn định– Thường hay ở trạng thái tiềm tàng– Xuất hiện sau– Thực hiện chức năng xã hội (giúp con người hoạch định và thích nghi với xã hội với tư cách một nhân cách).– Gắn liền với phản xạ có điều kiện với động hình thuộc hệ thống tín hiệu thứ hai.– Có cả ở Con người và động vật– Là một quy trình tâm lí– Có tính chất nhất thời, phụ thuộc vào tình huống phong phú – Luôn luôn ở trạng thái hiện thực– Xuất hiện trước– Thực hiện chức năng sinh vật (giúp cơ thể định hướng và thích ứng với môi trường bên ngoài với tư cách một cá thể).– Gắn liền với phản xạ không khó khăn, với bản năng.

Tuy khác nhau, nhưng xúc cảm và tình cảm có quan hệ mật thiết với nhéu: Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm đồng loại (do sự tổng hợp hóa, động hình hóa, khái quát hóa các cảm xúc đó mà thành) và được thể hiện qua các cảm xúc. Nói cách khác, xúc cảm là cơ sở, là phương tiện biểu hiện của tình cảm; ngược lại, tình cảm có ảnh hưởng trở lại, chi phối các cảm xúc của con người.

2. Đặc điểm tình cảm

Tình cảm với tư cách là một đặc trưng của tâm lí người, có những đặc điểm sau đây:

✅ Mọi người cũng xem : điện thoại samsung đổi bảo hành là gì

Tính nhận thức

Tình cảm được phát triển trên cơ sở những xúc cảm trong sự tác động qua lại với lí trí, trong mối quan hệ người – người. Tính nhận thức của tình cảm thể hiện ở việc nhận thức được đối tượng, nguyên nhân gây ra nên tình cảm cho mình. Yếu tố nhận thức rung động và phản ánh cảm xúc là ba yếu tố làm phát sinh tình cảm. Nhận thức được xem là “cái lí” của tình cảm. Nó làm cho tình cảm bao giờ cũng có đối tượng xác định, “tính có đối tượng của tình cảm tìm thấy sự biểu hiện cho mình ở chỗ, chính các tình cảm được phân biệt tuỳ theo phạm vi đối tượng mà chúng có quan hệ tới”.

Tính xã hội

Tình cảm chỉ có ở con người, nó mang tính xã hội, thực hiện chức năng xã hội và hình thành trong môi trường xã hội chứ không phải là những phản ứng sinh lí đơn thuần. Bản chất của con người được hiểu như là “tổng hòa của các mối quan hệ xã hội”. Tình cảm phát sinh trong quá trình con người cải tạo tự nhiên bằng lao động xã hội và trong sự giao tiếp giữa con người với nhau như là một thành viên của một nhóm, một tập thể, một cộng đồng nhất định.

Tính ổn định

So với xúc cảm thì tình cảm là những thái độ ổn định của con người đối với hiện thực xung quanh và với bản thân, chứ không phải là thái độ nhất thời có tính tình huống. Chính Vì vậy, tình cảm là một thuộc tính tâm lí, một đặc trưng quan trọng nhất của tâm lí con người. Nó tiềm tàng trong con người và khi nào có khó khăn nó sẽ bộc lộ toàn bộ những tình cảm của họ. Ví dụ lòng yêu nước, tình bạn… Do tình cảm có tính ổn định nên nếu biết được những đặc điểm về tình cảm của một người nào đó ta có thể phán đoán được tình cảm của họ đối với mọi người xung quanh.

✅ Mọi người cũng xem : điều khoản tiếng anh là gì

Tính chân thật

Tình cảm phản ánh chính nội tâm thực của con người cho dù người ấy có cố tình che dấu bằng những “động tác giả” bên ngoài. (Chẳng hạn bảo không vui, nhưng thực ra vui nổ trời).

Tính “đối cực” (hay tính hai mặt)

Thường thì sự thỏa mãn mong muốn của con người mâu thuẫn với nhéu. Trong hoàn cảnh này thì những mong muốn này được thỏa mãn, còn sự thỏa mãn các nhu cầu khác bị kiềm hãm. Tương ứng với điều đó các tình cảm của con người trở thành những tình cảm đối cực hay “hai mặt” nghĩa là, tính chất đối lập nhéu: vui – buồn; yêu – ghét; sợ hãi – can đảm; dương tính – âm tính… thiếu sự rung động tương phản thì nó sẽ kéo theo sự bão hòa và buồn tẻ, đơn điệu.

✅ Mọi người cũng xem : chu vi hình thoi là gì

Tính khái quát

Tình cảm có được là do tổng hợp hóa, động hình hóa, khái quát hóa những xúc cảm đồng loại. Tính khái quát của tình cảm biểu hiện ở chỗ, tình cảm là thái độ của con người đối với cả một loại (hay một phạm trù) các sự vật, hiện tượng chứ không phải với ừng sự vật hiện tượng như: lòng yêu nước, tình gia đình, tình bạn…

Mọi Người Xem :   Rối loạn ăn uống: Những điều bạn cần biết - YouMed

✅ Mọi người cũng xem : sàn giao dịch chứng khoán là gì

3. Các mức độ của cuộc sống tình cảm

Đời sống tình cảm của con người vô cùng phong phú và phong phú tạo thành một mặt quan trọng của hoạt động cá nhân. Tính chất phong phú và phong phú đó không chỉ hiểu qua các cảm xúc mà còn ở những mức độ khác nhéu của cuộc sống tình cảm cá nhân.

✅ Mọi người cũng xem : tự doanh mua ròng là gì

Màu sắc xúc cảm của cảm giác

Đây là mức độ thấp nhất của phản ánh cảm xúc. Nó là một sắc thái của cảm xúc đi kèm theo quy trình cảm giác. Ví dụ: cảm giác về màu xanh gây ra cho ta xúc cảm dễ chịu. cảm giác màu đỏ gây cho ta cảm xúc rạo rực, nhức nhối.

✅ Mọi người cũng xem : hành chính là gì ví dụ

Xúc cảm

Đây là một mức độ phản ánh cảm xúc cao hơn, nó là sự thể nghiệm trực tiếp của một tình cảm nào đó trong một hoàn cảnh xác định.

tuy nhiên, tùy theo cường độ, tính ổn định (thời gian tồn tại) và tính ý thức cao hay thấp người ta lại chia xúc cảm nói chung làm hai loại:

 • Xúc động: là một dạng của xúc cảm có cường độ rất mạnh, xảy ra trong một thời gian ngắn và khi xảy ra xúc động con người thường không làm chủ được bản thân mình (“cả giận mất khôn”), không ý thức được hệ lụy hành động của mình.
 • Tâm trạng: là một dạng khác của xúc cảm, nó có cường độ vừa phải hoặc tương đối yếu, tồn tại trong một thời gian tương đối dài, có khi mỗi tháng, hàng năm và con người không ý thức được tác nhân gây ra ra nó. Tâm trạng là một trạng thái xúc cảm chung bao trùm lên toàn bộ các rung động và làm nền cho vận hành của cơn người, có tác động rõ nét đến toàn bộ hành vi của họ trong một thời gian khá dài, ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến cuộc sống tình cảm của con người. Nguồn gốc của tâm trạng rất khác nhau: có những nguồn gốc gần và những nguồn gốc xa. Nguồn gốc chủ yếu để gây tâm trạng là vị trí của cá nhân trong xã hội.

Tình cảm

Đó là thái độ ổn định của con người đối với hiện thực xung quanh và đối với bản thân mình, nó là một thuộc tính tâm lí của nhân cách. Tình cảm có một loại đặc biệt, có cường độ rất mạnh, thời gian tồn tại khá dài và được ý thức rất rõ ràng – sự say mê, có những say mê tích cực (say mê học tập, nghiên cứu) và có những say mê tiêu cực thường gọi là đam mê (đam mê cờ – bạc, rượu chè…).

Người ta còn phân chia tình cảm thành tình cảm cấp thấp và tình cảm cấp cao, tình cảm cấp thấp là những tình cảm có liên quan tới sự thỏa mãn hay không thỏa mãn những mong muốn sinh lí. Tình cảm cấp cao gồm có tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mĩ, tình cảm hành động…

 • Tình cảm đạo đức: là những tình cảm có liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn những nhu cầu đạo đức của con người. Tình cảm đạo đức biểu hiện thái độ của con người đối với những người khác, đối với tập thể và đối với bản thân. Ví dụ: tình yêu tổ quốc, tinh thần quốc tế, tình cảm nghĩa vụ…
 • Tình cảm trí tuệ: là những tình cảm nảy sinh trong quy trình hoạt động trí óc, nó liên quan đến những quá trình nhận thức và sáng tạo, liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu nhận thức của con người.
 • Tình cảm thẩm mĩ. là những tình cảm có liên quan tới nhu cầu thẩm mĩ, mong muốn về cái đẹp, thể hiện thái độ thẩm mĩ của con người đối với một cách tự nhiên, xã hội, lao động… Tình cảm thẩm mĩ cũng như tình cảm đạo đức được quy định bởi xã hội, nó phản ánh trình độ phát triển của xã hội.
 • Tình cảm hoạt động: là sự thể hiện thái độ của con người đối với vận hành nhất định, liên quan đến sự thỏa mãn hay không thỏa mãn nhu cầu hoạt động đó. Lao động là cơ sở tồn tại của cơn người. do đó, thái độ cảm xúc dương tính đối với lao động như lòng yêu lao động, sự tôn trọng người lao động… Để tồn tại và phát triển con người cần phải vận hành. vận hành của con người bao giờ cũng có mục đích và con người luôn tỏ thái độ đối với đối tượng hoạt động đó.
 • Tình cảm mang tính chất thế giới quan, nhân sinh quan là mức độ cao nhất của tình cảm con người. ở mức độ này tình cảm có đặc điểm rất bền vững và ổn định, có tính khái quát cao, có tính tự giác và tính ý thức cao trở thành một quan điểm, một nguyên tắc trong thái độ và hành vi của cá nhân. Ví dụ: lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, tính giai cấp…

✅ Mọi người cũng xem : mua squishy ở đâu

4. Các quy luật của cuộc sống tình cảm

Đời sống tình cảm của con người vô cùng đa dạng phong phú và cũng rất phức tạp, điều đó được thể hiện qua các quy luật của tình cảm.

Mọi Người Xem :   Sáp nha khoa mua bán ở đâu? Giá bao nhiêu tiền? Cách dùng ra sao?

Quy luật “lây lan”

Con người luôn luôn sống trong xã hội, trong các mối quan hệ người – người. do đó, xúc cảm, tình cảm của người này có thể truyền “lây”sang người khác. Trong cuộc sống mỗi ngày ta thường thấy hiện tượng “vui lây”, “buồn lây”, “cảm thông”, “đồng cảm”… Nền tảng Của quy luật này là tính xã hội trong tình cảm con người.mặc khác, việc “lây lan” tình cảm từ chủ thể này sang chủ thể khác không là con đường chủ yếu để hình thành tình cảm.

✅ Mọi người cũng xem : nhà tang lễ quận cầu giấy ở đâu

Quy luật “thích ứng”

Tương tự như trong quá trình cảm giác, trong xúc cảm, tình cảm cũng có hiện tượng thích ứng. Nghĩa là một xúc cảm, tìnhcảm nào đó được lặp đi lặp laạ thường xuyên lần với một cường độvkhông thay đổi thì cuối cùng cũng sẽ bị suy yếu, bị lắng xuống. Đó là hiện tượng thường được gọi là sự “chai dạn” của tình cảm.

Quy luật “tương phản” hay “cảm ứng”

Giống như cảm giác, tình cảm cũng có sự tương phản. Trong quy trình hình thành hoặc biểu hiện tình cảm, sự xuất iên hoặc suy giảm của một tình cảm này có khả năng là tăng hoặc Giảm một tình cảm khác xảy ra cùng lúc ấy hoặc nối tiếp nhau Đó là hiện tương “cảm ứng” hay “tương phản” trong tình cảm. Người ta vận dụng quy luật này trong văn học, nghệ thuật, càng yêu nhân vật chính diện bao nhiêu càng ghét nhân vật phản diện bấy nhiêu…

✅ Mọi người cũng xem : đặc sản sài gòn là món gì

Quy luật “di chuyển”

Tình cảm của con người có khả năng di chuyển từ một đối tượng này sang một đối tượng khác có liên quan tới đối tượng gây nên tình cảm trước đó, chẳng hạn hiện tượng “giận cá chém thớt”, “ghét nhéu ghét cả tông ti họ hàng”, “vì cây mà dây quấn”.

Quy luật “pha trộn”

Trong cuộc sống tình cảm của một con người cụ thể, thường xuyên khi hai tình cảm đối cực nhéu có thể cùng xảy ra một lúc nhưng không loại trừ nhau mà chúng “pha trộn” vào nhéu. ví dụ: “giận mà thương”, “bởi trưng hay ghét cũng vì hay yêu”…

Quy luật về sự hình thành tình cảm

 • Xúc cảm là cơ sở của tình cảm, tình cảm được hình thành do quy trình tổng hợp hóa động hình hóa và khái quát hóa. những xúc cảm đồng loại, chẳng hạn tình cảm mẹ con; lòng yêu tổ quốc, tình yêu quê hương…
 • Tình cảm được xây dưng từ những xúc cảm, nhưng khi đã được hình thành thì tình cảm lai chi phối và thể hiện qua các xúc cảm đa dạng.

5. Vai trò của tình cảm trong nhân cách con người

Tình cảm có vai trò to lớn trong cuộc sống trong hoạt động của con người.

Tình cảm đối với nhận thức

Đối với nhận thức, tình cảm là nguồn động lực mạnh mẽ kích thích con người tìm tòi đối với kết quả của nhận thức. Ngược lại, nhận thức hoạch định, điều khiển, điều chỉnh tình cảm đi đúng hướng. Nhận thức và tình cảm là hai mặt của một vấn đề nhân sinh quan thống nhất của con người.

✅ Mọi người cũng xem : xe có biểu tượng con đại bàng là xe gì

Tình cảm đối với hành động

Tình cảm chiếm vị trí quan trọng trong số những động lực và nhân tố điều chỉnh hành vi và hoạt động của con người. Tình cảm phát sinh, biểu hiện, thúc đẩy con người vận hành, giúp con người vượt qua những điều kiện trở ngại gặp phải trong quá trình hoạt động.

Tình cảm đối với các thuộc tính tâm lí khác

Tình cảm có mối quan hệ và chi phối toàn bộ các thuộc tính tâm lí của nhân cách. Tình cảm chi phối tất cả các biểu hiện của chiều hướng nhân cách: nhu cầu, hứng thú, lí tưởng, thế giới quan. niềm tin; tình cảm là mặt nhân lõi của tính cách; là điều kiện và động lực để hình thành năng lực; là yếu tố có quan hệ qua lại với khí chất con người.

✅ Mọi người cũng xem : vĩ nhân là gì

Tình cảm đối với nghề dạy học

Tình cảm giữ một vị trí vô cùng quan trọng, nó vừa là khó khăn, vừa là nội dung, vừa là phương tiện giáo dục. Tài năng của nhà giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào lòng yêu nghề và tình thương yêu tuổi trẻ, thiếu lòng yêu nghề, yêu trẻ sâu sắc thì thầy giáo khó trở thành nhà giáo dục tốt.

(Tài liệu tham khảo: Tâm lý học đại cương)

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo


Các câu hỏi về tình cảm là gì tâm lý học


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tình cảm là gì tâm lý học hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tình cảm là gì tâm lý học ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tình cảm là gì tâm lý học Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tình cảm là gì tâm lý học rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tình cảm là gì tâm lý học


Các hình ảnh về tình cảm là gì tâm lý học đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về tình cảm là gì tâm lý học tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thông tin chi tiết về tình cảm là gì tâm lý học từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tìm việc điện tử 1

Tìm việc điện tử

ContentsĐánh giá về Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn1. Định nghĩa về tình cảm2. Đặc điểm tình cảmTính nhận thứcTính xã…
Tác hại của một số chất kích thích đối với cơ thể 2

Tác hại của một số chất kích thích đối với cơ thể

ContentsĐánh giá về Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn1. Định nghĩa về tình cảm2. Đặc điểm tình cảmTính nhận thứcTính xã…
Thế nào là phương châm về lượng, phương châm về chất 3

Thế nào là phương châm về lượng, phương châm về chất

ContentsĐánh giá về Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn1. Định nghĩa về tình cảm2. Đặc điểm tình cảmTính nhận thứcTính xã…
Au là chất gì, au hóa trị mấy, là nguyên tố gì ? - Đáp Án Chuẩn 4

Au là chất gì, au hóa trị mấy, là nguyên tố gì ? – Đáp Án Chuẩn

ContentsĐánh giá về Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn1. Định nghĩa về tình cảm2. Đặc điểm tình cảmTính nhận thứcTính xã…
Tính chất của cuộc cách mạng 1789 ở Pháp là 5

Tính chất của cuộc cách mạng 1789 ở Pháp là

ContentsĐánh giá về Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn1. Định nghĩa về tình cảm2. Đặc điểm tình cảmTính nhận thứcTính xã…
Tê bì chân tay thiếu chất gì? 6

Tê bì chân tay thiếu chất gì?

ContentsĐánh giá về Tình cảm là gì? Đặc điểm, mức độ, quy luật – buyer.com.vn1. Định nghĩa về tình cảm2. Đặc điểm tình cảmTính nhận thứcTính xã…