Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầu

Bài viết Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầu thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầu trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầu”

Đánh giá về Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầuCách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầu 2

thuế nhà thầu là gì? Thuế suất thuế nhà thầu bao gồm? Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài và xác định đối tượng chịu thuế nhà thầu? Tham khảo cụ thể.

Nội dung chính:

 • I. thuế nhà thầu là gì?
 • II. Đối tượng chịu thuế nhà thầu và thuế suất thuế nhà thầu
  • 1. Đối với nhà thầu là tổ chức buôn bán nước ngoài
  • 2. Đối với nhà thầu là cá nhân buôn bán nước ngoài
 • III. một vài câu hỏi liên quan đến thuế nhà thầu

I. thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu (thuế nhà thầu nước ngoài) là một loại thuế áp dụng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh nguồn thu nhập từ việc cung ứng sản phẩm hoặc hàng hóa trong lãnh thổ Việt Nam;

các loại thuế nhà thầu phải nộp bao gồm: thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) và thuế mức thu nhập cá nhân (TNCN):

 • công ty nước ngoài phát sinh doanh thu tại Việt Nam: chịu thuế GTGT và thuế TNDN;
 • Cá nhân người nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam: chịu thuế GTGT và thuế TNCN.

II. Đối tượng chịu thuế nhà thầu và thuế suất thuế nhà thầu

✅ Mọi người cũng xem : yếu ớt nghĩa là gì

1. Đối với nhà thầu là tổ chức buôn bán nước ngoài

1.1. Cách xác định đối tượng chịu thuế nhà thầu

Đối tượng phải chịu thuế nhà thầu là tổ chức nước ngoài có vận hành kinh doanh và phát sinh doanh thu tại Việt Nam, bao gồm:

 • Tổ chức nước ngoài sinh ra doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Trên cơ sở ký kết hợp đồng giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Hoặc giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một phần hoặc thường xuyên công việc tại Việt Nam;
 • Cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (không bao gồm gia công và xuất trả hàng);
 • Thực hiện phân phối và cung cấp hàng hóa tại Việt Nam có đủ điều kiện giao hàng trong điều khoản thương mại quốc tế Incoterms. Người bán sẽ phải chịu những rủi ro liên quan đến hàng hóa tại lãnh thổ Việt Nam;
 • Tổ chức nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ vận hành buôn bán tại Việt Nam. Trong đó, tổ chức nước ngoài là chủ sở hữu của hàng hóa, bao gồm từ khâu phân phối, vận chuyển, quảng cáo… kể cả trường hợp ủy quyền cho một bên khác thực hiện dịch vụ;
 • Tổ chức nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thực hiện đàm phán ký kết hợp đồng;
 • Tổ chức nước ngoài thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, bao gồm trường hợp mua hàng hóa để xuất khẩu hoặc bán cho thương nhân Việt Nam.
Mọi Người Xem :   buyer.com.vn

1.2. Thuế suất thuế nhà thầu tại Việt Nam

➤ Phương pháp kê khai

Tổ chức nước ngoài thực hiện kê khai và tính thuế như Doanh nghiệp Việt Nam nếu đáp ứng các khó khăn sau:

 • Tổ chức có cơ sở thường trú tại Việt Nam;
 • Có thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên;
 • Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

➤ Phương pháp trực tiếp

Áp dụng cho nhà thầu nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện của phương pháp kê khai. công ty Việt Nam có trách nhiệm nộp thay phần thuế nhà thầu cho tổ chức nước ngoài.

 • Tỷ lệ tính thuế GTGT đối với ngành nghề buôn bán:

sản phẩm cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu

5%

Sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hoá, xây dựng lắp đặt bao thầu nguyên vật liệu

3%

vận hành buôn bán khác

2%

 
 • Tỷ lệ tính thuế TNDN đối với ngành nghề buôn bán:

Thương mại: phân phối và cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn liền với dịch vụ tại Việt Nam, bao gồm cung cấp hàng hóa theo cách thức xuất khẩu tại chỗ (không bao gồm trường hợp gia công hàng hoá)

1%

dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, thuê giàn khoan

5%

Quản lý nhà hàng, khách sạn, casino

10%

sản phẩm tài chính khác

2%

Cho thuê tàu bay, động cơ, phụ tùng tàu bay

2%

Xây dựng lắp đặt có bao thầu hoặc không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

2%

vận hành sản xuất buôn bán khác, vận chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, hàng không)

2%

Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài

0.1%

Lãi tiền vay

5%

thu nhập từ bản quyền

10%

Ví dụ:

công ty ABC tại Việt Nam được công ty nước ngoài D không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng theo đường biển từ nước ngoài về Việt Nam. Trường hợp này Doanh nghiệp D là đối tượng chịu thuế nhà thầu với tỷ lệ % tính thuế GTGT là 3% và tỷ lệ % thuế TNDN là 2%. 

2. Đối với nhà thầu là cá nhân kinh doanh nước ngoài

2.1. Cách xác định đối tượng chịu thuế nhà thầu

Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Chương 1 Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31/05/2007 của Chính phủ quy định: Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

Mọi Người Xem :   Nghĩa của từ : enter | Vietnamese Translation

Căn cứ theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/04/2014 của Bộ Tài Chính quy định đối tượng áp dụng là:

 • Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú hoặc không là đối tượng cư trú buôn bán hoặc có sinh ra thu nhập tại Việt Nam (trừ cá nhân nước ngoài buôn bán theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, luật các tổ chức tín dụng);
 • Cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có nảy sinh mức lương tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hoá cho cá nhân nước ngoài);
 • Cá nhân nước ngoài thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo khó khăn giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa về đến lãnh thổ Việt Nam;
 • Cá nhân nước ngoài thực hiện giao hàng hoá hoặc uỷ quyền thực hiện một số sản phẩm như vận chuyển, phân phối, tiếp thị, quảng cáo… cho Doanh nghiệp Việt Nam trong đó cá nhân nước ngoài là chủ sở hữu đối hàng hoá hoặc chịu trách nhiệm về chi phí, chất lượng sản phẩm, chất lượng hàng hoá giao cho công ty Việt Nam, hoặc cá nhân nước ngoài ấn định giá bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ;
 • Cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng cá nhân nước ngoài;
 • Cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

2.2. Thuế suất thuế nhà thầu tại Việt Nam

những loại thuế áp dụng: Tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài buôn bán thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo hướng dẫn Thông tư này, thuế TNCN theo pháp luật về thuế TNCN và nộp thuế GTGT, TNCN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu.

 • Thuế GTGT: Thuế GTGT được xác định bằng doanh thu tính thuế GTGT (x) với thuế suất;
 • Thuế TNCN: Thuế TNCN được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán (x) với thuế suất.

Thuế GTGT và thuế TNCN đối với mức lương kinh doanh của cá nhân không cư trú

 • Tỷ lệ % tính thuế GTGT và thuế TNCN áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

STT

Ngành kinh doanh

Tỷ lệ % 

để tính thuế GTGT

Tỷ lệ % 

để tính thuế TNCN

1

Phân phối, cung cấp hàng hóa

2%

1%

2

dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

5%

5%

3

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

2%

4

hoạt động buôn bán khác

2%

2%

 

Thuế GTGT và thuế TNCN đối với mức thu nhập kinh doanh của cá nhân cư trú 

 • Áp dụng phương pháp tính thuế theo từng lần phát sinh;
 • Nguyên tắc áp dụng:
Mọi Người Xem :   Viễn thị, nguyên nhân, triệu chứng, điều trị, phòng ngừa

>> Đối với cá nhân cư trú có nảy sinh doanh thu kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam, cá nhân buôn bán không nhiều và không có địa điểm buôn bán cố định, cá nhân hợp tác buôn bán với tổ chức theo cách thức xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân;

>> Đối với cá nhân buôn bán nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch.

 • Tỷ lệ % tính thuế GTGT và thuế TNCN áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

STT

Ngành buôn bán

Tỷ lệ % 

để tính thuế GTGT

Tỷ lệ % 

để tính thuế TNCN

1

Phân phối, cung cấp hàng hóa:

1%

0.5%

2

dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

5%

2%

3

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

3%

1.5%

4

vận hành kinh doanh khác

2%

1%

Ví dụ:

công ty ABC thuê Ông Kenvin (cá nhân nước ngoài) thực hiện dự án tư vấn, thiết kế bản vẽ nội thất cho công ty ABC. 

Ông Kenvin có hồ sơ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận và Ông Kenvin đến Việt Nam ở trên 183 ngày.

Trường hợp này Ông Kenvin có hồ sơ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận nên xác định là cá nhân buôn bán và đủ khó khăn là cá nhân cư trú. 

➞ Doanh nghiệp ABC có trách nhiệm khấu trừ và kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN cho ông Kenvin theo tỷ lệ thuế nhà thầu với thuế GTGT: tỷ lệ trên doanh thu là 5%, thuế TNCN: tỷ lệ trên doanh thu là 2%.

III. một vài câu hỏi liên quan đến thuế nhà thầu

1. Tổ chức nước ngoài ký kết thực hiện hợp đồng sản phẩm nảy sinh thực hiện ở ngoài Việt Nam thì có chịu thuế nhà thầu hay không?

Trường hợp này tổ chức nước ngoài không phải chịu thuế nhà thầu vì không có mức thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. công ty có ký hợp đồng sản phẩm để chạy quảng cáo với Google – Facebook trên các nền tảng MXH. Vậy thuế suất của thuế nhà thầu là bao nhiêu?

Trường hợp này, Doanh nghiệp phải nộp thay thuế nhà thầu cho đối tác nước ngoài. Thuế suất GTGT là 5% và thuế suất TNDN là 5%.

3. Tổ chức nước ngoài ký hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị có kèm theo sản phẩm lắp đặt, vận hành, chạy thử. Trong hợp đồng không tách riêng từng phần tổng giá trị máy móc thiết bị và các sản phẩm thì thuế nhà thầu được tính như thế nào?

Trường hợp này công ty nộp thuế nhà thầu cho đối tác nước ngoài theo thuế suất GTGT là 3% và thuế suất TNDN là 2%.

Cẩm Loan & Uyên Phương – Phòng Kế toán Anpha

BÌNH LUẬN – HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, công ty chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚTCác câu hỏi về thuế nhà thầu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thuế nhà thầu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 3

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầuI. thuế nhà thầu là gì?II. Đối tượng chịu thuế nhà thầu…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 4

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầuI. thuế nhà thầu là gì?II. Đối tượng chịu thuế nhà thầu…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 5

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầuI. thuế nhà thầu là gì?II. Đối tượng chịu thuế nhà thầu…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 6

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầuI. thuế nhà thầu là gì?II. Đối tượng chịu thuế nhà thầu…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 7

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầuI. thuế nhà thầu là gì?II. Đối tượng chịu thuế nhà thầu…
I2 - Iot - Chất hoá học 8

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Cách xác định đối tượng & phương pháp kê khai Thuế Nhà thầuI. thuế nhà thầu là gì?II. Đối tượng chịu thuế nhà thầu…