Thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính?

Bài viết Thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính?”

Đánh giá về Thủ tục hành chính là gì? Đặc điểm và phân loại thủ tục hành chính?


Xem nhanh
Nội dung bài giảng:
1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
2. QUY PHẠM VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
3. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA TTHC VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
4. CHỦ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
5. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

#luathc #Luân_Lương #Thư_Viện_Bảo_Hiểm

giấy tờ hành chính là gì? Đặc điểm giấy tờ hành chính? Phân loại giấy tờ hành chính?

quy trình và cách thức để giải quyết công việc trong hoạt động hành chính nhà nước thường được gọi là Thủ tục hành chính. giấy tờ hành chính có vai trò quan trọng trong quản lý hành chính nhà nước nhằm bảo đảm cho mọi chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước ban hành sẽ được thực hiện trong thực tiễn. Bài viết sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu một số điều về hồ sơ hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

Luật sư tư vấn pháp luật về các giấy tờ hành chính: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 63/2010/NĐ-CP  về kiểm soát giấy tờ hành chính.

– Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát giấy tờ hành chính.

Mục lục bài viết

  • 1 1. hồ sơ hành chính là gì?
  • 2 2. Đặc điểm giấy tờ hành chính:
  • 3 3. Phân loại Thủ tục hành chính:

1. Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, chi tiết nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước.“Trình tự thực hiện” là thứ tự các bước tiến hành của đối tượng và cơ quan thực hiện giấy tờ hành chính trong giải quyết một công việc chi tiết cho cá nhân, tổ chức.  Hiện tại có thường xuyên quan điểm về thế  nào là giấy tờ hành chính.

Quan điểm thứ nhất đươc đưa ra như sau: Thủ tục hành chính là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước

Quan điểm thứ hai lại cho rằng hủ tục hành chính là trình tự, cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước

Quan điểm thứ ba, hồ sơ hành chính là một loạt các quy định về trình tự thời gian, về không gian về hình thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối liên hệ với các bộ phận, tổ chức và cá nhân công dân.

Khoản 1 điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát giấy tờ hành chính đưa ra khái niệm như sau:

“hồ sơ hành chính là trình tự, hình thức thực hiện, hồ sơ và bắt buộc, khó khăn do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.”

giấy tờ hành chính tiếng Anh là: Administrative formalities

✅ Mọi người cũng xem : trật tự nơi công cộng là gì

2. Đặc điểm giấy tờ hành chính:

a, Nguyên tắc của Thủ tục hành chính.

Về đặc điểm của giấy tờ hành chính, nhìn chung các hồ sơ hành chính mang những đặc điểm chung như: được điều chỉnh chủ yếu bằng các quy phạm   Thủ tục hành chính, trình tự thực hiện thẩm quyền trong quản lý  hành chính nhà nước, Thủ tục hành chính thường mang tính đa dạng, phức tạp; Thủ tục hành chính mang tính năng động.

Điều 7 Nghị định 63/2010/NĐ-CP ghi nhận việc thực hiện các Thủ tục hành chính được quy định phải bảo đảm các nguyên tắc sau:

1. Đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện.

2. Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.

3. Bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện hồ sơ hành chính.

4. Tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

5. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả của các quy định về giấy tờ hành chính; hồ sơ hành chính phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các hồ sơ hành chính liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về giấy tờ hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào, cơ quan đó phải có trách nhiệm hoàn chỉnh.

hồ sơ hành chính đã và đang có ý nghĩa nhất định trong quá trình quản lí hành chính nhà nước đó là: bảo đảm cho các quy định nội dung của luật hành chính được thực hiện; đảm bảo cho các quy phạm nội dung của các ngành luật khác đi vào đời sống,  bảo đảm cho việc thi hành các quyết định HC được thống nhất; Làm hạn chế sự phiền hà, củng cố được quan hệ giữa Nhà nước và công dân; Đáp ứng bắt buộc quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực nhất định; Bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; Là biện pháp tối ưu trong các biện pháp có khả năng được thực hiện để bảo đảm bắt buộc quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Mọi Người Xem :   Cổ phiếu LMT là gì? Đây có phải là cổ phiếu tiềm năng để đầu tư không?

b, yêu cầu về  bộ phận tạo thành cơ bản của giấy tờ hành chính.

Khoản 2 điều 1 Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát hồ sơ hành chính quy định việc thực hiện Thủ tục hành chính phải bảo đảm các bắt buộc nhất định. giấy tờ hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc quy định một Thủ tục hành chính chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các cơ quan tạo thành cơ bản sau đây:

– Tên hồ sơ hành chính;

– Trình tự thực hiện;

– cách thức thực hiện;

– Thành phần, số lượng giấy tờ;

– Thời hạn giải quyết;

– Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính;

– Cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính;

– Trường hợp Thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện giấy tờ hành chính; bắt buộc, khó khăn; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện hồ sơ hành chính; yêu cầu, khó khăn; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của giấy tờ hành chính.

 Khi được luật giao quy định về hồ sơ hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các cơ quan tạo thành của hồ sơ hành chính theo quy định nêu trên.

Tên của hồ sơ hành chính

Tên của hồ sơ hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn; chính xác và thống nhất trong tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về hồ sơ hành chính đó.

Tên của hồ sơ hành chính gồm: Từ hoặc cụm từ chỉ hành động của cơ quan nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức kết hợp với tên kết quả của giấy tờ hành chính và kết hợp đối với từng đối tượng, lĩnh vực cụ thể (nếu có) hoặc kết hợp với cụm từ chỉ sự vật, sự việc mà cơ quan nhà nước muốn quản lý hoặc cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được.

Trình tự thực hiện hồ sơ hành chính

Trình tự thực hiện giấy tờ hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện; phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi tham gia thực hiện. Đồng thời, các bước thực hiện phải được sắp xếp theo thứ tự phù hợp về thời gian, quy trình và cấp có thẩm quyền xử lý; áp dụng tối đa cơ chế liên thông.

hình thức thực hiện hồ sơ hành chính

cách thức thực hiện hồ sơ hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể; phù hợp điều kiện của cơ quan giải quyết Thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức với chi phí thấp nhất.

 giấy tờ

giấy tờ để giải quyết Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần giấy tờ, số lượng bộ hồ sơ. Thành phần giấy tờ, số lượng từng thành phần hồ sơ phải thực sự rất cần thiết cho việc giải quyết hồ sơ hành chính, phục vụ được tiêu chuẩn, điều kiện được pháp luật quy định, bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước; thành phần hồ sơ không trùng với thành phần giấy tờ của một Thủ tục hành chính khác có kết quả là thành phần giấy tờ của hồ sơ hành chính dự kiến quy định hoặc thành phần hồ sơ là kết quả do chính cơ quan giải quyết giấy tờ hành chính đang quản lý; quy cách của thành phần hồ sơ phong phú, dễ thực hiện để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

Thời hạn giải quyết Thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết hồ sơ hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể; bảo đảm tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức, phù hợp với có khả năng của cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính.

Trong trường hợp một hồ sơ hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao giấy tờ giữa các cơ quan.

 Đối tượng thực hiện giấy tờ hành chính

Đối tượng thực hiện giấy tờ hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể; bảo đảm sự công bằng giữa các cá nhân, giữa các tổ chức, giữa cá nhân với tổ chức, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các vùng miền, giữa trong nước với ngoài nước và có số lượng đối tượng tuân thủ được hưởng lợi thường xuyên nhất.

Cơ quan thực hiện giấy tờ hành chính

Cơ quan thực hiện hồ sơ hành chính được quy định phù hợp với thẩm quyền quản lý nhà nước đối với cấp hành chính hoặc địa giới hành chính theo quy định của pháp luật; tiện cho cá nhân, tổ chức tuân thủ hồ sơ hành chính trong việc liên lạc với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; bảo đảm áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết giấy tờ hành chính.

Mọi Người Xem :   Nơi bán Hạt Gỗ giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

Trong trường hợp một hồ sơ hành chính do thường xuyên cơ quan, nhiều cấp tham gia giải quyết thì quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; áp dụng tối đa cơ chế liên thông trong giải quyết giấy tờ hành chính.

Phí, lệ phí

Phí, lệ phí và các khoản chi trả khác (nếu có) được quy định rõ ràng, cụ thể; phù hợp với chi phí mà cơ quan nhà nước bỏ ra để thực hiện Thủ tục hành chính, bảo đảm chi phí thấp nhất đối với cá nhân, tổ chức; có tính đến đặc điểm từng vùng miền, từng đối tượng thực hiện, từng lĩnh vực và thông lệ quốc tế.

Mẫu đơn, tờ khai

hồ sơ hành chính có quy định đơn, tờ khai thì đơn, tờ khai phải được mẫu hóa.

Mẫu đơn, tờ khai là hợp lý khi từng nội dung thông tin tại mẫu đơn, tờ khai rõ ràng, ngắn gọn, thực sự rất cần thiết cho việc giải quyết hồ sơ hành chính, tăng tính chịu trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với những nội dung tại đơn, tờ khai.

Trong trường hợp đơn, tờ khai cần phải có xác nhận của cơ quan, người có thẩm quyền thì quy định rõ cơ quan, người có thẩm quyền xác nhận và nội dung xác nhận.

bắt buộc, khó khăn

bắt buộc, khó khăn của giấy tờ hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể, rất cần thiết đối với yêu cầu quản lý nhà nước, phù hợp với có khả năng phục vụ của cá nhân, tổ chức; bảo đảm sự công bằng giữa các cá nhân, giữa các tổ chức, giữa cá nhân với tổ chức, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa các vùng miền, giữa trong nước với ngoài nước; phân định rõ trách nhiệm chứng minh bắt buộc, điều kiện; không quy định yêu cầu, điều kiện trùng với bắt buộc, khó khăn của một giấy tờ hành chính khác có kết quả là thành phần giấy tờ của giấy tờ hành chính dự kiến quy định.

Kết quả thực hiện hồ sơ hành chính

cách thức, thời hạn có hiệu lực và điều kiện có hiệu lực (nếu có) của kết quả của Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, tiện, phù hợp với bắt buộc quản lý nhà nước, với quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và tình hình thực tiễn.

c, Thẩm quyền ban hành hồ sơ hành chính.

Theo điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP thì:

Trường hợp giấy tờ hành chính có bắt buộc, điều kiện quy định (Trường hợp Thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện giấy tờ hành chính; bắt buộc, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện giấy tờ hành chính; yêu cầu, khó khăn; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của giấy tờ hành chính) thì bắt buộc, khó khăn phải được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đối với yêu cầu, điều kiện thể hiện dưới dạng quy chuẩn kỹ thuật phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Một giấy tờ hành chính cụ thể được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải quy định rõ ràng, chi tiết các bộ phận còn lại của Thủ tục hành chính. Trường hợp giấy tờ hành chính có đơn, tờ khai hành chính thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính phải được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Khi được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp hoặc ủy quyền về việc quy định hoặc hướng dẫn quy định về Thủ tục hành chính, Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bảo đảm quy định đầy đủ, hướng dẫn rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các cơ quan tạo thành của Thủ tục hành chính theo quy định.

3. Phân loại Thủ tục hành chính:

 Về phân loại hồ sơ hành chính hiện nay theo nhiều tiêu chí khác nhau có thể phân thành những loại Thủ tục hành chính như sau:

hồ sơ hành chính nội bộ là trình tự thực hiện các công việc nội bộ cơ quan nhà nước.hồ sơ hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhéu không liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hành chính cho cá nhân, tổ chức và Thủ tục xử lý vi phạm hành chính; giấy tờ thanh tra và hồ sơ hành chính có nội dung bí mật nhà nước bao gồm: Thủ tục ban hành quyết định; hồ sơ khen thưởng – kỷ luật; giấy tờ thành lập các tổ chức, thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức nhà nước. 

Thủ tục hành chính liên hệ là trình tự các bộ phận hành chính, công chức, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện vận hành áp dụng pháp luật. giấy tờ hành chính liên lạc rất phong phú, hồ sơ này bao gồm:

Mọi Người Xem :   10 biểu tượng nước Anh ấn tượng nhất với du khách

+ hồ sơ giải quyết các yêu cầu, đề nghị của công dân, tổ chức. Đó là Thủ tục kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giấy tờ giải quyết các bắt buộc của các cơ quan tổ chức khác của nhà nước.

+ hồ sơ áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính phải được pháp luật quy định chặt chẽ để tránh lạm quyền, xâm phạm đến các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Đó là giấy tờ áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính; giấy tờ xử phạt vi phạm hành chính; Thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác;

hồ sơ văn thư là trình tự tiến hành các hoạt động lưu trữ, xử lý, cung cấp công văn giấy tờ và đưa ra các quyết định dưới các cách thức văn bản.hồ sơ văn thư mang thường xuyên tính chất kỹ thuật nghiệp vụ hành chính, đòi hỏi quy trình thực hiện phải tỉ mỉ, đúng thể thức, trình tự các bước tiến hành.Tóm lại, việc phân nhóm các Thủ tục hành chính căn cứ vào tính chất hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong quy trình giải quyết công việc của nhà nước và của công dân như trên chỉ có tính chất tương đối.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : giấy phép xây dựng có thời hạn là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Quốc ca là gì? Ý nghĩa bài Tiến quân ca (Quốc ca Việt Nam)? Hoàn cảnh ra đời?

Khái quát về sổ tiết kiệm? Mở sổ tiết kiệm cần bao nhiêu tiền? Gửi ngân hàng nào tốt?

Lưu ký chứng khoán là gì? Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán? Quy định về hồ sơ lưu ký chứng khoán? Những quy định chung về lưu ký chứng khoán? Lưu ký chứng khoán là gì?

Thị thực là gì? giá trị và thời hạn của các loại thị thực? Trình tự Thủ tục cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Các nhân tố gây ảnh hưởng cán cân thành toán quốc tế?

Biểu tình là gì? Dấu hiệu và mục đích của biểu tình? Quy định về quyền biểu tình của công dân?

những loại của cải/tài sản sử dụng để góp vốn? Định giá tài sản góp vốn? Chuyển quyền sở hữu của cải/tài sản góp vốn? Điều kiện tài sản góp vốn?

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý của cải/tài sản là gì? Điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý của cải/tài sản? Nhiệm vụ quyền hạn của quản tài viên, công ty quản lý, thanh lý của cải/tài sản?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? giấy tờ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công ty?

Tổng quan về hóa đơn điều chỉnh hạn chế giá, chiết khấu? Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh hạn chế giá hàng bán? Hướng dẫn kê khai, hạch toán đối với hóa đơn điều chỉnh giá bán hàng hóa?

Nghĩa vụ bảo hành là gì? hạn chế trong các quy định về nghĩa vụ bảo hành?

Rủi ro tín dụng là gì? Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng với ngân hàng? Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng?

Quan hệ pháp luật quốc tế là gì? Chủ thể quan hệ pháp luật quốc tế là gì? Những quan hệ pháp luật nào đã phát sinh trong vụ việc nêu trên?

Hợp đồng bảo hiểm là gì? một vài điều cần lưu ý đối với hợp đồng bảo hiểm? Quyền đơn phương không thực hiện hợp đồng bảo hiểm? Có được giao kết hợp đồng bảo hiểm trước khi có đối tượng bảo hiểm hay không? Quy định pháp luật về xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu?

Vị trí thống lĩnh thị trường là gì? Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền? Đặc điểm của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và vị trí độc quyền? Quy định về mức xử phạt về hành vi hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền?

Chính sách thương mại quốc tế là gì? Chức năng của chính sách thương mại quốc tế? Ý nghĩa của chính sách thương mại quốc tế?

Phân phối chứng khoán là gì? hoạt động phân phối chứng khoán được thực hiện như thế nào?

Tên thương mại là gì? Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và bí mật buôn bán? Phân biệt tên thương mại và tên công ty? Quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại? Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại?

Thương mại điện tử là gì? Đặc điểm của thương mại điện tử? Chủ thể của hoạt động trong thương mại điện tử là những ai?

quy trình chung khi lựa chọn nhà thầu và trong các cách thức đấu thầu cụ thể theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành.Các câu hỏi về thủ tục hành chính công là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thủ tục hành chính công là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thủ tục hành chính công là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thủ tục hành chính công là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thủ tục hành chính công là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thủ tục hành chính công là gì


Các hình ảnh về thủ tục hành chính công là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về thủ tục hành chính công là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin về thủ tục hành chính công là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/