Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?

Bài viết Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?”

Đánh giá về Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?


Xem nhanh
Giải thích nhanh, đơn giản về Luật, Nghị định, Thông tư

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết? Đều là những văn bản quy phạm pháp luật, vậy Luật, nghị định, thông tư, nghị quyết khác nhau như thế nào? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé

Phân biệt các văn bản quy phạm pháp luật

 • 1. Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết
  • 1.1 Quy định về Luật
  • 1.2 Quy định về Nghị quyết
  • 1.3 Quy định về Nghị định
  • 1.4 Quy định về Thông tư
 • 2. Thứ tự tổng giá trị pháp lý của luật, nghị định, thông tư, nghị quyết

✅ Mọi người cũng xem : lục đạo là gì naruto

1. Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết

✅ Mọi người cũng xem : vi thanh toán là gì

1.1 Quy định về Luật

Là văn bản có giá trị cao sau Hiến Pháp và do Quốc hội ban hành.

Bộ luật, luật của Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, quyền và nghĩa vụ của công dân. Nói cách khác, bộ luật, luật sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản thuộc các lĩnh vực về đối nội và đối ngoại của quốc gia.

Bộ luật, luật có tính chất chi tiết hóa các quy định của Hiến pháp theo những ngành luật hoặc các lĩnh vực pháp luật chuyên biệt, ví dụ: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình…

Trong khoa học pháp lý, bộ luật và luật đều đặn được gọi là đạo luật; sự khác nhéu giữa bộ luật và luật thường không nhiều. tuy nhiên, bộ luật thường điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội rộng lớn và có tính bao quát; bộ luật là “xương sống” của một ngành luật.

Mọi Người Xem :   Dầu jojoba nguyên chất - Nguyên liệu làm mỹ phẩm

ngoài ra, các bộ luật lớn còn chứa đựng những nguyên tắc chi phối các ngành luật lân cận. Ví dụ: các quy định của Bộ luật Dân sự có khả năng được viện dẫn trong khi giải quyết các quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật thương mại…

Luật được Quốc hội ban hành để quy định về :

 • Tổ chức và vận hành của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;
 • Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do luật định, việc Giảm quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt;
 • Chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;
 • Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường;
 • Quốc phòng, an ninh quốc gia;
 • Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;
 • Hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân; hàm, cấp ngoại giao; hàm, cấp nhà nước khác; huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;
 • Chính sách cơ bản về đối ngoại;
 • Trưng cầu ý dân;
 • Cơ chế bảo vệ Hiến pháp;
 • Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

✅ Mọi người cũng xem : bảo hiểm hanwha life là gì

1.2 Quy định về Nghị quyết

Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?

Nghị quyết là cách thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định.

Hiến pháp đã quy định nghị quyết là hình thức văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

Nghị quyết được Quốc Hội ban hành để quy định về :

 • Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;
 • Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;
 • Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội phục vụ các bắt buộc cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân;
 • Quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia;
 • Đại xá;
 • Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề được Quốc hội giao. Họ thường ban hành nghị quyết để quy định:

 • Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;
 • Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của
 • Ủy ban thường vụ Quốc hội phục vụ các bắt buộc cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội;
 • Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì
 • Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ hợp gần nhất;
 • Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
 • Hướng dẫn vận hành của Hội đồng nhân dân;
 • Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Mọi Người Xem :   Ăn hạt kỷ tử có tốt không?

✅ Mọi người cũng xem : khả năng tự điều chỉnh là gì

1.3 Quy định về Nghị định

Nghị định là hình thức văn bản do chính phủ ban hành và sử dụng để hướng dẫn luật hoặc quy định những việc nảy sinh mà chưa có luật hoặc pháp lệnh nào điều chỉnh. mặt khác, nghị định do Chính phủ ban hành để quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của người dân theo Hiến pháp và Luật do Quốc hội ban hành.

Nghị định được Chính Phủ ban hành để quy định về :

 • chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết củaỦy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;
 • Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, đối ngoại, chế độ công vụ, cán bộ, công chức, viên chức, quyền, nghĩa vụ của công dân và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các bộ phận khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ;
 • Vấn đề rất cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ khó khăn xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh, tế, quản lý xã hội. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1.4 Quy định về Thông tư

Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định.

Đơn giản hơn, có khả năng nói thông tư dùng để hướng dẫn nghị định, do cấp bộ, bộ trưởng ký ban hành.

2. Thứ tự tổng giá trị pháp lý của luật, nghị định, thông tư, nghị quyết

Các bạn có tò mò văn bản quy phạm pháp luật nào có tổng giá trị pháp lý cao hơn không? Nếu cùng quy định về 1 vấn đề thì văn bản nào sẽ được ưu tiên áp dụng trước?

Mọi Người Xem :   Đèn bắt muỗi Điện Quang Chính Hãng, Giá Rẻ Tháng 7/2022

Theo quy định tại điều 4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì thứ tứ giá trị pháp lý của luật, nghị định, thông tư, nghị quyết được xác định theo thứ tự sau:

 • Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.
 • Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
 • Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết liệt của Tổng Kiểm toán nhà nước
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).
 • Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Tùy theo chủ thể ban hành, loại văn bản quy phạm pháp luật mà những văn bản này sẽ có giá trị pháp lý khác nhéu. Nếu có sự xung đột về quy định thì ưu tiên áp dụng những văn bản có tổng giá trị pháp lý cao hơn. Việc quy định thứ tự giá trị pháp lý giúp cho việc áp dụng pháp luật được dễ dàng và nhất quán hơn.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật,

Các bài viết liên quan:Các câu hỏi về thông tư nghị định là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thông tư nghị định là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thông tư nghị định là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thông tư nghị định là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thông tư nghị định là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thông tư nghị định là gì


Các hình ảnh về thông tư nghị định là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về thông tư nghị định là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thêm nội dung về thông tư nghị định là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?Phân biệt các văn bản quy phạm pháp luật1. Phân biệt luật, nghị định, thông tư,…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?Phân biệt các văn bản quy phạm pháp luật1. Phân biệt luật, nghị định, thông tư,…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?Phân biệt các văn bản quy phạm pháp luật1. Phân biệt luật, nghị định, thông tư,…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?Phân biệt các văn bản quy phạm pháp luật1. Phân biệt luật, nghị định, thông tư,…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?Phân biệt các văn bản quy phạm pháp luật1. Phân biệt luật, nghị định, thông tư,…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Phân biệt luật, nghị định, thông tư, nghị quyết?Phân biệt các văn bản quy phạm pháp luật1. Phân biệt luật, nghị định, thông tư,…