Thời hiệu và thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính – Ánh sáng luật

Bài viết Thời hiệu và thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính – Ánh sáng luật thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Thời hiệu và thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính – Ánh sáng luật trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Thời hiệu và thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính – Ánh sáng luật”

Đánh giá về Thời hiệu và thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính – Ánh sáng luật


Xem nhanh
Thế nào là thời hạn xử phạt vi phạm hành chính. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là mấy năm.
Xem chi tiết tại đây: https://trangtinphapluat.com/?s=th%E1%BB%9Di+h%E1%BA%A1n+x%E1%BB%AD+ph%E1%BA%A1t
Liên hệ mail: [email protected] hoặc zalo 0935634572 để tải Bài giảng tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính mới nhất

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; buôn bán bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; vận hành dầu khí và hoạt động khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm a mục 1 được quy định như sau:

Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

Mọi Người Xem :   Quan hệ nhân thân là gì? Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm a và điểm b mục 1. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

d) Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

2. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau:

a) Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

  • 01 năm, kể từ người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự;
  • 06 tháng, kể từ ngày người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự;
  • 06 tháng, kể từ ngày người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp của cải/tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép;
  • 06 tháng kể từ ngày người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, gây ra thương tích hoặc gây tổn hại cho thể trạng của người khác, chiếm giữ trái phép của cải/tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây ra rối trật tự công cộng, trộm cắp của cải/tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép nhưng không phải là tội phạm;
  • 06 tháng kể từ ngày người từ đủ 18 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, gây ra thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép của cải/tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng của cải/tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình nhưng không phải là tội phạm;
  • 03 tháng, kể từ ngày người từ đủ 14 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành vi dùng trái phép chất ma túy.
Mọi Người Xem :   TIN HỌC - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh

b) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là:

  • 01 năm, kể từ ngày người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự;
  • 06 tháng, kể từ ngày người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn

c) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính;

d) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện yêu cầu là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy;

đ) Trong thời hạn được quy định tại các điểm a, b, c và d mục này mà cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì thời hiệu được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Thời hiệu thi hành quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết liệt, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương thuận tiện vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hệ lụy thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn.

✅ Mọi người cũng xem : trong sáng là gì

Thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

1. quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hết thời hiệu thi hành sau 06 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật.

Mọi Người Xem :   Luxury V19 Điện Thoại Trượt Sang Trọng, Đẳng Cấp, V19, Luxury V9, Luxury S9 Máy Truọt

2. quyết liệt áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục yêu cầu và quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hết thời hiệu thi hành sau 01 năm, kể từ ngày quyết liệt có hiệu lực pháp luật.

3. Trong trường hợp người phải chấp hành quyết định cố tình trốn tránh việc thi hành, thì thời hiệu quy định tại mục 1 và mục 2 được tính kể từ thời điểm hành vi trốn tránh chấm dứt.

✅ Mọi người cũng xem : đồ sơn ở đâu

Thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính

1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết liệt xử phạt hành chính khác hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết liệt áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết liệt áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.Các câu hỏi về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì


Các hình ảnh về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/