Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?

Bài viết Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?”

Đánh giá về Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?


Xem nhanh

Thi hành án là gì? Đặc điểm của thi hành án? Thi hành án dân sự là gì? Đặc điểm của thi hành án dân sự? Vai trò, ý nghĩa của thi hành án dân sự?

quá trình bảo vệ quyền, lợi ích của các nhân trong vận hành tố tụng được thực hiện trong nhiều giai đoạn khác nhau. Việc giải quyết một vụ việc tại Tòa án tuy rất quan trọng nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đầu là quy trình bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân. Trong giai đoạn này, tòa án chỉ làm các tình tiết của vụ việc và áp dụng các quy phạm pháp luật quyết liệt quyền và nghĩa vụ của các cá nhân. Quyền và nghĩa vụ của các cá nhân trong vụ án được tòa án, trọng tài, hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh quyết liệt muốn trở thành hiện thức thì phải thông qua thi hành án.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Thi hành án là gì?
  • 2 2. Đặc điểm của thi hành án:
  • 3 3. Thi hành án dân sự là gì?
  • 4 4. Đặc điểm của thi hành án dân sự:
  • 5 5. Vai trò, ý nghĩa của thi hành án dân sự:

1. Thi hành án là gì?

Dưới góc độ ngôn ngữ, thì thi hành là việc thực hiện điều đã chính thức quyết liệt. Trong ngôn từ luật học thì thi hành án được hiểu là thực hiện bản án, quyết liệt của tòa án, là việc đưa các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật ra thi hành trên thực tế. Bản án, quyết liệt là văn bản pháp lý của Tòa án tuyên tại phiên tòa, giải quyết các vấn đề trong vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính,… mặc khác, dưới góc độ này thì góc độ tiếp cận thi hành án còn hẹp, vì không chỉ có bản án, quyết định của Tòa án cần được thi hành mà còn có quyết liệt của Trọng tài, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh cũng cần được thi hành.

Quan điểm tiếp cận thi hành án với góc độ bao quát nhất thì Thi hành án là Thủ tục tổ tụng tư pháp do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền tiến hành để thi hành bản án, quyết liệt của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước, tổ chức khác do pháp luật quy định nhằm bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cả các bộ phận, tổ chức và cá nhân.

Thi hành án tiếng Anh là: “Judgment execution”.

2. Đặc điểm của thi hành án:

Thứ nhất, cơ sở hoạt động của Thi hành án chủ yếu là các bản án, quyết liệt dân sự của Tòa án. Các bản án, quyết liệt dân sự có hiệu lực thi hành bao gồm bản án, quyết liệt dân sự , hôn nhân và gia đình, buôn bán, thương mại, lao động, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết liệt dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần của cải/tài sản trong bản án, quyết liệt hành chính của Tòa án, quyết liệt của Tòa án giải quyết phá sản, quyết liệt xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến của cải/tài sản của bên tranh chấp phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại.

Thứ hai, thi hành án là giai đoạn kế tiếp sau giai đoạn xét xử , có mối quan hệ mật thiết, đan xen với các giai đoạn tố tụng trước đó. mặc khác, thi hành án lại có tính độc lập tương đối thể hiện ở chỗ hoạt động này được bắt đầu bằng quyết liệt thi hành án của người có thẩm quyền. Những quyết định này mang tính bắt buộc chấp hành đối với tất cả chủ thể có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án .

Mọi Người Xem :   Top 5 Nhà sách phật giáo uy tín nhất Hà Nội - buyer.com.vn

Thứ ba, thi hành án và các giai đoạn tố tụng trước đó có mối quan hệ nhân quả với nhéu. Nếu bản án, quyết định của Tòa án tuyên rõ ràng, chi tiết thì việc thi hành án sẽ dễ dàng, nhénh chóng. Ngược lại, nếu bản án, quyết định đó không rõ ràng, không khách quan, thiếu tính khả thi Ngây điều kiện cho việc thi hành án. Đồng thời, việc thi hành án nhénh chóng, kịp thời sẽ có ảnh hưởng tích cực trở lại đối với vận hành xét xử , góp phần củng cố, tăng cường uy tín của cơ quan xét xử .

Xem thêm: Hoãn thi hành án là gì? Điều kiện và Thủ tục hoãn thi hành án dân sự

Thứ tư, bản chất của thi hành án là dạng vận hành chấp hành nhưng là chấp hành phán quyết của cơ quan xét xử với các hình thức và biện pháp khác nhau nhằm buộc người có nghĩa vụ được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án phải thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình. Mục đích cuối cùng của thi hành án là bảo đảm cho các quyết định của Tòa án được ghi trong bản án, quyết liệt được thực thi trên thực tế chứ không phải là ra văn bản áp dụng pháp luật hoặc quyết định có tính điều hành.

3. Thi hành án dân sự là gì?

Thi hành án dân sự xuất phát và gắn liền với hoạt động xét xử của Tòa án, trọng tài, hội đồng xử lí vụ việc cạnh tranh. Thi hành án dân sự gắn liền với hoạt động xét xử, giải quyết tranh chấp vì xét xở, giải quyết tranh chấp và thi hành án dân sự là hai mặt của quy trình bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Xét xử, giải quyết tranh chấp là tiền đề của thi hành án dân sự, không có xét xử thì không có thi hành án dân sự. Thi hành án dân sự tiếp nối với xét xử làm cho bản án, quyết liệt có hiệu lực trên thực tế.

Từ đó có khả năng hiểu thi hành án dân sự là một dạng vận hành tư pháp trong việc thực hiện bản án, quyết định dân sự của Tòa án và các quyết liệt của các cơ quan, tổ chức khác được đưa ra thi hành theo quy định của pháp luật.

Thông qua thi hành án dân sự, người phải thi hành án phải thực hiện các nghĩa vụ về tài sản của họ và người được thi hành án dân sự sẽ nhận được các quyền, lợi ích về của cải/tài sản.

4. Đặc điểm của thi hành án dân sự:

Bên cạnh những đặc điểm chung của thi hành án, thì thi hành án dân sự còn có những đặc điểm riêng như:

Thứ nhất, thi hành án dân sự là một dạng vận hành mang tính hành chính – tư pháp của nhà nước , thể hiện quyền lực nhà nước, do Chi cục thi hành án dân sự và Thừa phát lại thực hiện, bảo đảm hiệu lực thực tế của các bản án, quyết định về dân sự của Tòa án bằng các biện pháp cưỡng chế nhà nước. Tính quyền lực nhà nước trong thi hành án dân sự được thể hiện chỗ, cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự có quyền ra quyết liệt thi hành án dân sự, buộc các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan phải tuần thủ, nghiêm chỉnh chấp hành. Trong trường hợp người phải thi hành án dân sự không tự nguyện thi hành án dân sự thì cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án dân sự, buộc người phải thi hành án dân sự phải chấp hành bản án , quyết định dân sự có hiệu lực thi hành.

Thứ hai, thi hành án dân sự chủ yếu là thi hành các quyết định của Tòa án mang tính chất tải sản – đặc trưng của quan hệ dân sự, do đó, quyền tự định đoạt của đương sự luôn được tôn trọng trong suốt quy trình thi hành án. Điều này khác với thi hành án hình sự, người được thi hành án trong thi hành án dân sự luôn giữ vai trò chủ động, có quyền quyết định việc có đưa ra bắt buộc thi hành án hay không ? Đưa ra quyết liệt vào thời điểm nào ( miễn là trong thời hiệu quy định), yêu cầu thi hành án một phần hay toàn bộ quyết định của bản án,… Trong thi hành án dân sự, các bên có quyền thỏa thuận với nhau về thời gian, địa điểm, phương thức thi hành án, song việc thỏa thuận đó phải phù hợp, không trái pháp luật và không trái đạo đức xã hội .

Mọi Người Xem :   Nơi mua bán trứng cá Tầm Caviar tại TpHcm

Thứ ba, chủ thể thực hiện vận hành thi hành án dân sự là cơ quan, tổ chức thi hành án dân sự mà cụ thể là các chấp hành viên hoặc các thừa phát lại.

Xem thêm: Vấn đề ủy thác thi hành án dân sự theo Luật thi hành án dân sự 2014

Thứ tư, Cơ quan thi hành án có thể lựa chọn biện pháp thích hợp để việc thi hành án được nhanh chóng, đạt hiệu quả trên cơ sở thỏa thuận của các đương sự. Trong những trường hợp này việc thi hành án không nhất thiết phải theo đúng như nội dung quyết định của bản án mà Tòa án đã trên.

Đối tượng thi hành án dân sự trước hết phải là các bản án, quyết liệt giải quyết các vụ việc dân sự, hình phạt tiền, tịch thu của cải/tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lí vật chứng, tài sản, án phí và quyết liệt dân sự trong bản án, quyết liệt hình sự, phần của cải/tài sản trong bản án, quyết liệt hành chính của tòa án, bản án, quyết liệt dân sự của tòa án nước ngoài, quyết liệt của trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành ở Việt Nam, quyết định xử lí vụ việc cạnh tranh có liên quan đến của cải/tài sản của bên phải thi hành án của hội động xử lí vụ việc cạnh tranh và quyết định của trọng tài Việt Nam.

Thi hành án dân sự là giai đoạn kế tiếp sau giai đoạn xét xử, có mối quan hệ mật thiết, đan xen với các giai đoạn tố tụng trước đó. Thi hành án dân sự là vận hành có sự tham gia của thường xuyên cơ quan, tổ chức như Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan công án, các tổ chức tín dụng- ngân hàng, cơ quan- đơn vị người phải thi hành án làm việc,…

5. Vai trò, ý nghĩa của thi hành án dân sự:

Thi hành có dân sự có vai trò, ý nghĩa quan trọng, theo đó,

Bản án, quyết định của Tòa án chỉ thực sực có giá trị khi được thi hành trên thực tế nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước. Đồng thời giúp cho việc phát triển những khiếm khuyết của các quy định của pháp luật trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, cùng lúc ấy kiểm tra lại quy trình xét xử trước đó để rút kinh nghiệm, năng cao chất lượng và hiệu quả công tác xét xử.

Thi hành án dân sự góp phần thúc đẩy và phóng ra các nguồn lực để thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Thi hành án dân sự có công dụng quan trọng trong việc tuyên truyền, thường nhật, giáo dục pháp luật, năng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, tạo niềm tin của của người sân vào tính nghiêm minh của pháp luật, củng cố quyền lực nhà nước.

Xem thêm: Thỏa thuận thi hành án dân sự

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật
Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Khái quát về thi hành án, cơ quan thi hành án? Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự cấp quân khu?

Đơn yêu cầu thi hành án là gì? Các nội dung cần phải có đơn yêu cầu thi hành án? Mẫu đơn yêu cầu thi hành án mẫu số 19-PTHA  và hướng dẫn soạn thảo? Quy định pháp luật về thẩm quyền thi hành án và giải quyết bắt buộc thi hành án?

Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH3 ngày 25 tháng 12 năm 2014 sửa đổi bổ sung Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12.

Luật thi hành án dân sự quy định nguyên tắc, trình tự, giấy tờ thi hành bản án, quyết liệt dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính…

Rút đơn yêu cầu thi hành án có phải chịu phí thi hành án. Thỏa thuận tổng giá trị của cải/tài sản giữa các đương sự.

Mẫu đơn ủy quyền thi hành án là gì? Mẫu đơn ủy quyền thi hành án để làm gì? Mẫu đơn ủy quyền thi hành án 2021? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn ủy quyền thi hành án? một vài quy định về uỷ quyền?

Theo luật thi hành án dân sự thì từ ngày em gởi đơn thì tới khoản thời gian là bao lâu thì thi hành án mới giải quyết.

Thứ tự các khoản tiền được ưu tiên thanh toán khi thi hành án dân sự được áp dụng theo thứ tự như sau? Thứ tự giải quyết thanh toán với thường xuyên người được thi hành án? Thứ tự ưu tiên thanh toán tiền, tài sản đối với của cải/tài sản cầm cố, thế chấp? Thứ tự ưu tiên thanh toán tiền, trả của cải/tài sản đối với công ty phá sản?

Đăc điểm của chính sách thương mại quốc tế? Thực trạng chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam? Cấu trúc của chính sách thương mại quốc tế?

Nghỉ việc quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Không nhận trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng có mất đi hay không? Khi nhận BHXH một lần có được nhận luôn trợ cấp thất nghiệp hay không?

Khái quát chung về nội dung của ngân sách nhà nước? Vai trò ngân sách nhà nước? Đặc điểm ngân sách nhà nước?

Tình nghĩa vợ chồng là gì? Đạo nghĩa vợ chồng theo đạo Phật? Điều cần làm của vợ chồng để có được hạnh phúc?

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp? Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ATM?

Mua xe, điện thoại trả góp cần hồ sơ gì? Lãi suất mua trả góp? Trách nhiệm khi thanh toán các khoản trả góp? Có nên mua trả góp?

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế mức lương cá nhân là gì và dùng để làm gì? Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân? Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân? Quy định về đăng ký mã số thuế cá nhân?

Văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì và sử dụng để làm gì? Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? hồ sơ đăng ký người phụ thuộc hạn chế trừ gia cảnh?

Quyền định đoạt về của cải/tài sản? Điều kiện định đoạt? Chủ thể có quyền định đoạt tài sản? Quyền định đoạt của cải/tài sản có bị hạn chế không? Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt của cải/tài sản không?

Địa điểm mở thừa kế là gì? Quy định về địa điểm mở thừa kế và thời điểm mở thừa kế? Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật dân sự? Quy định thời điểm mở thừa kế và thanh toán nghĩa vụ người chết để lại?

Khái niệm vật quyền là gì? Nội dung về vật quyền trong pháp luật Việt Nam?

Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Phân loại quan hệ pháp luật dân sự?

Ủy thác tư pháp quốc tế là gì? Quy định chung về ủy thác tư pháp? Nội dung của ủy thác tư pháp?

một số quy định về hợp đồng tặng cho? Quy định của pháp luật về hợp đồng tặng cho có khó khăn?

Truất quyền thừa kế là gì? Truất quyền hưởng di sản theo Bộ luật dân sự? Thủ tục truất quyền thừa kế? Trường hợp người bị truất quyền thừa kế vẫn được hưởng di sản?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Đặc điểm và các quy định về bồi thường ngoài hợp đồng? Trách nhiệm về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015? Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Quy định của pháp luật về đại diện cho thương nhân? Đặc điểm của việc đại diện cho thương nhân? Hợp đồng đại diện cho thương nhân? Chấm dứt quan hệ đại diện cho thương nhân?

Hợp đồng vô hiệu là gì? hệ lụy pháp lý của hợp đồng vô hiệu? Xử lý hợp đồng vô hiệu?

Bảo đảm thi hành án là gì? Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp Phong tỏa tài khoản? Bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp tạm giữ tài sản, giấy tờ? Bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi ngay hiện trạng tài sản?

Thụ lý vụ án dân sự là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?Các câu hỏi về thi hành là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thi hành là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thi hành là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thi hành là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thi hành là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thi hành là gì


Các hình ảnh về thi hành là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về thi hành là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo nội dung về thi hành là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?1. Thi hành án là gì?2. Đặc điểm của…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?1. Thi hành án là gì?2. Đặc điểm của…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?1. Thi hành án là gì?2. Đặc điểm của…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?1. Thi hành án là gì?2. Đặc điểm của…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?1. Thi hành án là gì?2. Đặc điểm của…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Thi hành án là gì? Vai trò và ý nghĩa của thi hành án dân sự?1. Thi hành án là gì?2. Đặc điểm của…