Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân

Bài viết Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân”

Đánh giá về Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân


Xem nhanh
Chương II - Hoạt động Thanh tra (Phần 1/7)

Khái niệm về thanh tra? Phân biệt thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân?

Như chúng ta được biết, trong tổ chức về cơ quan nhà nước có vận hành của cơ quan thanh tra thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo luật định. Căn cứ vào Luật thanh tra năm 2010 thì cơ quan thanh tra với mục đích nhằm phát hiện ra các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để có những kiến nghị lên cơ quan cấp có thẩm quyền đưa ra các biện pháp khắc phục tránh tình trạng có hoạt động tham nhũng trái pháp luật trong vận hành quản lý nhà nước Việt Nam.

Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân 2

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi Đối tượng của thanh tra nhà nước khác với đối tượng thanh tra nhân dân như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Đối với trường hợp này, theo quy định của Luật Thanh tra 2010

1. Khái niệm về thanh tra

 “Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thanh tra nhà nước là vận hành xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, hồ sơ do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Xem thêm: Phân biệt thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành

3. Thanh tra chuyên ngành là vận hành thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.

8. Thanh tra nhân dân là cách thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước”.

Như vậy:

 – Đối tượng của thanh tra nhà nước:

+ Trong đó đối tượng Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

+ Đối tượng thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.

– Đối tượng thanh tra nhân dân là cách thức giám sát của nhân dân thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước”.

Xem thêm: Thanh tra, kiểm tra thuế là gì? Quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế?

2. Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân

Thanh tra nhà nước

Căn cứ vào Luật Thanh tra 2010 Cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm:

– Thanh tra Chính phủ;

Theo đó, trong vận hành thanh tra, Thanh tra Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thanh tra đối với Doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết liệt thành lập;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

+ Thanh tra vụ việc khác do Thủ tướng Chính phủ giao;

+ Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi cần thiết.

Mọi Người Xem :   Thảo Luận Tiếng Anh: 7 Mẫu Câu Thường được Sử Dụng

Xem thêm: Các hình thức thanh tra? Nguyên tắc hoạt động của thanh tra?

Quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

– Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là Thanh tra bộ);

Theo đó, trong hoạt động thanh tra, Thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; thanh tra đối với công ty nhà nước do Bộ trưởng quyết liệt thành lập;

+ Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách;

+ Thanh tra vụ việc khác do Bộ trưởng giao;

+ Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết liệt xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khi cần thiết.

Xem thêm: Thanh tra gồm những ai? các cơ quan thanh tra Nhà nước bao gồm?

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

– Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Thanh tra tỉnh);

Theo đó, trong vận hành thanh tra, Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thanh tra đối với công ty nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết liệt thành lập;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

+ Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao;

+ Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi cần thiết.

Xem thêm: Đối tượng thanh tra là gì? Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra?

 Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

– Thanh tra sở;

Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở

–  Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

– Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

– Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

– Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

Xem thêm: Thanh tra chuyên ngành là gì? hoạt động thanh tra chuyên ngành?

– Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

– bắt buộc Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

– Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi rất cần thiết.

– Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

– Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Mọi Người Xem :   Nguồn lực tài nguyên thiên nhiên được coi là nhân tố gì?

– Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Thanh tra huyện).

Theo đó, cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tiến hành thực hiện và giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quy định mới về báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra

Thanh tra nhân dân

Tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước:

Giám sát cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước và cá nhân có trách nhiệm ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước theo quy định về phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân:

 Phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

– Tthực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị;

– sử dụng kinh phí vận hành từ nguồn ngân sách nhà nước, dùng các quỹ, chấp hành chế độ quản lý tài chính, tài sản và công tác tự kiểm tra tài chính của cơ quan, đơn vị;

– Thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

– Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị;

– Tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

– Thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị;

Phạm vi giám sát của Ban thanh tra nhân dân ở công ty nhà nước:

– Thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Nghị quyết của Hội nghị người lao động; kết quả đối thoại thường kỳ, đối thoại theo yêu cầu được ghi tại biên bản đối thoại;

– Thực hiện các nội quy, quy chế của công ty;

– Việc thực hiện chính sách, chế độ của nhà nước, nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với nhà nước; việc sử dụng những loại quỹ tại Doanh nghiệp;

– Việc giải quyết tranh chấp lao động;

– Việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của người đứng đầu công ty; việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết liệt xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại công ty;

– Việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; việc xử lý vụ việc tham nhũng, lãng phí trong công ty;

Theo đó, có khả năng thấy pháp luật quy định thanh tra nhân dân được tổ chức dưới cách thức Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước.

Như vậy, đối với hoạt động thanh tra nhà nước và vận hành thanh tra nhân dân thì được quy định về quyền hạn và trách nhiệm là hoàn toàn khác nhau. Trong hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước thì được chia thành thanh tra chính phủ, thanh tra bộ, thanh tra tỉnh, thanh tra sở,.. làm việc theo thẩm quyền các cấp; còn đối với thanh tra nhân dân thì được tổ chức và hoạt động theo Ban thanh tra vận hành tại xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thực hiện các nhiệm vụ theo quyền hạn của mình.

Xem thêm: Thẩm quyền xử phạt vi phạm của thanh tra

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 12.638 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Nhận thức về tầm quan trọng của thanh tra chuyên ngành xây dựng? Sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với thanh tra xây dựng? Sự hoàn thiện của pháp luật về hoạt động thanh tra xây dựng? Tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất và nhân sự thanh tra chuyên ngành xây dựng?

Các cách thức vận hành thanh tra chuyên ngành Xây dựng? Vai trò của hoạt động thanh tra chuyên ngành Xây dựng được thể hiện như thế nào?

Thanh tra và thanh tra lại là gì? Quy định về thanh tra lại trong vận hành thanh tra thuế? Thẩm quyền và căn cứ thanh tra lại thuế?

Khái quát về hoạt động buôn bán bảo hiểm? Quy định thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm?

Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở là gì? Mẫu kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở? một vài quy định về kết luận thanh tra của đoàn thanh tra Bộ, Sở?

Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhà nước? hình thức thanh tra? Nguyên tắc vận hành thanh tra? Tổ chức thanh tra theo các cấp

Sau khi tiến hành thanh tra, kiếm tra và tiến tới kết luận thanh tra, các bộ phận có trách nhiệm kiểm tra sẽ phải tiến hành cứ ngưới tiến hành làm báo cáo việc.

Thanh tra hành chính là gì? Thanh tra chuyên ngành là gì? Những điểm khác biệt cơ bản giữa vận hành thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành theo Luật Thanh tra 2010.

Thanh tra chuyên ngành là gì? hoạt động thanh tra chuyên ngành?

Áp lực học tập là gì? Dấu hiệu, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của áp lực học tập. Cách hạn chế căng thẳng trong quy trình học tập.

Điều kiện ứng cử trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố? quy trình bầu cử trưởng thôn? Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn.

Đề tài thống kê khoa học là gì? Lợi ích và các bước của quy trình nghiên cứu khoa học. Ví dụ về một vài đề tài nghiên cứu khoa học.

Biên bản là gì? các loại biên bản thường gặp? Những trường hợp cần lập biên bản và phương pháp ghi biên bản?

Mẫu cụ thể thanh toán với người mua, người bán là gì? Mẫu số S04-DNSN: chi tiết thanh toán với người mua, người bán cụ thể nhất? Hướng dấn soạn thảo mẫu chi tiết thanh toán với người mua, người bán cụ thể nhất? một số quy định về chi tiết thanh toán với người mua, người bán?

Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư là gì? Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư? Hướng dẫn viết văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư chi tiết nhất? một vài quy định về cam kết hỗ trợ đầu tư?

Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ là gì? Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? một vài quy định về vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ?

Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp là gì? Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? một số quy định pháp luật liên quan?

Sàm sỡ là gì? Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự và xử phạt hành chính hành vi sàm sỡ người khác theo quy định pháp luật.

Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? một vài quy định liên quan?

Hành vi vượt đèn đỏ là gì? Mức phạt khi ô tô, xe máy vượt đèn đỏ? hậu quả dẫn đến khi các phương tiện cố tình vượt đèn đỏ?

dùng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không dùng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt với hành vi mua bán dùng chích điện bất hợp pháp? Những trường hợp mua bán sử dụng chích điện hợp pháp?

Mẫu quyết định kê biên của cải/tài sản của pháp nhân là gì? Mẫu quyết định kê biên của cải/tài sản của pháp nhân? Hướng dẫn mẫu quyết liệt kê biên của cải/tài sản của pháp nhân? Quy định pháp luật?

Mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân là gì? Mẫu quyết định hồi phục điều tra bị can đối với pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết định hồi phục điều tra bị can đối với pháp nhân? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng là gì? Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? Hướng dẫn lập mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn là gì? Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? một số quy định pháp luật liên quan?

Thuế là gì? các loại thuế? Hướng dẫn tra cứu nợ thuế tất cả các loại thuế và hải quan?

Hộ kinh doanh là gì? Các đặc điểm của hộ buôn bán. Hướng dẫn giấy tờ thành lập hộ buôn bán qua mạng (online).

Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường là gì? Mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường? Hướng dẫn lập mẫu đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ môi trường? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng là gì? Mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng? Hướng dẫn lập mẫu báo cáo kết quả bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy? một vài quy định pháp luật liên quan?Các câu hỏi về thanh tra nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thanh tra nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tổng hợp công thức kinh tế vi mô – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

ContentsĐánh giá về Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân1. Khái niệm về thanh tra2. Phân biệt hoạt động thanh tra…
Vi khuẩn E Coli: Bệnh lý, triệu chứng và cách điều trị 3

Vi khuẩn E Coli: Bệnh lý, triệu chứng và cách điều trị

ContentsĐánh giá về Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân1. Khái niệm về thanh tra2. Phân biệt hoạt động thanh tra…
Công thức tính Chu Vi, Diện Tích hình chữ nhật Lớp 3 [Đầy Đủ] 4

Công thức tính Chu Vi, Diện Tích hình chữ nhật Lớp 3 [Đầy Đủ]

ContentsĐánh giá về Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân1. Khái niệm về thanh tra2. Phân biệt hoạt động thanh tra…
Nhiễm vi khuẩn e coli từ những nguồn nào và cách điều trị ra sao? 5

Nhiễm vi khuẩn e coli từ những nguồn nào và cách điều trị ra sao?

ContentsĐánh giá về Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân1. Khái niệm về thanh tra2. Phân biệt hoạt động thanh tra…
Các bệnh phổ biến do vi khuẩn gây ra 6

Các bệnh phổ biến do vi khuẩn gây ra

ContentsĐánh giá về Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân1. Khái niệm về thanh tra2. Phân biệt hoạt động thanh tra…
Trách nhiệm bồi thường khi giao hàng không đúng thời hạn 7

Trách nhiệm bồi thường khi giao hàng không đúng thời hạn

ContentsĐánh giá về Phân biệt hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân1. Khái niệm về thanh tra2. Phân biệt hoạt động thanh tra…