–>

Trung bình: 4,39

Đánh giá: 52

Bạn đánh giá: Chưa

 • Skills – Review 4 Tiếng Anh 10 mới
 • Câu 3 trang163, SGK Địa lí 10
 • Bài 2 Trang 203 SGK Lịch sử 10
 • Câu 3, trang 13, sgk Ngữ văn 10

tế bào chất là gì?

– Tế bào chất là vùng tế bào nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân tế bào.

   – Tế bào chất ở mọi loại tế bào đều gồm hai thành phần chính: bào tương (một dạng chất keo bán lỏng chứa thường xuyên hợp chất hữu cơ và vô cơ khác nhau) và ribôxôm cùng một số cấu trúc khác.

Bài 1 trang 34 SGK Sinh học 10. Thành tế bào vi khuẩn có chức năng gì?

Bài 3 trang 9 SGK Sinh học 10. Nêu chức năng của roi và lông ở tế bào vi khuẩn.

Bài 4 trang 34 SGK Sinh học 10. Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

Bài 5 trang 34 SGK Sinh học 10. Tế bào vi khuẩn có kích thước nhỏ và cấu tạo dễ dàng đem lại cho chúng ưu thế gì?

–>

  Bài 6: Axit nucleic

Bài 8: Tế bào nhân thực  

 • Phần một: Giới thiệu chung về thế giới sống

 • Phần hai: Sinh học tế bào

  • Chương I: Thành phần hóa học của tế bào

   • Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
   • Bài 4: Cacbonhidrat và lipit
   • Bài 5: Prôtêin
   • Bài 6: Axit nucleic
  • Chương II: Cấu trúc của tế bào

   • Bài 7: Tế bào nhân sơ
   • Bài 8: Tế bào nhân thực
   • Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
   • Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
   • Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
   • Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
  • Chương III: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

   • Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
   • Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa vật chất
   • Bài 15: Thực hành: một vài thí nghiệm về enzim
   • Bài 16: Hô hấp tế bào
   • Bài 17: Quang hợp
  • Chương IV: Phân bào

   • Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
   • Bài 19: hạn chế phân
   • Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
   • Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào
 • Phần ba: Sinh học vi sinh vật

Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog

Mọi Người Xem :   NHỮNG LƯU Ý KHI GỬI HỒ SƠ XIN VIỆC LÀM QUA EMAIL