Kinh tế tập thể trong nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp

Bài viết Kinh tế tập thể trong nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Kinh tế tập thể trong nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Kinh tế tập thể trong nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp”

Đánh giá về Kinh tế tập thể trong nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp


Xem nhanh
VTC16 | CỤ THỂ HÓA CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
Thực hiện Chiến lược Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ NN và PTNT đang tiến hành lấy ý kiến của các đơn vị liên quan góp ý, xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát thực hiện chiến lược. Đánh giá vai trò và tầm quan trọng của bộ chỉ tiêu giám sát chiến lược, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, một trong những định hướng quan trọng của Chiến lược là chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Do đó, hệ thống các chỉ tiêu phải được thay đổi để có thể đo lường được kết quả của sự chuyển dịch. Đồng thời cần cụ thể hóa các chỉ tiêu về nông nghiệp và nông thôn.
#VTC16
------------------------------------------
Kênh Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân (VTC16)
* Đăng ký: https://www.youtube.com/channel/UCZnhEIF8a5Uv4GMPwT6KafQ?sub_confirmation=1
* Facebook: https://www.facebook.com/kenhvtc16
* Website: https://portal.vtc.gov.vn/kenh/vtc16
* Tổng Đài: 1900.6145
* Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là hợp tác xã. (HTX) là thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. KTTT trong nông nghiệp phát triển đã hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, trang trại phát triển; đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; thông qua các mô hình KTTT trong nông nghiệp để đẩy nhanh sức sản xuất, cải thiện năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành hàng nông nghiệp vào hội nhập kinh tế quốc tế. Kinh tế tập thể trong nông nghiệp tăng cả lượng và chất Thực hiện Nghị quyết số 13- NQ/TƯ ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, kinh tế hợp tác và HTX đã có bước phát triển mạnh mẽ, ấn tượng. Trong 5 năm (giai đoạn 2003-2018), cả nước đã thành lập mới 8,4nghìn HTX. Tốc độ phát triển HTX tăng mạnh qua từng năm. Nếu năm 2002 trở về trước, cả nước chỉ thành lập mới 200-300 HTX/năm thì. từ năm 2017 trở lại đây đã thành lập được 2.000 HTX/ năm. Năm 2003, doanh thu bình quân của HTX chỉ đạt 461 triệu đồng/năm đến năm 2018 là 1,61 tỷ đồng/năm. Các địa phương cũng xử lý dứt điểm những HTX vận hành yếu kém. Theo đó, đã giải thể được thêm 3.600 đơn vị và chỉ còn khoảng 600 HTX yếu kém đang đợi giải thể hoặc cải tổ trong thời gian tới. Tính đến tháng 6/2019, cả nước đã có 14,5 nghìn HTX nông nghiệp (chiếm 63% tổng số HTX cả nước), trong đó có tới 55% HTX vận hành hiệu quả, (trước năm 2015 chỉ có khoảng 15% tổng số HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả). Các HTX không chỉ Giảm chi phí sản xuất của các hộ gia đình thành viên mà còn làm tăng thêm giá trị thu nhập lên 14%/năm. 

Kinh tế tập thể trong nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mọi Người Xem :   Tự tương quan là gì? Phát hiện, Nguyên nhân Cách khắc phục

Hiện, bình quân mỗi tỉnh có 220 HTX. Phân theo vùng có sự chệnh lệnh về bình quân số HTX mỗi tỉnh, trong đó lớn nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng với bình quân 362 HTX/tỉnh. Tiếp đến là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 259 HTX/tỉnh, Trung du miền núi phía Bắc 223 HTX/tỉnh, Tây Nguyên 161 HTX/tỉnh, Đồng bằng sông Cửu Long 139 HTX/tỉnh; ít nhất là vùng Đông Nam Bộ 85 HTX/tỉnh. Các HTX vận hành tổng hợp chiếm 49,47%, số còn lại 50,53% hoạt động theo chuyên ngành… Trong những năm qua, tiềm năng, nội lực của HTX được nâng lên, đặc biệt là trình độ quản lý, khoa học công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn. nhiều HTX đã thu hút được cán bộ chuyên môn, cán bộ trẻ đã qua đào tạo về làm việc và đảm nhận được vai trò. liên kết giữa hộ thành viên với Doanh nghiệp. Mô hình KTTT nông nghiệp đang chiếm ưu thế về số lượng và giữ vai trò quan trọng, thu hút gần 3,8 triệu thành viên, tạo công ăn việc làm và mức thu nhập ổn định với mức tăng mức thu nhập khoảng 14%. Đặc biệt, mô hình hoạt động của HTX đa dạng, phục vụ được bắt buộc của sản xuất nông nghiệp và nhu cầu thị trường. thường xuyên HTX đã kết nối với các công ty xây dựng được chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Những năm qua, KTTT, HTX trong nông nghiệp mặc dù đã cải thiện hơn về lượng và chất nhưng chưa đồng đều đặn giữa các lĩnh vực, vùng miền, chưa phục vụ được bắt buộc sản xuất hàng hóa lớn và thị trường. Hiện, các KTTT, HTX trong nông nghiệp chủ yếu mới cung cấp dịch vụ đầu vào và chỉ có 11,9% liên kết với Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu ra cho bà con. Chính sách hỗ trợ HTX ban hành nhiều nhưng thiếu nguồn lực để thực hiện. Rất ít các HTX tiếp cận được các chính sách về hỗ trợ tín dụng, đất đai, hạ tầng sản xuất. năng lực nội tại thường xuyên HTX còn yếu, thiếu nguồn lực cho đầu tư sản xuất kinh doanh…. Nhìn chung KTTT, HTX trong nông nghiệp phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Phần lớn HTX nông nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, chưa tiếp cận thị trường, khó vay vốn trung hạn và dài hạn. Số lượng HTX, liên hiệp HTX vận hành hiệu quả, mang lại lợi ích cho thành viên, cộng đồng chưa thường xuyên. Trong giai đoạn tới, xác định vai trò của KTTT, HTX kiểu mới vẫn là chiều hướng lựa chọn phát triển, là phương thức để cư dân nông nghiệp, nông thôn thoát nghèo và vươn lên làm giàu… Bộ NN&PTNT đặt ra mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới khoảng 8.000 HTX; phấn đấu có khoảng 20.000 HTX, liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả; 3.000 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, có tối thiểu 50% các HTX nông nghiệp liên kết với công ty theo chuỗi tổng giá trị. Giai đoạn 2025-2030 thành lập mới 4.000 HTX; phấn đấu có khoảng 25.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả; có trên 5.000 HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; phấn đấu tối thiểu có 70% HTX nông nghiệp kết nối theo chuỗi. Giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp thời gian tới Để đạt được mục tiêu phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, HTX nông nghiệp trong thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp sau: Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX, Luật HTX năm 2012 và các văn bản thực hiện luật, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX. Hai là, tiếp tục củng cố lại hoạt động của các HTX theo đúng bản chất HTX, Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn. Xây dựng và nhân rộng các mô h.nh HTX kiểu mới, hỗ trợ, khuyến khích cải thiện vận hành sản xuất buôn bán, tăng cường hợp tác trong và ngoài nước. Ba là, từng bước thay đổi phương thức hỗ trợ cho HTX, từ nặng về “cho không” sang “cho vay”, thay vì. hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất chuyển sang hỗ trợ về nhận thức, về định hướng, về cách thức làm ăn, tạo sự chủ động, tích cực cho các HTX nông nghiệp trong vận hành sản xuất kinh doanh. Phát triển các HTX sản xuất các danh mục chất lượng cao, có thương hiệu, đáp ứng mục đích xuất khẩu. Bốn là, rà soát đánh giá, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý Nhà nước về KTTT theo hướng chuyên nghiệp, chuyên trách. Tăng cường công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giấy tờ về đăng ký thành lập đơn vị KTTT, về thụ hưởng các cơ chế, chính sách. Các đoàn thể nhân dân các cấp, các tổ chức hội, hiệp hội có kế hoạch, chương trình hành động phối hợp với các tổ chức có liên quan thực hiện tốt công tác tập hợp vận động, tuyên truyền giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT theo đúng tinh thần Nghị quyết và các quy định của phát luật. Năm là, tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, giúp cho kinh tế hộ phát triển; tạo điều kiện hình thành những mô hình liên kết hiệu quả giữa Doanh nghiệp – HTX – nông dân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo; thường nhật, triển khai nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới có hiệu quả và sức lan tỏa cao./. 

Mọi Người Xem :   Tổng hợp các từ tiếng Anh chuyên ngành điều tra tội phạm

Minh Đạt Các câu hỏi về tập thể hóa nông nghiệp là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tập thể hóa nông nghiệp là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết tập thể hóa nông nghiệp là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết tập thể hóa nông nghiệp là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết tập thể hóa nông nghiệp là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về tập thể hóa nông nghiệp là gì


Các hình ảnh về tập thể hóa nông nghiệp là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về tập thể hóa nông nghiệp là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm thông tin chi tiết về tập thể hóa nông nghiệp là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Mọi Người Xem :   sáng suốt nghĩa là gì?

Related Posts