Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access

Bài viết Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access”

Đánh giá về Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access


Xem nhanh

Trong phần này sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các bảng dữ liệu MS Access, các kiểu dữ liệu và sự kết nối giữa các bảng.

một vài khái niệm liên quan đến bảng (table) trong Access

Bảng (Table) là nơi lưu trữ thông tin dữ liệu các đối tượng quản lý. Bảng có cấu trúc hai chiều gồm các dòng (Record – bản ghi – hàng) và các cột (Field – trường dữ liệu)

Ví dụ, bảng HOCSINH lưu trữ thông tin về đối tượng học sinh gồm các trường dữ liệu (field): HOCSINHID, Ho, Ten, Ngaysinh, Dantoc, Noisinh, Diachi

Mỗi đối tượng học sinh được biểu diễn trong một bản ghi (Record, dòng) dữ liệu. Bảng có khả năng có nhiều, một hoặc không có record nào.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 22

Trong một CSDL thường có thường xuyên bảng, mỗi bảng lưu trữ dữ liệu của một đối tượng nào đó, các đối tường này có thể có quan hệ với nhéu.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 23

Ví dụ, bảng LOP và bảng HOCSINH có liên lạc một - nhiều. Mỗi lớp có thường xuyên học sinh, mỗi học sinh thuộc về một lớp

✅ Mọi người cũng xem : đối tượng tranh chấp là gì

Khóa chính – Primary Key

Khóa chính (primary key) là trường dữ liệu (cột) có giá trị duy nhất giữa các hàng (record). Khóa chính để xác định chính xác Record nào đó trong bảng, nên khi ứng dụng hãy chọn một loại dữ liệu chuyên biệt nào đó làm khóa chính, ví dụ như bảng về sản phẩm thì chọn mã sản phẩm, bảng về nhân viên thì là mã nhân viên (hoặc số CMT) … Ví dụ bảng HOCSINH có một cột – trường dữ liệu là HOCSINHID làm khóa chính, nó thiết kế là một con số duy nhất – dành cho mỗi học sinh – biết khóa chính sau này sẽ nhénh chóng tìm đến Record chứa khóa chính đó. Trong sơ đồ quan hệ ở trên, trường có ký hiệu chìa khóa là khóa chính của bảng. Cách thiết lập khóa chính cho bảng ở phần sau.

Khóa ngoại – Foreign key

Khóa ngoại là trường (cột) dữ liệu chứa các tổng giá trị tham chiếu (trỏ đến) một khóa chính của bảng khác. Việc tạo ra các cột (trường) là khóa ngoại sẽ hình thành nên mối quan hệ giữa các bảng.

Mọi Người Xem :   Từ vựng tiếng Anh chủ đề Thú cưng (Pets)

Như sơ đồ trên, bảng DIEM có trường HOCSINHID là khóa ngoại, nó tham chiếu đến khóa chính HOCSINHID của bảng HOCSINH, từ đó mỗi điểm xác định được của học sinh nào, tương tự có trường MONHOCID là khóa ngoại tham chiếu đến bảng MONHOC

Tạo bảng trong Access

Khi đã định hướng được cần tạo một bảng, bảng gồm các trường dữ liệu gì thì bắt đầu tạo bảng bằng cách chọn mục Create trên Menu Ribbon.

Bạn có thể chọn Table – để tạo bảng và vào ngày chế độ Datasheet View để thiết kế bảng, ở chế độ này bạng đang quan sát bảng dạng như bảng tính – từ đó thêm các cột

Chọn menu Table Design để tạo bảng mới và vào ngay chế độ Design View – Ta sẽ sử dụng chế độ tổng quát này khi tạo, thiết kế bảng

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 24

Thiết kế bảng ta phải định nghĩa các thành phần:

 • Field Name – Định nghĩa cột (trường dữ liệu trong bảng)
 • Data Type – Chọn kiểu dữ liệu của trường (xem các kiểu dữ liệu ở dưới)
 • Description – Mô tả thông tin thêm về trường, chứa các thông tin để đọc lại biết được mục đích dữ liệu
 • Fiel Properties – Thiết lập các thuộc tính cho trường dữ liệu, nó gồm có hai nhóm
  • General – thông tin chung, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của trường mà thông tin chung có các mục khác nhau như định dạng hiện thị dữ liệu, kích thước dữ liệu, tổng giá trị mặc định …
  • Lookup – xác định các nguồn dữ liệu và định dạng hiện thị nếu rất cần thiết
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 25

Các kiểu dữ liệu

Khi tạo các trường cho bảng, chọn kiểu dữ liệu phù hợp rất quan trọng, nó đảm bảo CSDL hoạt động hiểu quả:

Kiểu dữ liệuMô tảKích cỡ
Short TextNó còn là Text ở bản 2007 – 2010, biểu diễn dữ liệu dạng chữ (tên người, tên danh mục, tiêu đề …)Tối đa 255 ký tự.
Long TextCòn là kiểu Memo (2007 – 2010). Để biểu diễn cả câu văn, đoạn văn dài.Đến 1GB
NumberCác dữ liệu dạng số1, 2, 4, 8, or 16 byte
Date/TimeBiểu diễn ngày và tháng8 bytes.
CurrencyDữ liệu số, dạng tiền tệ, biểu diễn số chính xác 4 số sau dấu chấm.8 bytes.
AutoNumberDạng số duy nhất, tự động nảy sinh bởi Access4 bytes.
Yes/NoKiểu logic Boolean (true/false); Access lưu nó dưới dạng số, 0 là false và -1 là true1 byte.
AttachmentLưu những loại dữ liệu file như các file hình ảnh, tài liệu, bảng tính …

Tới 2 GB.

✅ Mọi người cũng xem : mua son mood matcher chính hãng ở đâu

Thực hành tạo các bảng dữ liệu

Phần này tiến hành tạo ra các bảng cho một ứng dụng quản lý học sinh dễ dàng. Trước tiên nó gồm các bảng có mối quan hệ với sơ đồ ở phần trên.

Bảng NIENKHOA

Cấu trúc bảng

Tên cột (Field Name)Kiểu dữ liệu (Data Type)Ghi chú
KHOAIDAutoNumberKhóa chính, số tự động tăng. Để thiết bật/tắt là khóa chính, chọn dòng có tên trường rồi bấm chọn Primary Key hoặc phải chuột vào tên trường và chọn Primary KeyAqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 26
NamNHDate/TimeNăm nhập học, kiểu ngày – giờ. Định dạng trường này hiện thị năm học (không hiện thị ngày, thánh).

Định dạng hiện thị ngày tháng điền các dòng định dạng phù hợp vào mục Format, các ký hiệu có khả năng kết hợp gồm:

 • dd hiện thị ngày; mm hiện thị tháng (số); yyyy hiện thị năm
 • dd/mm/yyyy là kết hợp để hiện thị dạng ngày 22/12/2000
 • mm-yyyy là kết hợp để hiện thị dạng ngày 12-2000

Ở trường này chỉ muốn hiện thị năm, nên nhập vào Format là yyyy

TenKhoaShort TextKiểu Text, chọn kích thước 10 ký tự (Field Size), có đánh chỉ mục, không được trùng giá trị, dòng chữ có chiều dài khác 0

Chọn kiểu dữ liệu là Text (Short Text), sau đó ở mục thuộc tính, nhóm General chọn: Field Size là 10 – để thiết lập dài tối đa 10 ký tự, mục Allow Zezo length chọn là No để không cho phép bỏ trống dữ liệu này. Tại mục Indexed chọn Yes (No Duplicates) cho biết dữ liệu này được chỉ mục, không cho phép trùng dữ liệu.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 27
Mọi Người Xem :   Chinh Phục Ielts Speaking Với Thành Ngữ Về Ăn Uống Điều Độ Tiếng Anh Là Gì - buyer.com.vn

Sau khi tạo bảng, lưu lại với tên NIENKHOA tiến hành nhập dữ liệu trực tiếp mẫu

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 28

Bảng NGANH

Bảng trình bày về các ngành học: tên ngành học, mã ngành, số năm học. Cấu trúc tạo bảng như hình dưới

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 29

Đối với trường nào cần thiết lập giá trị mặc định thì điền giá trị mặc định ở mục Default Value của thuộc tính trường

Sau khi tạo bảng nhập dữ liệu mẫu sau:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 30

Bảng LOP

Bảng này quản lý danh sách các lớp học, mỗi lớp có tên lớp, và có khóa ngoại tham chiếu đến bảng NIENKHOANGANH, phần này vẫn chưa thiết lập các kết nối bảng nên sẽ tạo bảng này với cấu trúc như sau:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 31

Thiết lập Lookup cho trường NGANHID

Một trường dữ liệu có khả năng thiết lập thuộc tính Lookup cho nó, thuộc tính này giúp tham chiếu đến một nguồn dữ liệu khác trong quy trình nhập liệu (có khả năng thiết lập một ComboBox, ListBox để nhập liệu). Ví dụ cột NGANHID sẽ tham chiếu đến bảng NGANH và trường NGANHID của bảng đó để hiện thị một danh sách các tổng giá trị, chọn được khi soạn thảo. Từng bước thiết lập như sau:

 • Chọn Display ControlCombo Box : loại này hiện thị một hộp danh sách đổ xuống để chọn
 • Chọn Row Source TypeTable/Query – có nghĩa là nguồn dữ liệu từ bảng, hoặc các Query
 • Row Source là các truy vấn lấy ra dữ liệu – cách viết các truy vấn sẽ trình bày sau. Ở đây muốn tham chiếu đến bảng nào, hãy điền tên bảng đó vào. Điền là NGANH, nó sẽ tham khảo các dòng dữ liệu của bảng ngành
 • Bound Column là thứ tự cột cần liên kết dữ liệu, ở đây cột NGANHID của bảng NGANH là tổng giá trị tham chiếu, cột này có vị trí số 1 – nên điền 1
 • Column Count là số cột – tính từ cột 1 cần lấy dữ liệu đưa vào Combo Box. Cần lấy cột 1 và 2 (tức cột NGANHID và TENGANH)

Làm tương tự cho cột NIENKHOAID tham chiếu đến bảng NIENKHOA

Lúc này khi soạn thảo dữ liệu bảng, nó xuất hiện Combo Box có khả năng chọn giá trị, những tổng giá trị này tham chiếu từ dữ liệu bảng khác.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 32

Để ý, nếu muốn ẩn đi cột thứ nhất chỉ hiện thị cột thứ hai (tên ngành) để nhìn dữ liệu trực quan hơn. Thì có thể thiết lập độ rộng cột cần ẩn là 0cm vào thuộc tính Colunm Widths. Ví dụ 0cm;2cm có nghĩa cột 1 0cm, cột 2 rộng 2cm (nhớ là cột trong Combo Box). Kết quả sẽ là:

Mọi Người Xem :   Nước Cứng Toàn Phần Được Làm Mềm Thế Nào? Có Phức Tạp Không?
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 33

Dữ liệu mẫu

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 34

Bảng HOCSINH

Bảng này quản lý danh sách học sinh các lớp, nó có các trường dữ liệu như sau:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 35

LookUp nguồn Value List

Trong trường nam hay nữ GT nhận giá trị logic YES/NO, ấn định nếu là YES thì là NAM, và NO là Nữ. Mặc định thì dữ liệu là checkbox (hộp kiểm để lựa chọn). Nếu muốn thay hộp kiểm này bằng Combo Box để có một danh sách đổ xuống chọn NAM/NỮ thì dùng Lookup với thiết lập như sau:

 • Display Control chọn Combo Box
 • Row Source Type chọn Value List
 • Row Source liệt kê các tổng giá trị của bảng nguồn, mỗi tổng giá trị cách nhau bởi dấu ;, chuỗi thì đặt trong dấu "" như bảng
   -1 NAM 0 NỮ
  thì điền vào -1;"Nam";0;"Nữ"
 • Bound Column chọn là 1, nghĩa là cột 1 là nguồn gán giá trị
 • Colunm Widths chọn là 0cm;2cm; để ẩn -1, 0 giữ hiện thị Nam, Nữ

Dữ liệu mẫu:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 36

Bảng MONHOC

Bảng này để quản lý các môn học, cấu trúc như sau

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 37

Dữ liệu mẫu:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 38

Bảng DIEM

Bảng này lưu trữ điểm của các môn học, cấu trúc như sau:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 39

✅ Mọi người cũng xem : quả sake là gì

Nạp dữ liệu vào MS Access từ file Excel

có thể nạp dữ liệu từ một Worksheet vào một bảng của MS Access. Ví dụ file Excel, có worksheet tên HOCSINH như sau: có có dòng đầu tiên giống tên các cột của bảng HOCSINH trong Access.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 40

Ví dụ, để nạp dữ liệu vào bảng HOCSINH, nhấn phải chuột vào đối tượng bảng, chọn import từ excel như hình dưới:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 41

Trong cửa số hiện ra, chọn file excel đúng cấu trúc, và thiết lập như hình để nạp:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 42

File dữ liệu mẫu Excel cho bảng HOCSINH: Download

Trên đây là tạo một vài bảng mẫu, bài tiếp theo sẽ tiếp tục thiết lập các quan hệ và một vài thao tác nâng cao trên các bảng này.

một vài khái niệm cơ bản về bảngTạo bảng trong AccessCác kiểu dữ liệu AccessThiết lập là khóa chínhĐịnh dạng hiện thị ngày giờChỉ mục, không được trùng dữ liệuThiết lập Lookup cho trường dữ liệu nguồn TableThiết lập Lookup cho trường dữ liệu nguồn Value ListNạp dữ liệu từ Exel vào Access

ĐĂNG KÝ KÊNH, XEM CÁC VIDEO TRÊN XUANTHULABCác câu hỏi về table là gì trong tin học


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê table là gì trong tin học hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết table là gì trong tin học ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết table là gì trong tin học Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết table là gì trong tin học rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về table là gì trong tin học


Các hình ảnh về table là gì trong tin học đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thông tin về table là gì trong tin học tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thông tin về table là gì trong tin học từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 43

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Accessmột vài khái niệm liên quan đến bảng (table) trong…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 44

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Accessmột vài khái niệm liên quan đến bảng (table) trong…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 45

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Accessmột vài khái niệm liên quan đến bảng (table) trong…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 46

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Accessmột vài khái niệm liên quan đến bảng (table) trong…
I2 - Iot - Chất hoá học 47

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Accessmột vài khái niệm liên quan đến bảng (table) trong…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 48

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Accessmột vài khái niệm liên quan đến bảng (table) trong…