Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu text

Bài viết Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu text thuộc chủ đề về Tâm Linh thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu text”

Đánh giá về Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu text


Xem nhanh
Nhận làm Hướng dẫn Công nghệ Chế Tạo Máy 093304591

3.1: Nguyên công I : Dập phôi

Do thanh truyền là cụ thể dạng càng có kích thước nhỏ nên ta chọn phương

pháp dập trong khuôn hở trên máy búa( dập vào mặt đầu).

Máy búa có trọng lượng phần roi: búa hơi tác động hai phía 0,5-35T.

3.2: Nguyên công II: Phay mặt đầu

Lập sơ đồ gá đặt: Hai mặt đầu thanh truyền cần đảm bảo độ song song và cần

phải đối xứng qua mặt phẳng đối xứng của chi tiết, bởi vậy ta định vị trên các

đồ gá tự định tâm và có khả năng gia công bằng nhiều dao, sơ đồ định vị được thể

hiện trên hình vẽ.

15

Kẹp chặt: sử dụng hai miếng kẹp để kẹp chặt chi tiết, hướng của lực kẹp từ hai

phía cùng tiến vào, phương của lực kẹp cùng phương với phương của kích

thước thực hiện. Để đảm bảo độ phẳng của hai mặt đầu ta cần gia công hai mặt

của hai đầu thanh truyền trong cùng một nguyên công bởi vậy ta sử dụng cơ cấu

bàn phân độ.

Chọn máy: Máy phay nằm ngang 6H82.. Công suất của máy Nm = 7kW

Chọn dao: Phay bằng hai dao phay đĩa ba mặt răng gắn mảnh thép gió, có các

kích thước sau( Tra theo bảng 4-84 Sổ tay CNCTM tập 1):

D = 250 mm, d =50 mm, B = 18 mm, số răng Z = 26 răng.

Lượng dư gia công: Phay 2 lần với lượng dư phay thô Zb1 = 2.5 mm và lượng dư

mài thô Zb2 = 0.5 mm.

3.3: Nguyên công III: Khoét, Doa, vát mép lỗ φ29±0.05

Lập sơ đồ gá đặt: Gia công lỗ thanh truyền đầu nhỏ cần đảm bảo độ đồng tâm

tương đối giữa hình trụ trong và hình tròn ngoài của phôi và độ vuông góc của

tâm lỗ và mặt đầu bởi vậy ta định vị nhờ một mặt phẳng Giảm 3 bậc tự do

định vị một khối V cố định định vị vào mặt trụ ngoài của đầu nhỏ thanh truyền

16

Giảm 2 bậc tự do, 1 chốt tì định vị vào đầu to Giảm 1 bậc tự do chống xoay

còn lại.

Kẹp chặt: dùng cơ cấu trụ trượt thanh răng và kẹp từ trên xuống.

Chọn máy: Máy khoan đứng 2A135(K135) có đường kính mũi khoan lớn nhất

khi khoan thép có độ bền trung bình φmax = 35mm. Công suất của máy Nm = 6

kW

Chọn dao: Mũi Khoét có lắp mảnh hợp kim cứng D = 41.5 mm( có các kích

thước sau: L = 262÷308 mm, l = 101÷220 mm). Mũi Doa có lắp mảnh hợp kim

Mọi Người Xem :   Khác nhau giữa y học hiện đại và y học cổ truyền - hiểu để trị bệnh tốt hơn

cứng, chuôi lắp D = 42mm, L= 40÷55mm, l=32mm, d=16÷32mm ( Tra theo

bảng 4-47, 4-49 Sổ tay CNCTM tập 1).

Lượng dư gia công: Gia công 2 lần với lượng dư khoét Zb1 = 1,25 mm và

lượng dư Doa Zb2 = 0,25 mm.

17

3.4: Nguyên công IV: Phay mặt lắp ghép hai nửa thanh truyền.

Lập sơ đồ gá đặt: Để đảm bảo sự đồng phẳng của cả hai bên mặt lắp ghép Vì vậy

khi gia công ta phay một lần cho cả hai phía. sử dụng dao phay mặt đầu để phay

nên ta có sơ đồ định vị như sau: Định vị bằng mặt đầu hạn chế 3 bậc tự do.

sử dụng chốt trụ ngắn ở lỗ đầu nhỏ thanh truyền thanh truyền hạn chế 2bậc tự do.

Và một chốt tỳ ở đầu to thanh truyền để hạn chế 1 bậc tự do.

Kẹp chặt: dùng cơ cấu đòn kẹp, phương của lực kẹp theo phương ngang. Dồn

kẹp được đặt ở ngay trên đầu to của thanh truyền để tăng độ cứng vững.

Chọn máy: Máy phay đứng vạn năng 6H82. Công suất của máy Nm = 10kW

Chọn dao: Phay bằng dao phay mặt đầu chắp bằng thép gió, có các kích thước

sau ( Tra theo bảng 4-69 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2):

D = 63 mm, số răng Z = 14 răng.

Lượng dư gia công: Phay 2 lần với lượng dư phay thô Z b = 1,5 mm, lượng dư

phay tinh Zb = 0,1mm.Tổng lượng dư là 1,6 mm.

18

3.5: Nguyên lông V:Phay mặt đầu hai lỗ bu lông.

Lập sơ đồ gá đặt: Định vị bằng mặt đầu Giảm 3 bậc tự do,chốt trụ ngắn ở lỗ

φ29 Giảm 2 bậc tự do. Một chốt tỳ hạn chế 1 bậc tự do ở đầu to thanh truyền

Kẹp chặt: dùng cơ cấu đòn kẹp, phương của lực kẹp thẳng đứng. Dồn kẹp được

đặt ở ngay trên đầu to của thanh truyền để tăng độ cứng vững.

Chọn máy: Máy phay nằm ngang vạn năng 6H82. Công suất của máy N m =

10kW

Chọn dao: Chọn dao phay đĩa bằng thép gió có: D = 250 mm, d =50 mm, B =

18 mm, số răng Z = 26 răng

Lượng dư gia công: Phay 1 lần với lượng dư Zb = 1,5 mm.

19

3.6: Nguyên công VI: Gia công 2 lỗ lắp bu lông φ10

Lập sơ đồ gá đặt: Lỗ lắp bu lông vừa là lỗ lắp ghép, vừa là lỗ định vị hai nửa

thanh truyền nên nó cần được gia công với độ chính xác cấp 7, độ bóng cấp 6.

Để đảm bảo độ vuông góc của 2 lỗ với mặt lắp ghép, ta sử dụng sơ đò định vị như

sau: dùng mặt phẳng Giảm 3 bậc tự do dịnh vị vào mặt đầu của thanh truyền.

Một chốt trụ Giảm 2 bậc tự do định vị vào lỗ đầu nhỏ của thanh truyền.

sử dụng một chốt tì hạn chế 1 bậc tự do định vị vào đầu to của thanh truyền.

.

Kẹp chặt: sử dụng cơ cấu đòn kẹp để kẹp chặt chi tiết gia công ngay tại đầu to của

chi tiết.

20

Chọn máy: Máy khoan nằm đứng 2A125. Công suất của máy Nm = 2,8kW.

Chọn dao: Chọn dao theo bộ kiến nghị gia công lỗ ta có:

Chọn mũi khoan ruột gà φ9,7mm.

Mũi doa thép gió φ10 mm.

Bước 1: Khoan.

Chiều sâu cắt t = 5,85 mm

Mọi Người Xem :   Mèo Trắng Đen Vào Nhà Là Điềm Gì❤️️Mèo Nhị Thể Vào Nhà - buyer.com.vn - Website chuyên thông tin dành cho thú cưng, vật nuôi

Bước 2: Doa.

Chiều sâu cắt t = 0,15 mm,

3.7: Nguyên công VII:

a) Phay lại mặt đầu to của thanh truyền.

Lập sơ đồ gá đặt: Sau khi lắp ghép hai nửa thanh truyền lại với nhau bằng bu

lông-đai ốc M12, hai nửa đầu to của thanh truyền sẽ bị lệch nhéu. do đó để gia

công nguyên công tiếp theo là gia công lỗ φ70 ta phải gia công lại mặt đầu to.

Hai mặt đầu thanh truyền cần đảm bảo độ song song và cần phải đối xứng qua

mặt phẳng đối xứng của chi tiết, bởi vậy ta sử dụng cơ cấu kẹp Giảm 5 bậc tự

do: mặt phẳng hạn chế 3 bậc tự do, chốt trụ ngắn định vị vào mặt trụ trong φ29

Giảm 2 bậc tự do.

Kẹp chặt: dùng hai miếng kẹp để kẹp chặt chi tiết, hướng của lực kẹp từ hai

phía cùng tiến vào.

Chọn máy: Máy phay nằm ngang 6H82. Công suất của máy Nm = 7kW

Chọn dao: Phay bằng hai dao phay đĩa ba mặt răng gắn mảnh thép gió, có các

kích thước sau( Tra theo bảng 4-84 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 1):

D = 160 mm, d = 40 mm, B = 18 (22)mm, số răng Z = 18 răng.

Lượng dư gia công: Phay tinh 1 lần với lượng dư phay Zb2=0,2 mm.

b) Khoét, doa lỗ φ65

21

Lập sơ đồ gá đặt: Gia công lỗ thanh truyền đầu to cần đảm bảo độ đồng tâm

tương đối giữa hình trụ trong và hình tròn ngoài của phôi và độ vuông góc của

tâm lỗ và mặt đầu cùng lúc ấy cần đảm bảo khoảng cách tâm của hai lỗ A =

217±0.1 bởi vậy ta định vị nhờ một mặt phẳng Giảm 3 bậc tự do định vị vào

mặt đầu, một chốt tì định vị vào đầu to thanh truyền hạn chế một bậc tự do có

công dụng chống xoay, một chốt trụ ngắn định vị vào lỗ φ29 hạn chế 2 bậc tự do.

Kẹp chặt: dùng cơ cấu trụ trượt thanh răng và kẹp từ trên xuống.

Chọn máy: Máy khoan đứng 216A có đường kính mũi khoan lớn nhất khi

khoan thép có độ bền trung bình φmax = 75mm. Công suất của máy Nm = 13 kW

Chọn dao: Mũi Khoét có lắp mảnh hợp kim cứng D = 64.5 mm, Mũi Doa bằng

thép gió D = 65mm,Vát mép bằng thép gió D = 70mm ( Tra theo bảng 4-47, 449 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 1):

22

Lượng dư gia công: Gia công 2 lần với lượng dư khoét Z b1 = 1,25 mm và lượng

dư Doa Zb2 = 0,25 mm

3.8: Nguyên công VIII: Gia công lỗ dầu đầu to

Lập sơ đồ gá đặt: Khoan lỗ dầu đầu to cần đảm bảo độ xuyên tâm của tâm lỗ và

tâm của lỗ thanh truyền đầu to, độ đồng tâm tương đối của 2 lỗ với nhau và với

hình tròn ngoài và nghiêng 45o so với mặt phẳng đối xứng của thanh truyền, bởi

vậy ta sử dụng cơ cấu để hạn chế 6 bậc tự do như sau: mặt đầu hạn chế 3 bậc tự

do, một chốt trụ ngắn định vị vào mặt trụ trong của lỗ φ 65 Giảm 2 bậc tự do

và chốt chám định vị vào lỗ φ29 hạn chế 1 bậc tự do chống xoay còn lại.

Kẹp chặt: dùng cơ cấu đòn kẹp, phương của lực kẹp vuông góc với phương của

Mọi Người Xem :   KẺ SÁT NHÂN - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh

kích thước thực hiện.

Chọn máy: Máy khoan đứng 2A125 có đường kính mũi khoan lớn nhất khi

khoan thép có độ bền trung bình φmax = 25mm. Công suất của máy Nm = 2,8 kW

23

Chọn dao: Mũi khoan có kích thước như sau d = 5 mm (Tra theo bảng 4-40, 441 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 1):

Lượng dư gia công: Gia công 2 lần với lượng dư khoan 1 Zb1 = d1/2 = 2.5mm

3.9: Nguyên công IX: Khoan lỗ dầu đầu nhỏ

Lập sơ đồ gá đặt: Khoan lỗ dầu đầu nhỏ cần đảm bảo độ xuyên tâm của tâm lỗ

và tâm của lỗ thanh truyền đầu nhỏ, độ đồng tâm tương đối của 2 lỗ với, bởi vậy

ta sử dụng cơ cấu để Giảm 6 bậc tự do như sau: mặt đầu Giảm 3 bậc tự do,

một chốt trụ ngắn định vị vào mặt trụ trong của lỗ φ 29 hạn chế 2 bậc tự do và

chốt chám định vị vào lỗ φ65 Giảm 1 bậc tự do chống xoay còn lại.

Kẹp chặt: dùng cơ cấu đòn kẹp, phương của lực kẹp vuông góc với phương của

kích thước thực hiện

Chọn máy: Máy khoan đứng 2A125 có đường kính mũi khoan lớn nhất khi

khoan thép có độ bền trung bình φmax = 25mm. Công suất của máy Nm = 2,8 kW

24

Chọn dao: Mũi khoan có kích thước như sau d = 3 mm (Tra theo bảng 4-40, 441 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 1):

Lượng dư gia công: Gia công với lượng dư khoan 1 Zb1 = d1/2 =1.5.

3.10: Nguyên công X:Kiểm tra

A) Điều chỉnh trọng lượng

Điều chỉnh trọng lượng được thực hiện trên máy phay chuyên dùng. Lượng kim

loại lấy ra khi điều chỉnh là các mặt trụ ngoài của đầu to và nhỏ. Việc kiểm tra

trọng lượng được thực hiện trên thiết bị cân chuyên sử dụng

Cân điều chỉnh trọng lượng thanh truyền

Sai lệch của thanh truyền theo trọng lượng: phần đầu nhỏ và 2/3 chiều dài thân

nằm trong phạm vi ± 1 ÷ 2 gram; phần đầu lớn nằm trong giới hạn ± 2 ÷ 5 gram.

B) Kiểm tra hình học

Nội dung kiểm tra gồm các công việc chính sau:

– Kiểm tra các kích thước của đầu to thanh truyền theo yêu cầu kỹ thuật.

( Độ chính xác của lỗ đầu lớn đạt cấp 1 (TCVN) (dung sai 0,01 ÷ 0,015); độ côn

và ôvan trong vòng 0,003 ÷ 0,005.)

25Các câu hỏi về sơ đồ gá đặt là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê sơ đồ gá đặt là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết sơ đồ gá đặt là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết sơ đồ gá đặt là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết sơ đồ gá đặt là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về sơ đồ gá đặt là gì


Các hình ảnh về sơ đồ gá đặt là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo tin tức về sơ đồ gá đặt là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết về sơ đồ gá đặt là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu textCác câu hỏi về sơ đồ gá đặt là gìCác Hình Ảnh Về sơ đồ…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu textCác câu hỏi về sơ đồ gá đặt là gìCác Hình Ảnh Về sơ đồ…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu textCác câu hỏi về sơ đồ gá đặt là gìCác Hình Ảnh Về sơ đồ…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu textCác câu hỏi về sơ đồ gá đặt là gìCác Hình Ảnh Về sơ đồ…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu textCác câu hỏi về sơ đồ gá đặt là gìCác Hình Ảnh Về sơ đồ…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Chương III SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT – Tài liệu textCác câu hỏi về sơ đồ gá đặt là gìCác Hình Ảnh Về sơ đồ…

This Post Has One Comment

Comments are closed.