PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ

Bài viết PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ”

Đánh giá về PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ


Xem nhanh
Sáng chế là gì? Điều kiện được cấp bằng bảo hộ độc quyền sáng chế | Luật sư VIET MY I.P
Điều kiện bảo hộ Sáng chế – Thủ tục đăng ký sáng chế. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm. Hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Điều kiện bảo hộ Sáng chế – Thủ tục đăng ký sáng chế. Hồ sơ đăng ký sáng chế.
Để tạo ra sáng chế phải đầu tư nhiều công sức, thời gian và tiền của. Vì vậy Điều kiện bảo hộ Sáng chế được nhà nước cấp Bằng độc quyền sáng chế (Nếu sáng chế có tính mới. tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp). Hoặc cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. (nếu sáng chế không phải là hiểu biết thông thường. có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp).
Chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được độc quyền khai thác. Và định đoạt (chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng) sáng chế. Và ngăn cấm người khác xâm phạm các quyền nói trên của mình.
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình. (Điều 4.12 Luật Sở hữu trí tuệ).
Điều kiện bảo hộ sáng chế.
1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế. nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có tính mới.
b) Có trình độ sáng tạo.
c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.
2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có tính mới.
b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Thủ tục đăng ký sáng chế – Hồ sơ đăng ký sáng chế. Những dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm.
Tư vấn khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích.
Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài.
Hoàn thiện hồ sơ, gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế. Tiến hành các thủ tục nộp đơn xin cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.
Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền.
Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế. ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT).
Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền.
Tính mới của sáng chế là Điều kiện bảo hộ Sáng chế.
1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản. Hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước. Hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
2. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết. Và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.
3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây. Với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố.
a) Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký. quy định tại Điều 86 của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
b) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, công bố dưới dạng báo cáo khoa học.
c) Sáng chế được người có quyền đăng ký, quy định tại Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia Việt Nam, hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.
Thủ tục đăng ký sáng chế tại Việt Nam
Điều kiện bảo hộ Sáng chế. Hồ sơ đăng ký sáng chế:
Thời gian, thủ tục đăng ký sáng chế ở đâu:
+ Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn.
+ Thời gian công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên. Hoặc tháng thứ 2 từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung.
+ Thời gian thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.
+ Thời hạn bảo hộ đối với bằng độc quyền sáng chế là 20 năm. Đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm.
Thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu).
+ Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có).
+ Yêu cầu bảo hộ (02 bản).
+ Các tài liệu có liên quan (nếu có).
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
#dangkynhanhieu
#baohonhanhieu
#dangkysangche
#shttvn
#tuvandangkysangche
#cucsohuutrituevietnam
Thủ tục đăng ký sáng chế. Yêu cầu Điều kiện bảo hộ Sáng chế, đăng ký sáng chế:
1. Hồ sơ đăng ký sáng chế. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký sáng chế:
Tác giả tạo ra sáng chế bằng công sức và chi phí của mình.
Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc. trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thoả thuận không trái với quy định pháp luật.
Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra. hoặc đầu tư để tạo ra sáng chế thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký. Quyền đăng ký sáng chế đó chỉ được thực hiện nếu tất cả tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
Trường hợp sáng chế được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phi từ ngân sách nhà nước.
Trường hợp sáng chế được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật, quyền đăng ký sáng chế thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký sáng chế.

Phát minh và sáng chế là những thành quả đặc biệt của quá trình thống kê khoa học

Mọi Người Xem :   Hướng dẫn sử dụng chế độ hút ẩm / Dry của điều hòa casper

1. Phát minh là gì? Sáng chế là gì?

a) Phát minh:

– Khái niệm: Hiện tại vẫn chưa có văn bản pháp lý nào quy định hoặc đưa ra được một khái niệm chi tiết phát minh là gì. tuy nhiên chúng ta có thể tham khảo một khái niệm về phát minh như sau: phát minh là sự khám phá ra những quy luật, những tính chất hoặc những hiện tượng của thế giới vật chất tồn tại khách quan mà trước đó chưa ai biết, nhờ đó làm thay đổi ngay cơ bản nhận thức của con người.

Ví dụ: Newton phát minh định luật vạn vật hấp dẫn, Archimède phát minh định luật sức nâng của nước, DacUyn phát minh thuyết tiến hóa…

có khả năng thấy, phát minh là khám phá về quy luật khách quan trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, có thể áp dụng để giải thích thế giới nhưng chưa thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc cuộc sống mà phải thông qua sáng chế, không có giá trị thương mại, không được bảo hộ pháp lý.

b) Sáng chế:

– Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng danh mục hoặc quá trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên

Ví dụ: James Watt sáng chế máy hơi nước, Nobel sáng chế công thức thuốc nổ TNT…

– Giải pháp kỹ thuật có thể tồn tại dưới các cách thức sau: Là dạng vật thể (ví dụ: Máy móc, dụng cụ, thiết bị, linh kiện…); là dạng chất thể (ví dụ: Thực phẩm, dược phẩm, vật liệu…); là dạng quy trình (ví dụ: quá trình xử lý nước thải, quá trình công nghệ sản xuất xi măng…).

– Sáng chế là loại thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ, trong khoa học xã hội và nhân văn không có sản phẩm loại này. Tính mới là một trong những tiêu chí hàng đầu của sáng chế (phát minh và phát hiện không có tiêu chí này). Sáng chế có khả năng áp dụng nên có ý nghĩa thương mại, được cấp bằng sáng chế (patent), có khả năng mua bán hoặc ký kết các hợp đồng cấp giấy phép sử dụng (licence), được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Mọi Người Xem :   Nên chọn mua điều hòa 1 chiều hay điều hòa 2 chiều?

✅ Mọi người cũng xem : nước khoáng là gì

2. Sự khác nhau giữa phát minh và sáng chế

Phát minh

Sáng chế

Tiêu chí

Chỉ xuất hiện trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đã tồn tại khách quan (không có tính mới), có thể áp dụng để giải thích thế giới, nhưng chưa thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất hoặc đời sống mà phải thông qua các giải pháp kỹ thuật, nó không có giá trị thương mại.

Không tồn tại sẵn có trong tự nhiên mà phải nhờ quá trình đầu tư về tài chính, nhân lực mới có khả năng tạo ra có khả năng áp dụng trực tiếp vào sản xuất và cuộc sống. Sáng chế có ý nghĩa thương mại, trong thực tế người ta có thể mua, bán sáng chế (chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế) hoặc license sáng chế (chuyển quyền dùng sáng chế).

khả năng áp dụng

Chưa thể áp dụng trực tiếp được mà phải thông qua sáng chế. Bởi vì sáng chế chỉ là những học thuyết, được áp dụng để giải thích sự vận động của sự vật, để áp dụng được nó thì phải thông qua các sáng chế.

Được áp dụng luôn được vào cuộc sống.

VD: máy ATM là sáng chế được thực hiện bởi Đỗ Đức Cường-một người Việt làm việc tại ngân Citibank-Mỹ

Hoặc xe lăn được điều khiển bằng ý nghĩ là sáng chế được thực hiện bởi GS.TS.Hùng Nguyễn

cách thức bảo hộ

Là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, không được bảo hộ về nội dung mà chỉ được bảo hộ cách thức.

Là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và được bảo hộ độc quyền về nội dung.

Điều kiện bảo hộ

Phát minh khi thỏa mãn các khó khăn được pháp luật quy định tại Điều 13 và Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ về chủ thể và các loại hình tác phẩm được bảo hộ. Phát minh là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, không được bảo hộ về nội dung mà chỉ được bảo hộ hình thức.

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ:

a) Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu phục vụ các khó khăn sau đây:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– có thể áp dụng công nghiệp.

b) Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và phục vụ các khó khăn sau đây:

– Có tính mới;

– có khả năng áp dụng công nghiệp

Tính mới là một trong số những tiêu chí hàng đầu của sáng chế (phát minh không có tiêu chí này). Như vậy, một sáng chế không dùng tình trạng kỹ thuật đã biết

Mọi Người Xem :   Điều chỉnh phong thủy cho gia đạo yên bình

✅ Mọi người cũng xem : hữu nghị nghĩa là gì

3. quá trình đăng ký sáng chế

– Theo quy định của pháp luật hiện hành, Nhà nước chỉ mới bảo hộ đối với sáng chế, không bảo hộ phát minh khoa học.

– Bởi vì, phát minh chỉ thể hiện ở góc độ lý thuyết, chưa thể hiện có khả năng áp dụng vào thực tiễn, là cơ sở để vận dụng từ đó tìm ra các giải pháp, tạo ra sáng chế để giải quyết các vấn đề xác định. Bản thân phát minh không phải là một giải pháp để giải quyết một vấn đề xác định mà chỉ là tiền đề, cơ sở để dựa vào đó, người ta tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Cũng chính bởi đặc nơi này mà phát minh không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

– Còn sáng chế, bản thân chính là một giải pháp, có khả năng áp dụng công nghiệp, ứng dụng vào trong thực tế để giải quyết một vấn đề xác định.

tuy nhiên không phải tất cả các sáng chế đều được bảo hộ và đăng ký sáng chế, có những trường hợp không được thực hiện việc đăng ký sáng chế như:

+ Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

+ Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các vận hành trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

+ cách thức thể hiện thông tin;

+ Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

+ Giống thực vật, giống động vật;

+ quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

+ Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

do đó, nếu trong các trường hợp nêu trên thì sẽ không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế.

Trên đây là tư vấn của Đức Tân Luật, Qúy khách hàng quan tâm tới lĩnh vực sở hữu trí tuệ có thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng sản phẩm pháp lý, xin vui lòng liên hệ Đức Tân Luật để được hỗ trợ tốt nhất.

—————-

Đức Tân Luật cung cấp sản phẩm pháp lý:

– Tư vấn quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ;

– Tư vấn về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả;

– Tư vấn về quyền sở hữu công nghiệp;

– Thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

– Thực hiện đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;

– Thực hiện các dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng.

Hotline: 0394 447 604

Email: [email protected]

Website: ductanluat.com

Đức Tân Luật – Cùng bạn giải quyết mọi khó khăn

Fanpage Doanh nghiệp Đức Tân Luật:https://www.facebook.com/ductanluat/

Fanpage Luật sư tư vấn miễn phí TP Hồ Chí Minh: https://www.facebook.com/ductuluattuvan/

Group Luật sư tư vấn miễn phí TP Hồ Chí Minh: https://www.facebook.com/groups/316020968591183/

#phatminh

#sangche

#congtyductanluat

#congtyluatuytin

#luatsuuytinCác câu hỏi về sáng chế là gì ví dụ


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê sáng chế là gì ví dụ hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

LETTER - nghĩa trong tiếng Tiếng Việt 1

LETTER – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt

ContentsĐánh giá về PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ1. Phát minh là gì? Sáng chế là gì?2. Sự…
Công việc của giao dịch viên ngân hàng sẽ làm gì? 2

Công việc của giao dịch viên ngân hàng sẽ làm gì?

ContentsĐánh giá về PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ1. Phát minh là gì? Sáng chế là gì?2. Sự…
Dịch vụ a Transfer Agribank là gì? Đăng ký & sử dụng ra sao? 3

Dịch vụ a Transfer Agribank là gì? Đăng ký & sử dụng ra sao?

ContentsĐánh giá về PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ1. Phát minh là gì? Sáng chế là gì?2. Sự…
Dịch vụ công đồng là gì - Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam 4

Dịch vụ công đồng là gì – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

ContentsĐánh giá về PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ1. Phát minh là gì? Sáng chế là gì?2. Sự…
Bạn có biết “FAMILY” có ý nghĩa gì? 5

Bạn có biết “FAMILY” có ý nghĩa gì?

ContentsĐánh giá về PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ1. Phát minh là gì? Sáng chế là gì?2. Sự…
Blog cung cấp thông tin cần thiết cho chuyến du lịch của mọi người 6

Blog cung cấp thông tin cần thiết cho chuyến du lịch của mọi người

ContentsĐánh giá về PHÁT MINH LÀ GÌ? SÁNG CHẾ LÀ GÌ? PHÂN BIỆT PHÁT MINH VỚI SÁNG CHẾ1. Phát minh là gì? Sáng chế là gì?2. Sự…