Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?

Bài viết Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?”

Đánh giá về Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?


Xem nhanh
Chương 4: Quản lý Hành chính nhà nước
Bài 17: Quyết định HCNN

quyết định hành chính là gì? Các đặc điểm của quyết liệt hành chính? quyết liệt hành chính có mấy loại, phân loại quyết liệt hành chính? Phân biệt quyết liệt hành chính với quyết liệt khác?

quyết liệt pháp luật được chia thành quyết liệt lập pháp, quyết liệt hành chính và quyết định tư pháp. Trong thời gian qua, quyết định hành chính đã phát huy được vai trò nhất định của mình trong quản lí hành chính nhà nước, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy công cuộc đổi mới.

Luật sư tư vấn pháp luật về quyết định hành chính miễn phí: 1900.6568

Trong đó, vận hành ban hành quyết liệt hành chính là hoạt động đặc biệt quan trọng. Đồng thời theo sự phân công thực hiện quyền lực giữa các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, mỗi nhóm quyết định chủ yếu được ban hành bởi loại cơ quan nhất định phù hợp với chức năng của cơ quan đó. Trong đó quyết định hành chính chủ yếu được được ban hành bởi cơ quan có chức năng quản lí hành chính Nhà nước-cơ quan hành chính nhà nước.

Các quyết liệt hành chính của cơ quan này ban hành phản ánh đầy đủ ,rõ ràng những tính chất, đặc điểm, yêu cầu của quản lí hành chính Nhà nước trong từng lĩnh vực, từng thời kì cụ thể. Về quyết định hành chính, hiện nay có thường xuyên quan điểm khác nhéu và những quan nơi này không chỉ khác nhéu về tên gọi của quyết định mà còn khác nhau cả về tính chất tương đương nội dung của quyết liệt.

Mục lục bài viết

  • 1 1. quyết liệt hành chính là gì? 
  • 2 2. Đặc điểm của quyết định hành chính:
  • 3 3. các loại quyết liệt hành chính:
  • 4 4. Phân biệt quyết định hành chính với những loại quyết liệt khác:

1. quyết định hành chính là gì? 

Theo Từ điển Luật Học: “quyết liệt hành chính là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những người có chức vụ, các tổ chức và cá nhân nhà nước được Nhà nước trao quyền thực hiện trên cơ sở luật và để thi hành pháp luật, theo trình tự và cách thức do pháp luật quy hoạch định tới việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính trong lĩnh vực hoặc vấn đề được phân công phụ trách”.

quyết định hành chính nhà nước Việt Nam là kết quả sự thể hiện ý chí quyền lực đơn phương của các bộ phận nhà nước, người có thẩm quyền trong các bộ phận đó và những tổ chức, cá nhân được nhà nước trao quyền trên cơ sở và để thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp, của chính mình, theo giấy tờ và cách thức do pháp luật quy định, nhằm đặt ra chủ trương, đường lối, nhiệm vụ lớn có tính chất định hướng; hoặc đặt ra, đình chỉ, sửa đổi, bãi bỏ các quy phạm pháp luật hành chính… hay làm thay đổi phạm vi hiệu lực của chúng; hoặc làm nảy sinh, thay đổi ngay, chấm dứt các quan hệ pháp luật hành chính, những quan hệ pháp luật khác cụ thể, để thực hiện các nhiệm vụ, chức năng của quyền lực hành chính nhà nước.

quyết liệt hành chính là biện pháp giải quyết công việc của chủ thể quản lý hành chính trước một tình huống đang đặt ra, là sự phản ứng của chủ thể quản lý hành chính Nhà nước trước một tình huống đòi hỏi phải có sự giải quyết của Nhà nước theo thẩm quyền do luật định.

Việc ban hành quyết liệt hành chính là nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm định ra chính sách, quy định, sửa đổi hoặc của những người có cấp bậc, người đại diện cho quyền lực hành chính nhất định. Như vậy, quyết liệt hành chính là kết quả của sự thể hiện ý chí quyền lực nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của những người có chức vụ, người đại diện cho quyền lực hành chính nhất định.

Mọi Người Xem :   Bãi biển Cổ Thạch, Bình Thuận có thật tuyệt đẹp như lời đồn?

quyết liệt hành chính tiếng Anh là: Administrative decisions

✅ Mọi người cũng xem : leu trong nước tiểu là gì

2. Đặc điểm của quyết định hành chính:

quyết liệt hành chính là một dạng quyết liệt pháp luật nên ngoài những đặc điểm quyết liệt hành chính còn mang đặc điểm chung của một quyết định pháp luật

Xem thêm: quyết liệt hành chính là gì? Khái niệm, đặc điểm và phân loại?

Đặc điểm chung

+ quyết định hành chính mang tính quyền lực Nhà nước

có thể nói một đặc điểm không thể không có của bất kỳ quyết liệt nào đó là tính quyền lực nhà nước. Việc thực hiện quyền lực nhà nước thường thể hiện dưới hình thức là những quyết định bằng văn bản, trong số những quyết định thành văn đó thì quyết định do các chủ thể quản lý hành chính ban hành rất thường xuyên. Tính quyền lực nhà nước trước hết có khả năng thấy ngay ở cách thức của quyết liệt. Theo quy định của pháp luật thì chỉ cơ quan nhà nước mới được đơn phương ra các quyết định pháp luật xuất phát từ lợi ích chung. Tính quyền lực, đơn phương của quyết định thể hiện rất rõ ở nội dung và mục đích của quyết định. Các quyết định được ban hành vốn để thực thi quyền hành pháp trên cơ sở luật và để thi hành luật. quyết định hành chính luôn thể hiện tính mệnh lệnh rất cao. Chính Vì vậy, quyền lực nhà nước còn thể hiện ở tính đảm bảo thi hành của quyết định. quyết liệt sẽ được Nhà nước đảm bảo thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế của Nhà nước khi rất cần thiết.

+ quyết liệt hành chính mang tính chất pháp lý. quyết định hành chính xuất hiện đã ảnh hưởng ngay đến cơ chế điều chỉnh pháp luật, quyết định hành chính có thể đưa ra biện pháp hoặc những chủ trương lớn trong lĩnh vực quản lý hành chính. quyết liệt hành chính còn thể hiện ở việc làm xuất hiện quy phạm pháp luật, thay thế hoặc hủy bỏ quy phạm pháp luật hoặc làm nảy sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một mối quan hệ pháp luật chi tiết. 

Ngoài những đặc điểm chung của quyết định pháp luật, quyết định hành chính còn mang những đặc điểm riêng

+ quyết định hành chính mang tính dưới luật. Nội dung và hình thức của quyết liệt hành chính phải được ban hành phù hợp với thẩm quyền của chủ thể ban hành và tuân thủ hiến pháp, luật, pháp lệnh về mặt pháp lý. quyết liệt hành chính do các chủ thể có thẩm quyền trong hệ thống hành chính nhà nước ban hành là những văn bản dưới luật, nhằm thi hành luật. quyết định hành chính phải được ban hành trên cơ sở luật và để thi hành luật, theo hình thức và trình tự do pháp luật quy định. 

+ quyết định hành chính phong phú về chủ thể có thẩm quyền ban hành. Chủ thể của quyết định hành chính là những cơ quan hành chính nhà nước. Đó là các chủ thể từ Trung ương đến địa phương, những chủ thể có thẩm quyền chung cũng như những chủ thể có thẩm quyền riêng. 

+ quyết định hành chính có những mục đích và nội dung hết sức đa dạng. quyết liệt hành chính là những quyết định mà về mặt hình thức có những tên gọi khác nhau theo quy định của pháp luật như nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị, thông tư… 

Xem thêm: yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính

✅ Mọi người cũng xem : 12 cung hoàng đạo là công chúa gì

3. các loại quyết định hành chính:

Để phân loại quyết liệt hành chính chúng ta phải căn cứ vào tính chất quyết liệt hành chính để xác định tiêu chí phân loại. Việc phân loại quyết định hành chính nhằm mục đích đi sâu thống kê và cùng lúc ấy để tổ chức ban hành thực hiện quyết định có hiệu quả.

+ Dựa theo tính chất pháp lý và nội dung quyết liệt

   Đây là phương pháp phân loại cơ bản nhất và có tính thực tiễn. Dựa vào tiêu chí này, quyết định hành chính được chia thành những loại sau: quyết định chủ đạo; quyết định hành chính quy phạm; quyết liệt hành chính nhà nước cá biệt.

+ Dựa theo thẩm quyển ban hành

quyết định hành chính phân chia thành quyết định hành chính của Chính phủ; quyết liệt hành chính của Thủ tướng chính phủ; quyết định hành chính của các Bộ và cơ quan ngang bộ; quyết liệt hành chính của UBND các cấp; quyết định hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; quyết định hành chính liên tịch.

Mọi Người Xem :   Yaz thanh lý 4AC là gì? Hướng dẫn phân biệt các loại giấy tờ xe | Ingoa - Buyer 2022 - buyer.com.vn | Website Học Tập Tổng Hợp

+ Dựa theo tính chất của mệnh lệnh trong quyết liệt

Theo tiêu chí này thì các quyết định hành chính phân chia thành những loại: quyết liệt cấm đoán; quyết liệt cho phép; quyết liệt điều chỉnh sửa đổi.

+  Căn cứ vào cấp hành chính: quyết định hành chính được chia thành: quyết định hành chính của cấp hành chính trung ương; quyết liệt hành chính của cấp hành chính địa phương.

Xem thêm: Giáo viên sinh con thứ ba có bị kỷ luật không?

+ Căn cứ vào lĩnh vực thì quyết liệt hành chính chia thành: quyết định hành chính nhà nước về kinh tế; quyết định hành chính nhà nước về giáo dục; quyết liệt hành chính nhà nước về y tế; quyết định hành chính nhà nước về văn hóa

+ Căn cứ vào thời hạn có hiệu lực thì quyết định hành chính chia thành quyết liệt có hiệu lực dài lâu; quyết định có hiệu lực trong thời gian nhất đinh; quyết định có hiệu lực một lần.

+ quyết liệt dựa theo thể thức, hình thức thực hiện: Gồm quyết định hành chính thể hiện dưới dạng văn bản; quyết liệt hành chính nhà nước hoặc để giải quyết những việc khẩn cấp, gấp rút; quyết liệt hành chính thể hiện dưới dạng ký hiệu, biển báo, tín hiệu.

4. Phân biệt quyết liệt hành chính với những loại quyết định khác:

+ Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan lập pháp

Đây là hai loại quyết định do các chủ thể thuộc hai hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước khác nhéu ban hành để thực hiện quyền lực nhà nước. Việc phân biệt hai loại quyết liệt này trước tiên là căn cứ vào hồ sơ, trình tự ban hành.

+ Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan tư pháp

Đây là hai loại quyết liệt do hai hệ thống cơ quan khác nhéu ban hành. Những quyết liệt của cơ quan tư pháp chủ yếu là những quyết định cá biệt dưới hình thức là những bản án hoặc quyết định của Tòa án, quyết định của Viện kiểm sát. tuy nhiên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình các bộ phận này còn được quyền ra các quyết định hành chính quy phạm song rất hạn chế về chủ thể. Ngoài các quyết liệt nêu trên, các cơ quan tư pháp còn ra các quyết liệt hành chính để giải quyết công việc nội bộ hoặc thực hiện một số quyền quản lý hành chính được pháp luật quy định.

Trình tự, hồ sơ xây dựng ban hành hai loại quyết liệt này cũng khác nhau. quyết định của cơ quan tư pháp phải tiến hành các hồ sơ theo quy định của Luật tố tụng

Xem thêm: Vai trò của quyết liệt hành chính đối với hoạt động quản lý hành chính

+ Phân biệt quyết định hành chính với các loại giấy tờ, văn bản và các phương tiện có liên quan khác trong vận hành hành chính

Điểm khác biệt quan trọng với quyết định hành chính là tất cả những loại hồ sơ nói ở đây đều không có chức năng pháp lý là làm thay đổi cơ chế điều chỉnh pháp luật dù dưới bất cứ hình thức nào.

Khác với những loại hợp đồng, các quyết định hành chính do các chủ thể hoạt động hành chính có thẩm quyền ban hành một cách đơn phương; còn hợp đồng, như tên gọi của nó, là sự thỏa thuận của các bên, mang tính bình đẳng.

Xem thêm: Phân biệt quyết định hành chính và nguồn của luật hành chính

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : hạt é trồng ở đâu

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Trường hợp hủy bỏ quyết định hành chính? Hủy bỏ quyết liệt hành chính tiếng Anh là gì? Thẩm quyền hủy bỏ quyết định hành chính?

Về cưỡng chế thi hành quyết liệt hành chính về thuế? Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết liệt hành chính về thuế?

Vai trò của các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế? Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết liệt hành chính về thuế?

quyết định là gì? quyết liệt cá biệt là gì? Mẫu quyết liệt hành chính cá biệt? Tìm hiểu các quy định của pháp luật về quyết định cá biệt?

quyết định hành chính là gì? Hành vi hành chính là gì? Phân biệt hành vi hành chính và quyết liệt hành chính

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại quyết liệt hành chính là gì? Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại quyết định hành chính để làm gì? Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại quyết liệt hành chính 2021? Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền khiếu nại quyết liệt hành chính? Các quy định của pháp luật về ủy quyền khiếu nại quyết liệt hành chính?

Mọi Người Xem :   Bật mí cách xếp giấy lọc trong phòng thí nghiệm cực kỳ đơn giản

Mẫu đơn khiếu nại là gì? Mẫu đơn khiếu nại để làm gì? Mẫu đơn khiếu nại 2021? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn quyết liệt hành chính? hình thức khiếu nại? Lưu ý các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khiếu nại?

Khiếu nại hành chính là gì? Ý nghĩa của quyền khiếu nại hành chính? Chủ thế có quyền khiếu nại hành chính? quá trình khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính?

quyết định hành chính là gì. Vai trò của quyết liệt hành chính trong quản lí hành chính nhà nước.

Những vấn đề cần biết về quyết liệt hành chính. Phân loại quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Nợ chính phủ là gì? Các cách thức vay nợ của Chính phủ? ảnh hưởng của nợ chính phủ? Giám sát hoạt động vay nợ của Chính Phủ?

Thi và xét tuyển ĐH? Thời gian nộp hồ sơ thi ĐH, nộp giấy tờ xét tuyển ĐH? hồ sơ thi ĐH, giấy tờ xét tuyển đại học?

Chứng khoán phái sinh là gì? Quy định về đầu tư chứng khoán phái sinh?

Hệ thống VASSCM là gì? Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan? Trình tự thực hiện hồ sơ hải quan điện tử?

Thế nào là thuế thu nhập cá nhân? Công thức và các bước tính thuế mức lương cá nhân? Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công? Trách nhiệm khai, nộp thuế thu nhập cá nhân của công ty?

Kỳ tính thuế là gì? Quy định kỳ tính thuế mức lương cá nhân? Tại sao phải đóng thuế mức thu nhập cá nhân?

Khái niệm về vi phạm pháp luật thuế? Các dấu hiệu cơ bản của hành vi vi phạm pháp luật thuế? các loại vi phạm pháp luật thuế? Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế?

Khái quát chung về doanh thu? Công thức tính doanh thu? Phân loại doanh thu? Ý nghĩa của doanh thu?

Khái nhiệm tổng quan về quỹ tín dụng nhân dân? Quy định về quỹ tín dụng nhân dân? Mục tiêu hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân? Vai trò của quỹ tín dụng nhân dân? Tư vấn trường hợp chi tiết?

ARF là gì? Mục đích và vai trò của diễn đàn khu vực ASEAN? ý nghĩa của việc hợp tác Asean đối với Việt Nam?

Đơn thuốc là gì? Quy định về các nguyên tắc kê đơn thuốc? cách thức kê đơn thuốc? yêu cầu chung với nội dung kê đơn thuốc?

Vi bằng là gì? Thẩm quyền và phạm vi lập vi bằng? Quy định của pháp luật về vi bằng? giá trị pháp lý của vi bằng?

Bộ chỉ thị môi trường là gì? Môi trường và vai trò của môi trường, sự cần thiết phải thực hiện  Bộ chỉ thị môi trường? Quy định về bộ chỉ thị môi trường? Phân loại bô chỉ thị môi trường?

Quy hoạch xây dựng vùng là gì? Nguyên tắc và nhiệm vụ xây dựng quy hoạch xây dựng vùng?

Quốc tịch của tàu bay là gì? Đối tượng tàu bay phải đăng ký quốc tịch Việt Nam? Điều kiện tàu bay được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam? hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch Việt Nam cho tàu bay? Trình tự thực hiện đăng ký quốc tịch Việt Nam cho tàu bay?

Bảo trì nhà biệt thự là gì? dùng và bảo trì, cải tạo nhà biệt thự? Trách nhiệm của chủ sở hữu, đơn vị quản lý nhà biệt thự? yêu cầu việc bảo trì đối với một vài nhóm biệt thự?

Án phí là gì? Ý nghĩa của việc thu án phí, lệ phí hiện nay? Án phí trong tố tụng dân sự là gì?

Khái niệm quản lý trật tự xây dựng? Quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng?

Khoáng sản là gì? Chính sách của Nhà nước về khoáng sản? hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản? Trình tự thực hiện hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản?

Văn bản pháp luật khiếm khuyết là gì? một vài khiếm khuyết mà văn bản áp dụng pháp luật thường mắc phải? Chủ thể có thẩm quyền xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết? Những điểm khác biệt của hai biện pháp xử lí văn bản pháp luật khiếm khuyết hủy bỏ và bãi bỏ?Các câu hỏi về quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì


Các hình ảnh về quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thông tin về quyết định quản lý hành chính nhà nước là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?1. quyết định hành chính là gì? 2. Đặc điểm của quyết định hành…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?1. quyết định hành chính là gì? 2. Đặc điểm của quyết định hành…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?1. quyết định hành chính là gì? 2. Đặc điểm của quyết định hành…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?1. quyết định hành chính là gì? 2. Đặc điểm của quyết định hành…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?1. quyết định hành chính là gì? 2. Đặc điểm của quyết định hành…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Quyết định hành chính là gì? Phân biệt với quyết định khác?1. quyết định hành chính là gì? 2. Đặc điểm của quyết định hành…