Quyền hưởng dụng là gì? Căn cứ, hiệu lực, thời hạn quyền hưởng dụng?

Bài viết Quyền hưởng dụng là gì? Căn cứ, hiệu lực, thời hạn quyền hưởng dụng? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Quyền hưởng dụng là gì? Căn cứ, hiệu lực, thời hạn quyền hưởng dụng? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Quyền hưởng dụng là gì? Căn cứ, hiệu lực, thời hạn quyền hưởng dụng?”

Đánh giá về Quyền hưởng dụng là gì? Căn cứ, hiệu lực, thời hạn quyền hưởng dụng?


Xem nhanh

quyền hưởng dụng là gì? Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng? Hiệu lực của quyền hưởng dụng? Thời hạn của quyền hưởng dụng?

Các quy định về quyền đối với của cải/tài sản là những chế định quan trọng của pháp luật dân sự. Ngày nay, trong các quan hệ xã hội, có những chủ thể chỉ hướng tới nhu cầu được khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ của cải/tài sản thay vì xác lập quyền sở hữu đối với tài sản đó. chính vì vậy mà pháp luật hiện hành đã đưa ra các quy định về quyền hưởng dụng. Việc ban hành các quy định này đã phục vụ kịp thời nhu cầu của những chủ thể trong các quan hệ dân sự và là một biện pháp tiết kiệm trong việc khai thác tổng giá trị của cải/tài sản giúp các chủ thể hạn chế được rất thường xuyên những chi phí về của cải/tài sản và thời gian. mặc khác, Hiện tại thường xuyên chủ thể vẫn chưa nắm rõ các quy định cụ thể về quyền hưởng dụng. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu quyền hưởng dụng là gì và căn cứ, hiệu lực, thời hạn của quyền hưởng dụng trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. quyền hưởng dụng là gì?
  • 2 2. Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng:
  • 3 3. Hiệu lực của quyền hưởng dụng:
  • 4 4. Thời hạn của quyền hưởng dụng:

1. quyền hưởng dụng là gì?

Theo điều 257 Bộ luật dân sự năm 2015 đã đưa ra quy định về khái niệm quyền hưởng dụng như sau:

“Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với của cải/tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.”

Theo quy định của pháp luật thì quyền hưởng dụng được hiểu như sau:

– Chủ thể có quyền hưởng dụng không phải là chủ sở hữu của tài sản đó nhưng chủ thể có quyền hưởng dụng sẽ được hưởng hoa lợi, lợi tức từ của cải/tài sản của chủ sở hữu.

– Thời gian thực hiện quyền hưởng dụng là một thời hạn nhất định. Tùy từng trường hợp cụ thể mà thời hạn hưởng dụng được xác định theo thỏa thuận hoặc được pháp luật quy định hay được ấn định trong di chúc. Khi hết thời hạn nhất định này thì chủ thể có quyền hưởng dụng sẽ chấm dứt quyền hưởng dụng, chủ thể có quyền hưởng dụng phải trả lại của cải/tài sản cho chủ sở hữu.

Bộ luật dân sự quy định về quyền hưởng dụng để chủ sở hữu có khả năng trao cho người khác quyền hưởng dụng đối với của cải/tài sản thuộc sở hữu của mình nhưng vẫn giữ quyền sở hữu đối với tài sản. mặt khác, các chủ thể là người hưởng dụng cũng có quyền đối với tài sản mà mình hưởng dụng tương đối độc lập với chủ sở hữu tài sản đó, vì thế người hưởng dụng có thể thực hiện quyền hưởng dụng của mình một cách hiệu quả nhất.

2. Căn cứ xác lập quyền hưởng dụng:

Theo Điều 258 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì quyền hưởng dụng có thể phát sinh dựa trên các căn cứ sau đây, chi tiết là: quy định của luật, theo thỏa thuận của các bên hoặc di chúc của chủ sở hữu của cải/tài sản.

Mọi Người Xem :   Quy trình tái chế giấy báo cũ diễn ra thế nào? Các ý tưởng tái chế | Cleanipedia

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người hưởng dụng theo Bộ luật dân sự

– Thứ nhất: quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của luật:

Quyền hưởng dụng được xác lập theo quy định của pháp luật là quyền của một cá nhân hay tổ chức được pháp luật cho phép khai thác, sử dụng tài sản của một chủ thể khác mà giữa các chủ thể đó không có giao kết hợp đồng hoặc người hưởng dụng không dựa theo di chúc của cá nhân người lập di chúc để lại của cải/tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng sau khi người để lại tài sản chết.

Pháp luật Việt Nam không có một quy định chi tiết nào quyền hưởng dụng theo quy định của pháp luật mà chỉ đưa ra các quy định về việc quản lý của cải/tài sản riêng của các con vị thành niên; việc dùng, định đoạt tài sản của người con phải vì lợi ích của người con chưa trưởng thành.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền hưởng dụng nảy sinh theo quy định của luật chưa có căn cứ trong văn bản pháp luật. Thông thường, các trường hợp sinh ra quyền hưởng dụng theo quy định của pháp luật được sẽ được hình thành dựa trên các bắt buộc cần đảm bảo quyền lợi của một số chủ thể cần được bảo vệ như người già, trẻ nhỏ, người tàn tật,…

– Thứ hai: quyền hưởng dụng được xác lập theo thỏa thuận:

Quyền hưởng dụng được xác lập theo thỏa thuận là việc bên có tài sản là động sản hay tài sản là bất động sản thỏa thuận với bên có hưởng dụng của cải/tài sản đó có thời hạn hoặc không có thời hạn, theo đó bên hưởng dụng có quyền sử dụng của cải/tài sản là đối tượng của hương dụng để hưởng hoa lợi, lợi tức hoặc nhằm mục đích để đáp ứng mong muốn sinh sống của bản thân hoặc của các thành viên trong gia đình người có quyền hưởng dụng theo đúng quy định pháp luật.

– Thứ ba: quyền hưởng dụng được xác lập theo di chúc:

hiện nay, chủ sở hữu của của cải/tài sản có quyền lập di chúc và trong di chúc đó có quyền chỉ định người thừa kế quyền hưởng dụng của cải/tài sản của mình sau khi người lập di chúc chết đi.

Trong các căn cứ sinh ra quyền hưởng dụng thì quyền hưởng dụng được xác lập theo thỏa thuận và di chúc là những căn cứ phổ biến nhất trên thực tế. Theo đó, chủ sở hữu có thể bằng ý chí của mình xác lập hợp đồng với người được quyền hưởng dụng hoặc lập di chúc trao quyền sở hữu của cải/tài sản và để lại quyền hưởng dụng cho những người khác nhau được chủ sở hữu lựa chọn. tuy nhiên, các thỏa thuận trong hợp đồng cũng có khả năng theo hướng chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác và giữ lại quyền hưởng dụng cho mình.

Xem thêm: Chấm dứt và hoàn trả của cải/tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng

Pháp luật dân sự cũng cho phép chuyển giao quyền sở hữu và quyền hưởng dụng cho những chủ thể khác nhéu thông qua di chúc. Đây là một bước phát triển mới và tiến bộ của Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Hiệu lực của quyền hưởng dụng:

Theo Điều 259 Bộ luật dân sự năm 2015 thì quyền hưởng đụng được xác lập như sau:

Quyền hưởng đụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Như vậy, hiệu lực của quyền hưởng dụng được xác định theo các căn cứ sau đây:

– Thứ nhất: Hiệu lực của quyền hưởng dụng xác định theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp này thì hiệu lực của quyền hưởng dụng được xác định theo thời điểm do pháp luật quy định.

– Thứ hai: Hiệu lực của quyền hưởng dụng được xác định theo thỏa thuận của các bên. Quyền hưởng dụng trong trường hợp này có thể được xác lập theo thỏa thuận giữa chủ sở hữu của cải/tài sản và các chủ thể khác.

– Thứ ba: Trường hợp các bên không có thỏa thuận khác và luật liên quan không có quy định khác thì quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm chuyển giao của cải/tài sản. Đây là thời điểm có sự chuyển giao của cải/tài sản từ chủ sở hữu tài sản sang cho bên có quyền hưởng dụng. Kể từ thời điểm này, người hưởng dụng được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản đó.

Mọi Người Xem :   5 Bệnh Viện Nam Khoa Tại TP HCM Được Đánh Giá Tốt Nhất

Cũng dựa theo các quy định của pháp luật hiện hành thì quyền hưởng dụng đã được xác lập không những có sự ràng buộc đối với chủ sở hữu, chủ thể của quyền hưởng dụng mà có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Ta nhận thấy, quyền hưởng dụng của các đối tượng được hưởng quyền sẽ được xác lập cho người có quyền hưởng dụng dựa trên các căn cứ trên thực tế khi các chủ thể này đã nhận chuyển giao tài sản. Hay hiểu một cách đơn giản là kể từ thời điểm người này nhận chuyển giao tài sản, họ có quyền được khai thác tác dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức đối với của cải/tài sản mà mình có quyền hưởng dụng. mặc khác, nếu pháp luật liên quan có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác, quyền hưởng dụng sẽ được xác lập theo thời điểm được luật quy định hoặc thời điểm các bên thỏa thuận mà không căn cứ vào thời điểm nhận chuyển giao tài sản.

Cũng cần lưu ý rằng, kể từ thời điểm quyền hưởng dụng sinh ra hiệu lực, quyền hưởng dụng sẽ được bảo vệ, tôn trọng và có tổng giá trị đối kháng với các chủ thể khác trong xã hội.

4. Thời hạn của quyền hưởng dụng:

Pháp luật quy định về thời hạn của quyền hưởng dụng như sau:

– Thời hạn của quyền hưởng dụng sẽ do các bên tự thỏa thuận với hoặc do luật quy định nhưng tối đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại nhưng tối đa ba mươi năm nếu người hưởng dụng đầu tiên là pháp nhân.

– Các chủ thể là người hưởng dụng có quyền cho thuê quyền hưởng dụng trong thời hạn hưởng dụng được nêu trên.

– Trong trường hợp một người được hưởng dụng suốt đời nhưng cho phép người khác khai thác, dùng đối tượng của quyền hưởng dụng thì thời hạn tối đa thực hiện quyền khai thác, sử dụng kết thúc khi người hưởng dụng đầu tiên chết theo quy định pháp luật.

– Đối với pháp nhân khi được hưởng dụng đến khi pháp nhân đó giải thể nhưng sau đó cho phép pháp nhân khác thực hiện việc khai thác, dùng đối tượng của quyền hưởng dụng thì thời hạn tối đa mà pháp nhân thứ hai được khai thác, dùng của cải/tài sản là không quá 30 năm tính từ thời điểm pháp nhân đầu tiên bắt đầu hưởng dụng theo quy định pháp luật.

hiện nay, quyền hưởng dụng là một trong số những quyền quan trọng của các chủ thể. Quyền này cho phép các chủ thể được hưởng quyền được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. mặc khác, khi hết thời hạn này, quyền hưởng dụng đương nhiên sẽ chấm dứt và khi chưa hết thời hạn, quyền hưởng dụng cũng có thể chấm dứt nếu người hưởng dụng và chủ sở hữu của của cải/tài sản thỏa thuận chấm dứt hoặc nếu người hưởng dụng tự từ bỏ, không thực hiện quyền của mình.

Ta nhận thấy, chế định quyền hưởng dụng là một chế định được ghi nhận tại Bộ luật dân sự 2015. Việc ban hành các quy định cụ thể đã tạo cơ sở pháp lý để các chủ thể giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, thúc đẩy giao lưu dân sự trên cơ sở tôn trọng các quy luật xã hội tương đương các quy định pháp luật. Qua đó, đã góp phần đảm bảo tốt hơn cho tài sản trong quá trình các chủ thể tham gia các quan hệ dân sự, Giảm được rủi ro pháp lý, giữ được sự ổn định của các quan hệ dân sự và các quan hệ khác có liên quan.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật
Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Khái quát chung về quyền hưởng dụng theo quy định của pháp luật? Quyền và nghĩa vụ của người hưởng dụng theo Bộ luật dân sự?

Quyền hưởng dụng? Chấm dứt và hoàn trả của cải/tài sản khi chấm dứt quyền hưởng dụng?

Hiệu lực của giấy vay tiền viết tay? Giấy vay tiền viết tay có giá trị trong bao lâu? Những lưu ý khi vay tiền bằng hồ sơ viết tay.

Sổ cái là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và phân loại sổ cái. Sổ chi tiết các tài khoản là gì? Phân biệt sổ cái và sổ chi tiết các tài khoản.

Hai sổ kế toán là gì? Tác hại của việc sử dụng hai sổ kế toán. Phương pháp Giảm việc sử dụng hai sổ kế toán.

Nội chính là gì? Cơ quan nội chính là gì? Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ban nội chính tỉnh uỷ.  

Sàm sỡ là gì? Hành vi sàm sỡ người khác bị xử lý như thế nào?

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án là gì? Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án? một số quy định của pháp luật về chủ trương đầu tư dự án?

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương là gì? Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương?

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng là gì? Mẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng?

Mẫu quy ước thôn, bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa là gì? Mẫu quy ước thôn, bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa? Hướng dẫn làm Mẫu quy ước thôn, bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa?

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán là gì? Mẫu báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán? Hướng dẫn làm Mẫu báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán? một số quy định của pháp luật về thẩm định đề cương và dự toán?

Mẫu đơn xin kết hôn của bộ đội là gì? Mẫu đơn xin phép kết hôn của bộ đội? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin kết hôn của bộ đội? Thông tin pháp lý liên quan về đám cưới với Bộ đội?

Mẫu đơn xin xác nhận rơi giấy tờ là gì? Mẫu đơn xin phép xác nhận rơi hồ sơ? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin xác nhận rơi hồ sơ? Thông tin pháp lý liên quan về mất giấy tờ?

Mẫu đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá là gì? Mẫu đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá? Hướng dẫn làm Mẫu đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá? Thông tin pháp lý liên quan?

Mẫu đơn xin phép chấm dứt hợp đồng ký túc xá là gì? Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng ký túc xá? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin phép chấm dứt hợp đồng ký túc xá? Tham khảo quy định quản lý ký túc xá trên địa bàn Đà Nẵng?

Mẫu đơn xin xác nhận đã tiêm phòng là gì? Mẫu đơn xin xác nhận đã tiêm phòng? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin phép xác nhận đã tiêm phòng? Thông tin liên quan?

Mẫu dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên là gì? Mẫu dự thảo điều lệ Doanh nghiệp TNHH một thành viên? Hướng dẫn làm Mẫu dự thảo điều lệ Doanh nghiệp TNHH một thành viên?

 Mẫu giấy ủy quyền cho phép sử dụng tên thuốc, dược liệu đã đăng ký nhãn hiệu là gì? Mẫu giấy ủy quyền cho phép dùng tên thuốc, dược liệu đã đăng ký nhãn hiệu? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về đăng ký thuốc?

 Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí là gì? Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về công tác phí?

Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật lắp ráp là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật lắp ráp? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn xây dựng

Mẫu dự thảo điều lệ Doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên và các lưu ý khi xây dựng điều lệ là gì? Mẫu dự thảo điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên và các lưu ý khi xây dựng điều lệ để làm gì? Mẫu dự thảo điều lệ Doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên? Hướng dẫn soạn thảo? Những lưu ý khi xây dựng điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên?Các câu hỏi về quyền hưởng dụng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền hưởng dụng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé