Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cập

Bài viết Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cập thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cập trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cập”

Đánh giá về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cập


Xem nhanh
NHÂN QUYỀN LÀ GÌ?

Bạn biết gì về nhân quyền?

Tại sao, các Kitô hữu phải đi đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền?
Xin được chia sẻ và mong mọi người cùng chia sẻ rộng rãi để có thêm nhiều người sẵn sàng bảo vệ quyền làm người của mình và của đồng bào.

Mong lắm thay!

( Xem: Htxhcg # 152 – 159; Docat # 63 - 66)

Con người luôn là trung tâm, là mục tiêu hướng đến đầu tiên của quá trình phát triển, do đó, song song với việc phát triển về mọi mặt của xã hội thì vấn đề quyền con người cũng ngày càng được tôn trọng và bảo vệ. Theo đó, Hiến pháp đã ghi nhận về quyền con người bao gồm: quyền về kinh tế, quyền về chính trị, quyền về dân sự,… một trong số những bộ phận quan trọng của quyền dân sự đã được cụ thể hóa tại Bộ luật Dân sự (BLDS) đó là quyền nhân thân của cá nhân, trong đó có quyền cá nhân đối với hình ảnh…

1.Quyền của cá nhân đối với hình ảnh theo quy định của BLDS 2015

Điều 32 BLDS 2015 quy định quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh như sau:

1.Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc dùng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2.Việc dùng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ: a) Hình ảnh được dùng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; b) Hình ảnh được sử dụng từ các vận hành công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, vận hành thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

3.Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền bắt buộc Tòa án ra quyết liệt buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, hiện nay chưa có một quy định nào đưa ra định nghĩa về khái niệm quyền nhân thân đối với hình ảnh. Ngay cả trong Điều 32 BLDS 2015 nêu trên quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh cũng chỉ quy định chung chung “cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình” mà không chỉ ra chi tiết quyền nhân thân đối với hình ảnh là gì. mặc khác, qua nội dung của Điều luật này và các Điều luật có liên quan thì có khả năng hiểu quyền nhân thân của cá nhân đối với hình ảnh là quyền nhân thân gắn liền với cá nhân được pháp luật quy định và bảo vệ, liên quan đến việc dùng và cho phép dùng hình ảnh của chính cá nhân đó.

Hình ảnh là sự phản ánh bên ngoài hình thể của con người, hình ảnh thu được nhờ khí cụ quang học như máy ảnh và con người nhận biết được nó bằng thị giác. Quyền đối với hình ảnh là quyền nhân thân của cá nhân; cá nhân hoàn toàn được phép định đoạt những gì mình muốn với hình ảnh của mình, không một ai được quyền ngăn cản hay được phép xâm phạm. Việc dùng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội. Quyền này được Hiến định thể hiện thông qua các quyền được tôn trọng, quyền được dùng, quyền được bảo vệ khi bị xâm phạm: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về cuộc sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về cuộc sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn”.

Mọi Người Xem :   Dương tính yếu trong xét nghiệm Covid-19 là gì?

Khi chủ thể có hình ảnh bị xâm phạm trên mạng xã hội thì có quyền tự mình hoặc được quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm. Trong trường hợp người thực hiện hành vi xâm phạm không có những biện pháp chấm dứt ngay hành vi của mình và ngăn chặn hệ lụy xảy ra, chủ thể có quyền đối với hình ảnh bị xâm phạm được áp dụng các biện pháp khác để bảo vệ quyền hình ảnh của mình.

Khi thống kê quy định tại Điều 32 BLDS 2015 có khả năng thấy rằng khi dùng hình ảnh của một ai đó, yêu cầu phải có được sự chấp thuận của người có hình ảnh được sử dụng và phải trả thù lao nếu có nảy sinh lợi nhuận. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ chỉ áp dụng với trường hợp vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng hoặc vận hành công cộng khác… mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. mặt khác, luật cho phép người bị xâm phạm bắt buộc Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc dùng hình ảnh và bồi thường thiệt hại, kể cả với trường hợp sử dụng trái phép cho mục đích phi lợi nhuận. Đây là những quy định mới nổi bật so với BLDS 2005, giúp cá nhân tăng tính bảo vệ quyền lợi đối với hình ảnh của mình.

2.một vài bất cập và kiến nghị hoàn thiện

Theo quy định của BLDS 2015 thì việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý. tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ là khi dùng hình ảnh của cá nhân không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ trong trường hợp hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ít công cộng hoặc hoạt động công cộng khác. Qua thống kê các quy định của BLDS hiện hành chưa có quy định chi tiết nào khái niệm rõ thế nào là dùng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng hoặc vận hành công cộng khác. Từ đó, khi xảy ra tranh chấp thì rất khó để xác định có hành vi xâm phạm quyền nhân thân đối với hình ảnh hay không?

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Luật chưa quy định rõ hoặc hướng dẫn như thế nào là vì mục đích thương mại, căn cứ vào tiêu chí nào để xác định những hành vi dùng hình ảnh của cá nhân vì mục đích thương mại. Nguyên tắc xét xử nếu pháp luật không quy định thì ưu tiên áp dụng phong tục tập quán tại địa phương, nếu không có phong tục tập quán thì áp dụng tương tự pháp luật sau đó mới đến lẽ công bằng. Vì vậy, có thể thấy, xét xử những vấn đề chưa có quy định pháp luật mang nặng tính chủ quan, đặc biệt là nhìn nhận vấn đề chủ quan của Thẩm phán xét xử trực tiếp vụ việc.

Mọi Người Xem :   Dầu gội kaminomoto medicated shampoo (nhật) chính hãng 2022 2023 hot

hiện nay, với thời đại công nghệ phát triển việc sử dụng hình ảnh của cá nhân với thường xuyên hình thức phong phú, chỉ bằng một số thao tác dễ dàng là có thể dùng hình ảnh của người khác một cách dễ dàng, đặc biệt là trên môi trường mạng xã hội. Việc sử dụng hình ảnh của người khác chủ yếu dưới hai dạng là nhằm mục đích thương mại và phi thương mại. Hành vi dùng hình ảnh của người khác nhằm mục đích thương mại gây ảnh hưởng đến quyền lợi về kinh tế của người bị xâm phạm, tuy nhiên, với mục đích phi thương mại nhưng ảnh hướng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân cũng là vấn đề quan trọng và đang được quan tâm Hiện tại.

Khi xảy ra sự việc xâm phạm quyền đối với hình ảnh của cá nhân thì việc xác định “trả thù lao cho người có hình ảnh” hiện nay chưa có một văn bản nào quy định chi tiết, do đó, nếu có tranh chấp về mức thù lao mà các bên không thỏa thuận được cũng là một điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền trong quy trình giải quyết. Khi giải quyết tranh chấp về vấn đề này, cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ vào quy định chung về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng để giải quyết, theo quy định của BLDS 2015: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, của cải/tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. Về nguyên tắc, thiệt hại được bồi thường toàn bộ và kịp thời. tuy nhiên, việc xác định thiệt hại trong trường hợp này rất khó khăn, đặc biệt là trên môi trường mạng xã hội, vì nó là sản phẩm để liên kết thường xuyên người không phân biệt không gian, thời gian, như vậy người này truyền cho người kia dễ dàng, làm hình ảnh bị lan truyền nhénh chóng.

Việc xử lý chủ thể đăng những hình ảnh trái phép hoặc những hình ảnh gây ra ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì việc xác định họ không có lỗi hoặc lỗi vô ý để Giảm mức bồi thường là rất khó. bên cạnh đó, có thể xảy ra tình huống người vi phạm là người vi phạm thứ cấp, trực tiếp chia sẽ những hình ảnh đó, nghĩa là họ mặc dù không biết hay không liên quan đến chủ thể có hình ảnh, nhưng họ lại là người gián tiếp làm cho những thông tin đó được lan truyền rộng rãi, dẫn đến hậu quả nặng nề hơn. Trong trường hợp này, chủ thể có hình ảnh bị xâm phạm có thể khởi kiện những người này liên đới chịu trách nhiệm không? Nếu có thì cơ chế thực hiện như thế nào thì Hiện tại pháp luật chưa có quy định cụ thể.

Tất cả các quyền dân sự của cá nhân đều được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Khi hành vi xâm phạm xảy ra thì hai bên có khả năng tự thỏa thuận. Nguyên tắc hòa giải luôn được pháp luật dân sự khuyến khích. Và chỉ khi hai bên không thống nhất ý chí được với nhéu thì tranh chấp mới xảy ra và nảy sinh hồ sơ tố tụng. Tòa án là cơ quan xét xử các vụ việc này và Tòa án chỉ thực sự tiến hành xét xử khi có đơn bắt buộc của đương sự. Theo quy định tại khoản 3 Điều 32 BLDS 2015, việc dùng hình ảnh mà vi phạm thì người có hình ảnh có quyền bắt buộc Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc dùng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Mọi Người Xem :   Sữa bò tươi nguyên chất Hương Việt - Sữa nước | http://buyer.com.vn

Mức bồi thường thiệt hại về tinh thần trước hết do các bên thỏa thuận, nếu các bên không thể thỏa thuận thì Tòa án sẽ xác định một mức hợp lý nhưng không vượt quá 10 lần mức thu nhập cơ sở do Nhà nước quy định. mặc khác, việc vi phạm đến quyền về hình ảnh của cá nhân gây tác động tới danh dự, nhân phẩm, uy tín, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân vô cùng lớn hoặc nguy hiểm hơn khi hành vi dùng hình ảnh đó để uy hiếp tinh thần, cưỡng đoạt của cải/tài sản, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy… Với quy định mức bồi thường không vượt quá 10 lần mức thu nhập cơ sở do Nhà nước quy định thì không phản ánh hết và bù đắp được những thiệt hại mà chủ thể phải gánh chịu, vì người bị xâm phạm quyền về hình ảnh tổn thất rất lớn về tinh thần. do đó, mức bù đắp tổn thất tinh thần cần được xác định một cách độc lập cho từng người, từng trường hợp chi tiết với những mức bồi thường chi tiết khác thay vì phải giới hạn không vượt quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Đối với các trường hợp đăng báo vi phạm quyền hình ảnh thì khi phát hiện hành vi vi phạm thì số báo phát hành quá lớn, hay hình ảnh được làm ra thành rất nhiều bản phát cho thường xuyên người hoặc được đăng công khai trên môi trường mạng và đã có rất thường xuyên lượt xem, chia sẻ, việc thu hồi, tiêu hủy ở đây rất khó khi thực hiện. tuy nhiên, đối với các loại hình ảnh mang tính chất truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nếu có thu hồi, tiêu hủy thì hình ảnh đã bị lộ, nhiều người đã xem, lưu vào đầu óc của họ, làm sao tiêu hủy thu hồi trong đầu óc của mỗi con người. Các chủ thể có hình ảnh bị xâm phạm thì có quyền tự mình hoặc được quyền bắt buộc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm, nhưng khi yêu cầu họ không thực hiện hay các trường hợp bắt buộc bồi thường nhưng người vi phạm không có của cải/tài sản để bồi thường, đây cũng là các vấn đề đặt ra Hiện tại. Như vậy, luật cần quy định rõ các biện pháp chế tài đối với các trường hợp cụ thể để đảm bảo thực hiện có hiệu quả hơn các quyền của chủ thể có hình ảnh bị xâm phạm, cùng lúc ấy răn đe người vi phạm.

Trên cơ sở phân tích các nội dung trên, công ty chúng tôi kiến nghị bổ sung thêm quy định tại khoản 1 Điều 32 BLDS 2015 về quyền của cá nhân đối với hình ảnh như sau:

“Việc dùng trái phép hình ảnh người khác vào mục đích thương mại thì phải bồi thường, mức bồi thường do hai bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì do Tòa án quyết định.

và cạnh đó, BLDS 2015 cần quy định rõ hơn về khái niệm mục đích thương mại và phi thương mại, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng và hoạt động công cộng khác. Với quy định trên sẽ giúp Giảm thấp nhất những thiệt hại về quyền nhân thân nói chung và quyền hình ảnh của cá nhân nói riêng./.

Nguồn:  Theo Tạp chí Tòa án

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email: [email protected]Các câu hỏi về quyền cá nhân là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền cá nhân là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyền cá nhân là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyền cá nhân là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyền cá nhân là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyền cá nhân là gì


Các hình ảnh về quyền cá nhân là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về quyền cá nhân là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung về quyền cá nhân là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cậpCác câu hỏi về quyền cá nhân là gìCác Hình Ảnh Về…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cậpCác câu hỏi về quyền cá nhân là gìCác Hình Ảnh Về…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cậpCác câu hỏi về quyền cá nhân là gìCác Hình Ảnh Về…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cậpCác câu hỏi về quyền cá nhân là gìCác Hình Ảnh Về…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cậpCác câu hỏi về quyền cá nhân là gìCác Hình Ảnh Về…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Quyền của cá nhân đối với hình ảnh, quy định và bất cậpCác câu hỏi về quyền cá nhân là gìCác Hình Ảnh Về…