Quy định về quyền bề mặt – FBLAW

Bài viết Quy định về quyền bề mặt – FBLAW thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Quy định về quyền bề mặt – FBLAW trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Quy định về quyền bề mặt – FBLAW”

Đánh giá về Quy định về quyền bề mặt – FBLAW


Xem nhanh

Quy định về quyền bề mặt

Quyền bề mặt là khái niệm mới được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 của Việt Nam, nhưng đối với các nước trên thế giới thì đây là khái niệm không hề mới. Bộ luật Dân sự năm 2015 bổ sung chế định quyền khác đối với tài sản với nội hàm là quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác. Bao gồm 3 quyền:

 1. Quyền đối với bất động sản liền kề;
 2. Quyền hưởng dụng
 3. Quyền bề mặt.

Điều 267 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về khái niệm quyền bề mặt như sau:

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.

Pháp luật Việt Nam quy định phạm vi quyền bề mặt gồm có:

 • Mặt đất,
 • Mặt nước,
 • Khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước
 • Lòng đất.

Chủ thể quyền bề mặt không chỉ có quyền khai thác, dùng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước mà còn có quyền khai thác, dùng lòng đất thuộc quyền dùng đất của người khác để xây dựng công trình, trồng cây, canh tác.

Một nguyên tắc cần phải chú ý khi nghiên cứu về quyền bề mặt, đó là: những gì có trên đất đều thuộc về đất. Nguyên tắc này được hiểu là:

Những tài sản có trên đất (cây cối, công trình xây dựng) đều được coi là một phần của đất và thuộc về chủ sở hữu của mảnh đất đó. Phạm vi của quyền sở hữu của chủ sở hữu đất mở rộng cho cả lòng đất và khoảng không phía trên đất (cho đến khi việc dùng khoảng không còn gắn với dùng bề mặt đất)..

Căn cứ, hiệu lực xác lập quyền bề mặt

Quyền bề mặt được xác lập:

 • Theo quy định của luật,
 • Theo thỏa thuận
 • Hoặc di chúc .

Quyền bề mặt có hiệu lực từ thời điểm chủ thể có quyền sử dụng đất chuyển giao mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền bề mặt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

Quyền bề mặt có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác

Ví dụ: Hai bên ký kết với nhau hợp đồng chuyển nhượng quyền bề mặt; người chủ dùng đất vẫn bảo lưu quyền sở hữu của mình, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn đứng tên người dùng đất. Bên mua quyền bề mặt có toàn quyền sử dụng bề mặt của miếng đất này, có quyền chuyển nhượng lại quyền bề mặt nếu không có mong muốn dùng tiếp. Người dùng đất cũng có khả năng để lại di chúc phần quyền bề mặt của mình như các quyền đối với tài sản khác.

Ngoài việc được xác lập theo quy định của pháp luật thì quyền bề mặt được xác lập theo thỏa thuận giữa chủ đất và người có quyền bề mặt, hoặc giữa người có quyền bề mặt với người khác trong trường hợp quyền bề mặt được chuyển giao. Hoặc quyền bề mặt của một người cũng có khả năng được xác lập dựa trên thừa kế từ người có quyền bề mặt trước đó, nghĩa là căn cứ trên một hành vi pháp lý đơn phương.

Thời hạn của quyền bề mặt

Thời hạn của quyền bề mặt được xác định nhưng không vượt quá thời hạn của quyền dùng đất:

 • Theo quy định của luật,
 • Theo thỏa thuận
 • Hoặc di chúc .
Mọi Người Xem :   Căn hộ Duplex là gì? Có nên mua căn hộ Duplex?

Hơn nữa, pháp luật Việt Nam không quy định yêu cầu các bên phải ghi rõ thời hạn của quyền bề mặt trong văn bản thỏa thuận hoặc di chúc. do đó, trong văn bản xác lập quyền, quyền bề mặt có thể ghi trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc không.

Để tránh việc xảy ra tranh chấp nếu thời hạn của quyền bề mặt không được xác định rõ, pháp luật Việt Nam đã xây dựng quy định dự phòng cho trường hợp này. cụ thể, tại khoản 2 Điều 270 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

“Trường hợp thỏa thuận hoặc di chúc không xác định thời hạn của quyền bề mặt thì mỗi bên có quyền chấm dứt quyền này bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước ít nhất là 06 tháng”.

Theo đó, trường hợp quyền bề mặt không xác định thời hạn thì khi một bên muốn chấm dứt quyền này thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết trước là 06 tháng, có như vậy thì bên kia mới có thời gian chuẩn bị cũng như có giải pháp cụ thể để tránh thiệt hại xảy ra.

Quy định về quyền bề mặt - FBLAW 3

Nội dung của quyền bề mặt

– Tiến hành đầu tư trồng cây, nuôi trồng thủy sản hoặc xây dựng các công trình để đáp ứng cho việc sản xuất, kinh doanh. tài sản trên đất được hình thành sẽ thuộc quyền sở hữu của người có quyền bề mặt. Nên nếu tài sản trên đất là công trình xây dựng phải đăng ký quyền sở hữu thì người có quyền bề mặt phải làm các giấy tờ xin phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…

Khi khai thác, sử dụng của cải/tài sản trên đất của người khác, người có quyền bề mặt cần phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và các luật có liên quan.

– Người có quyền bề mặt được phép khai thác, dùng, hưởng hoa lợi, lợi tức, quyền tự do định đoạt tài sản đã hình thành trên bề mặt cho chủ khác thông qua các giao dịch như mua bán, cho thuê, thế chấp, hoặc để lại thừa kế.

– Người có quyền bề mặt được phép chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền bề mặt cho chủ thể khác.

Chuyển giao là việc chuyển quyền sở hữu của cải/tài sản và quyền khai thác mặt nước, mặt đất, lòng đất cho người khác thông qua các giao dịch như mua bán, tặng cho, thế chấp, trao đổi của cải/tài sản.

Nếu quyền bề mặt chuyển giao một phần thì chủ thể nhận chuyển giao có một phần quyền bề mặt được chuyển giao và có các nghĩa vụ tương ứng với phần quyền bề mặt được chuyển giao.

Ví dụ: A xác lập quyền bề mặt đối với 12.000 m2 đất trồng cây cao su thuộc quyền sử dụng đất của B với thời hạn 20 năm. Mỗi năm A phải trả cho B 300 triệu đồng. Nay A chuyển giao quyền bề mặt cho C xác lập trên 1/3 diện tích đất đó với giá 400 triệu đồng. Kể từ thời điểm xác lập quyền bề mặt, C có nghĩa vụ trả cho B mỗi năm 100 triệu đồng đến hết thời hạn của quyền bề mặt. mặt khác, chủ thể nhận chuyển giao kế thừa các quyền, nghĩa vụ trong phạm vi phần quyền bề mặt nhận chuyển giao.

Chấm dứt quyền bề mặt

Thứ nhất, thời hạn hưởng quyền bề mặt đã hết.

Nếu quyền bề mặt được hình thành trong một thời hạn nào đó (thỏa thuận, di chúc hoặc quy định của luật), khi hết thời hạn này quyền bề mặt sẽ chấm dứt.

Ví dụ: A thỏa thuận cho B hưởng quyền bề mặt không quá 15 năm. Hết 15 năm theo thỏa thuận, quyền bề mặt của B sẽ chấm dứt.

Thứ hai, chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là một.

Người có quyền sử dụng đất và chủ thể xác lập quyền bề ngoài ra nhau, cho nên các chủ thể có tư cách pháp lý không giống nhéu. tuy nhiên, chủ thể có quyền sử dụng đất có khả năng chuyển giao quyền sử dụng đất cho người có quyền bề mặt thông qua hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế. Cho nên, khi chủ thể quyền bề mặt và chủ thể có quyền dùng đất là một thì quyền bề mặt cũng chấm dứt.

Mọi Người Xem :   Lãnh đạo là gì? Sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý | ITD Vietnam

Ví dụ: A giao cho B (con gái duy nhất của mình) quyền bề mặt với diện tích 1 hecta quyền sử dụng đất và thời hạn là 18 năm. Sau 05 năm, kể từ thời điểm xác lập quyền bề mặt của B thì A chết. B là người thừa kế duy nhất của A được hưởng thừa kế. Lúc này, B trở thành chủ sử dụng đất nên quyền bề mặt sẽ chấm dứt.

Thứ ba, chủ thể có quyền bề mặt từ bỏ quyền của mình.

Quyền bề mặt là một loại của cải/tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu, cho nên khi chủ sở hữu tài sản không còn nhu cầu khai thác quyền đó và cũng không muốn chuyển giao cho chủ thể khác nên đã từ bỏ quyền thuộc sở hữu của mình. Từ bỏ quyền được hiểu là chủ thể của quyền không còn kiểm soát quyền bằng cách tuyên bố là từ bỏ quyền đó.

Ví dụ: A thỏa thuận để B có được quyền bề mặt trên diện tích đất của mình nhưng sau đó B tuyên bố “từ bỏ quyền bề mặt đó”. Đây sẽ là căn cứ làm chấm dứt quyền bề mặt của B.

Thứ tư, quyền dùng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của Luật Đất đai.

Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước giao, cho thuê, nhận chuyển nhượng quyền dùng đất hoặc thu lại quyền sử dụng đất do người dùng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Như vậy, khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất, quyền dùng đất của người được Nhà nước giao đã xác lập quyền bề mặt của người khác sẽ chấm dứt.

Thứ năm, theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Các bên có khả năng thỏa thuận chấm dứt quyền bề mặt vào bất cứ thời gian nào hoặc quyền bề mặt chấm dứt theo quy định của luật.

Ví dụ: A được giao quyền dùng đất nông nghiệp trong thời hạn 50 năm. Sau 20 năm khai thác, sử dụng không hiệu quả, A thỏa thuận cho B xác lập quyền bề mặt nhưng không thỏa thuận thời hạn chấm dứt quyền bề mặt.

Đối với loại đất nông nghiệp, A được Nhà nước giao quyền sử dụng là 50 năm. Vì vậy, B chỉ được hưởng quyền bề mặt trên diện tích đất của A trong thời hạn còn lại (30 năm). Sau thời hạn này, theo quy định của Luật Đất đai thì quyền bề mặt chấm dứt.

Trường hợp quyền bề mặt chấm dứt, chủ thể quyền bề mặt phải trả lại mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất cho chủ thể có quyền dùng đất theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Chủ thể quyền bề mặt phải xử lý tài sản thuộc sở hữu của mình trước khi quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ thể quyền bề mặt không xử lý của cải/tài sản trước khi quyền bề mặt chấm dứt thì quyền sở hữu tài sản đó thuộc về chủ thể có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm quyền bề mặt chấm dứt, trừ trường hợp chủ thể có quyền dùng đất không nhận của cải/tài sản đó.

Trường hợp chủ thể có quyền dùng đất không nhận của cải/tài sản mà phải xử lý của cải/tài sản thì chủ thể có quyền bề mặt phải thanh toán chi phí xử lý của cải/tài sản.

Xử lý của cải/tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

Khi quyền bề mặt chấm dứt, chủ sở hữu tài sản phải di dời hoặc phá dỡ để trả lại tình trạng ban đầu của đất. Cây cối là tài sản có thể di dời được cao nhất, tình trạng này khó hơn với nhà ở và công trình xây dựng nhưng vẫn có thể di dời được.

một vài vướng mắc và đề xuất giải pháp

Quy định quyền bề mặt khi đi vào cuộc sống sẽ giải quyết những vấn đề sinh ra trong thực tiễn mà trước đây chưa có cơ sở pháp lý hoặc còn nhiều kẽ hở khi giải quyết như: xử lý của cải/tài sản trên đất trong trường hợp thu hồi đất khi hết thời hạn thuê đất; tranh chấp trong quản lý, sử dụng nhà chung cư….

Mọi Người Xem :   Mua Giấm Nâu Ở Đâu - Dấm Tiều, Giấm Tiều Sơn Tài 450Ml - buyer.com.vn

Việc áp dụng “quyền bề mặt” sẽ giúp các bên xác định rõ quyền tài sản, quyền sở hữu, quyền sử dụng sẽ tự động chuyển giao, mà không phụ thuộc vào trạng thái của của cải/tài sản, ý chí của các bên khi phát sinh việc chấm dứt quan hệ pháp luật về quyền bề mặt.

tuy nhiên, vấn đề thực tiễn thi hành pháp luật vẫn còn đặt ra một số vấn đề như:

Thứ nhất, đối với việc chủ thể có quyền bề mặt dùng lòng đất xây dựng các công trình vào mục đích buôn bán cũng cùng lúc ấy được Nhà nước dùng cho mục đích xây dựng các công trình xây dựng.

Chẳng hạn như Hiện tại là xây dựng đường ngầm đi bộ đường Phạm Hùng – Ngã Tư Sở hay tuyến đường sắt Metro Bến Thành – Suối Tiên… thì vấn đề giải quyết giữa chủ thể có quyền bề mặt và Nhà nước sẽ thế nào?

Trường hợp này, nếu Nhà nước ra quyết liệt thu hồi dưới lòng đất thì quyết định ấy sẽ có nội dung ra sao, có phải quyết định thu hồi phần lòng đất mà không thu hồi bề mặt tự nhiên?

Nhà nước có phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay không khi mà đời sống của chủ thể quyền bề mặt (phần lớn là trên bề mặt) hoàn toàn không bị tác động?

Đối với các công trình ngầm khi được xây dựng thì quyền sử dụng đất trên bề mặt một cách tự nhiên và quyền dùng đất ở bề mặt không gian ngầm cũng cần được phân chia, nhất là ở các thành phố lớn.

Quy định về quyền bề mặt - FBLAW 4

Thứ hai, khi quyền bề mặt còn thời hạn, chủ thể có toàn quyền dùng bề mặt để khai thác, xây dựng công trình, trồng cây, canh tác trên phạm vi bề mặt gồm: mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và chủ thể quyền bề mặt có quyền sở hữu đối với của cải/tài sản được tạo lập.

Chủ thể của quyền bề mặt có quyền như một chủ sở hữu đối với bề mặt đó.

mặc khác, luật không quy định rõ chủ thể quyền bề mặt có quyền cầm cố, cho thuê…. bề mặt hay không. Hay các chủ thể quyền bề mặt có quyền mang quyền bề mặt đi thế chấp để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ không?

Về nguyên tắc, các chủ thể luật dân sự được thực hiện tất cả các hành vi mà pháp luật không cấm. Do vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 nên có quy định chi tiết vấn đề này, nếu không sẽ dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau.

Thứ ba, Hiện tại cơ chế bảo vệ quyền của chủ sở hữu đất đối với việc dùng đất của người có quyền bề mặt khi có các hành vi vi phạm hết sức Giảm.

mặc khác, Bộ luật Dân sự năm 2015 chưa có quy định nhằm bảo đảm cho chủ sở hữu tác động đến người có quyền bề mặt khi có căn cứ cho rằng người này không trả tiền trong thời gian đã thỏa thuận hoặc vi phạm quy định về dùng đất.

Do vậy, nên bổ sung quy định trường hợp, chủ sở hữu được quyền đòi lại quyền bề mặt khi có căn cứ cho rằng người có quyền bề mặt không trả tiền cho họ trong thời gian sử dụng đất hoặc khi người có quyền bề mặt cố tình hủy hoại đất, bất chấp những nỗ lực ngăn cản của chủ sở hữu.

Thứ tư, về Thủ tục đăng ký đối với chủ thể có quyền bề mặt.

Hiện tại vấn đề đăng ký quyền bề mặt, trình tự Thủ tục hay cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền bề mặt vẫn chưa được pháp luật quy định chi tiết. Do vậy, cần có hướng dẫn trình tự, giấy tờ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm bảo đảm công tác quản lý đất đai đạt hiệu quả tương đương có cơ chế hữu hiệu xử lý tranh chấp khi phát sinh.

Việc ghi nhận quyền bề mặt trong Bộ luật dân sự năm 2015 có tác động tích cực để các nguồn tài nguyên thiên nhiên, những loại của cải/tài sản trong xã hội không bị đóng băng mà ngược lại luôn được tham gia lưu thông kinh tế, được sử dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Trên đây là tư vấn của công ty luật FBLAW Chúng Tôi về Quy định về quyền bề mặt . Nếu bạn đang có vướng mắc gì hãy liên lạc ngay với Chúng Tôi để được giải đáp nhénh chóng và hiệu quả nhất nha!Các câu hỏi về quyền bề mặt là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyền bề mặt là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 5

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Quy định về quyền bề mặt – FBLAWCác câu hỏi về quyền bề mặt là gì Bài viết Tính chất hóa học của Bari…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 6

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quy định về quyền bề mặt – FBLAWCác câu hỏi về quyền bề mặt là gì Bài viết Sorbitol là gì? Tác dụng của…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 7

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quy định về quyền bề mặt – FBLAWCác câu hỏi về quyền bề mặt là gì Bài viết Bạc là gì? Những ứng dụng…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 8

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quy định về quyền bề mặt – FBLAWCác câu hỏi về quyền bề mặt là gì Bài viết CH3Cl – metyl clorua – Chất…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 9

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Quy định về quyền bề mặt – FBLAWCác câu hỏi về quyền bề mặt là gì Bài viết Aqua trong mỹ phẩm là chất…
I2 - Iot - Chất hoá học 10

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quy định về quyền bề mặt – FBLAWCác câu hỏi về quyền bề mặt là gì Bài viết I2 – Iot – Chất hoá…