Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật hiện nay? Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không?

Bài viết Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật hiện nay? Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật hiện nay? Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật hiện nay? Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không?”

Đánh giá về Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật hiện nay? Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không?


Xem nhanh
Quỹ tín dụng nhân dân là một cụm từ còn khá xa lạ với nhiều người. Đây là một tổ chức được thành lập và hoạt động theo khuôn phép pháp luật Việt Nam. Vậy tổ chức này hoạt động về lĩnh vực nào, lợi ích khi tham gia là gì? Hãy cùng Banktop làm rõ những vấn đề này trong nội dung bài viết dưới đây.
--------------------------------------------------
►SUBSCRIBE NGAY ĐỂ CẬP NHẬT TIN TỨC NÓNG NHẤT: https://bit.ly/30y8YLv
►Các bạn nhớ LIKE và SUBSCRIBE để theo dõi video mới nhất nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người!!!
►Fanpage: https://www.facebook.com/B%E1%BA%A3n-Tin-Kinh-T%E1%BA%BF-H%C3%A0ng-Ng%C3%A0y-109081930575313/
►Tổng hợp: https://wikinganhang.com/
----------------------------------------------------
#tài_chính

Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật Hiện tại? Ban tư vấn pháp lý cho tôi hỏi điều lệ của quỹ tín dụng dân nhân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không? Có quy định hay không, cảm ơn!
  • Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật hiện nay?
  • Quỹ tín dụng nhân dân được tổ chức dưới hình thức hợp tác xã có phải là tổ chức tín dụng không?
  • Cơ cấu tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân được tổ chức dưới cách thức hợp tác xã ra sao?
  • Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không?
Mọi Người Xem :   Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa USES dùng để (Miễn phí)

Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật Hiện tại?

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Tổ chức tín dụng 2010 như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
6. Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới cách thức hợp tác xã để thực hiện một vài vận hành ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhéu phát triển sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.
…”

Theo đó, quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một vài vận hành ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và cuộc sống.

Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật Hiện tại? Điều lệ của quỹ tín dụng dân nhân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không?

Quỹ tín dụng nhân dân là gì theo quy định của pháp luật Hiện tại? Điều lệ của quỹ tín dụng dân nhân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không?

✅ Mọi người cũng xem : sóng biển là gì nguyên nhân sinh ra sóng biển

Quỹ tín dụng nhân dân được tổ chức dưới cách thức hợp tác xã có phải là tổ chức tín dụng không?

Tại khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tổ chức tín dụng là Doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các vận hành ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.
…”

Và theo quy định tại Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 như sau:

“Điều 6. hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng
1. Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới cách thức Doanh nghiệp cổ phần, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới cách thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
4. Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới cách thức Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn.
5. Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã.
6. dịch vụ tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn.”

Theo đó, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới cách thức hợp tác xã vẫn được xem là tổ chức tín dụng bạn.

Mọi Người Xem :   Khái niệm về trái phiếu. sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu

Cơ cấu tổ chức tín dụng là quỹ tín dụng nhân dân được tổ chức dưới hình thức hợp tác xã ra sao?

Căn cứ theo Điều 75 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi bởi khoản 17 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 như sau:

“Điều 75. Cơ cấu tổ chức
1. Cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân bao gồm Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).
2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, am hiểu về hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể giấy tờ, giấy tờ chấp thuận danh sách dự kiến việc bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản này.”

✅ Mọi người cũng xem : thuốc tán trĩ an mua ở đâu

Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về địa điểm đặt trụ sở hay không?

Căn cứ theo Điều 77 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 quy định như sau:

“Điều 77. Điều lệ
1. Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân không được trái với quy định của Luật này, Luật hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa điểm đặt trụ sở chính;
b) Nội dung, phạm vi vận hành;
c) Thời hạn vận hành;
d) Vốn điều lệ và phương thức góp vốn;
đ) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc);
e) Thể thức tiến hành Đại hội thành viên và thông qua quyết liệt của Đại hội thành viên;
g) Quyền, nghĩa vụ của thành viên;
h) Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm soát và kiểm toán nội bộ;
i) Nguyên tắc trả lương, phụ cấp và thù lao công vụ, xử lý các khoản lỗ, chia lãi theo vốn góp, công sức đóng góp của thành viên và mức độ sử dụng sản phẩm của tổ chức tín dụng; nguyên tắc trích lập, quản lý và dùng các quỹ;
k) Thể thức quản lý, dùng, bảo toàn và xử lý phần tài sản chung, vốn tích lũy;
l) Các trường hợp và giấy tờ về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản;
m) Thủ tục sửa đổi Điều lệ.
2. Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua.”

Theo đó, điều lệ của quỹ tín dụng dân nhân phải có tên, địa điểm đặt trụ sở chính.

Mọi Người Xem :   Nơi bán Đậu Hà Lan Khô Hạt giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất
Đi đến trangTìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Quỹ tín dụng nhân dânimage

Đình Khôi

227 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về quỹ tín dụng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quỹ tín dụng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé