Quản lý hành chính là gì? Vấn đề xoay quanh quản lý hành chính

Bài viết Quản lý hành chính là gì? Vấn đề xoay quanh quản lý hành chính thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Quản lý hành chính là gì? Vấn đề xoay quanh quản lý hành chính trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Quản lý hành chính là gì? Vấn đề xoay quanh quản lý hành chính”

Đánh giá về Quản lý hành chính là gì? Vấn đề xoay quanh quản lý hành chính


Xem nhanh
Tìm hiểu nghề Quản lý Hành chính / Quản lý Văn phòng / Admin :
1. Nghề Quản lý Hành chính / Quản lý Văn phòng / Admin là gì : https://youtu.be/zey_4--tatk
2. Những nhiệm vụ chính của Bộ phận QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH : https://youtu.be/aSKkAK8pDQo
3. Tại sao nên chọn nghề Quản lý Hành chính : https://youtu.be/c4PB_hmI_Tw
4. Những thách thức của Nghề Quản lý Hành Chính : https://youtu.be/J-mIJ011SVw
5. Học gì để làm trong lĩnh vực Quản lý Hành chính / Admin : https://youtu.be/kVx8zZ4Rxm4

Việc làm Công chức – Viên chức

1. Quản lý hành chính là gì

Quản lý hành hành chính hay nói cách khác là quản lý hành chính nhà nước, hoạt động của công việc quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động phong phú trung tâm, nhưng chủ yếu là vì vận hành hành chính là hoạt động tổ chức và điều hành về để thực hiện quyền lực về Nhà nước trong quản lý xã hội.

1.1. Khái niệm quản lý

hoạt động quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao động, sinh ra khi cần có sự nỗ lực tập thể để thực hiện mục tiêu chung. Quản lý diễn ra ở mọi tổ chức, từ phạm vi nhỏ đến phạm vi lớn, từ dễ dàng đến phức tạp. Với ý nghĩa phổ biến thì quản lý là hoạt động nhằm ảnh hưởng một cách có tổ chức và hoạch định của chủ thể quản lý lên một đối tượng quản lý để điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi của con người, nhằm duy trì tính ổn định và phát triển của đối tượng quản lý theo những mục tiêu đã định. Quản lý sẽ được  bao gồm các yếu tố như sau: – Chủ thể là quản lý và sẽ là các nguyên nhân để tạo ra việc quản lý nhà nước. Chủ thể có thể là một cá nhân hoặc tổ chức.

– Khách thể quản lý: chịu sự tác động hay chịu sự điều chỉnh của chủ thể quản lý, đó là hành vi của con người và các quá trình xã hội.

–Tong một đối tượng quản lý thì việc tiếp nhận thêm một sự ảnh hưởng của chủ thể vào việc quản lý quản lý. có khả năng tùy theo từng loại đối tượng khác nhau mà người ta sẽ chia thành các dạng quản lý khác nhau.

– Mục tiêu quản lý: là cái đích cần phải đạt tới tại một thời điểm nhất định do chủ thể quản lý định trước. Quản lý là một hoạt động phức tạp và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhéu. Các yếu tố đó là: con người; hệ thống và tư tưởng chính trị; tổ chức; thông tin; văn hóa…

Quản lý hành chính là gì
Quản lý hành chính là gì

✅ Mọi người cũng xem : màu chủ đạo nghĩa là gì

1.2. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước

Khi nhà nước xuất hiện thì cần phải có bộ phận quản lý hành chính cho nhà nước. Quản lý nhà nước thay đổi ngay phụ thuộc vào chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia qua các giai đoạn lịch sử. Ngày nay quản lý nhà nước bao gồm vận hành lập pháp của cơ quan lập pháp, hoạt động hành pháp của Chính phủ và hoạt động tư pháp của cơ quan tư pháp. có khả năng hiểu quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực nhà nước và dùng pháp luật nhà nước để điều chỉnh các hành vi của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội do các bộ phận trong bộ máy nhà nước thực hiện, nhằm thỏa mãn mong muốn hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển của xã hội. Quản lý hành chính nhà nước có phạm vi hẹp hơn so với quản lý nhà nước vì:

Mọi Người Xem :   Phân tích nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

– Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp, tức là hoạt động chấp hành và điều hành;

– Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các bộ phận, cán bộ, công chức hành chính nhà nước trong hệ thống hành chính từ Trung ương đến cơ sở. Như vậy, quản lý hành chính nhà nước là vận hành thực thi quyền hành pháp nhằm ảnh hưởng có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quy trình xã hội và hành vi của công dân do các bộ phận trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở thực hiện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội, duy trì trật tự an ninh, thỏa mãn nhu cầu mỗi ngày của nhân dân.

Khái niệm trên có ba điểm cần lưu ý:

– Một là, quản lý hành chính nhà nước có tính quyền lực nhà nước;

– Hai là, quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực hiện mỗi ngày, tổ chức và điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi vận hành của công dân bằng việc ra các quyết liệt quản lý hành chính và thực hiện các hành vi hành chính.

– Ba là, về vấn đề quản lý hành chính nhà nước thì bắt buộc phải dựa vào nhân quyền của con người. Trong hệ thống này đứng đầu là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, các bộ phận hành chính nhà nước Trung ương, các cấp quản lý hành chính nhà nước địa phương.

✅ Mọi người cũng xem : tương ớt bắc mua ở đâu tphcm

2. Đặc điểm trong việc quản lý hành chính nhà nước

Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước là những nét đặc thù của quản lý hành chính nhà nước để phân biệt với các dạng quản lý xã hội của các chủ thể quản lý khác. Để xây dựng nền hành chính phát triển, hiện đại của một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, để có một hệ thống tổ chức và quản lý của bộ máy nhà 36 nước có hiệu lực và hiệu quả, điều cần thiết là phải xác định rõ những đặc điểm chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước ở nước ta. Những đặc tính này vừa thể hiện đầy đủ bản chất và nét đặc thù của Nhà nước Việt Nam, cùng lúc ấy kết hợp những đặc điểm chung của quản lý hành chính nhà nước theo chiều hướng chung của thời đại. Với ý nghĩa đó, quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam có những đặc điểm chủ yếu sau:

quản lý hành chính là gì
Đặc điểm trong việc quản lý hành chính nhà nước

2.1. Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước

 Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh đơn phương của Nhà nước. Quản lý hành chính nhà nước mang tính quyền lực nhà nước để phân biệt hoạt động quản lý hành chính nhà nước với các vận hành quản lý khác (quản trị Doanh nghiệp, quản lý bệnh viện, trường học…).

✅ Mọi người cũng xem : xây nhà tiếng anh là gì

2.2. Quản lý hành chính nhà nước có mục tiêu chiến lược, có chương trình, kế hoạch để thực hiện mục tiêu

Mục tiêu của quản lý hành chính nhà nước là mục tiêu tổng hợp, bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao… Các mục tiêu này mang tính trước mắt và lâu dài. Để đạt được mục tiêu, hành chính nhà nước cần xây dựng các chương trình, dự án và hệ thống kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.

2.3. Quản lý hành chính nhà nước có tính chủ động, sáng tạo và linh động

Tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt này được thể hiện trong việc điều hành, phối hợp, kêu gọi mọi lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội theo đúng chức năng, thẩm quyền.

✅ Mọi người cũng xem : khái niệm hôn nhân là gì

2.4. Quản lý hành chính nhà nước có tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng

Nhiệm vụ của hành chính nhà nước là đáp ứng xã hội và công dân. Đây là công việc hàng ngày, thường xuyên và liên tục vì các mối quan hệ xã hội và hành vi công dân được pháp luật điều chỉnh diễn ra thường xuyên, liên tục.

Chính vì như thế nên nền hành chính của nhà nước phải đảm bảo được tính liên tục tương đương ổn định và tương đương để đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn ở trong bất kì tình huống như thế nào. Với tính liên tục và ổn định thì có thể thấy và loại trừ tính thích ứng. chính vì vậy việc ổn định ở đây được mang một tính tương đối và không phải là cố định và nó cũng không thay đổi ngay.

Đời sống kinh tế – xã hội luôn biến chuyển không ngừng, do đó nền hành chính nhà nước luôn phải thích ứng với thực tế trong từng thời kỳ, thích nghi với xu thế của thời đại, đáp ứng được những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

2.5. Quản lý hành chính nhà nước có chuyên môn và nghề nghiệp cao

Quản lý hành chính luôn phải có căn cứ khoa học. Quản lý hành chính nhà nước là một khoa học vì nó có tính quy luật, có các nguyên lý và các mối quan hệ chặt chẽ với các khoa học khác (kinh tế, tài chính, kế hoạch, tâm lý…). Cùng với tính khoa học, quản lý hành chính nhà nước là nghệ thuật vì đối tượng quản lý của hành chính nhà nước rất đa dạng với nhiều vùng, thường xuyên thành phần, dân tộc, văn hóa khác nhéu. Kết quả quản lý phụ thuộc rất thường xuyên vào bản lĩnh, nhân cách, trí tuệ, kinh nghiệm… của người quản lý.

Mọi Người Xem :   Podcast là gì? Cách sử dụng Podcast trên iPhone, iPad đầy đủ nhất - buyer.com.vn

Quản lý hành chính nhà nước có nội dung phức tạp và đa dạng đòi hỏi các nhà hành chính phải có kiến thức xã hội, kiến thức quản lý hành chính và kiến thức chuyên môn sâu rộng. Trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tiêu chuẩn về tiềm lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức phải là tiêu chuẩn hàng đầu.

Quản lý hành chính là gì
Quản lý hành chính nhà nước có chuyên môn và nghề nghiệp cao

✅ Mọi người cũng xem : my tín dụng là gì

3. hình thức quản lý hành chính nhà nước

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình đối với xã hội, các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện rất thường xuyên hoạt động khác nhéu và được thể hiện ra bên ngoài dưới những cách thức nhất định.

3.1. Khái niệm quản lý hình thức nhà nước

Như vậy, hình thức quản lý hành chính nhà nước là sự biểu hiện ra bên ngoài các vận hành của chủ thể quản lý hành chính nhà nước trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý xã hội. Việc lựa chọn hình thức quản lý hành chính nhà nước phải đảm bảo các bắt buộc dưới đây:

– Phải phù hợp với từng chức năng trong bộ phận hành chính

– Phải phù hợp với tất cả các nội dung mang tính chất của các vấn đề và nhiệm vụ cần được giả quyết

– Phải thực sự phù hợp với những dặc điểm của một đối tượng quản lý cụ thể nào đó

– Cũng phải thật phù hợp với một khó khăn cụ thể

3.2. cách thức quản lý hành chính nhà nước

một trong số những đặc trưng nổi bật của cách thức quẩn lý hành chính nhà nước đó đều là những hình thức mang tính pháp lý và đều có kết nối chặt chẽ lại với nhéu trên một cơ sở của sự thống nhất của chức năng chấp hành và điều hành. Ta cũng có thể chia cách thức quản lý hành chính nhà nước thành 2 loại cơ bản như sau:

– hình thức quản lý mang trong mình một tính chất pháp lý

– Các cách thức quản lý lại không mang hoặc sẽ mang ít tính pháp lý.

Những cách thức quản lý mang tính pháp lý: Những cách thức quản lý mang tính pháp lý được pháp luật quy định chi tiết về nội dung, trình tự, Thủ tục. cách thức quản lý mang tính pháp lý bao gồm: Văn bản có tính chất chủ đạo là văn bản do các bộ phận nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp lớn nói đến những vấn đề chung có tính chính trị.

Pháp lý của quốc gia và địa phương. Các văn bản này là cơ sở trực tiếp để ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thường thể hiện dưới cách thức nghị quyết, quyết liệt. Nó đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo của các bộ phận hành chính nhà nước.

Với một văn bản quy phạm pháp luật thì với một văn bản quy phạm pháp luật như vậy thì văn bản đó sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo giấy tờ, trình tự luật định mà trong đó có các quy tắc sử xự chung, đã được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm hướng đến điều chỉnh các quan hệ của xã hội teo một hoạch định của xã hội chủ nghĩa.

Quản lý hành chính là gì
hình thức quản lý hành chính nhà nước

Thông qua các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ phận hành chính nhà nước quy định những quy tắc xử sự chung trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước; những nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia quan hệ quản lý hành chính nhà nước; xác định rõ thẩm quyền và giấy tờ tiến hành vận hành của các đối tượng quản lý.

Văn bản cá biệt: Là loại văn bản do các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để giải quyết những vụ việc cụ thể, đối với những đối tượng chi tiết.

Văn bản hành chính thông thường: Là những văn bản mang tính thông tin, phản ánh tình hình, giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc, đề xuất… của cơ quan, tổ chức nhà nước nói chung, bao gồm: thông báo, báo cáo, tờ trình, công văn hành chính, biên bản, công điện, giấy mời, giấy đi đường…

Các hình thức quản lý mang tính pháp lý khác:

– hoạt động cấp những loại giấy phép.

– hoạt động như thế này thì sẽ được cáp những loại giấy phép

– Trưng dụng, trưng mua.

– Công chứng, chứng thực.

– Phòng ngừa, ngăn ngừa hành chính.

– Xử phạt nghiêm nghị về vấn đề vi phạm hành chính

– Các biện pháp xử lý hành chính khác: giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.

Mọi Người Xem :   Tháp CN - Biểu tượng của thành phố Toronto

Đó là các vấn đề cho khái niệm Quản lý hành chính là gì. Qua bài viết này Timviec365.vn hi vọng đã giải đáp được phần nào thắc mắc trong vấn đề nghề nghiệp của các bạn trẻ và Quản lý hành chính là gì. Timviec365.vn là website chuyên đăng tin tuyển dụng lớn nhất cả nước với mong muốn giúp các bạn đơn giản hơn trong tìm việc và sẽ tìm được một công việc phù hợp với ngành học của mình. Chúc các bạn thành công với Timviec365.vn.

Bài viết liên quan

Năng lượng địa nhiệt là gì? Cách tạo ra năng lượng địa nhiệt

✅ Mọi người cũng xem : thái nguyên ở đâu

Năng lượng địa nhiệt là gì? Cách tạo ra năng lượng địa nhiệt

Mở khóa OEM là gì? Tại sao lại phải mở khóa OEM trên thiết bị Android

Mở khóa OEM là gì? Tại sao lại phải mở khóa OEM trên thiết bị Android

Tìm hiểu powtoon là gì? Tìm hiểu cách dùng và tính năng vượt trội

Tìm hiểu powtoon là gì? Tìm hiểu cách dùng và tính năng vượt trội

Biểu tượng thời trang là gì? Chìa khoá về vẻ đẹp của con người

✅ Mọi người cũng xem : số hóa hồ sơ là gì

Biểu tượng thời trang là gì? Chìa khoá về vẻ đẹp của con người

Xem thêm

Từ khóa liên quan

Chuyên mục

Bí quyết viết CV-Tâm sự Nghề nghiệp-Cẩm Nang Tìm Việc-Kỹ Năng Tuyển Dụng-Cẩm nang khởi nghiệp-Kinh nghiệm ứng tuyển việc làm-Kỹ năng ứng xử văn phòng-Quyền lợi người lao động-Bí quyết đào tạo nhân lực-Bí quyết lãnh đạo-Bí quyết làm việc hiệu quả-Bí quyết viết đơn xin phép nghỉ phép-Bí quyết viết thư xin phép thôi việc-Cách viết đơn xin việc-Bí quyết thành công trong công việc-Bí quyết tăng lương-Bí quyết tìm việc dành cho sinh viên-Kỹ năng đàm phán lương-Kỹ năng phỏng vấn-Kỹ năng quản trị Doanh nghiệp-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hà Nội-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Đà Nẵng-Mẹo viết hồ sơ xin phép việc-Mẹo viết thư xin việc-Chia sẻ kinh nghiệm ngành buôn bán – Bán hàng-Định hướng nghề nghiệp-Top việc làm hấp dẫn-Tư vấn nghề nghiệp lao động phổ thông-Tư vấn việc làm Hành chính văn phòng-Tư vấn việc làm ngành Báo chí-Tư vấn tìm việc làm thêm-Tư vấn việc làm ngành Bất động sản-Tư vấn việc làm ngành Công nghệ thông tin-Tư vấn việc làm ngành Du lịch-Tư vấn việc làm ngành Kế toán-Tư vấn việc làm ngành Kỹ thuật-Tư vấn việc làm ngành Sư phạm-Tư vấn việc làm ngành Luật-Tư vấn việc làm thẩm định-Tư vấn việc làm vị trí Content-Tư vấn việc làm ngành cửa hàng – Khách sạn-Tư vấn việc làm quản lý-Kỹ năng văn phòng-Nghề truyền thống-Các vấn đề về lương-Tư vấn tìm việc làm thời vụ-Cách viết Sơ yếu lý lịch-Cách gửi giấy tờ xin việc-Biểu mẫu phục vụ công việc-Tin tức tổng hợp-Ý tưởng kinh doanh-Chia sẻ kinh nghiệm ngành Marketing-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bình Dương-Kinh nghiệm tìm việc làm tại Hồ Chí Minh-Mẹo viết Thư cảm ơn-Góc Công Sở-Câu chuyện nghề nghiệp-hoạt động đoàn thể-Tư vấn việc làm Biên – Phiên dịch-Tư vấn việc làm Ngành Nhân Sự-Tư vấn việc làm Ngành Xuất Nhập Khẩu – Logistics-Tư vấn việc làm Ngành Tài Chính – Ngân Hàng-Tư vấn việc làm Ngành Xây Dựng-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế – Mỹ thuật-Tư vấn việc làm Ngành Vận tải – Lái xe-Quản trị nhân lực-Quản trị sản xuất-Cẩm nang kinh doanh-Tư vấn việc làm Ngành Thiết kế – Nội thất-Mô tả công việc ngành buôn bán-Mô tả công việc ngành Bán hàng-Mô tả công việc Tư vấn – Chăm sóc khách hàng-Mô tả công việc ngành Tài chính – Ngân hàng-Mô tả công việc ngành Kế toán – Kiểm toán-Mô tả công việc ngành Marketing – PR-Mô tả công việc ngành Nhân sự-Mô tả công việc ngành IT – Công nghệ thông tin-Mô tả công việc ngành Sản xuất-Mô tả công việc ngành Giao nhận – Vận tải-Mô tả công việc Kho vận – Vật tư-Mô tả công việc ngành Xuất nhập khẩu – Logistics-Mô tả công việc ngành Du lịch – nhà hàng – Khách sạn-Mô tả công việc ngành Hàng không-Mô tả công việc ngành Xây dựng-Mô tả công việc ngành Y tế – Dược-Mô tả công việc Lao động phổ thông-Mô tả công việc ngành Kỹ thuật-Mô tả công việc Nhà nghiên cứu-Mô tả công việc ngành Cơ khí – Chế tạo-Mô tả công việc bộ phận Quản lý hành chính-Mô tả công việc Biên – Phiên dịch-Mô tả công việc ngành Thiết kế-Mô tả công việc ngành Báo chí – Truyền hình-Mô tả công việc ngành Nghệ thuật – Điện ảnh-Mô tả công việc ngành Spa – Làm đẹp – Thể lực-Mô tả công việc ngành Giáo dục – Đào tạo-Mô tả công việc Thực tập sinh – Intern-Mô tả công việc ngành Freelancer-Mô tả công việc Công chức – Viên chức-Mô tả công việc ngành Luật – Pháp lý-Tư vấn việc làm Chăm Sóc Khách Hàng-Tư vấn việc làm Vật Tư – Kho Vận-giấy tờ doanh nhân-Việc làm theo phường-Danh sách các hoàng đế nổi tiếng-Tài liệu gia sư-Vĩ Nhân Thời Xưa-Chấm Công-danh mục văn thư lưu trữ-tài sản Doanh nghiệp-KPI năng lực-Nội Bộ Doanh nghiệp – Văn Hóa Doanh nghiệp-Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng-Quản Lý Công Việc Nhân Viên-Chuyển văn bản thành giọng nói-Giới Thiệu App Phiên Dịch-Quản Lý Kênh Phân Phối-Đánh giá nhân viên-Quản lý ngành xây dựng-Hóa đơn công ty-Quản Lý Vận Tải-Kinh nghiệm Quản lý mua hàng-Danh thiếp cá nhân-Quản Lý Trường Học-Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng-Kinh Nghiệm Quản Lý Tài Chính-Kinh nghiệm Quản lý kho hàng-Quản Lý Gara Ô Tô-Xem thêm gợi ýXem thêm gợi ý


Các câu hỏi về quản lý hành chính là làm gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quản lý hành chính là làm gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quản lý hành chính là làm gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quản lý hành chính là làm gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quản lý hành chính là làm gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quản lý hành chính là làm gì


Các hình ảnh về quản lý hành chính là làm gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về quản lý hành chính là làm gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung về quản lý hành chính là làm gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/