Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?

Bài viết Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?”

Đánh giá về Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?


Xem nhanh

Lương là gì? Cơ cấu tiền lương? Đơn giá tiền lương? Ý nghĩa của tiền lương? Các quy định về tiền lương mới nhất?

Quan hệ lao lao động và các thỏa thuận làm việc có trả công khác là các quan hệ rất thường nhật trong thực tế, nhất là trong thời đại kinh tế phát triển như Hiện tại. Vậy nếu chỉ xét riêng các khoản tiền trả cho người lao động, người được thuê làm việc thì các khoản tiền nào được gọi là tiền lương và các khoản tiền nào không phải là tiền lương? Pháp luật quy định về cơ cấu, đơn giá và ý nghĩa của tiền lương như thế nào?

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật lao động do Quốc Hội ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019;

– Nghị định 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17 tháng 02 năm 2020 thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;

– Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2020 Quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một vài điều của Bộ luật Lao động về khó khăn lao động và quan hệ lao động;

– Thông tư 04/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động–Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25 tháng 5 năm 2020 hướng dẫn thực hiện quy định về đơn giá khoán, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động và Ban điều hành quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một vài tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;

– Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động–Thương binh và Xã hội ban hành 12 tháng 11 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con,

Mục lục bài viết

  • 1 1. Tiền lương là gì?
  • 2 2. Cơ cấu tiền lương:
  • 3 3. Đơn giá tiền lương:
    • 3.1 3.1 Đối với tiền lương làm thêm giờ:
    • 3.2 3.2 Tiền lương làm việc vào ban đêm:
    • 3.3 3.3. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:
  • 4 4. Ý nghĩa của tiền lương:

1. Tiền lương là gì?

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật lao động 2019, cụ thể:

“Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức thu nhập theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”

Xem thêm: Tiền lương làm thêm giờ, tăng ca có phải đóng thuế mức thu nhập cá nhân?

Lưu ý: Bộ Luật lao động hiện hành quy định hai trường hợp khi các bên có thỏa thuận làm việc với nhéu, đó là các bên (1) Người làm việc có quan hệ lao động và (2) Người làm việc không có quan hệ lao động. Vì vậy, tiền lương chỉ được dùng trong quan hệ lao động, còn người làm việc không có quan hệ lao động thì gọi là thù lao, tiền công, .v.v, các tên gọi khác mà không phải là tiền lương.

Tiền lương trong tiếng Anh là: “Salary

2. Cơ cấu tiền lương:

Từ quy định về tiền lương được nêu ở mục 1, cơ cấu tiền lương sẽ gồm các phần sau đây:

Tiền lương = thu nhập + Phụ cấp + Các khoản bổ sung khác.

Trong đó:

– mức lương: Là số tiền người lao động nhận được cho công việc mình làm theo thỏa thuận được ghi trong hợp đồng lao động;

– Phụ cấp: Bộ luật lao động không định nghĩa phụ cấp là gì, mặc khác, theo quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH thì phụ cấp bao gồm các khoản sau:

+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về khó khăn lao động, tính chất phức tạp công việc, khó khăn sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

Mọi Người Xem :   Tư Duy Lý Luận Là Gì? Biện Pháp Phát Triển Tư Duy Lý Luận

Xem thêm: Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quy trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Nguyên tắc trả lương trong quan hệ lao động được căn cứ theo một số quy định sau:

+ Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian hoạt động theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thởa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà công ty lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

–   Tiền lương theo danh mục được trả cho người lao động hưởng lương theo danh mục, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá danh mục được giao.

Xem thêm: Cách tính tiền lương tăng ca, thêm giờ, lương ngày nghỉ và ngày lễ

–   Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

một vài quy định khác liên quan đến tiền lương:

– Tiền lương thử việc: Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% thu nhập của công việc đó.

– Tiền lương khi chuyển sang công việc khác: Người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

3. Đơn giá tiền lương:

Tương tự đối với phụ cấp, đơn giá tiền lương cũng không được Bộ luật lao động định nghĩa chi tiết là gì. Đơn giá tiền lương được nêu tại Điều 98, Chương VI của Bộ luật lao động 2019, theo đó, đơn giá tiền lương được hiểu là mức tiền lương của ngày, giờ làm việc hoặc tiền lương theo danh mục, sau đó nhân với hệ số quy định để tính tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. cụ thể:

✅ Mọi người cũng xem : giấy viết thư pháp bán ở đâu

3.1 Đối với tiền lương làm thêm giờ:

+ Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian. chi tiết:

Tiền lương làm thêm giờ=Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thườngxMức ít nhất 150%  hoặc 200% hoặc 300%xSố giờ làm thêm

+ Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm. cụ thể:

Tiền lương làm thêm giờ=Đơn giá tiền lương danh mục của ngày làm việc bình thườngxMức ít nhất 150%  hoặc 200% hoặc 300%xSố sản phẩm làm thêm

Trong đó:

Xem thêm: Tiền lương, phụ cấp Bí thư Đoàn cấp xã

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

+ Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

✅ Mọi người cũng xem : nến trắng mua ở đâu

3.2 Tiền lương làm việc vào ban đêm:

– Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

– Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định như trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

– Tiền lương làm việc vào ban đêm

3.3. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm:

+ Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian. cụ thể:

Trong đó:

Xem thêm: Tiền lương làm việc trong ngày chủ nhật

– Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP;

Mọi Người Xem :   Mua cây tầm ma (cây ngứa) ở đâu tại TPHCM???

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

+ Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

+ Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm. chi tiết:

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

Xem thêm: Tiền lương trong thời gian chờ việc? Chờ việc có phải đóng BHXH không?

–  Đơn giá tiền lương danh mục vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương danh mục của ngày làm việc bình thường.

✅ Mọi người cũng xem : gia đạo bất an là gì

4. Ý nghĩa của tiền lương:

Với cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển như ngày nay thì tiền được xem là loại tài sản không thể thiếu được. nhiều người cho rằng có tiền thì sẽ giải quyết được nhiều lý do trong đời sống xã hội. Chính do đó mà mọi người đều cố gắng làm việc để có khả năng được trả lương và sử dụng để chi trả các khoản sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày. Và tiền lương chính là yếu tố cơ bản để quyết liệt mức lương tăng hay Giảm của người lao động. chi tiết đối với người lao động thì tiền lương chính là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của họ và gia đình họ. Mọi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đã dẫn đến con người cũng phải ra sức làm việc để nhận lại số tiền mà bản thân đã bỏ công sức ra làm việc. Với số tiền này họ có khả năng trang trải những chi phí như tiền thuê nhà, mua nhà, chi phí xăng xe, chi phí ăn uống, học hành cho con cái, tiền khám chữa bệnh, tiền nuôi dưỡng cha mẹ,…

Đối với người dùng lao động thì tiền lương chính là một yếu tố thể hiện tình hình vận hành kinh doanh của Doanh nghiệp. Chính Vì vậy, việc trả lương cần phải đảm bảo nguyên tắc công bằng chính xác, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động thì mới có khả năng tạo nên sự khích lệ, sự cạnh tranh với nhau từ đó giúp Doanh nghiệp tăng năng suất lao động. cụ thể như tăng số lượng danh mục, dịch vụ được bán ra thị trường, thu hút được những khách hàng lớn…Vì vậy, việc trả lương còn phụ thuộc vào khả năng chi trả và ý muốn trả công của công ty cho người lao động trong tương quan với sự đóng góp của họ.

Đối với xã hội thì tiền lương có thể tác động quan trọng đến các nhóm xã hội và các tổ chức khác như quỹ từ thiện, các nhóm từ thiện hoặc chi tiết hơn là số tiền hoặc số người tham gia vào vận hành từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sẽ nhiều hơn. mặt khác khi tiền lương được nhận ổn định hoặc tăng hơn sẽ kích thích người dân dùng những dịch vụ, sản phẩm có chất lượng hơn, có cơ hội được đầu tư kinh doanh, thực hiện thường xuyên giao dịch có tổng giá trị lớn hơn…

do đó, tiền lương có vai trò rất quan trọng đối với quốc gia thông qua con đường thuế mức thu nhập và góp phần làm tăng nguồn thu hằng năm của Chính phủ tương đương góp phần giúp cho chính phủ điều tiết được mức lương giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.

Mọi Người Xem :   Hiện hữu nghĩa là gì?

Xem thêm: Quy định về tiền lương của cán bộ công chức, viên chức

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.605 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

tìm hiểu về tiền lương? Quỹ dự phòng tiền lương là gì? Mức trích lập quỹ dự phòng tiền lương?

Tiền lương làm thêm là gì? Tiền lương làm thêm được dịch với tên trong tiếng Anh là gì? Tiền lương làm thêm vào ban đêm ngày thường là bao nhiêu?

Hợp đồng lao động đối với người giúp việc? Chế độ lương, thưởng đối với người lao động là giúp việc? thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người giúp việc gia đình? Chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, vệ sinh an toàn lao động cho giúp việc?

Quy định pháp luật về Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, mức lương? Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, thu nhập? Ý nghĩa của quy định cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, mức thu nhập đối với nhà nước và xã hội? Nội dung của quy định pháp luật về Cưỡng chế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương, mức thu nhập:?

Tiền lương hỗ trợ sinh hoạt là gì? những loại Tiền lương hỗ trợ sinh hoạt bao gồm những gì?

Độc quyền mua là gì? Bản chất, độc quyền mua và tiền lương?

Tiền lương theo sản phẩm là gì? Ưu, nhược điểm và các hình thức cụ thể?

Tiền lương theo thời gian là gì? Ưu, nhược điểm và các cách thức cụ thể?

Khái niệm về tiền lương? Ý nghĩa và mục tiêu của tiền lương?

Chốt sổ BHXH cho lao động là gì? Thời gian chốt sổ BHXH? Làm sao biết sổ BHXH đã chốt chưa?

Thực thi pháp luật là gì? Cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam?Phân biệt các cách thức thực hiện pháp luật?

Tổng quan về ly hôn đơn phương? Quy định về điều kiện để được giải quyết ly hôn đơn phương? hồ sơ ly hôn đơn phương nhanh nhất?

Khái quát về quy định sang tên xe? Sang tên xe máy trong cùng tỉnh có được giữ lại biển số xe? Có được đổi biển số xe mới nếu không thích biển số cũ?

Đồng tiền Việt Nam là gì? Đồng tiền Việt Nam được dịch với tên tiếng Anh là gì? Lịch sử và các mệnh giá tiền Đồng Việt Nam?

Tội trốn thuế là gì? Tội trốn thuế được biết đến với tên tiếng Anh là gì? Tội trốn thuế theo Bộ luật hình sự 2015?

Tiền trượt giá bảo hiểm xã hội là gì? Tiền trượt giá bảo hiểm xã hội được biết đến với tên tiếng Anh là gì? Lãnh tiền trượt giá ở đâu?

Độc lập là gì? Độc lập được dịch với tên trong tiếng Anh là gì? Ý nghĩa của độc lập, tự do đối với một quốc gia?

Bảo lãnh thanh toán là gì? thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu bảo lãnh thanh toán? Bảo lãnh thanh toán ngân hàng là gì?giấy tờ bảo lãnh thanh toán ngân hàng?

Đơn xin phép xác nhận quyền dùng đất là gì? thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu đơn xin xác nhận quyền dùng đất? Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất?

Đăng ký thương hiệu kênh youtube là gì? ngôn từ tiếng Anh? giấy tờ đăng ký thương hiệu kênh youtube? giấy tờ đăng ký thương hiệu kênh Youtube?

Bằng lái xe là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? 17 tuổi có được thi bằng lái xe không? Bao nhiêu tuổi được thi bằng lái xe máy?

Bóc lột lao động là gì? Các ngôn từ tiếng Anh? một vài hình thức bóc lột sức lao động? Bóc lột sức lao động bị xử phạt như thế nào?

Sơ lược về Bảo hiểm xã hội? thuật ngữ tiếng Anh? Hướng dẫn nộp hồ sơ BHXH qua bưu điện? Hướng dẫn tra cứu trực tuyến giấy tờ BHXH?

Thị tộc là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Đặc điểm của chế độ thị tộc? Lịch sử phát triển của chế độ Thị tộc?

Quy định về việc đổi tiền rách tại ngân hàng? Tiền rách tiếng Anh là gì? Đổi tiền rách ở ngân hàng nào? Đổi tiền rách có mất phí không? hồ sơ đổi tiền rách tại các ngân hàng?

Bậc lương giáo viên THPT? Lương của giáo viên THPT tiếng Anh là gì? Hướng dẫn tính lương giáo viên THPT? một số phụ cấp đối với giáo viên?

Mượn của cải/tài sản là gì? Các thuật ngữ tiếng Anh? Mẫu hợp đồng cho mượn của cải/tài sản? Mẫu hợp đồng thuê của cải/tài sản là gì? Hướng dẫn cách soạn thảo?

Thời hiệu truy cứu TNHS là gì? thuật ngữ tiếng Anh? Thời điểm xác định thời hiệu truy cứu TNHS? Ý nghĩa quy định thời hiệu? Ví dụ?

Mẫu biên bản xác nhận góp vốn cho cổ đông là gì? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản xác nhận góp vốn cho cổ đông.Các câu hỏi về quan hệ tiền lương là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quan hệ tiền lương là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quan hệ tiền lương là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quan hệ tiền lương là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quan hệ tiền lương là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quan hệ tiền lương là gì


Các hình ảnh về quan hệ tiền lương là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về quan hệ tiền lương là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về quan hệ tiền lương là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?1. Tiền lương là gì?2. Cơ cấu tiền lương:3. Đơn giá…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?1. Tiền lương là gì?2. Cơ cấu tiền lương:3. Đơn giá…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?1. Tiền lương là gì?2. Cơ cấu tiền lương:3. Đơn giá…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?1. Tiền lương là gì?2. Cơ cấu tiền lương:3. Đơn giá…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?1. Tiền lương là gì?2. Cơ cấu tiền lương:3. Đơn giá…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Lương là gì? Tiền lương là gì? Cơ cấu và ý nghĩa tiền lương?1. Tiền lương là gì?2. Cơ cấu tiền lương:3. Đơn giá…