Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?

Bài viết Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?”

Đánh giá về Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?


Xem nhanh
Quyền nhân thân là các quyền của cá nhân. Các quyền này thể hiện giá trị tự thân của mỗi con người trong đời sống xã hội vì vậy được luật pháp bảo vệ nghiêm ngặt.

Video sau sẽ cung cấp cho quý vị những quy định của pháp luật Việt Nam về các quyền này nhằm giúp quý vị bảo vệ được các quyền riêng có của mình đồng thời tránh xâm phạm tới các quyền cá nhân của người khác

quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm quan hệ nhân thân? Phân loại quan hệ nhân thân? Quyền nhân thân và những quy định về quyền nhân thân trong Bộ luật dân sự 2015? Phân biệt quyền nhân thân và quan hệ nhân thân?

Để phân biệt được quyền nhân thân và quan hệ nhân thân trước hết ta cần hiểu khái niệm, đặc điểm của quan hệ nhân thân và quyền nhân thân

Mục lục bài viết

  • 1 1. quan hệ nhân thân là gì?
  • 2 2. Đặc điểm quan hệ nhân thân:
  • 3 3. Phân loại quan hệ nhân thân:
  • 4 4. Các quy định về quyền nhân thân theo Bộ luật dân sự 2015:
  • 5 5. Phân biệt quyền nhân thân và quan hệ nhân thân:

1. quan hệ nhân thân là gì?

– Quan hệ nhân thân thuộc đối tượng điều chỉnh của nhiều ngành luật khác nhéu. Khi nói tới quan hệ nhân thân, chúng ta có thể hiểu các quan hệ này xuất phát từ các giá trị tinh thần của chủ thể, giá trị tinh thần này có thể gắn liền với lợi ích về kinh tế hoặc có thể không gắn liền với lợi ích về kinh tế. Quan hệ nhân thân là một trong hai đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự.

– Quan hệ nhân thân phát sinh vì lợi ích tinh thần, luôn gắn liền với chủ thể nó không mang tính hàng hóa – tiền tệ và không thể tính được bằng trị giá. Nếu như ở quan hệ tài sản, có thể có sự dịch chuyển tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác thì trong quan hệ nhân thân, việc dịch chuyển các giá trị tinh thần là không thể thực hiện được.

2. Đặc điểm quan hệ nhân thân:

Các quyền nhân thân được thường xuyên ngành luật điều chỉnh. Luật hành chính quy định về trình tự, giấy tờ để xác định các quyền nhân thân: phong các danh hiệu cao quý của Nhà nước; tặng thưởng những loại huân, huy chương; công nhận các chức danh… Luật hình sự bảo vệ các tổng giá trị nhân thân bằng cách quy định: những hành vi nào khi xâm phạm đến những tổng giá trị nhân thân nào được coi là tội phạm (như các tội: Vu khống, làm nhục người khác, làm hàng giả…). Một trong những yếu tố thể hiện sự khác nhau trong quan hệ nhân thân do từng ngành luật điều chỉnh đó chính là đặc điểm của quan hệ nhân thân đó.

Quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh có những đặc điểm nỗi bật đó là:

– Thứ nhất, quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh luôn luôn liên quan đến một lợi ích tinh thần. Lợi ích tinh thần có thể là những giá trị tinh thần được pháp luật ghi nhận và mọi người tôn trọng như danh dự, nhân phẩm, uy tín… Nhưng lợi ích tinh thần đó cũng có thể là kết quả của hoạt động lao động sáng tạo của con người (các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, cây trồng). Lợi ích tinh thần là yếu tố chi phối quan hệ nhân thân do Luật dân sự điều chỉnh – để phân biệt với quan hệ tài sản, luôn liên quan đến tài sản.

Mọi Người Xem :   Nghị lực nghĩa là gì?

– Thứ hai, quan hệ nhân thân không xác định được bằng tiền – giá trị nhân thân và tiền tệ không phải là những đại lượng cũng như và không thể trao đổi ngang giá. Trong quá trình tham gia vào các quan hệ xã hội, lợi ích tinh thần của cá nhân có thể do pháp luật quy định cho cá nhân, có thể do cá nhân có được liên quan đến hoạt động sáng tạo tinh thần, mặc khác các lợi ích tinh thần đó không thể định giá thành tiền hay nói cách khác về mặt pháp lí quan hệ nhân thân mang tính chất phi tài sản.

– Thứ ba, các lợi ích tinh thần luôn gắn liền với chủ thể. Pháp luật dân sự thừa nhận quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân mà không thể chuyển dịch cho chủ thể khác. Các quyền dân sự nói chung, quyền nhân thân nói riêng là do nhé̀ nước quy định cho các chủ thể dựa trên những điều kiện kinh tế – xã hội nhất định. Do vậy, về mặt nguyên tắc, cá nhân không thể dịch chuyển quyền nhân thân cho chủ thể khác, nói cách khác quyền nhân thân không thể là đối tượng trong các giao dịch dân sự giữa các cá nhân. tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt pháp luật quy định thì quyền nhân thân có thể chuyển giao cho chủ thể khác. Ví dụ: Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 738 Bộ luật dân sự năm  2005 thì quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm được coi là quyền nhân thân thuộc quyền tác giả. mặc khác, quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm của tác giả có thể được chuyển giao cho người khác khi đảm bảo các điều kiện do pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định (khoản 1, Điều 742 – Chuyển giao quyền tác giả). Mặc dù vậy thì vẫn có những yếu tố gắn liền với chủ thể mà không thể thay đổi được.

– Thứ tư, các lợi ích tinh thần không thể bị hạn chế hoặc tước bỏ, trừ trường hợp pháp luật quy định. Mỗi chủ thể có những giá trị nhân thân khác nhau nhưng được bảo vệ như nhéu khi các giá trị đó bị xâm phạm.

3. Phân loại quan hệ nhân thân:

Luật Dân sự trong việc điều chỉnh các quan hệ nhân thân khằng định đây là những quyền tuyệt đối gắn liền với cá nhân.Quan hệ nhân thân trong Luật dân sự được chia làm 2 nhóm: Quyền nhân thân gắn với tài sản và quyền nhân thân không gắn với tài sản

Xem thêm: Chủ thể là gì? Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự theo BLDS năm 2015?

 + Nhóm các quan hệ nhân thân gắn với tài sản là nhóm các quan hệ xuất phát từ các giá trị tinh thần ban đầu, các chủ thế sẽ được hưởng các lợi ích vật chất từ việc chuyển quyền đối với kết quả của hoạt động sáng tạo. Đây là những quan hệ nhân thân do cá nhân tạo ra từ việc tạo ra một giá trị tinh thần bằng nhân thân và gắn với tài sản và nó có thể chuyển giao cho người khác.

phan-biet-quyen-nhén-than-va-quan-he-nhén-than-trong-dan-su

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự qua tổng đài: 1900.6568

+ Nhóm các quan hệ nhân thân không gắn với tài sản là nhóm các quan hệ được nhé̀ nước quy định trong Bộ luật dân sự 2005 cho các cá nhân. Các quan hệ nhân thân không gắn với tài sản đó là các quan hệ nhân thân xuất phát từ giá trị tinh thần và các giá trị tinh thần này không có nội dung kinh tế và hoàn toàn không thể chuyển giao được

4. Các quy định về quyền nhân thân theo Bộ luật dân sự 2015:

Điều 24 Bộ luật Dân sự năm 2015 định nghĩa quyền nhân thân là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, có thể khái quát một số đặc điểm về quyền nhân thân như sau: Là một quyền dân sự do luật định và được pháp luật bảo vệ; mọi cá nhân đều có sự bình đẳng về quyền nhân thân; quyền nhân thân có tính chất phi tài sản và luôn gắn liền với cá nhân, không thể chuyển giao trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mọi Người Xem :   Quản lý hành chính nhà nước là gì? Khái niệm và đặc điểm?

Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền nhân thân từ Điều 24 đến Điều 51, trong đó quyền nhân thân bao gồm các nhóm quyền sau đây:

* Nhóm quyền nhân thân gắn liền với chủ thể trong quan hệ hôn nhân gia đình (quy định từ Điều 39 tới Điều 44 Bộ luật dân sự).

Xem thêm: Các đặc điểm của quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của luật dân sự

* Nhóm các quyền liên quan tới sự cá biệt hóa cá nhân(quy định từ Điều 26 tới Điều 31, Điều 36, Điều 45)

* Nhóm các quyền liên quan đến thân thể của cá nhân (quy định từ Điều 32 tới Điều 35)

* Nhóm các quyền liên quan đến tổng giá trị tinh thần của chủ thể (quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 46 tới Điều 51)

* Nhóm các quyền nhân thân đối với các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (Gồm Quyền tác giả đối với tác phẩm; Quyền nhân thân của người biểu diễn; Quyền nhân thân của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; Quyền tác giả giống cây trồng).

✅ Mọi người cũng xem : tao nhân là gì

5. Phân biệt quyền nhân thân và quan hệ nhân thân:

 Quyền nhân thân là tiền đề hình thành nên quan hệ nhân thân

+ Quyền nhân thân: Là một quyền dân sự do luật định và được pháp luật bảo vệ; Trong Bộ luật dân sự thì quyền nhân thân được quy định từ Điều 24 đến Điều 51.

+ Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân, tổ chức. Quan hệ nhân thân nảy sinh trên cơ sở quy phạm pháp luật – là các quy định về quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật dân sự, cùng với các sự kiện pháp lý và tiềm lực chủ thể. Có các quy định về quyền nhân thân mới có thể phát sinh quan hệ nhân thân.

– Cơ sở phát sinh

Xem thêm: Trường hợp vay tiền, mượn tiền trong quan hệ dân sự

+ Quyền nhân thân là quyền được pháp luật ban hành hoặc thừa nhận cho các chủ thể. Do vậy quyền nhân thân có mối quan hệ hữu cơ đối với cá nhân từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi cá nhân chết. Mỗi cá nhân đều đặn bình đẳng về quyền nhân thân.

+ Không giống như quyền nhân thân để xác lập nên quan hệ nhân thân bên cạnh việc phải căn cứ xem đó có phải là các quyền nhân thân đã được quy định trong luật hay không thì nó còn đòi hỏi khi tham gia quan hệ phải có năng lực hành vi chủ thể cũng như là sự kiện pháp lý. Tức là trong quan hệ nhân thân thì bên cạnh chỉ có quyền nhân thân được đề cập tới mà các quy phạm pháp luật dân sự khác nói chung (ví dụ như độ tuổi, năng lực hành vi dân sự …) cũng được xem xét xem liệu có phát sinh quan hệ nhân thân hay không.

Xem thêm: Khái niệm, đặc điểm quan hệ tài sản? Quy định về quan hệ tài sản?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : tinh bột nghệ đắp mặt mua ở đâu

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.211 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

CRM là gì? Tổng quan về quản lý quan hệ khách hàng? Giải pháp để phát triển phần mềm CRM?

Quyền nhân thân là gì? Quy định về quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình?

Tại sao cần có quy định về xác định pháp luật áp dụng đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài? Xác định pháp luật áp dụng đối với các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

Quan hệ dân sự là gì? Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự là gì?

 Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là gì? Áp dụng điều ước quốc tế đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

Khái quát về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài? Khái quát về thời hiệu? Thời hiệu đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

Đơn xin phép xác nhận quan hệ nhân thân là gì? Mẫu đơn xin xác nhận quan hệ nhân thân mới nhất năm 2022? Hướng dẫn viết đơn xin phép xác nhận quan hệ nhân thân?

Tội xâm phạm nhân thân là gì? Các tội pháp về tội xâm phạm quyền nhân thân?

Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài (Civil relations involving the foreign partners) là gì? Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là gì? Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tiếng Anh là gì? Xác định pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài?

Thuế là gì? Các đặc điểm của thuế? Phân loại những loại thuế trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Bản cáo bạch là gì? Nội dung của bản cáo bạch thường bao gồm những dữ liệu cơ bản nào? Quy định về các loại mẫu bản cáo bạch? Quy định về chữ ký trong Bản cáo bạch? Tại sao cần phải đọc bản cáo bạch? Cách dùng bản cáo bạch? quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ban hành mẫu cáo bạch?

Giải thích từ ngữ? Mục đích và ý nghĩa của việc khấu trừ thuế mức thu nhập và khấu trừ thuế mức lương tại nguồn? Các trường hợp khấu trừ thuế mức thu nhập cá nhân? Các trường hợp khấu trừ thuế tại nguồn?

Khái niệm hạch toán độc lập là gì? Hạch toán phụ thuộc là gì? So sánh giữa hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc? Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì có được ghi nhận thuế đầu vào? Chế độ của người lao động làm việc trong chi nhánh hạch toán độc lập?

Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước?

Truy thu thuế là gì? Quy định về truy thu thuế mức thu nhập công ty khai thiếu? Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp?

Ủy nhiệm thu là gì? Lập, giao nhận ủy nhiệm thu? Kiểm soát ủy nhiệm thu? Xử lý chứng từ và hạch toán ủy nhiệm thu?

Quỹ tín dụng là gì? hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Đặc của quỹ tín dụng nhân dân? Quản lý hoạt động cho vay, quản lý hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân?

Cách làm thẻ tín dụng Fe Credit? Fe Credit có lừa đảo không? Điều kiện mở thẻ tín dụng FECredit?

Invoice là gì? Cách ghi ngày tháng của Invoice hàng hóa xuất khẩu như thế nào?

Tài chính Doanh nghiệp là gì? Các nội dung về quản lý tài chính công ty? Quy chế tài chính của Doanh nghiệp?

Hội đồng kỷ luật công chức là gì? hình thức kỷ luật và xử lý kỷ luật đối với công chức? Thành phần và nguyên tắc làm việc Hội đồng kỷ luật công chức có hành vi vi phạm pháp luật?

Văn bản pháp luật là gì? Đặc điểm của văn bản pháp luật?

Quản lý thị trường là gì? Hệ thống tổ chức quản lý thị trường? Thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường? Thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường các cấp?

Địa vị pháp lý là gì? Địa vị pháp lý của cơ quan quản lý hành chính nhà nước?

Mẫu quyết định thành lập Doanh nghiệp cổ phẩn và Doanh nghiệp TNHH là gì? Mẫu quyết liệt thành lập công ty cổ phẩn và Doanh nghiệp TNHH để làm gì? Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phẩn và công ty TNHH 2022? Hướng dẫn làm mẫu quyết định thành lập Doanh nghiệp cổ phẩn và công ty TNHH?

quyết định hành chính là gì? Các đặc điểm của quyết liệt hành chính? quyết liệt hành chính có mấy loại, phân loại quyết định hành chính? Phân biệt quyết định hành chính với quyết định khác?

Cảnh cáo hành chính là gì? Hình phạt xử phạt cảnh cáo trong vi phạm hành chính?

Thi đua, khen thưởng là gì? Vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng? Nguyên tắc thi đua, nguyên tắc khen thưởng?

Ngân sách Nhà nước là gì? Ngân sách Nhà nước gồm những nguồn thu nào?Các câu hỏi về quan hệ nhân thân là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quan hệ nhân thân là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quan hệ nhân thân là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quan hệ nhân thân là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quan hệ nhân thân là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quan hệ nhân thân là gì


Các hình ảnh về quan hệ nhân thân là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về quan hệ nhân thân là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung về quan hệ nhân thân là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?1. quan hệ nhân thân là gì?2. Đặc điểm quan hệ nhân…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?1. quan hệ nhân thân là gì?2. Đặc điểm quan hệ nhân…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?1. quan hệ nhân thân là gì?2. Đặc điểm quan hệ nhân…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?1. quan hệ nhân thân là gì?2. Đặc điểm quan hệ nhân…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?1. quan hệ nhân thân là gì?2. Đặc điểm quan hệ nhân…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Quan hệ nhân thân là gì? Đặc điểm của quan hệ nhân thân?1. quan hệ nhân thân là gì?2. Đặc điểm quan hệ nhân…