Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?

Bài viết Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?”

Đánh giá về Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?


Xem nhanh
ACCA F6 Lectures - Giao dịch liên kết - Phần 1: Chuyển giá là gì?
Ủng hộ: https://tuonthi.com/ho-tro/
Bài viết: https://tuonthi.com/giao-dich-lien-ket-chuyen-gia-la-gi/
Các bạn đừng quên Share u0026 Like để ủng hộ bọn mình nhé!
© Bản quyền thuộc về Tuonthi.com ☞ Không được up lại

GIAO DỊCH LIÊN KẾT – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Posted at 17:13h in Quản Lý Doanh nghiệp by

(Last Updated On: Tháng Năm 26, 2022)

Giao dịch kết nối: Những điều cần biết

GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ?

“Giao dịch kết nối” là giao dịch nảy sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quy trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, của cải/tài sản vô hình và thỏa thuận dùng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác dùng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.

Người nộp thuế có giao dịch kết nối phải thực hiện kê khai các giao dịch kết nối; loại trừ các yếu tố làm Giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch tương đương với các giao dịch độc lập có cùng khó khăn.

Dựa trên nguyên tắc giao dịch giữa các bên độc lập, không có quan hệ kết nối tại các Hiệp định thuế có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, cơ quan thuế có quyền quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch kết nối làm Giảm nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch để xác định đúng nghĩa vụ thuế.

✅ Mọi người cũng xem : váng đậu mua ở đâu

CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT HAY “BÊN LIÊN KẾT” LÀ CÁC BÊN CÓ MỐI QUAN HỆ THUỘC MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

Khi các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác. Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia và khi:

 1. Một Doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của Doanh nghiệp kia.
 2. Cả hai công ty đều đặn có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp.
 3. Một công ty là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của công ty kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số cổ phần của công ty kia.
 4. Một Doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một Doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ cách thức nào với khó khăn khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của Doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của công ty đi vay.
 5. Một Doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một công ty khác với điều kiện số lượng các thành viên được công ty thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của Doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành viên được Doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết liệt các chính sách tài chính hoặc hoạt động buôn bán của công ty thứ hai.
 6. Hai công ty cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc vận hành kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba.
 7. Hai Doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột.
 8. Hai cơ sở buôn bán có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 9. Một hoặc thường xuyên công ty chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào Doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành Doanh nghiệp.
 10. Các trường hợp khác trong đó Doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát quyết liệt trên thực tế đối với vận hành sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp kia.
Mọi Người Xem :   Lý thuyết Tin học 10: Bài 20. Mạng máy tính

✅ Mọi người cũng xem : cử nhân sinh học làm việc ở đâu

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG KÊ KHAI, XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 1. Người nộp thuế có giao dịch liên kết có trách nhiệm kê khai, xác định giá giao dịch, không làm Giảm nghĩa vụ thuế mức thu nhập công ty phải nộp tại Việt Nam theo quy định.
 2. Người nộp thuế có trách nhiệm chứng minh việc lựa chọn phương pháp xác định giá theo quy định khi Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
 3. Người nộp thuế có giao dịch liên kết có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập công ty.
 4. Người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 5. giấy tờ xác định giá giao dịch được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập công ty hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế. Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, thời hạn cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.

✅ Mọi người cũng xem : muối rang bán ở đâu

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC MIỄN KÊ KHAI, MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

 1. Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp chỉ nảy sinh giao dịch với các bên kết nối là đối tượng nộp thuế thu nhập công ty tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế mức thu nhập Doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.
 2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch nhưng được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch kết nối trong các trường hợp sau:
Mọi Người Xem :   Nơi bán Adapter 12v giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

+ Người nộp thuế có phát sinh giao dịch nhưng tổng doanh thu sinh ra của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết sinh ra trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng.

+ Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá. Các giao dịch không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

+ Người nộp thuế thực hiện buôn bán với chức năng đơn giản, không nảy sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, dùng của cải/tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi xuất vay và thuế mức lương công ty trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau: Phân phối: Từ 5% trở lên; Sản xuất: Từ 10% trở lên; Gia công: Từ 15% trở lên.Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần thì phải lập hồ sơ xác định giá giao dịch kết nối theo quy định.

✅ Mọi người cũng xem : xử phạt vi phạm hành chính là gì

VIVA BUSINESS CONSULTING

VIVA là Doanh nghiệp tư vấn Doanh nghiệp được tín nhiệm bởi hằng ngàn khách hàng danh tiếng từ năm 2006. Chúng Tôi liên tục nỗ lực tạo ra tổng giá trị gia tăng cho khách hàng bằng cách cung cấp các sản phẩm may đo và độc quyền liên quan đến việc gia nhập thị trường và tuân thủ buôn bán, giúp giữ tín nhiệm Doanh nghiệp theo cách tối ưu, xuyên suốt trong buôn bán tại Việt Nam.

Mọi Người Xem :   Dứa, Thơm Và Khóm Có Gì Khác Nhau Không?

dịch vụ của VIVA là sự kết hợp đồng thời của: Luật pháp trong kinh doanh – Tài chính kế toán và thuế – Nhân sự và lao động tiền lương – Tài chính Doanh nghiệp – Quản trị hành chính văn phòng . năng lực của Chúng Tôi giúp khách hàng lường trước các rủi ro, tối ưu chi phí, kiến tạo lợi ích buôn bán.

công ty chúng tôi đã phục vụ thành công nhiều khách hàng là những công ty hàng đầu đến từ các nước như Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ… Dưới các cách thức tiêu biểu như: Doanh nghiệp FDI, Văn phòng đại diện nước ngoài, Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Các công ty Việt Nam, Các giám đốc điều hành và nhà quản trị công ty.

Footer content bài viết con

Tham vấn cùng chuyên gia

Xem thêm:

mức thu nhập chịu thuế từ tiền lương

sản phẩm tính lương và quản trị quan hệ lao động

Thuế & giấy tờ Tuân Thủ – Những Lưu Ý Dành Riêng Cho CEO

Các hồ sơ Tuân Thủ Thuế – Kế Toán – Nhân Sự Cần Lưu Ý

Thuế mức lương Cá Nhân Từ Quà Tặng Cuối Năm Cho Nhân Viên

GIAO DỊCH LIÊN KẾT – NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT was last modified: Tháng Năm 26th, 2022 by admin

Table of content Show

GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ?

CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT HAY “BÊN LIÊN KẾT” LÀ CÁC BÊN CÓ MỐI QUAN HỆ THUỘC MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ TRONG KÊ KHAI, XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

CÁC TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC MIỄN KÊ KHAI, MIỄN LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

VIVA BUSINESS CONSULTINGCác câu hỏi về quan hệ liên kết là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quan hệ liên kết là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quan hệ liên kết là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quan hệ liên kết là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quan hệ liên kết là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quan hệ liên kết là gì


Các hình ảnh về quan hệ liên kết là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về quan hệ liên kết là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin chi tiết về quan hệ liên kết là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ?CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT HAY “BÊN…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ?CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT HAY “BÊN…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ?CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT HAY “BÊN…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ?CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT HAY “BÊN…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ?CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT HAY “BÊN…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Doanh nghiệp tại Việt Nam: Giao dịch liên kết là gì?GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀ GÌ?CÁC BÊN CÓ QUAN HỆ LIÊN KẾT HAY “BÊN…