Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Bài viết Phương pháp nghiên cứu lý thuyết thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Phương pháp nghiên cứu lý thuyết”

Đánh giá về Phương pháp nghiên cứu lý thuyết


Xem nhanh
Bài giảng PPNCKH: Tổng quan về các phương pháp nghiên cứu

nguồn:http://phuongphapnghiencuukhoahoc.com/phuong-phap-nghien-cuu-ly-thuyet/

Phương pháp thống kê lý thuyết là cách thu thập thông tin thông qua đọc sách báo, tài liệu nhằm mục đích tìm chọn những khái niệm và tư tưởng cơ bản là cơ sở cho lý luận của đề tài, hình thành giả thuyết khoa học, dự đoán về những thuộc tính của đối tượng nghiên cứu, xây dựng những mô hình lý thuyết hay thực nghiệm ban đầu.

sử dụng phương pháp thống kê lý thuyết (còn gọi là cách thống kê tài liệu), người nghiên cứu cần hướng vào thu thập và xử lý những thông tin sau:

+ Cơ sở lý thuyết liên quan đến chủ đề nghiên cứu của mình + Thành tựu lý thuyết đã đạt được liên quan trực tiếp đến chủ đề thống kê + Các kết quả nghiên cứu chi tiết đã công bố trên ác ấn phẩm + Số liệu thống kê + Chủ trương, chính sách liên quan đến nội dung nghiên cứu + Nguồn tài liệu

Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết

thống kê lý thuyết thường bắt đầu từ phân tích các tài liệu để tìm ra cấu trúc, các chiều hướng phát triển của lý thuyết. Từ phân tích lý thuyết, lại cần tổng hợp chúng lại để xây dựng thành một hệ thống khái niệm, phạm trù tiến tới tạo thành lý thuyết khoa học mới.

– Phương pháp phân tích lý thuyết: là phương pháp phân tích lý thuyết thành những mặt, những bộ phận, những mối quan hệ theo lịch sử thời gian để nhận thức, phát hiện và khai thác các khía cạnh khác nhau của lý thuyết từ đó chọn lọc những thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

Phân tích lý thuyết bao gồm những nội dung sau: + Phân tích nguồn tài liệu (tạp chí và báo cáo khoa học, tác phẩm khoa học, tài liệu lưu trữ thông tin đại chúng). Mỗi nguồn có tổng giá trị riêng biệt. + Phân tích tác giả (tác giả trong hay ngoài ngành, tác giả trong cuộc hay ngoài cuộc, tác giả trong nước hay ngoài nước, tác giả đương thời hay quá cố). Mỗi tác giả có một cái nhìn riêng biệt trước đối tượng. + Phân tích nội dung (theo cấu trúc logic của nội dung).

– Phương pháp tổng hợp lý thuyết: là phương pháp liên quan kết những mặt,những bộ phận, những mối quan hệ thông tin từ các lý thuyết đã thu thập được thành một chỉnh thể để tạo ra một hệ thống lý thuyết mới đầy đủ và sâu sắc về chủ đề thống kê.

Tổng hợp lý thuyết bao gồm những nội dung sau: + Bổ sung tài liệu, sau khi phân tích phát hiện thiếu hoặc sai lệch. + Lựa chọn tài liệu chỉ chọn những thứ cần, đủ để xây dựng luận cứ. + Sắp xếp tài liệu theo lịch đại (theo tiến trình xuất hiện sự kiện để nhận dạng động thái); sắp xếp tài liệu theo quan hệ nhân – quả để nhận dạng tương tác. + Làm tái hiện quy luật. Đây là bước quan trọng nhất trong nghiên cứu tài liệu, chính là mục đích của tiếp cận lịch sử. + Giải thích quy luật. Công việc này đòi hỏi phải sử dụng các thao tác logic để đưa ra những phán đoán về bản chất các quy luật của sự vật hoặc hiện tượng.

Phân tích và tổng hợp là hai phương pháp có quan hệ mật thiết với nhau tạo thành sự thống nhất không thể tách rời: phân tích được tiến hành theo phương hướng tổng hợp, còn tổng hợp được thực hiện dựa trên kết quả của phân tích. Trong thống kê lý thuyết, người nghiên cứu vừa phải phân tích tài liệu, vừa phải tổng hợp tài liệu.

Mọi Người Xem :   Cơ chế tự chủ là gì? Cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan nhà nước

Phương pháp phân loại và hệ thống hoá lý thuyết

Phương pháp phân loại lý thuyết: là phương pháp sắp xếp các tài liệu khoa học thành hệ thống logic chặt chẽ theo từng mặt, từng đơn vị kiến thức, từng vấn đề khoa học có cùng dấu hiệu bản chất, có cùng hướng phát triển để dễ nhận biết, dễ sử dụng theo mục đích thống kê, giúp phát hiện các quy luật phát triển của đối tượng, sự phát triển của kiến thức khoa học để từ đó dự đoán được các xu hướng phát triển mới của khoa học và thực tiễn.

Phương pháp hệ thống hóa lý thuyết: là cách sắp xếp những thông tin đa dạng thu thập được từ các nguồn, các tài liệu khác nhéu thành một hệ thống với một kết cấu chặt chẽ (theo quan điểm hệ thống – cấu trúc của việc xây dựng một mô hình lý thuyết trong nghiên cứu khoa học) để từ đó mà xây dựng một lý thuyết mới hoàn chỉnh giúp hiểu biết đối tượng được đầy đủ và sâu sắc hơn.

Phân loại và hệ thống hóa là hai phương pháp đi liền với nhéu. Trong phân loại đã có yếu tố hệ thống hóa. Hệ thống hóa phải dựa trên cơ sở phân loại và hệ thống hóa làm cho phân loại được hợp lý và chính xác hơn.

✅ Mọi người cũng xem : tìm fwb ở đâu

Phương pháp mô hình hóa

Phương pháp mô hình hóa là một phương pháp khoa học để thống kê các đối tượng, các quá trình … bằng cách xây dựng các mô hình của chúng (các mô hình này bảo toàn các tính chất cơ bản được trích ra của đối tượng đang thống kê) và dựa trên mô hình đó để thống kê trở lại đối tượng thực.

Mô hình: là một hệ thống các yếu tố vật chất hoặc ý niệm (tư duy) để biểu diễn, phản ánh hoặc tái tạo đối tượng cần thống kê, nó đóng vai trò đại diện, thay thế đối tượng thực sao cho việc thống kê mô hình cho ta những thông tin mới tương tự đối tượng thực.– Tính chất của mô hình:

+ Tính tương tự: có sự tương tự giữa mô hình và vật gốc, chúng có những đặc điểm cơ bản có thể so sánh với nhau được như: cấu trúc (đẳng cấu), chức năng, thuộc tính, cơ chế hoạt động…. Song sự tương tự giữa mô hình và đối tượng thực (vật gốc) chỉ là tương đối. + Tính dễ dàng: mô hình chỉ phán ánh một hoặc một vài mặt nào đó của đối tượng gốc. + Tính trực quan: mô hình là sự tái hiện đối tượng thống kê dưới dạng trực quan. + Tính lý tưởng: khi mô hình hóa đối tượng gốc, ta đã khái quát hóa, trừu tượng hóa, phản ánh đặc tính của đối tượng gốc ở mức độ hoàn thiện hơn (lý tưởng). + Tính quy luật riêng: mô hình có những tính chất riêng được quy định bởi các phần tử tạo nên nó.Ví dụ mô hình tế bào được làm bởi chất liệu khác với tế bào thực; mô hình trường học tiên tiến có nét riêng bởi các thành tố của trường đó (đội ngũ, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, quản lý …).

Phương pháp mô hình hóa là một phương pháp khoa học bằng việc xây dựng mô hình của đối tượng thống kê, sao cho việc thống kê mô hình cho ta những thông tin (về thuộc tính, cấu trúc, chức năng, cơ chế vận hành ….) tương tự đối tượng thống kê đó.

Cơ sở logic của phương pháp mô hình hóa là phép loại suy. Phương pháp mô hình hóa cho phép tiến hành nghiên cứu trên những mô hình (vật chất hay ý niệm (tư duy)) do người thống kê tạo ra (lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn đối tượng thực) để thay thế việc thống kê đối tượng thực. Điều này thường xảy ra khi người nghiên cứu không thể hoặc rất khó nghiên cứu đối tượng thực trong khó khăn thực tế.

Mọi Người Xem :   Hàng phi mậu dịch là gì

Phương pháp mô hình hóa xem xét đối tượng thống kê như một hệ thống (tổng thể), song tách ra từ hệ thống (đối tượng) các mối quan hệ, LH có tính quy luật xuất hiện trong thực tế thống kê, phản ánh được các mối quan hệ, liên lạc đó của các yếu tố cấu thành hệ thống – đó là sự trừu tượng hóa hệ thống thực.

sử dụng phương pháp mô hình hóa giúp người thống kê dự báo, dự đoán, đánh giá các ảnh hưởng của các biện pháp điều khiển, quản lý hệ thống.Ví dụ: dùng phương pháp phân tích cấu trúc (đặc biệt là cấu trúc không gian, các cơ quan hợp thành có bản chất vật lý giống hệt đối tượng gốc) để phản ánh, suy ra cấu trúc của đối tượng gốc như: mô hình động cơ đốt trong, mô hình tế bào, sa bàn….

Phương pháp “chiếc hộp đen” được coi là phương pháp mô hình hóa chức năng.Trong phương pháp này, người ta đã trìu xuất chức năng của hệ, còn chứcnăng của hệ được mô hình hóa bằng “chiếc hộp đen” cho biết mối quan hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” của hệ.

✅ Mọi người cũng xem : những điều bình dị là gì

Phương pháp sơ đồ

Sơ đồ (graph) là một công cụ toán học được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học như: kinh tế học (kế hoạch hóa…), sinh học (mạng thần kinh), tâm lý học (sơ đồ hóa các quá trình hình thành các khái niệm – tri thức), giáo dục học(phân tích hoạt động trong quy trình dạy học)…. Ngày nay, trong thiết kế dự án phát triển kinh tế xã hội, trong xây dựng cơ bản, trong nghiên cứu khoa học thì graph là một trợ thủ tuyệt vời.

– tác dụng ứng dụng của graph:

+ Graph có ưu thế tuyệt đối trong việc mô hình hóa cấu trúc của sự vật, các vận hành từ đơn giản đến phức tạp, từ quy mô nhỏ đến vĩ mô. Graph cho phép hình dung một cách trực quan các mối LH giữa các yếu tố trong cấu trúc của một sự vật hay một hoạt động mà không quan tâm đến kích thước hay tỉ lệ thực của chúng.

+ Graph cho phép đề xuất nhiều phương án khác nhéu cho cùng một vận hành.

Phương pháp sơ đồ (graph) là phương pháp khoa học sử dụng sơ đồ để mô tả sự vật, vận hành, cho phép hình dung một cách trực quan các mối liên hệ giữa các yếu tố trong cấu trúc của sự vật, cấu trúc logic của quá trình triển khai hoạt động (tức là con đường từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc vận hành) giúp con người quy hoạch tối ưu, điều khiển tối ưu các vận hành.

– Graph ngày nay được xem như phương pháp khoa học, đặc biệt là cách nghiên cứu khoa học hiệu nghiệm.

Với những ứng dụng quan trọng và phổ biến của lý thuyết graph vào thực tiễn như:

+ Hệ thống PERT – Program Evaluation and Review Technique (kỹ thuật đánh giá và kiểm tra các chương trình). Hệ này được gọi là hệ tiềm năng – giai đoạn (nảy sinh ở Mỹ năm 1958 có liên quan với việc hòan thiện tên lửa Polaris.)

+ Phương pháp tiềm năng: MP – Methode des potentials (nảy sinh ở Pháp năm 1985).

+ Phương pháp đường găng (con đường tới hạn): CMP – Critical PathMethods – chính là tiếp cận PERT theo nghĩa hẹp …. có thể nêu lên những ưu thế chi tiết nổi bật hoạt động từ đơn giản đến phức tạp (trong đó kể cả hoạt động nghiên cứu khoa học) bằng sơ đồ graph.

+ Mô hình hóa cấu trúc của quy trình hoạt động thành hệ thống những nhiệm vụ, mục tiêu, các công đoạn thực hiện cùng với những bắt buộc chặt chẽ.

+ Mô hình hóa logic triển khai hoạt động, tức là con đường vận động từ điểm bắt đầu cho tới khi kết thúc cùng với những con đường phân nhánh của nó.

+ Tính toán được con đường tới hạn và thời lượng tối đa phải hoàn thành một hoạt động (đề án).Tất cả những có khả năng trên giúp người thống kê có thể quy hoạch tối ưu và nhờ đó điều khiển tối ưu vận hành thống kê khoa học của mình dù phức tạp hay có quy mô như thế nào.

Mọi Người Xem :   Chất là gì? Các loại chất? (Cập nhật 2022)

Phương pháp giả thuyết là phương pháp thống kê đối tượng bằng cách dự đoán bản chất của đối tượng và tìm cách chứng minh các dự đoán đó. Phương pháp giả thuyết có hai chức năng: dự báo và dẫn đường, nó đóng vai trò là một phương pháp nhận thức, phương pháp nghiên cứu khoa học.

– Trong nghiên cứu khoa học, khi phát hiện ra vấn đề khoa học, người thống kê thường so sánh hiện tượng chưa biết với hiện tượng đã biết, từ tri thức cũ với trí tưởng tượng sáng tạo mà hình dung ra cái cần tìm. Đó chính là thao tác xây dựng giả thuyết. Chỉ khi nào đề xuất được giả thuyết thì công việc nghiên cứu khoa học mới thực sự bắt đầu.

– Vì giả thuyết là một kết luận giả định, một dự báo dựa trên cơ sở phán đoán,suy lý nên giả thuyết có thể phù hợp, không hoàn toàn phù hợp hoặc không phù hợp. Người thống kê cần phải chứng minh, thông thường được thực hiện bằng hai cách:

+ Chứng minh trực tiếp: là phép chứng minh dựa vào các luận chứng chân xácvà bằng các quy tắc suy luận để rút ra tính chân xác của luận đề. Nói cách khác: chứng minh trực tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân xác của tất cả các cứ luận.

+ Chứng minh gián tiếp: là phép chứng minh khẳng định rằng phản luận đề là phi chân xác (giả dối) và từ đó rút ra kết luận đề chân xác. Nói cách khác: chứng minh gián tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân xác của luận đề được chứng minh bằng tính phi chân xác của phản luận đề.

Với tư cách là một phương pháp biện luận, phương pháp giả thuyết được sử dụng như là một thử nghiệm của tư duy, thử nghiệm được sử dụng như là một thử nghiệm của tư duy, thử nghiệm thiết kế các hành động lý thuyết, trong đó suy diễn để rút ra kết luận chân xác từ giả thuyết là một thao tác logic quan trọng của quy trình nghiên cứu khoa học.

Phương pháp nghiên cứu lịch sử là cách thống kê bằng cách tìm nguồn gốc nảy sinh (nguồn gốc xuất xứ, hoàn cảnh nảy sinh), quá trình phát triển và biến hóa (điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian…. có ảnh hưởng) để phát hiện bản chất và quy luật vận động của đối tượng.

– Phương pháp thống kê lịch sử bắt buộc người nghiên cứu làm rõ quá trình phát sinh, phát triển cụ thể của đối tượng, phải nắm được sự vận động chi tiết trong toàn bộ tính phong phú của nó, phải bám sát đối tượng, theo dõi những bước quanh co, những cái ngẫu nhiên, tất yếu của lịch sử, những tính phức tạp muôn màu muôn vẻ trong các hoàn cảnh khác nhéu và theo một trật tự thời gian nhất định …. từ đó phát hiện sợi dây lịch sử, đó chính là mục đích của mọi vận hành thống kê khoa học.

– Phương pháp nghiên cứu lịch sử trong thống kê lý thuyết còn được dùng để phân tích các tài liệu lý thuyết đã có nhằm phát hiện chiều hướng, các trường phái nghiên cứu… từ đó xây dựng tổng quan về vấn đề nghiên cứu còn gọi là lịch sử thống kê vấn đề.

thống kê lịch sử vấn đề là cơ sở để phát hiện những thành tựu lý thuyết đã có nhằm thừa kế, bổ sung và phát triển các lý thuyết đó, hoặc phát hiện những thiếu sót, không hoàn chỉnh trong các tài liệu đã có… từ đó tìm thấy chỗ đứng của đề tài thống kê của từng cá nhân.Các câu hỏi về phương pháp nghiên cứu lý luận là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê phương pháp nghiên cứu lý luận là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết phương pháp nghiên cứu lý luận là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết phương pháp nghiên cứu lý luận là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết phương pháp nghiên cứu lý luận là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về phương pháp nghiên cứu lý luận là gì


Các hình ảnh về phương pháp nghiên cứu lý luận là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về phương pháp nghiên cứu lý luận là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin chi tiết về phương pháp nghiên cứu lý luận là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Phương pháp nghiên cứu lý thuyếtPhương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyếtPhương pháp phân loại và hệ thống hoá lý thuyếtPhương pháp…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phương pháp nghiên cứu lý thuyếtPhương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyếtPhương pháp phân loại và hệ thống hoá lý thuyếtPhương pháp…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phương pháp nghiên cứu lý thuyếtPhương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyếtPhương pháp phân loại và hệ thống hoá lý thuyếtPhương pháp…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phương pháp nghiên cứu lý thuyếtPhương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyếtPhương pháp phân loại và hệ thống hoá lý thuyếtPhương pháp…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phương pháp nghiên cứu lý thuyếtPhương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyếtPhương pháp phân loại và hệ thống hoá lý thuyếtPhương pháp…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Phương pháp nghiên cứu lý thuyếtPhương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyếtPhương pháp phân loại và hệ thống hoá lý thuyếtPhương pháp…