35 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Vị – buyer.com.vn

Bài viết 35 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Vị – buyer.com.vn thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu 35 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Vị – buyer.com.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “35 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Vị – buyer.com.vn”

Đánh giá về 35 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Vị – buyer.com.vn


Xem nhanh
IFOSS05E11 | On The Go: Ngư Dân Phan Thiết Giới Thiệu Quy Trình Làm Nước Mắm Bằng Tiếng Anh
🔻 Xem bản FULL tiếng Anh tại đây:
https://bit.ly/IFOSS05E11

#ieltsonthego #phanthiết #nướcmắm

35 Từ Vựng Tiếng Anh Chủ Đề Gia Vị

baking powder /ˈbeɪkɪŋ paʊdər/: bột nở

chili powder /ˈtʃɪliˈpaʊdər/: bột ớt
chili sauce /ˈtʃɪli sɔːs/: tương ớt

chili /ˈtʃɪli/: ớt
clove of garlic /kloʊv əvˈɡɑːrlɪk/: tép tỏi
coconut oil /ˈkoʊkənʌt ɔɪl/: dầu dừa
cooking oil /ˈkʊkɪŋ ɔɪl/:dầu ăn
corn flour /kɔːrnˈflaʊər/: bột ngô
curry powder /ˈkɜːri paʊdər/: bột cà ri
fish sauce /fɪʃ sɔːs/: nước mắm
food coloring /fuːdˈkʌlərɪŋ/: màu thực phẩm
galangal /ˈɡal(ə)ŋɡal/: củ riềng
garlic /ˈɡɑːrlɪk/: tỏi
ginger /ˈdʒɪndʒər/: gừng
lemon grass /ˈlemən ɡræs/: cây sả
monosodium glutamate /ˌmɑːnəˌsoʊdiəm ˈɡluːtəmeɪt/: bột ngọt
mustard /ˈmʌstərd/: mù tạt
olive /ˈɑːlɪv/: quả ô liu
onion /ˈʌnjən/: củ hành tây
oyster sauce /ˌɔɪstər ˈsɔːs/: dầu hào
pepper salt /ˈpepər sɔːlt/: muối tiêu
pepper /ˈpepər/: tiêu
rice flour /raɪsˈflaʊər/: bột gạo
saffron /ˈsæfrən/: nhụy hoa nghệ tây
salt /sɔːlt/: muối
sesame oil /ˈsesəmi ɔɪl/: dầu mè
sesame /ˈsesəmi/: hạt mè
shallot /ʃəˈlɑːt/: củ hành tím
soy sauce /ˌsɔɪ ˈsɔːs/: nước tương
spring onion /ˌsprɪŋ ˈʌnjən/: hành lá
sugar /ˈʃʊɡər/: đường
tomato ketchup /təˈmeɪtoʊˈketʃəp/: tương cà
turmeric powder /ˈtɜːrmərɪkˈpaʊdər/: bột nghệ
vietnamese caramel sauce /viˌetnəˈmiːzˈkærəmel sɔːs/: nước màu
vinegar /ˈvɪnɪɡər/: giấm


Các câu hỏi về nước mắm tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nước mắm tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé
Mọi Người Xem :   Ngày hoàng đạo là gì? Tại sao xem ngày tốt xấu nên chọn ngày hoàng đạo?