hành phần cơ bản và quy trình mà Coca-cola sử dụng là tương tự nhéu ở mọi quốc gia, mặc dù vậy, khẩu vị của mỗi người là hoàn toàn khác nhéu. Hương vị của đồ uống có khả năng sẽ bị thay đổi một ít do nhiều yếu tố như nhiệt độ tại nơi dùng, thực phẩm được sử dụng cùng, hoặc một số khó khăn bảo quản trước khi dùng.

Mọi Người Xem :   ăn cơm tiếng Nhật là gì?

tìm hiểu thông tin về tất cả đồ uống của Chúng Tôi