1. Lớp 10
 2. Giáo Dục Công Dân 10

–>

Trung bình: 4,52

Đánh giá: 135

Bạn đánh giá: Chưa

 • Bài 7 Trang 161 SGK Đại số 10
 • Bài 2 Trang 167 SGK Hóa Học 10
 • Reading – Unit 16 trang 166 SGK Tiếng Anh 10

Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ, thành ngữ sau:

– Truyện ngụ ngôn: Thầy bói xem voi.

– Tục ngữ, thành ngữ: 

+ Rút dây động rừng.

+ Tre già măng mọc

+ Môi hở răng lạnh

+ Nước chảy đá mòn

– Câu chuyện ” Thầy bói xem voi ” chỉ ra yếu tố siêu hình: Xem xét sự vật phiến diện một chiều. Cavs thầy bói đã rút ra kết luận về con voi trên cơ sở xem xét con voi một cách phiến diện, một chiều, dựa vào một bộ phận để kết luận cả một chỉnh thể. do đó kết luận của họ về con voi là bị sai .

– “Rút dây động rừng” chỉ yếu tố biện chứng: Mọi sự vật luôn liên lạc, ràng buộc với nhau.

– ” Tre già măng mọc” chỉ yếu tố biện chứng: Đó là sự vận động, phát triển nối tiếp nhéu của các sự vật.

– ” Môi hở răng lạnh” chỉ yếu tố biện chứng: Đó là sự liên lạc, ràng buộc , quy định lẫn nhéu giữa các sự vật

– ” Nước chảy đá mòn” chỉ yếu tố biện chứng: Đó là sự liên hệ, ảnh hưởng qua lại lẫn nhéu giữa các vật.

Câu 3: Trang 11, SGK GDCD 10 Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan trong triết học?

Câu 4: Trang 11, SGK GDCD 10

–>

Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan  

 • Phần thứ nhất: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học

  • Bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
  • Bài 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan
  • Bài 3: Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
  • Bài 4: Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng
  • Bài 5: cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
  • Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
  • Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
  • Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
  • Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội
 • Phần thứ hai: Công dân với đạo đức

  • Bài 10: Quan niệm về đạo đức
  • Bài 11: một vài phạm trù cơ bản của đạo đức học
  • Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
  • Bài 13: Công dân với cộng đồng
  • Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
  • Bài 15: Công dân với một vài vẫn đề cấp thiết của nhân loại
  • Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân
Mọi Người Xem :   Năm sinh tiểu sử và sự nghiệp diễn viên Kiều Minh Tuấn đầy đủ chi tiết nhất

Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog