NHƠN ĐẠO CÁI GỐC TẤT CẢ ĐẠO

Bài viết NHƠN ĐẠO CÁI GỐC TẤT CẢ ĐẠO thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu NHƠN ĐẠO CÁI GỐC TẤT CẢ ĐẠO trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “NHƠN ĐẠO CÁI GỐC TẤT CẢ ĐẠO”

Đánh giá về NHƠN ĐẠO CÁI GỐC TẤT CẢ ĐẠO


Xem nhanh
-Tư liệu Đạo:
1- Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu (1878-1932)
2-Tiểu sử Hành Đạo của Đức Ngô Minh Chiêu.
3-Lược Khảo căn nguyên và Giáo Pháp, do Cơ quan Phổ thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam, ấn bản 1966.)
4-Thánh Giáo các Chiếu Minh Đàn.
5- Bút tích Bà Minh Hồng (1951)

Phụ trách Kênh Thiên Nhơn Đạo: Minh Dân

Các bạn quý mến,
Xin Chào mừng các Bạn đã đến với Kênh Thiên Nhơn Đạo .
Hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ cùng các Bạn Video cuối cùng trong tập Thi văn của các đệ tử Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi:

TẦM DẤU CHÂ N XƯA

Chủ đề Số 21:
THĂNG TRẦM BƯỚC ĐẠO

BÀI THƠ của KÊNH THIÊN NHƠN ĐẠO

Khoán thủ:
THĂNG TRẦM BƯỚC ĐẠO,
BÀI KHẢO TỰ MINH

THĂNG hoa Tu luyện Pháp Vô-Vi,
TRẦM bổng thanh tao, trổ hạnh quỳ.
BƯỚC thấp, bước cao tùy Trí hiểu,
ĐẠO mờ, Đạo tỏ bởi Tâm tri.
BÀI thi vai diễn nhiều gay cấn,
KHẢO dượt người tu lắm lạ kỳ.
TỰ giác, lòng chơn, Trời che chở,
MINH thông khai mở Huệ quang huy.

Quy Tam-Bửu hành trì hiểu tận,
Muốn theo Thầy, lắm bận khảo qua.
Đường mòn vẹt lối ám Tà,
Cha Trời bày sẵn, Thiên Ma thử lòng.
Đức Ngô dạy thanh trong Nội-Thể,
Thập Điều Quy hành để trau thân.
Nấu Tinh, luyện Khí, hóa Thần,
Đường Trung Đạo tỏ, nẻo chân tìm về.
Vào Tu Đạo, trăm bề thử thách,
Rèn Kim Đơn, ngõ ngách cần thông.
Bao năm cũng một Pháp đồng,
Chơn-Truyền nối tiếp, non Bồng đặng lên.
Người luyện kỷ, tuổi tên chói rạng,
Cứ song tu Tánh Mạng theo Cha,
Như Thầy Ngô mãi thiết tha,
Dặn dò, nhắc nhở, Long Hoa hội kề.
Hình, hữu hình y bề đừng đổi,
Vi, Vô Vi rõ lối tầm phăng.
Lời vàng Thầy cạn, khuyên răn,
Bỏ đời giả tạm, say hăng Chơn-Truyền.
Đời Lý lẽ trăm giềng, nhiều mối,
Giữ y truyền một lối về quê,
Sao cho trọn vẹn đôi bề,
Như Ngôi Hai mới đề huề Vị Ngôi.
Vì nghiệp quả trả nhồi phải chịu,
Hành Nhất Tâm, lo liệu cho xong.
Điển lành bố hóa ngoài trong,
Thuần Chơn, Vô Ngã, linh thông diệu huyền.
Đạo Chánh Lý, Pháp truyền thấu lẽ,
Một Kiểu Thầy, san sẻ đò Tiên.
Hồng trần chuyển hóa Nhị-nguyên,
Khăn Đen, Áo Trắng thề nguyền còn ghi.
Thiên Bàn giữ, gìn y chín món,
Nhất, Ngũ, Tam, Thầy dọn từ xưa.
Khai cơ độ chúng cho vừa,
Đạo Trời khắc cốt, Đại-Thừa Chánh Tông.
Một cội tòng Hư Không bủa khắp,
Nhánh, chồi kia cũng gốc sinh ra.
Chủng thuần Trái đẹp, thơm hoa,
Chân Tâm, Phật Tánh ấy là Chơn Như.
Cơ Đạo Chuyển đi từ thứ lớp,
Cơ Quy Tông dung hợp chữ “Hòa”.
Đạo Khai là bởi do Cha,
Đạo Thành nhờ bởi Thiên Tòa định công.
Người giữ trọn một lòng, một ý,
Minh, tâm minh, Thiên Lý lưu hành.
Hữu duyên gặp Đạo Tam Thanh,
Kim Thân luyện đặng, Đắc Thành mới hay.
Lòng Chánh kỷ, chuyển xoay đào tạo,
Pháp nhiệm mầu vượt khảo chầu Cha.
Nghiệm suy, suy nghiệm lòng ta,
Nhẹ nhàng, thanh thản trên đà hồi quy.
Còn Chấp kiến khó tri, khó hiệp,
Hữu thế nào Vô tiếp in khuôn,
Lọc lừa, như quyết bỏ buông,
Tịnh thanh, thanh tịnh, tròn vuông vẹn thề.
Cõi hồng trần đâu hề vĩnh cửu,
Gắng lo trau Tam Bửu, Ngũ Hành.
Đường mòn noi dấu nên danh,
Tâm Không đắc ngộ, Điển lành rưới chan.

Kính tặng các Bạn với lòng cầu nguyện:

HUYỀN DIỆU LINH THÔNG, T M KHÔNG SIÊU ĐOẠT.

HUYỀN huyền Tự Tánh quyết tầm ra,
DIỆU khuyết hoằng khai thoát ái hà.
LINH hiển Chơn-Như, Chân-Thiện-Mỹ,
THÔNG cơ Pháp hiệp Một-Năm-Ba.
T M Chơn y Bổn Thiên-Bàn để,
KHÔNG sắc Vô-Vi Cảm-Ứng hòa.
SIÊU đẳng trường đồ Không hóa Có,
ĐOẠT mầu Máy Tạo rạng đăng khoa.
MD (25-12-2021)

CÂU CHUYỆN SỐ 75

Mọi Người Xem :   Bọ Cánh Cam Sống Ở Đâu? Bọ Cánh Cam Có Hại Không? - buyer.com.vn

NHƠN ĐẠO CÁI GỐC TẤT CẢ ĐẠO

Vào thời dựng nước nơi thượng viện Quốc Đạo Quốc Tổ truyền giáo cho hàng Vương Quan.  Quốc Tổ truyền xong căn bản Nhơn Đạo. Để dễ hiểu, dễ nhớ, Quốc Tổ tóm lại những điều chính yếu cốt lõi cơ bản trong Nhơn Đạo: 1 là có Nhân, 2 là có Nghĩa, 3 là có Lễ, 4 là có Trí, 5 là có Tín, 6 là có Trung, 7 là có Hiếu, 8 là biết Thuận Hòa, 9 là biết Liêm Sỉ, 10 là lòng Quảng Đại Bao Dung. Những ai chỉ cần làm được ba điều trong 10 điều căn bản Nhơn Đạo, thời không còn sa đọa vào ba đường ác Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Những ai không vi phạm 10 điều căn bản Nhơn Đạo, lại sống theo đó mà hành sự đối nhân xử thế thời nhất định trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Vì sao lại nói như thế, vì Nhơn Đạo là cái Gốc của tất cả Đạo.

Khi ấy có một vị tên là Cao Tổ Chấp tay hướng về Chí Tôn Thiên Đế thưa rằng: Thưa Chí Tôn Thiên Đế, Đã là con người, con cái nhà Trời, sao còn phải sa đọa vào tam đồ khổ Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh.

Quốc Tổ nói: Khá khen cho Đạo Sư Cao Tổ, Ông vì Vương Quan, cũng như những thế hệ sau nầy hiểu rõ về sa đọa luân hồi mới hỏi như vậy.

Quốc Tổ thuyết giảng rằng: Con người chỉ là bộ máy xác thân tiểu thiên vũ trụ do Tổ Tiên Tạo Hóa Như Lai Thâu Tóm Chơn Âm, Chơn Dương, Tinh Hoa Vũ Trụ hiện thân ra Cha Trời, Mẹ Trời. Chánh Thân Chánh Mẫu. Rồi từ Chánh Thân, Chánh Mẫu sanh tạo ra con người, con người chỉ là Bộ Máy Xác Thân Tiểu Thiên Vũ Trụ, nên con người không quyết định sự luân hồi, tương đương thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa hay lên thiên đàng xuống địa phủ, mà chính là Linh Hồn con người quyết định tất cả.

Linh Hồn con người là Tiểu Linh Hồn vũ trụ do Đại Linh Hồn vũ trụ phân hóa pháp thể Linh Giác tạo ra. Ví như Nước tạo ra Bọt Nước. Bọt Nước cũng chính là nước. Ví như Lực tạo ra Điện. Điện cũng chính là Lực. Ví như bột làm ra Bánh, Bánh cũng chính là Bột. Vì vậy Đại Linh Hồn Tổ Tiên Tạo Hóa Vũ Trụ bất tử, không sanh không diệt. Thời mỗi tiểu Linh Hồn cũng bất tử, không sanh không diệt. Không khác gì Đại Linh Hồn Tổ Tiên Vũ Trụ.

Tiểu Linh Hồn đầu thai vào Bộ Máy Xác Thân Tiểu Thiên vũ trụ con người, tu luyện tiến hóa Linh Hồn, cho đến khi thành Đạo Làm Người, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa Nếu tu luyện tiến hóa chưa thành Đạo Làm Người. Có nghĩa là: Linh Hồn đầu thai làm người rồi, nhưng chưa tiến hóa thành Đạo Làm người. Linh Hồn tức là Linh Căn còn ở dạng Súc Sanh, Cầm, Thú, Bò Sát. Khi mất thân người rồi, tái sanh đầu thai làm người trở lại tu luyện cho đến khi nào thành Nhơn Đạo làm người, thành tựu 10 điều căn bản như đã nói trên. Thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh lên các tầng trời, cõi trời sanh sống trong thế giới Thiên Đàng Cực Lạc an vui hạnh phúc tự tại.

Nói cho dễ hiểu, Mỗi Tiểu Linh Hồn đầu thai làm người Tu Luyện chừng nào cho có Lòng Nhân, không còn Bất Nhân. cũng như Tu luyện thành tựu Nhân Nghĩa, không còn Bất Nghĩa. Tu luyện đến khi nào biết đối nhân xử thế lấy Lễ làm đầu không còn Vô Lễ. Tu luyện đến chừng nào tiến hóa Ý Thức Nhận Thức phân biệt được ác – thiện, đúng – sai, phước – họa, sa đọa – siêu thăng. Nói chung là đạt đến cảnh giới trí tri việc gì nên làm việc gì không nên làm ra khỏi Ngu Si. Trở thành người có Trí. Tu luyện cho đến khi nào thành tựu lòng tin nơi Cội Nguồn tương đương làm việc gì cũng phải giữ chữ Tín. Tu luyện cho đến khi nào đạt đến Lòng Trung Thành, có trách nhiệm đối với Cội Nguồn, non sông, đất nước, dân chúng. Có nghĩa là không phản bội lại Cội Nguồn, Non Sông, Đất Nước, Dân Chúng. Trung thành tuyệt đối với Cội Nguồn, Non Sông Tổ Quốc, Dân Chúng. Tu luyện cho đến khi nào thành tựu chữ Hiếu không quên ơn sanh thành dưỡng dục. Chánh Thân, Chánh Mẫu, Phụ Thân, Phụ Mẫu, công ơn dạy bảo các Bậc Tôn Sư. Tu luyện cho đến khi nào thành tựu Nhân Đức trên Thuận dưới Hòa sống biết Liêm, biết Sỉ. Tu luyện cho đến khi nào thành tựu lòng Quảng Đại, cũng như sự Bao Dung sống vì người không vì mình. Tánh Khiêm Hòa, không Cố Chấp, biết tha thứ, tình thương rộng lớn đối với nhân loại anh em. Thời nhất định trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trở lại Thiên Đàng Cực Lạc an vui tự tại. Vì sự thành tựu Nhơn Đạo khó khăn như thế nên mỗi Tiểu Linh Hồn phải trả qua không biết bao nhiêu số kiếp. Cứ 16 triệu 800 ngàn năm một tiểu kiếp cho một đại khóa tu luyện tiến hóa Linh Hồn. 

Mọi Người Xem :   Lợi ích của quả lặc lè mà bạn không ngờ tới

Mười điều căn bản Nhơn Đạo nói trên chính là Phật Tánh, Thánh Tánh, Thiên Tánh, có trong Lương Tâm chính là Lương Tri của mỗi con người. Không cần tìm cầu đâu xa chỉ cần làm sáng mười đều đặn căn bản Nhơn Đạo trong Lương Tâm. Thời trên đầu liền có hào quang. Thậm chí là Vô Lượng Quang. Những ai hành động trái ngược lại Lương Tâm thời những người ấy còn ngu si, mê muội. Nói chung là Thiếu Hiểu Biết. Thời coi như chưa đắc đạo Nhơn Luân. Nhơn Đạo chưa thành còn ở tánh Thú, Cầm. Phải chịu luân hồi tùy theo ác, thiện nhận lấy quả báo. Không có Tánh người đương nhiên phải chịu đầu thai trở lại kiếp thú, cầm. Đã không có tánh người còn làm ác hại người đương nhiên phải sa đọa xuống các tầng Địa Phủ hoặc biến thành Ngạ Quỉ. Luật Trời phân định hai cảnh giới rõ ràng Thiện thời siêu sanh Thiên Đàng Cực Lạc. Ác phải chịu sa đọa xuống các tầng Địa Phủ Cực Khổ. Vì Trong cõi Âm Phủ có hình thành vô số Địa Ngục hành hình tội nhân. Nói tóm lại : Mười điều cơ bản của Đạo Làm Người thành tựu trọn vẹn thời Linh Hồn đã tiến hóa lên Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nếu thành tựu được bảy tám điều thời khi mãn kiếp trần, chết đi liền đầu thai trở lại làm người, thường có uy quyền tương đương sự giàu có thông minh sáng láng. Nếu tiếp tục tu hành đạt đến mười điều cơ bản Đạo Làm Người, Thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa siêu sanh về các tầng trời, các cõi trời, hưởng phước sống trong sự giàu sang sung sướng muốn gì được nấy, an vui tự tại. Lúc bấy giờ trong pháp hội có vị Đạo Sư tên là Cao Tông chấp tay hướng về Chí Tôn Thiên Đế thưa rằng, thưa Đức Chí Tôn Thiên Đế: Những người xưa nay lầm đường lạc lối rời ra Lương Tâm của chính mình trở thành những người Bất Nhân, Bất Nghĩa, Vô Lễ, không có chữ Tín, chẳng Trung chẳng Hiếu, thường gây gỗ, không biết Liêm, Sỉ là gì. Tánh Keo Kiệt lại hung sùng ác sát. Nay nghe được lời dạy bảo của Đức Chí Tôn. Ăn Năn sám hối Tu luyện tiến hóa, biết Phân Biệt Thiện Ác, có Nhân, có Nghĩa, có Lễ, có lòng Khoan Dung Độ Lượng, có Trung có Hiếu, Biết Cội Biết Nguồn, nói giữ lời, biết hòa thuận anh em. Khi mãn trần những người nầy có bị sa đọa xuống các Tầng Địa Phủ tương đương luân hồi trở lại Cầm, Thú không ? Quốc Tổ nói: Khá khen cho Cao Tông Ông vì Pháp Hội, cũng như hậu thế về sau mà thưa hỏi như vậy. Chí Tôn Quốc Tổ dạy rằng: Những người biết sai thời sửa, tự mình lấp cửa sa đọa, lại biết tu hành tiến hóa Linh Hồn, được như vậy thời tội ác trước kia đâu còn, ác căn tiêu trừ hết thảy. Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, coi như vĩnh viễn không còn luân hồi trở lại loài Cầm, Thú. Mãi Mãi sống trên quê hương thiên giới. Nghe xong Vương Quan ai nấy cũng chứng quả Nhân Luân thành Đạo Con Người Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Khi ấy trong pháp hội có vị Đạo Sư tên là Cao Tằng chấp tay hướng về Chí Tôn Thiên Đế thưa rằng: Thưa Đức Chí Tôn Thiên Đế: Những người thành Đạo Nhân Luân trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa có cần phải tu luyện tiến hóa Linh Hồn nữa không ? Chí Tôn Quốc Tổ nghe xong thời khen rằng. Khá khen cho Cao Tằng, ông vì pháp hội, cũng như về hậu thế mai sau mà thưa hỏi như vậy, ta sẽ vì Ông mà nói. Những người đã đắc Đạo Nhân Luân, thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nhưng muốn gặt hái thành quả Phật, quả Thánh, quả Tiên, quả Thần, quả Chúa. Thời phải ra sức cứu khổ cứu nạn nhân loại con người tương đương dìu dắt nhân loại con người trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, tức thời lên ngôi Phật Tổ, Thánh Tổ, Tiên Tổ, Thần Tổ, Chúa Tổ thành lập cõi nước Trời, cõi nước Phật, cõi nước Thánh, cõi nước Tiên, cõi nước Thần, cõi nước Chúa thành quả viên mãn an vui tự tại. Quốc Tổ thuyết giảng xong Vương Quan đều chứng ngộ quả vị Nhơn Đạo cái Gốc thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa trên đầu phát tỏa hào quang. Khi ấy có vị Vương Quan chấp tay hướng về Quốc Tổ thưa rằng. Thưa Đức Quốc Vương : Về sau nếu ai nghe được Kinh Nầy mà không tin có phải là ngu si mê muội đáng tiếc lắm không ? Quốc Tổ khen, Ông quả thật là người có đức, muốn khai mở thật trí thật chứng về cơ duyên nên mới hỏi như vậy.

Mọi Người Xem :   Bát tự sinh thần là gì? Đâu là những Bát tự ngày sinh phú quý

Việc khó được, hôm nay đã được. Việc khó gặp, hôm nay đã gặp.

Nhân duyên tốt đẹp như vậy, may mắn được làm người, may mắn gặp Chánh Pháp. Không lo tu luyện tiến hóa Linh Hồn trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, sanh tâm hành ác phải chịu luân hồi trở lại loài Cầm, Thú, sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Thời không có gì đáng tiếc cho bằng. Cơ hội hàng vạn ức kiếp đã bỏ qua. Những người nầy đã đánh mất tất cả, mất cơ hội thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, mất cơ hội làm chủ vũ trụ. Mất cơ hội làm chủ các cõi thiên đàng cực lạc, tiếc thay tiếc thay.

Nơi Pháp Hội nghe Quốc Tổ truyền dạy như vậy ai nấy cũng phát tâm tu theo Nhơn Đạo cái gốc các Đạo, nền tảng Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Lúc bấy giờ có vị Đại Văn Quan từ chỗ ngồi đứng dậy chấp tay hướng về Chí Tôn Quốc Tổ thưa rằng: Thưa Chí Tôn Quốc Vương, Những người sống theo Đạo Nhơn Luân, vì do nghịch cảnh xảy ra kìm tâm không nổi, gây ra ra tội lỗi, khi chết đi có bị sa đọa luân hồi Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh không ?

Quốc Tổ khen: Ông quả là người có tâm, có đức nên mới thưa hỏi như vậy, ta sẽ vì Ông mà nói. Những người tu theo Nhơn Luân Hiếu Nghĩa, Đạo Làm Người dù chỉ là một ngày cũng không sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh huống chi tu luyện nhiều tháng thường xuyên năm. Vì nghịch cảnh nghiệt ngã bối cảnh bức xúc, kìm tâm không được gây ra ra tội lỗi nếu nặng thời phải vào tù nơi chốn nhân gian, nhưng không bỏ Đạo Nhơn Luân. Khi Mãn kiếp trần cũng được siêu sanh về Hạ Thiên Vũ Trụ, Non Tiên Cực Lạc Địa Tiên sống an vui hạnh phúc.

Quốc Tổ thuyết giáo truyền dạy xong trong pháp hội hầu hết đều đặn chứng quả Trí Huệ trên đầu phát tỏa hào quang, trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, nơi chốn trần gian. * * * Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn Câu Chuyện Nhơn Đạo, cái Gốc của tất cả Đạo đến đây là hết. ——————————————————–Các câu hỏi về nhơn đạo là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nhơn đạo là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nhơn đạo là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nhơn đạo là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nhơn đạo là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nhơn đạo là gì


Các hình ảnh về nhơn đạo là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm tin tức về nhơn đạo là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về nhơn đạo là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts