Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều kiện gì để được ký hợp đồng (Đề xuất)?

Bài viết Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều kiện gì để được ký hợp đồng (Đề xuất)? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều kiện gì để được ký hợp đồng (Đề xuất)? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều kiện gì để được ký hợp đồng (Đề xuất)?”

Đánh giá về Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều kiện gì để được ký hợp đồng (Đề xuất)?


Xem nhanh
Đăng ký theo dõi kênh và cập nhật thông tin mới nhất tại:
Website: https://nguyenxuanhong.com
Facebook: https://www.facebook.com/xuanhong.nguyen.509
Linked in: https://www.linkedin.com/in/xuan-hong-nguyen/
Youtube Channel: https://youtube.com/c/nguyenxuanhongdisale

Tôi muốn hỏi, tôi là nhân viên bảo vệ đã làm việc ở một Doanh nghiệp tư nhân được 5 năm. Sắp tới, tôi có ý định vào làm việc ở Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi có nghe nói Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập đang trong quy trình xây dựng và lấy ý kiến. Như vậy, trong thời gian tới, tôi cần phải đáp ứng điều kiện gì để được ký hợp đồng và làm bảo vệ ở Đài Truyền hình Việt Nam?

Điều kiện đối với cá nhân ký hợp đồng với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định hiện hành?

Theo hướng dẫn tại Mục III Thông tư 15/2001/TT-BTCCBCP thì cá nhân ký hợp đồng với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải phục vụ các khó khăn như sau:

“III- ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI BÊN KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KÝ HỢP ĐỒNG
1. Điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:
1.1. Cá nhân:
a- Có đủ sức khoẻ để làm việc theo yêu cầu của công việc do Bệnh viện đa khoa huyện, quận, tỉnh xác nhận;
b- Có lý lịch lõ ràng, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú xác nhận;
c- Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc (tiềm lực, trình độ ở đây phụ thuộc vào từng công việc mà cơ quan bắt buộc, cá nhân ký hợp đồng xuất trình những văn bằng, chứng chỉ rất cần thiết để có khả năng đảm nhận được nhiệm vụ trong hợp đồng ký kết);
d- Không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm cấp bậc, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.
1.2. Cá nhân, tổ chức buôn bán dịch vụ phải có thể thực hiện công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và có đủ điều kiện buôn bán theo quy định của pháp luật.”

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

Sắp tới, người làm công việc thừa hành, đáp ứng trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các khó khăn gì để được ký hợp đồng?

✅ Mọi người cũng xem : hành kim là gì

Dự kiến điều kiện ký kết hợp đồng thực hiện công việc phục vụ đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là gì?

Theo Điều 7 Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một vài loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thì dự kiến điều kiện ký hết hợp đồng thực hiện công việc đáp ứng đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp như sau:

“Điều 7. Điều kiện ký kết hợp đồng; thực hiện công việc thừa hành, phục vụ
1. Đối với cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a) Có đủ thể trạng để làm việc được cơ sở khám thể trạng chứng nhận theo hướng dẫn của Bộ Y tế;
b) Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; 
c) có thể phục vụ bắt buộc của vị trí việc làm;
d) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cần làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.
2. Đối với cá nhân hoặc tổ chức phải đáp ứng đầy đủ khó khăn kinh doanh theo quy định của pháp luật.
3. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu về các công việc quy định tại Điều 2 Nghị định này. Việc ký kết hợp đồng không gây ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi nhiều và chủ đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi thường xuyên thì không làm ảnh hưởng đến mức độ tự chủ của đơn vị.”

Như vậy, có khả năng thấy, so với quy định hiện hành thì quy định mới tại Dự thảo không có quá nhiều khác biệt. Theo đó, cá nhân ký kết hợp đồng với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải phục vụ các điều kiện về thể trạng, lý lịch rõ ràng, có khả năng phục vụ yêu cầu công việc và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tạiđịa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cần làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

Mọi Người Xem :   Visa Quan Hồng Đài Loan là gì? Đặc điểm của Visa Quan Hồng

tuy nhiên, Dự thảo có bổ sung thêm quy định về khó khăn ký kết hợp đồng đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Theo đó, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải có mong muốn về các công việc. Việc ký kết hợp đồng không làm ảnh hưởng đến mức lương của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chủ đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi nhiều thì không gây ảnh hưởng đến mức độ tự chủ của đơn vị.

✅ Mọi người cũng xem : ánh sáng tím là gì

Dự kiến các công việc không được ký hợp đồng lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Theo quy định tại Điều 3 Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thì những loại công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động bao gồm:

“Điều 3. Các công việc không thực hiện ký hợp đồng lao động
1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với các công việc thừa hành, đáp ứng trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sau:
a) Những người làm bão và các bộ phận, đơn vị Văn phòng Chính phủ, Kho tiền hoặc kho hồ sơ ấn chỉ có gia tri nha tấn của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;
b) Lái xe chuyên sử dụng chuyên cho tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;
c) Đối tượng khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.
2. Tiêu chuẩn, khó khăn, nội dung, hình thức tuyển dụng đối với trưởng hợp quy định tại khoản 1 Điều này do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.”

cụ thể nội dung Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một vài loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: tại đây.

Mọi Người Xem :   Trái anh đào hay trái sơri?
Đi đến trangTìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Cơ quan hành chínhimage

Ngọc Mai

423 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về nhân viên thừa hành là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nhân viên thừa hành là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nhân viên thừa hành là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nhân viên thừa hành là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nhân viên thừa hành là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nhân viên thừa hành là gì


Các hình ảnh về nhân viên thừa hành là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về nhân viên thừa hành là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thông tin chi tiết về nhân viên thừa hành là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Người làm công việc thừa hành, phục vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập phải đáp ứng các điều…