Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?

Bài viết Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?”

Đánh giá về Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?Môi giới là gì? Khái niệm người môi giới? Khái niệm nghề môi giới? Những khó khăn trong nghề môi giới?

Sự phát triển của xã hội khiển cho thường xuyên vận hành buôn bán thương mại bùng nổ, xuất phát từ nhu cầu tìm kiểm việc làm, hay lợi nhuận thu được từ các hoạt động môi giới, số lượng người môi giới ngày càng gia tăng và trở thành một “nghề” trong xã hội.

sản phẩm Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Môi giới là gì?
  • 2 2. Khái niệm người môi giới:
  • 3 3. Khái niệm nghề môi giới:
  • 4 4. Những điều kiện trong nghề môi giới:

1. Môi giới là gì?

Môi giới được hiểu là hành vi làm trung gian giữa các bên gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán để thiết lập các quan hệ nhất định và giữa các bên được hưởng các lợi ích.

Nội dung của vận hành môi giới phụ thuộc vào các đối tượng được môi giới, ví dụ nội dung môi giới bất động sản: Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng,  Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản,

Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, hoặc nội dung của môi giới bảo hiểm là: Cung cấp thông tin về loại hình bảo hiểm, khó khăn, điều khoản, phí bảo hiểm, công ty bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loại hình bảo hiểm, điều kiện, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm; Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm; thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm. Nhưng nhìn chung, có thể khái quát nội dung của môi giới bao gồm: tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị địa điểm gặp mặt, cũng cấp thông tin cho các bên,…

một trong những vận hành môi giới mạnh mẽ là “môi giới thương mại”, môi giới thương mại được hiểu hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hòa, cung ứng sản phẩm (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hòa, sản phẩm và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới; hay vận hành môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về danh mục bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Phạm vi của môi giới rất rộng như môi giới mua bán hàng hóa, môi giới chứng khoán, môi giới bất động sản, môi giới bảo hiểm, môi giới hàng hải, hay các hoạt động môi giới được coi là tội phạm như môi giới mại dâm, môi giới hối lộ.

Các quan hệ môi giới “chính thống” thường được thiết lập dựa trên cơ sở hợp đồng.

Môi giới giúp cho giao dịch giữa các bên diễn ra nhénh chóng, đơn giản và đảm bảo được lợi ích của các bên.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng môi giới và mẫu hợp đồng đại lý hưởng hoa hồng

Môi giới trong Tiếng anh là: “Medium”.

Mọi Người Xem :   38 thực phẩm giàu protein cho cơ thể và tăng cơ khi tập gym • Hello Bacsi

2. Khái niệm người môi giới:

Người môi giới là khái niệm chung chỉ những người thực hiện hoạt động môi giới, theo đó họ là người trung gian, giúp các bên tiếp xúc, gặp gỡ, thiết lập quan hệ và được hưởng thù lao theo thỏa thuận.

Người môi giới hay còn gọi là bên môi giới vẫn được quy định trong một số văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của họ, ví dụ theo Luật thương mại năm 2005:

“Bên môi giới thương mại có nghĩa vụ: Bảo quản các mẫu hàng hòa, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;  Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới; Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;  Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới. (Điều 151)

Bên môi giới được quyền hưởng thù lao môi giới theo thỏa thuận.

“Người môi giới” có thể xem xét rộng hơn, có khả năng là tổ chức, Doanh nghiệp, ví dụ Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm là Doanh nghiệp thực hiện hoạt động môi giới bảo hiểm.

– Quyền và nghĩa vụ của công ty môi giới bảo hiểm.( Điều 91 Luật buôn bán bảo hiểm năm 2000)

– công ty môi giới bảo hiểm được hưởng hoa hồng môi giới bảo hiểm: hoa hồng môi giới bảo hiểm được tính trong phí bảo hiểm.

Xem thêm: Môi giới thương mại là gì? Đặc điểm môi giới thương mại?

– Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có nghĩa vụ:

+ Thực hiện việc môi giới trung thực;

+ Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

+ Bồi thường thiệt hại cho bên mua bảo hiểm do vận hành môi giới bảo hiểm gây ra ra.

-Quyền và nghĩa vụ của công ty, cá nhân buôn bán sản phẩm môi giới bất động sản:

+ Quyền của công ty, cá nhân buôn bán sản phẩm môi giới bất động sản: Thực hiện sản phẩm môi giới bất động sản theo quy định của Luật này;  yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ, thông tin về bất động sản; Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng; Thuê công ty kinh doanh sản phẩm môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh sản phẩm môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng sản phẩm môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới;  Các quyền khác trong hợp đồng.

+ Nghĩa vụ của Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh sản phẩm môi giới bất động sản: Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng; Cung cấp giấy tờ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp; Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ra;  Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật; Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

✅ Mọi người cũng xem : hộ lý là gì

3. Khái niệm nghề môi giới:

Trước đây, môi giới chỉ mang tính quy mô nhỏ, không đáng kể, chủ yếu là cá nhân thực hiện các vận hành riêng lẻ, kết nối giữa các bên không đáng kể, Vì vậy chưa được xem xét là một nghề.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng buôn bán thương mại, môi giới thương mại mới chuẩn nhất năm 2022

Ngày nay, cùng với sự phát triển thường xuyên đối tượng có tổng giá trị như bất động sản, bảo hiểm, hàng hóa,… với tổng giá trị lớn, khiến cho thù lao mà người môi giới nhận được càng cao, nhiều người “đổ xô’ tìm kiểm, liên kết khách hàng để tạo ra lợi nhuận cho mình, từ đó, môi giới được coi là một nghề, và được pháp luật quy định trong một số lĩnh vực. Khái niệm “nghề” ở đây phải được hiểu là là hoạt động việc làm có tính ổn định, vấn dụng kiến thức, kỹ năng bản thân để làm việc, đem lại thu nhập để duy trì và phát triển của sống.

Mọi Người Xem :   Sự khác biệt giữa Giám đốc điều hành và Giám đốc không điều hành (với Biểu đồ so sánh) - Kinh Doanh - 2022

một số nghề môi giới phải phục vụ được các điều kiện, ví dụ, điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm môi giới bất động sản là:  Tổ chức, cá nhân buôn bán dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập công ty và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Cá nhân có quyền kinh doanh sản phẩm môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

– Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các khó khăn sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

+ Đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản.

2. Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm.

bắt buộc đối với nghề môi giới: là người có kiến thức chuyên môn cơ bản, kinh nghiệm, có thể giao tiếp tốt, nói ngắn gọn, súc tích, nhạy bén, nhénh nhẹn biết thích ứng tình huống để thuyết phục khách hàng.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

Bên cạnh các vận hành môi giới được pháp luật bảo vệ, một vài hoạt động môi giới trái pháp luật đang diễn ra ngày càng nhiều và họ biến chúng thành “nghề” đặc biệt là môi giới mại dâm, môi giới hối lộ, tình trạng này chứng tỏ rằng, mọi hoạt động trong đời sống chỉ cần có mong muốn, thì sự kết nối giữa các chủ thể không phải là điêu khó khăn.

4. Những khó khăn trong nghề môi giới:

một trong số những điều kiện đầu tiên mà người vừa bước chân vào nghề môi giới không đi được đường dài đó là thiếu kiến thức chuyên môn, thực tế cho thấy, dù bạn làm bất cứ ngành nghề nào thì chuyên môn vẫn là thứ mà bạn cần đảm bảo, ví dụ, đối với nghề môi giới bất động sản bạn cần nắm vững các quy định về kinh doanh bất động sản, dân sự, đất đai,…hay trong môi giới bảo hiểm bạn cần biết các chính sách của pháp luật về bảo hiểm.

Thứ hai, là điều kiện trong tiếp cận khách hàng do kỹ năng mềm không tốt, thiếu sự tự tin và không có khả năng xử lý tình huống, khiến cho nhiều sinh viên vừa ra trường lựa chọn các nghề môi giới nhưng lại không thể gắn bó với nó, và họ thường lí giải là “không có duyên với nghề”.

Thứ ba, điều kiện trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác cùng một mặt hàng, chẳng hạn như có hàng trăm các nhà môi giới bất động sản cùng với hàng loạt các dự án, tình trạng này làm cho sự lựa chọn của khách mỗi ngày càng khó, các nhà môi giới cần nắm bắt rõ hơn tâm lý khách hàng, tương đương danh mục mà mình môi giới để các bên cùng có lợi.

Thực tế, nghề môi giới ở mỗi lĩnh vực đều đặn gặp những điều kiện riêng, trong tình hình phát triển các quan hệ xã hội ngày nay, khắc phục những khó khăn, tạo cơ hội cho chính mình phát triển là thách thức mà nghề môi giới, đặc biệt là môi giới thương mại phải thực hiện.

Xem thêm: Môi giới chứng khoán là gì? hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu như thế nào?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : môi chất lạnh là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.139 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Mẫu hợp đồng môi giới nhà đất, trích thưởng môi giới nhà đất 2022? Hướng dẫn làm mẫu hợp đồng môi giới nhà đất, trích thưởng môi giới nhà đất?

Hợp đồng sản phẩm môi giới chứng khoán là gì? Đặc điểm?

Thị trường đại lý là gì? Khác nhéu giữa thị trường đại lý so và thị trường môi giới?

Nhà phân tích bên bán là gì? Nội dung về nhà phân tích bên bán?

Môi giới bảo hiểm là gì? Phân biệt môi giới bảo hiểm và đại lý bảo hiểm?

Nhà môi giới bán phần là gì? Môi giới bán phần và môi giới toàn phần?

Nhà môi giới toàn phần là gì? Môi giới chứng khoán và cố vấn tài chính?

Chấp nhận giá chào mua là gì? Nội dung về chấp nhận giá chào mua? Ví dụ về tình huống “chấp nhận giá chào mua”?

Mark-up trong chứng khoán là gì? Các môi giới chứng khoán kiếm lợi nhuận từ mark-up như thế nào?

Chế độ với người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ có thai? Tạm giam có thể được áp dụng với phụ nữ có thai không? Áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ?

Hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh trường học? Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh trường học? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh trường học?

Áp lực học tập là gì? Dấu hiệu, thực trạng, tác nhân, hậu quả của áp lực học tập. Cách Giảm stress trong quy trình học tập.

Điều kiện ứng cử trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố? quy trình bầu cử trưởng thôn? Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn.

Đề tài thống kê khoa học là gì? Lợi ích và các bước của quy trình nghiên cứu khoa học. Ví dụ về một số đề tài nghiên cứu khoa học.

Biên bản là gì? những loại biên bản thường gặp? Những trường hợp cần lập biên bản và phương pháp ghi biên bản?

Mẫu cụ thể thanh toán với người mua, người bán là gì? Mẫu số S04-DNSN: cụ thể thanh toán với người mua, người bán chi tiết nhất? Hướng dấn soạn thảo mẫu cụ thể thanh toán với người mua, người bán cụ thể nhất? một số quy định về cụ thể thanh toán với người mua, người bán?

Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư là gì? Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư? Hướng dẫn viết văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư cụ thể nhất? một vài quy định về cam kết hỗ trợ đầu tư?

Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ là gì? Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? một số quy định về vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ?

Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp là gì? Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? một vài quy định pháp luật liên quan?

Sàm sỡ là gì? Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự và xử phạt hành chính hành vi sàm sỡ người khác theo quy định pháp luật.

Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là gì? Mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết định chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? một số quy định liên quan?

Hành vi vượt đèn đỏ là gì? Mức phạt khi ô tô, xe máy vượt đèn đỏ? hệ lụy kéo theo khi các phương tiện cố tình vượt đèn đỏ?

dùng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không sử dụng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt với hành vi mua bán sử dụng chích điện bất hợp pháp? Những trường hợp mua bán sử dụng chích điện hợp pháp?

Mẫu quyết định kê biên của cải/tài sản của pháp nhân là gì? Mẫu quyết định kê biên tài sản của pháp nhân? Hướng dẫn mẫu quyết liệt kê biên của cải/tài sản của pháp nhân? Quy định pháp luật?

Mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân là gì? Mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết định hồi phục điều tra bị can đối với pháp nhân? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng là gì? Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? Hướng dẫn lập mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn là gì? Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? một số quy định pháp luật liên quan?

Thuế là gì? những loại thuế? Hướng dẫn tra cứu nợ thuế tất cả những loại thuế và hải quan?

Hộ kinh doanh là gì? Các đặc điểm của hộ kinh doanh. Hướng dẫn Thủ tục thành lập hộ kinh doanh qua mạng (online).Các câu hỏi về nhà môi giới là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nhà môi giới là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?1. Môi giới là gì?2. Khái niệm người môi giới:3. Khái…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?1. Môi giới là gì?2. Khái niệm người môi giới:3. Khái…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?1. Môi giới là gì?2. Khái niệm người môi giới:3. Khái…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?1. Môi giới là gì?2. Khái niệm người môi giới:3. Khái…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 5

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?1. Môi giới là gì?2. Khái niệm người môi giới:3. Khái…
I2 - Iot - Chất hoá học 6

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Môi giới là gì? Khái niệm về người môi giới và nghề môi giới?1. Môi giới là gì?2. Khái niệm người môi giới:3. Khái…