Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểm

Bài viết Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểm thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểm trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểm”

Đánh giá về Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểm


Xem nhanh
Bảo Hiểm Hưu Trí Là Gì? Quyền Lợi Của Bảo Hiểm Hưu Trí, Cách Tham Gia Bảo Hiểm
Website: https://webtaichinh.info
----------------------
NỘI DUNG VIDEO:
Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Nội dung giải đáp về Bảo hiểm hưu trí là gì trên đây căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 115/2013/TT-BTC về hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện của Bộ Tài chính, Bảo hiểm hưu trí. Bảo hiểm hưu trí bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động.
-----------------------
#webtaichinh #KienThucBaoHiem #BaoHiemCreditNow
Nguồn: https://youtu.be/2UARE5KAJtw
---------
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Website: https://webtaichinh.info
Mail: Email: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/webtaichinh.info

Chị em bà con Chúng Tôi là những người kinh doanh buôn bán ở chợ. Mới đây có người đến phát tờ rơi tuyên truyền về bảo hiểm nhân thọ, nhưng là loại bảo hiểm hưu trí mà Chúng Tôi, dù không làm cho cơ quan nhà nước hay Doanh nghiệp, xí nghiệp nào cũng có khả năng tham gia.

xin hỏi các anh chị em:

– Quyền lợi của công ty chúng tôi khi tham gia cách thức bảo hiểm nhân thọ này là gì?

– Nếu là bảo hiểm nhân thọ thì độ tuổi được hưởng lương hưu có giống như bảo hiểm xã hội hay không?

Trả lời

kinh doanh bảo hiểm là vận hành của Doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Mọi Người Xem :   Top 10 địa chỉ khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt, uy tín Hà Nội

Bảo hiểm hưu trí là một trong số những nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ. Theo khoản Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, được sửa đổi, bổ sung năm 2010, “Bảo hiểm hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm”.

Như vậy, Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp mức thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Vì đây là một trong số những nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, cho nên bảo hiểm hưu trí bao gồm bảo hiểm hưu trí cho từng cá nhân và bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động. Trường hợp bảo hiểm hưu trí cho nhóm người lao động, bên mua bảo hiểm là chủ dùng lao động, người lao động sẽ được nhận toàn bộ quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm sau một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa các bên và được ghi nhận tại hợp đồng bảo hiểm. Mỗi người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hưu trí cá nhân hay hợp đồng bảo hiểm hưu trí nhóm có một tài khoản bảo hiểm hưu trí riêng.

Về quyền lợi bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm hưu trí:

Theo khoản 4 Điều 2 Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, “Quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro”.

Doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thiết kế sản phẩm bảo hiểm hưu trí nhưng phải bao gồm quyền lợi hưu trí định kỳ và quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 của Thông tư này. chi tiết:

Theo khoản 2 của Điều 5, đối với quyền lợi hưu trí định kỳ, Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm:

“a) Quyền lợi hưu trí được chi trả định kỳ đến khi người được bảo hiểm tử vong hoặc tối thiểu 15 (mười lăm) năm, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

Mọi Người Xem :   Giá trị hiện tại của dòng tiền là gì? công thức và ví dụ

b) công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về mức hưởng quyền lợi hưu trí mỗi kỳ, số kỳ nhận quyền lợi hưu trí;

c) Tính lãi tích lũy từ phần quyền lợi hưu trí chưa chi trả cho bên mua bảo hiểm, nhưng không thấp hơn lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm”.

Đối với quyền lợi bảo hiểm rủi ro, theo khoản 3 của Điều này, “Doanh nghiệp bảo hiểm phải cung cấp trong thời hạn đóng phí bảo hiểm và có khả năng tiếp tục cung cấp quyền lợi này trong thời gian nhận quyền lợi hưu trí, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi sau:

a) Quyền lợi trợ cấp mai táng:

Khi nhận được yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong, bất kể thuộc phạm vi bảo hiểm hay không, Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả ngay khoản trợ cấp mai táng cho người thụ hưởng số tiền theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

b) Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn:

– Khi người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn quy định, công ty bảo hiểm chi trả cho người thụ hưởng số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

– Bên mua bảo hiểm được lựa chọn số tiền bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh số tiền bảo hiểm trong thời gian hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm”.

Ngoài quyền lợi bảo hiểm cơ bản nêu trên, tùy theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, công ty bảo hiểm có thể cung cấp thêm các quyền lợi bảo hiểm bổ trợ như quyền lợi điều chỉnh mức hưởng quyền lợi hưu trí định kỳ; quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp; quyền lợi chăm sóc y tế; quyền lợi hỗ trợ nằm viện; quyền lợi bảo hiểm cho người phụ thuộc; quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo; quyền lợi bổ trợ khác theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Phương thức đóng phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép khấu trừ phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm bổ trợ từ giá trị tài khoản bảo hiểm hưu trí.

Mọi Người Xem :   Địa điểm cửa hàng

Về độ tuổi được nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí:

Theo khoản 3 Điều 2 Thông tư số 115/2013/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2015/TT-BTC ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, “trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 (năm mươi lăm) tuổi đối với nữ và 60 (sáu mươi) tuổi đối với nam, trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu”.

Có nghĩa là, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam. Khi pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu nói trên, các bên tham gia bảo hiểm hưu trí thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về độ tuổi nghỉ hưu.

Ngọc Đức

Admin PBGDPLCác câu hỏi về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì


Các hình ảnh về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thông tin chi tiết về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểmCác câu hỏi về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gìCác Hình…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểmCác câu hỏi về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gìCác Hình…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểmCác câu hỏi về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gìCác Hình…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểmCác câu hỏi về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gìCác Hình…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểmCác câu hỏi về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gìCác Hình…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Bảo hiểm hưu trí tự nguyện – Lao động – Bảo hiểmCác câu hỏi về nghiệp vụ bảo hiểm hưu trí là gìCác Hình…