Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN

Bài viết Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN”

Đánh giá về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN


Xem nhanh
Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng | Truyền Hình Nhân Dân
Website: https://nhandantv.vn
Xem Tin Tức hấp dẫn, Tổng Hợp Video Mới nhất về #thoitiet - Tin Thế Giới mới nhất đang diễn ra trong thời gian qua trên kênh truyền hình nhân dân - Kênh Tin Báo Nhân Dân sẽ cập nhật đến các bạn các thông tin đầy đủ nhất tại đây. Mời bạn đón xem nhé !
Đăng Ký Xem Video #tintuc Miễn Phí: http://goo.gl/dVkSzA
1. Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay : https://bit.ly/2sNoeGo
2. Bản Tin Sáng : https://bit.ly/2tAM882
3. Bản Tin Trưa : https://bit.ly/2N2HHJJ
4. Bản Tin Tối : https://bit.ly/35yEjwX

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt vận hành của tổ chức đảng. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng là khó khăn bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn hệ thống. do đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là cơ sở vững chắc đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam – đó là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, từ đó cổ vũ các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của Đảng và Chính phủ.

năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là tổng hợp những khả năng, khó khăn chủ quan của tổ chức cơ sở đảng được tạo nên từ những yếu tố nội sinh, từ sự phấn đấu của bản thân tổ chức cơ sở đảng để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo. tiềm lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng chính là khả năng, khó khăn của tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện các khâu, các bước của quy trình lãnh đạo nhằm đạt được kết quả cao trong thực tiễn. năng lực đó được phản ánh thông qua việc ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết, kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của tổ chức cơ sở đảng.

Cùng với năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cũng là biểu hiện về có khả năng, sức mạnh của tổ chức cơ sở đảng. Sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được biểu hiện trước hết ở trình độ giác ngộ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng của tổ chức cơ sở đảng trước mọi biến động của tình hình chính trị – xã hội. khả năng khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái, những hạn chế, khuyết điểm của bản thân tổ chức cơ sở đảng và của cơ quan, đơn vị. Nhạy bén về chính trị và kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch, ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài của cấp ủy, đảng viên. Thể hiện ở việc ủng hộ cái đúng, cái mới, cái tiến bộ, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thể hiện ở sự đoàn kết, kỷ luật nghiêm và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Thể hiện ở tính tiền phong gương mẫu, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên trogn thực hiện nhiệm vụ.

Mọi Người Xem :   "Mê tín" tiếng anh là gì? (Cách dùng từ superstitious)

cải thiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là vấn đề có tính quy luật, là bắt buộc tất yếu khách quan trong xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tiến hành trong mọi lĩnh vực hoạt động, ở tất cả các khâu, các bước, các mối quan hệ trong quá trình xây dựng và lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, với thường xuyên biện pháp đa dạng, sinh động.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 2

Để cải thiện tiềm lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, Đảng ủy Đài THVN đã tiến hành những giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhiều nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Nhận thức chất lượng cấp ủy viên, chất lượng đội ngũ đảng viên là yếu tố quyết liệt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, Đảng ủy Đài THVN đã thực hiện nhiều giải pháp ảnh hưởng đến chất lượng cấp ủy viên và đội ngũ đảng viên. Điển hình là hàng năm, Đảng ủy Đài tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và những người làm công tác đảng tại các đơn vị. Thông qua các buổi tập huấn với các nội dung về công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tuyên giáo đã góp phần trang bị cho các đồng chí cấp ủy viên nhận thức về vai trò của tổ chức cơ sở đảng đối với việc thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng; trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên; trong tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng. Có như vậy, tổ chức cơ sở đảng mới thực sự trở thành hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết trong toàn đơn vị.

bên cạnh đó, Đảng ủy Đài đặc biệt chú trong công tác giáo dục cải thiện trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên trong cải thiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trách nhiệm của đảng viên thể hiện ở việc tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ hiểu biết về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp trên và cấp mình.

Đảng ủy Đài THVN nghiêm túc xây dựng kế hoạch và chương trình hành động chi tiết hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương…

Thông qua các đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên và quần chúng ưu tú,  Đảng ủy Đài THVN đã hoạch định, cải thiện bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp làm công nhân cho đội ngũ đảng viên. và cạnh đó, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, bảo đảm cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên đủ bản lĩnh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên mặt trận tuyên truyền mà Đảng và Nhà nước giao phó, đấu tranh chống những tiêu cực và âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng và cách mạng nước ta.

Mọi Người Xem :   KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC

Thứ hai, nhiều kiện toàn cấp ủy đảng về tổ chức, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kiện toàn về tổ chức, trước hết phải chăm lo xây dựng cấp ủy vững mạnh. Cấp ủy phải được lựa chọn đúng theo tiêu chuẩn cấp ủy viên phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đòi hỏi: “Mỗi cấp ủy đảng phải là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng sôi nổi tiến lên”[1].

Các cấp ủy đảng là người trực tiếp dự thảo, hoàn chỉnh nghị quyết, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, nắm tình hình, kết quả, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, duy trì các nguyên tắc tổ chức, chế độ sinh hoạt Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giải quyết các mối quan hệ của tổ chức cơ sở đảng và đơn vị.

Những năm qua, Đảng bộ Đài luôn nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, quy định của Đảng về tiêu chuẩn lựa chọn cấp ủy, kịp thời kiện toàn, bổ sung các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín khi khuyết thiếu do lý do khách quan. Các đồng chí bí thư các chi, đảng bộ và các cấp ủy viên được chuẩn hóa đã đóng góp vào việc dự thảo, hoàn chỉnh các nghị quyết của tổ chức đảng; chi tiết hóa kịp thời và hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

cụ thể, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy Đài THVN đã cụ thể hóa bằng các đề án: Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đài THVN, Đề án cải cách tiền lương của Đài THVN, Đề án rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ làm công tác kỹ thuật của Đài THVN.

Các đề án hiện nay đang được triển khai thực hiện có hiệu quả với số lượng đầu mối cấp Ban Giảm 03 đơn vị, số lượng đầu mối cấp Phòng hạn chế hơn 10 đơn vị.

cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thực tiễn là thước đo chính xác phẩm chất, tiềm lực của đảng viên. Ngược lại kết quả chuyển biến trong thực tiễn phản ánh chất lượng cấp ủy viên, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

cải thiện chất lượng sinh hoạt chi bộ bảo đảm cho mọi hoạt động của các cấp ủy có chất lượng, hiệu quả, là cơ sở để cải thiện tiềm lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy Đài hàng năm xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để ban hành trong toàn Đảng bộ để hoạch định nội dung sinh hoạt chi bộ. mặt khác, các đợt kiểm tra công tác đảng được tiến hành định kỳ hàng năm cũng giúp chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt của các chi bộ.

Ba là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, gắn với việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Để việc chấp hành nguyên tắc của Đảng được nghiêm túc, hiệu quả cao, nguyên tắc phải được quán triệt và thực hiện đầy đủ trong sinh hoạt, trong phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện các mặt công tác của cấp ủy. Giải quyết tốt các mối quan hệ công tác của cấp ủy. thường xuyên bồi dưỡng, cải thiện nhận thức của các cấp ủy viên về nguyên tắc của Đảng; người bí thư, cấp ủy viên phải nêu cao tính Đảng, tinh thần tự phê bình và phê bình, gương mẫu chấp hành và duy trì thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định trong đảng ủy; kiên quyết đấu tranh khắc phục các biểu hiện sai trái, mở rộng dân chủ trong tổ chức đảng.

Mọi Người Xem :   Hợp ngữ là gì? Cách phân biệt giữa hợp ngữ và các ngôn ngữ bậc cao | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

Đảng bộ Đài THVN nhiều kiện toàn ủy ban kiểm tra, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đồng chí ủy viên, kịp thời bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực chuyên môn cho đội ngũ này. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, kết hợp kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất (khi có vấn đề nổi cộm). Kết hợp kiểm tra với nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và giáo dục chính trị tư tưởng, xử lý kỷ luật. Nội dung kiểm tra đi sâu về chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, nghị quyết của tổ chức cơ sở đảng, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn kiểm tra với chống tham nhũng, tiêu cực trong đảng bộ, chi bộ.

Thực tế công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Đài THVN trong những năm qua đã cho thấy, sau mỗi lần kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng sẽ rút ra thường xuyên bài học kinh nghiệm, thấy rõ phần khuyết thiếu để bổ sung hoàn thiện trong vận hành.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng, của chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đảng ủy Đài THVN thường xuyên ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên gắn với yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy Đài nắm chắc chất lượng cán bộ lãnh đạo thông qua kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thông qua uy tín của cán bộ và sự phản hồi của quần chúng và các tổ chức, các đoàn thể chính trị – xã hội trong đơn vị.

Đảng chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên chi hội nhà báo,… giáo dục cho các thành viên nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, vai trò của tổ chức trong tham gia xây dựng Đảng. Giáo dục nhận thức đúng những quy định trong tham gia xây dựng Đảng, quá trình, hình thức tham gia đóng góp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cấp uỷ viên; cùng lúc ấy các tổ chức chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên làm cơ sở vững chắc trong tham gia xây dựng Đảng.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Đài THVN, với sự đồng thuận, nhất trí và tinh thần sáng tạo, không ngại thử thách của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, những năm qua Đài THVN đã có bước chuyển biến về mọi mặt, hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra và thích nghi với sự phát triển của nền báo chí hiện đại. Đây là nền tảng vững chắc để Đài THVN tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới, tiếp tục khẳng định thương hiệu của Đài Truyền hình quốc gia dù những khó khăn, thử thách ngày một lớn hơn.

Phạm Hằng

(Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đài Truyền hình VN)


[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.1996, tập 10, tr.205Các câu hỏi về năng lực lãnh đạo của đảng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê năng lực lãnh đạo của đảng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết năng lực lãnh đạo của đảng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết năng lực lãnh đạo của đảng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết năng lực lãnh đạo của đảng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về năng lực lãnh đạo của đảng là gì


Các hình ảnh về năng lực lãnh đạo của đảng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo dữ liệu, về năng lực lãnh đạo của đảng là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung về năng lực lãnh đạo của đảng là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 3

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 4

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 5

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 6

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công…
I2 - Iot - Chất hoá học 7

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 8

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công…