Việt Trung Trung Việt Hán Việt Chữ Nôm

Định nghĩa – Khái niệm

nam nhân từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ nam nhân trong từ Hán Việt và cách phát âm nam nhân từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ nam nhân từ Hán Việt nghĩa là gì.

phát âm nam nhân tiếng Hán南人 (âm Bắc Kinh)phát âm nam nhân tiếng Hán南人 (âm Hồng Kông/Quảng Đông).

nam nhân Người phương nam.Thời nhàKim金, nhàNguyên元 bên Trung Quốc, ngườiMông Cổ蒙古 gọi người nướcTống宋 lànam nhân南人.

Xem thêm từ Hán Việt

  • ẩn khúc từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • cẩm y từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • truyền giáo từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • chỉ dẫn từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • danh xưng từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tudienso.comtừ Hán Việtchữ NômTừ Điển Hán Việt

Từ điển Hán Việt

Nghĩa Tiếng Việt: nam nhânNgười phương nam.Thời nhà Kim 金, nhà Nguyên 元 bên Trung Quốc, người Mông Cổ 蒙古 gọi người nước Tống 宋 là nam nhân 南人.