Mục đích của hôn nhân là gì? Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân?

Bài viết Mục đích của hôn nhân là gì? Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Mục đích của hôn nhân là gì? Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Mục đích của hôn nhân là gì? Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân?”

Đánh giá về Mục đích của hôn nhân là gì? Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân?


Xem nhanh
#nsndbachtuyet #toidongy #honnhan #lgbt

mục đích của hôn nhân là gì? Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân? Làm thế nào để cải thiện mục đích hôn nhân trong thực tế?

Hôn nhân là một hiện tượng xã hội, có sự liên kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà, sự liên kết đó được phát sinh và thừa nhận thông qua hoạt động đám cưới và được biểu hiện thành một quan hệ xã hội gắn liền với nhân thân, được gọi là vợ chồng. Vai trò, ý nghĩa hay mục đích của hôn nhân được bộc lộ rõ nét qua các giai đoạn lịch sử, gắn với các hình thái kinh tế xã hội. Vậy, hôn nhân xã hội chủ nghĩa có những mục đích gì? Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân?

Cơ sở pháp lý:

– Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;

– Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. mục đích của hôn nhân là gì?
  • 2 2. Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân?
  • 3 3. Làm thế nào để cải thiện mục đích hôn nhân trong thực tế?

1. mục đích của hôn nhân là gì?

Khoản 1, Điều 3, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 giải thích rằng “hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đám cưới”

Dưới góc độ lý luận, có khả năng hiểu hôn nhân là sự kết nối giữa một người đàn ông và một người đàn bà, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện theo quy định của pháp luật, nhằm chung sống với nhéu và xây dựng gia đình hạnh phúc, dân chủ, hòa thuận và bền vững.

* Các đặc điểm của hôn nhân:

– Hôn nhân là sự liên kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Đó là hôn nhân 1 vợ 1 chồng (Khoản 1, Điều 2 Luật Hôn nhân và gia đình 2014). Đây là đặc điểm để phân biệt giữa hôn nhân xã hội chủ nghĩa và hôn nhân phong kiến (chế độ đa thê).

– Hôn nhân là sự liên kết bình đẳng giữa người đàn ông và người đàn bà theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện: Đây cũng là nguyên tắc được quy định tại Điều 1 Luật Hôn nhân gia đình 2014, cơ sở của tự nguyện trong hôn nhân là tình yêu chân thành giữa nam và nữ, không bị các yếu tố khách quan ảnh hưởng và chi phối.

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong hôn nhân gia đình

– Hôn nhân là sự kết nối bình đẳng: đó là sự bình đẳng về cách thức pháp lý tương đương bình đẳng trong thực tế cuộc sống xã hội.

– Hôn nhần là sự liên kết giữa một người đàn ông và một người đàn bà nhằm chung sống với nhéu suốt đời, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững: Tính chất bền vững “suốt đời” là đặc trưng của hôn nhân xã hội chủ nghĩa.

Khi thiết lập một quan hệ xã hội mang tính đặc trưng như hôn nhân, “mục đích” là nội dung mà thường xuyên chủ thể trong xã hội đặt ra câu hỏi, vậy mục đích của hôn nhân là gì?

Mục đích của hôn nhân được hiểu là các vấn đề về pháp lý và đời sống được các chủ thể trong quan hệ hôn nhân hướng tới thực hiện. Mục đích của hôn nhân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa là nhằm xây dựng một gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, bền vững. Mục đích của hôn nhân là để xây dựng gia đình, vì vậy, ngay cả khi vợ chồng không có con cuộc hôn nhân đó vẫn được bảo vệ, bởi vì nó là cơ sở xây dựng gia đình. Hôn nhân bảo đảm các Điều kiên, tính chất tốt  đẹp của nó, là tiền đề cho một gia đình hạnh phúc, dân chủ, hòa thuận và bền vững.

Mọi Người Xem :   PVI Care sản phẩm bảo hiểm ưu việt số 1 được lựa chọn nhiều nhất 2021

Trong tờ trình dự luật Hôn nhân và gia đình năm 1959 của Chính phủ trước Quốc hội đã chỉ rõ: “Mục đích của hôn nhân trong chế độ ta là xây dựng những gia đình hạnh phúc, dân chủ và hòa thuận, trong đó mọi người thương yêu, tương trợ, giúp đỡ nhéu cùng tiền bộ và bảo đảm cho mọi giống được đúng mực, tương lại con cái được tốt đẹp, cho xã hội được phát triển thịnh vượng và làm cho mọi người trong gia đình đều đặn phấn khởi lao động sản xuất, cùng nhéu cải thiện cuộc sống và kiến thiết tổ quốc”

Trong mục đích của hôn nhân thể hiện được sự hài hòa giữa mặt riêng tư và mặt xã hội trong quan hệ hôn nhân:

– Mặt riêng tư trong quan hệ hôn nhân là hạnh phúc của bản thân vợ chồng, đó không những là tình yêu với nhau mà còn có niềm vui sướng tự hào về trách nhiệm  đối với gia định và xã hội mà họ đã làm tròn.

– Mặt xã hội trong hôn nhân thể hiện ở sự tồn tại mối quan hệ bền vững ở mỗi cặp vợ chồng. Vợ chồng, các con , nhà nước và xã hội đều quan tâm tới việc xây dựng và củng cố quan hệ hôn nhân sao cho vững chắc, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Lợi ích của xã hội còn thể hiện trong hôn nân qua việc bảo đảm lợi ích của các con.

Xem thêm: Quan điểm về hợp đồng chung sống với nhéu như vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2014

Qua thực tế và lý luận cho thấy rằng những đức tính tốt đẹp của con người được phát triển trong một gia đình tốt thì chính trong tập thể gia đình đó sẽ mang lại cho xã hội những con người có phẩm chất đạo đức tốt, vững vàng, kiên định, dám vượt mọi khó khăn, thử thách, xả thân vì nghĩa lớn, vì chủ nghĩa xã hội.

Mục đích hôn nhân dưới góc độ lý luận và quan điểm của các nhà lập pháp có thể khác so với mục đích hôn nhân trong tôn giáo, chẳng hạn: mục đích hôn nhân Công giáo là vợ chồng trọn đời yêu thương nhau, sinh sản và giáo dục con cái cùng giúp nhéu nên thánh;

Theo Phật giáo: Hôn nhân là một sự quy ước của xã hội, một thể chế do con người tạo ra nhằm vì mục đích an lạc, hạnh phúc của con người, để phân biệt xã hội loài người với cuộc sống thú vật và duy trì tật trự và sự hòa hợp trong quy trình sinh sản; trong tôn giáo mặc dù có những mục đích riêng, mặc khác về cơ bản vẫn là sự hài hòa giữa các mục đích với nhau.

Mục đích của hôn nhân tiếng Anh là “Purpose of marriage”.

2. Thế nào là không đạt được mục đích hôn nhân?

Không đạt được mục đích hôn nhân được hiểu là việc các chủ thể trong quan hệ hôn nhân không thực hiện được những vấn đề mà họ đã hướng tới từ trước.

hệ lụy của việc không đạt được mục đích hôn nhân là khiến cho các chủ thể lâm vào bế tắc, hạnh phúc gia đình đứng bên bờ vực, Vì vậy mà “Mục đích của hôn nhân không đạt được”, là một trong những tác nhân dẫn đến ly hôn theo bắt buộc một bên, được quy định tại Khoản 1, Điều 56, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể:

“Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, cuộc sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.”

Giải thích cho trường hợp mục đích của hôn nhân không đạt được, tại Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một vài quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, có quy định: “Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo Điều kiện cho nhéu phát triển mọi mặt.”

Mọi Người Xem :   Nơi bán Sony Xperia Xa2 Plus giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

Xem thêm: Giải quyết về nghĩa vụ cấp dưỡng trong hôn nhân gia đình

Thứ nhất, không có tình nghĩa vợ chồng. Quan hệ hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu giữa nam và nữ, họ phải có sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình, nghĩa vụ sống chung với nhau sẽ giúp cho tình nghĩa vợ chồng có thể cải thiện hơn. Việc vi phạm nghĩa vụ trong hôn nhân khiến cho tình nghĩa vợ chồng không còn, dẫn đến mục đích hôn nhân không đạt được.

Thứ hai, không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng: người vợ hoặc chồng đã vi phạm quy định tại Điều 17 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, đó là việc vợ chồng bình đẳng với nhéu về quyền và nghĩa vụ về mọi mặt.

Thứ ba,  không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền tự do tín ngưỡng của vợ, chồng. Đây là việc một trong chủ thể vi phạm Điều 21, 22 theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình.

Thực tế cho thấy, tình trạng trầm trọng, cuộc sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được” có mối LH với nhéu. Không thể có một gia đình đầm ấm hạnh phúc khi giữa vợ và chồng đã có những mâu thuẫn sâu sắc, họ không còn muốn sống chung, thậm chí không muốn nhìn thấy mặt nhau nữa.

Khi nhắc tới “mục đích hôn nhân không đạt được” để giải quyết ly hôn, không phải hiểu đơn giản là tình yêu giữa vợ và chồng không còn nữa mà Điều đó nói lên thực tế quan hệ hôn nhân đã tan vỡ, quan hệ vợ chồng khó lòng mà tiếp tục, bởi vì mục đích của hôn nhân một phần nhu cầu vợ và chồng phải sống hạnh phúc trong chính sự lựa chọn của mình.

✅ Mọi người cũng xem : trật tự đô thị là gì

3. Làm thế nào để cải thiện hơn mục đích hôn nhân trong thực tế?

– Nên quy định mục đích hôn nhân trở thành Điều luật cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình.

– Chủ thể nam nữ trong xã hội chỉ tiến hành xác lập quan hệ hôn nhân khi đủ tuổi, đảm bảo các nguyên tắc của luật như bình đẳng, tự nguyện và phải xuất phát từ tình yêu, có khả năng gắn kết dài lâu.

– Tiến hành xử lý đối với những cá nhân có hành vi vi phạm kéo theo mục đích hôn nhân không đạt được.

Xem thêm: Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một vài điều của Luật Hôn nhân Gia đình 2000 về chế độ của cải/tài sản vợ chồng theo thỏa thuận

– Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, tránh tình trạng vi phạm dẫn đến mục đích hôn nhân không đạt được.

– Nhà nước cần giáo dục, tuyên truyền về nội dung hôn nhân và gia đình, tác động trực tiếp vào nhận thức và hành vi của cá nhân trong xã hội.

Xem thêm: Xử phạt hành vi không thi hành bản án hôn nhân gia đình

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.212 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Những vi phạm về hôn nhân gia đình bị xử lý kỷ luật khai trừ Đảng. Trình tự Thủ tục khai trừ khỏi đảng đối với những hành vi vi phạm về hôn nhân gia đình.

Quyền và nghĩa vụ về nhân thân? Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về của cải/tài sản? Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng với con cái?

Tôi đám cưới năm 1980 mà không có giấy đăng ký đám cưới. Đến năm 2013 chồng tôi mất. Tôi muốn hỏi tôi có được các con của chồng cấp dưỡng không?

Thi hành bản án hôn nhân gia đình. Xử phạt hành vi không thi hành bản án hôn nhân gia đình theo quy định của Nghị định 110/2013/NĐ-CP.

Hợp đồng chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình 2014 có những quan điểm được hiểu như sau:

Những sửa đổi của luật hôn nhân gia đình năm 2014 về nghĩa vụ của cha mẹ đối với con khi li hôn không làm thay đổi ngay bản chất quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông là gì? Điều kiện đối tượng chuyển trường trung học phổ thông, trung học cơ sở? hồ sơ chuyển trường trung học phổ thông, trung học cơ sở cùng tỉnh và khác tỉnh? giấy tờ chuyển trường trung học phổ thông, trung học cơ sở cùng tỉnh và khác tỉnh? Thời gian chuyển trường?

Lý lịch tư pháp là gì? các loại phiếu lý lịch tư pháp? Thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp? giấy tờ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp? Cách tra cứu lý lịch tư pháp trực tuyến và tin nhắn?

Quỹ hưu trí tự nguyện là gì? Có nên tham gia hưu trí tự nguyện?

Tên hộ kinh doanh là gì? Cách đặt tên hộ buôn bán cá thể? hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thế?

Ai là người có quyền ra quyết liệt đặc xá cho phạm nhân? Điều kiện để được đề nghị đặc xá? Phân biệt đặc xá và đại xá?

Nhiệm vụ của Cơ quan kiểm soát của cải/tài sản, thu nhập? Quyền hạn của Cơ quan kiểm soát của cải/tài sản, thu nhập?

tài sản, mức thu nhập phải kê khai? Ai phải kê khai tài sản mức lương?

Quy định đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo Luật đặc xá? Những đối tượng được hưởng quyền đặc xá?

Khái quát về quyền khiếu nại, tố cáo? Quy định về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo quyết liệt đặc xá? hồ sơ thực hiện khiếu nại đối với việc thực hiện đặc xá theo quy định của pháp luật?

Quy định, luật pháp của Nhà nước về vấn đề nuôi chó, mèo trong khu chung cư, nhà tập thể? Những quy định cần nắm rõ để đảm bảo việc nuôi chó, mèo, thú cưng trong chung cư được phù hợp? Lưu ý khi nuôi chó, mèo?

Hướng dẫn xử lý vật, tiền liên quan trực tiếp đến tội phạm tham nhũng? Các phương thức thu hồi của cải/tài sản?

tìm hiểu thông tin về động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý, hiếm? Quy định về các khó khăn nuôi hươu, nai? Trình tự giấy tờ nuôi động vật rừng thông thường? Quy định về việc xử lý chất thải chăn nuôi và xử lý tiếng ồn trong vận hành chăn nuôi?  Xử lý tiếng ồn trong vận hành chăn nuôi?

Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng tư thục? Cơ cấu tổ chức của trường đại học? Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường ĐH?

Cơ cấu tổ chức của đại học? tìm hiểu thông tin về Hội đồng khoa học và đào tạo? Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hội đồng khoa học và đào tạo?

Khái quát nội dung trợ cấp thất nghiệp? Chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Cách tính thời gian và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Nguyên tắc tổ chức và vận hành của Cảnh sát biển Việt Nam? Quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam? Quy định về huy động lực lượng, phương tiện dân sự và thực hiện quyền truy đuổi tàu thuyền trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam?

Sản xuất, kinh doanh phân bón là gì? Điều kiện sản xuất phân bón là gì? Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón? Trình tự cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón?

Phân bón là gì? Điều kiện kinh doanh phân bón? Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón như thế nào?

Điều kiện đối với xuất khẩu, nhập khẩu phân bón? Quy định về nhập khẩu phân bón? Quy định về kiểm tra nhà nước trước khi thông quan đối với phân bón nhập khẩu?

tìm hiểu về bí mật nhà nước? Quy định về việc ban hành sản phẩm bí mật nhà nước? Tổng hợp danh mục bí mật nhà nước trong tất các lĩnh vực?Các câu hỏi về mục đích của hôn nhân là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mục đích của hôn nhân là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết mục đích của hôn nhân là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết mục đích của hôn nhân là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết mục đích của hôn nhân là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về mục đích của hôn nhân là gì


Các hình ảnh về mục đích của hôn nhân là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về mục đích của hôn nhân là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm nội dung chi tiết về mục đích của hôn nhân là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/