Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế

Bài viết Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế thuộc chủ đề về Tâm Linh thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế”

Đánh giá về Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế


Xem nhanh
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP, HỖN HỢP THEO PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN - MỘT TÚI HỒ SƠ
BAN BIÊN TẬP KIWI
[W]: http://xaydungkiwi.com
[E]: [email protected]
[Phoneu0026Zalo]: 0929.516.221
[F]: https://www.facebook.com/kiwidauthau
[G]:https://www.facebook.com/groups/dauthaukiwi

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là phương thức đấu thầu được áp dụng đối với những gói thầu mua sắm của cải/tài sản nhà nước theo cách thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cung cấp sản phẩm phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ, gói thầu chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp. Ưu điểm và Giảm?

Đấu thầu Hiện tại được dùng rất thường nhật và chính tình trạng này đã tạo cho nền kinh tế có sự cạnh tranh, công bằng, đẩy nhanh sự phát triển. Đấu thầu là cả một quá trình thông qua những phương thức, hình thức lựa chọn nhà thầu.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì?
  • 2 2. Ưu điểm và Giảm:

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì?

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì?

– Phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ là phương thức đấu thầu được áp dụng đối với những gói thầu mua sắm của cải/tài sản nhà nước theo cách thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cung cấp sản phẩm phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ, gói thầu chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp.

– Chuẩn bị đấu thầu cho một gói thầu được tiến hành sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được phê duyệt hoặc sau khi những gói thầu có liên quan đã được thực hiện xong Các công việc của giai đoạn này bao gồm: chuẩn bị nhân sự cho việc tổ chức đấu thầu xác định danh sách ngắn xây dựng HSMT… Sau khi kết thúc bước này, bên mời thầu phải đạt được các mục tiêu sau: hình thành được tổ chuyên gia có đủ tiềm lực và điều kiện để tổ chức đấu thầu xác định những nhà thầu được tham gia đấu thầu (trong trường hợp cần thiết, hoàn thiện HSMT và sẵn sàng cho việc phát hành HSMT)

= Công tác chuẩn bị nhân sự trong quy trình đấu thầu là việc chủ đầu tư lựa chọn bên mời thầu bên mời thầu lựa chọn cá nhân, tổ chức có đủ tiềm lực, điều kiện đề trực tiếp tham gia vào quy trình tổ chức đấu thầu Theo quy định luật đấu thầu bên mời thầu được hiểu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và tiềm lực để thực hiện các vận hành đấu thầu Tuỳ thuộc vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn mà chủ đầu tư sẽ giao cho một cơ quan, tổ chức làm bên mời thầu cho gói thầu của mình

– Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức được giao làm bên mời thầu là chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đánh giá HSDT, HSĐX, thành lập tổ chuyên gia, trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kết quả lựa chọn danh sách ngăn thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật Thông thường, chủ đầu tư sẽ lựa chọn bên mời thầu là một bộ phận chuyên trách làm công tác đấu thầu sẵn có trong cơ cấu tổ chức của chủ đầu tư hoặc các cơ quan tổ chức thuộc sự quản lý của chủ đầu tư, hoặc lựa chọn bên mời thầu là tổ chức tư vấn đấu thầu chuyên nghiệp, hoặc bên mời thầu được hình thành từ các cá nhân có đủ điều kiện tiềm lực của chủ đầu tư Tư ng một vài trường hợp nhất định chủ đầu tư có thể cùng lúc ấy là bên mời thầu Sau khi đã hình thành bên mời thầu công tác chuẩn bị nhân sự mà bên mời thầu cần thực hiện à lựa chọn cá nhân có đủ điều kiện kinh nghiệm để thành lập tổ chuyên gia cho gói thầu cần tổ chức đấu thầu Tổ chuyên gia trong quá trình tổ chức đấu thầu bao gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu thành lập đề thực hiện nhiệm vụ đánh giá HSDT, HSĐX và các công việc khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Mọi Người Xem :   Hiện tượng nồm ẩm là gì? Cách chống nồm ẩm hiệu quả nhất hiện nay

– Đối với những gói thầu có bắt buộc kỹ thuật phức tạp hoặc có quy mô lớn thì rất cần thiết áp dụng việc sơ tuyển nhà thầu Sơ tuyển nhà thầu là việc lựa chọn những nhà thầu có đủ tiềm lực để tham ga đấu thầu Việc sơ tuyển nhà thầu được áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế. Đối với các cách thức đầu thầu khác, việc sơ tuyên không được thực hiện quá trình tổ chức sơ tuyển nhà thầu bao gồm: chuẩn bị hồ sơ mời sơ tuyền thông báo mời sơ tuyển phát hành h mời sơ tuyển nhận hồ sơ dự sơ tuyến của các nhà thầu đánh giá giấy tờ dự sơ tuyển, thông báo kết quả sơ tuyển Kết thúc việc sơ tuyển nhà thầu bên mời thầu sẽ lựa chọn được những nhà thầu có năng lực phục vụ bắt buộc của gói thầu để tiến hành tổ chức đấu thầu ở các bước tiếp theo.

– Đối với gói thầu áp dụng cách thức đấu thầu Giảm, bên mời thầu xác định, lập danh sách ngắn các nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu và có mong muốn tham gia đấu thầu Số lượng các nhà thầu trong danh sách ngắn tối thiểu là ba nhà thầu Đối với những gói thầu có bắt buộc phức tạp về kỹ thuật hoặc có tổng giá trị lớn để xác định xem nhà thầu có đủ tiềm lực thực hiện  vào danh sách ngắn hay không bên mời thầu cần thu thập càng thường xuyên thông tin càng tốt về nhà thầu để tổng hợp và lựa chọn khác với cách thức sơ tuyển việc xác định nhà thầu đưa vào danh sách ngắn đối với đấu thầu Giảm chủ yếu dựa vào nhận định chủ quan của bên mời thầu thông qua việc thu thập, nắm bắt thông tin của nhà thầu mà không dựa trên kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển như đối với hình thức sơ tuyển Sau khi danh sách ngăn được phê duyệt, để đảm tính công khai, minh bạch của công tác đấu thầu bên mời thầu cần đăng tải công khai danh sách ngăn trước khi phát hành HSMT.

– Ở bước chuẩn bị đấu thầu công việc quan trọng nhất là chuẩn bị HSMT. HSMT là tài liệu chứa đựng tất cả những thông tin liên quan đến gói thầu mỗi HSMT chỉ được dùng cho một gói thầu HSMT đóng vai trò rất quan trọng đối với quy trình tổ chức đấu thầu Bên mời thầu phải xây dựng được HSMT đảm bảo chất lượng tuân thủ quy định của pháp luật thì mới lựa chọn được nhà thầu có đi năng lực để thực hiện gói thầu Trong giai đoạn chuẩn bị đấu thầu bên mời thầu tập trung nghiên cứu xây dựng HSMT một cách chính xác, cẩn thận HSMT sau khi được lập sẽ cần phải được thẩm định bởi tổ thẩm định trước khi được phê duyệt và phát hành cho các nhà thầu

– Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau khi đạt được những mục tiêu của bước chuẩn bị đấu thầu bên mời thầu thầu thực hiện việc tổ chức lựa chọn nhà thầu Đề tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu bên mời thầu tiến hành làm các công việc thông báo mời thầu phát hành HSMT, tiếp nhận HSDT của các nhà thầu đóng thầu tổ chức mở thầu đánh giá HSDT, làm rõ HSDT, thương thảo với nhà thầu được lựa chọn và cuối cùng là phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Kết quả cần đạt được của bước này là bên mời thầu lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất để chuẩn bị ký kết hợp đồng.

–  Kết thúc giai đoạn chuẩn bị đấu thầu bên mời thầu phải tiến hành thông báo mời thầu rộng rãi đến các nhà thầu để họ biết và tham gia Thông báo mời thầu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các nhà thầu bởi đây là nguồn thông tin chính thống công khai đề nhà thầu quyết đình có tham gia đấu thầu hay không. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thông báo mời thầu phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng để nhà thầu đơn giản tiếp cận Riêng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh theo quá trình rút gọn hình thức chỉ định thầu thông báo mời thầu không cần đăng tải công khai mà được gửi trực tiếp cho nhà thầu được lựa chọn nội dung của thông báo mời thầu bao gồm: tên của gói thầu thuộc dự án dự toán mua sắm, tên chủ đầu tư bên mời thầu, gá gói thầu, thời gian, địa điểm và gá phát hành HSMT, giá trị và thời gan bảo đảm dự thầu và các thông tin cần thiết khác.

Xem thêm: Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế

– Việc phát hành HSMT được thực hiện sau khi bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu Thời gian phát hành HSMT theo quy định của pháp luật, đảm bảo đi thời gian để nhà thầu nhận được HSMT. Trong quá trình phát hành HSMT, nếu phát hiện HSMT có những nội dung cần làm rõ, nhà thầu có thể gửi yêu cầu làm rõ HSMT bằng văn bản đến bên mời thầu để được xem xét, giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu có khả năng tổ chức hội nghị tiến đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ. Trường hợp sau khi phát hành HSMT có những nội dung cần sửa đổi, làm rõ, bên mời thầu phải gửi quyết liệt sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi HSMT đến các nhà thầu đã mua hoặc nhận HSMT.

Mọi Người Xem :   Polyp thường xuất hiện ở những cơ quan nào?

– Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, sau khi mở đề xuất về kỹ thuật, bên mời thầu sẽ tiến hành đánh giá theo phương pháp đánh gá được quy định trong HSMT Nhà thầu nào không phục vụ các yêu cầu nêu trên HSMT sẽ bị bên mời thầu loại và trả lại đề xuất tài chính còn nguyên niêm phong cho các nhà thầu này. Tiếp đó, bên mời thầu thực hiện mở thầu lần thứ hai để mở đề xuất về tài chính của các nhà thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Việc đánh gá về tài chính cũng được tiến hành theo phương pháp được quy định trong HSMT.

– Bước 3: Ký kết hợp đồng

Sau khi đã có kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bên mời thầu tiến hành hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng ở giai đoạn này, nhà thầu phải thực hiện công việc bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực. Việc lựa chọn nhà thầu được coi là thành công khi hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu có hiệu lực pháp luật Các bước trong quá trình đấu thầu đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau kết quả của công việc này là cơ sở, tiền đề của công việc tiếp theo. Bất kỳ tình huống nào xảy ra ở giai đoạn trước đều đặn có khả năng ảnh hưởng tác động đến gai đoạn sau đó, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu đó. Do vậy, trong quá trình đấu thầu mỗi một công việc đều cần phải được tiến hành một cách thận trọng đúng pháp luật, có sự kiểm tra, giám sát của các bên có liên quan và của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu

Việc hoàn thiện hợp đồng là công việc bắt buộc đối với tất cả các gói thầu Nhà thầu được lựa chọn để ký kết hợp đồng là nhà thầu có HSDT hợp lệ, có đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai thực hiện gói thầu có giải pháp thực hiện gói thầu khả thi và có giá dự thầu cạnh tranh nhất. Bản chất của hợp đồng được ký kết thông qua đấu thầu là loại hợp đồng dân sự Vì vậy, việc hoàn thiện hợp đồng là bước thoả thuận giữa các bên về những nội dung chi tiết, cụ thể của hợp đồng mà HSMT, HSDT chưa thể hiện rõ. mặc khác, nội dung của hợp đồng không được trái với nội dungHSMT và HSDT..

Sau khi đạt được thoả thuận với nhà thầu thông qua việc hoàn thiện hợp động bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu công khai theo quy định của pháp luật với những thông tin chính bao gồm: tên nhà thầu trúng thầu giá trung thầu loại hợp cùng lúc ấy gian thực hiện hợp đồng và những thông tin rất cần thiết khác.

Việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi ký hợp đồng đóng vai trò quan trọng. Cộng đồng hoặc các nhà thầu khác tham gia đấu thầu có khả năng cung cấp thêm thông tin về nhà thầu trúng thầu cho bên mời thầu chủ đầu tư để xem xét lại.

✅ Mọi người cũng xem : mua xốp làm tháp tiền ở đâu

2. Ưu điểm và hạn chế:

2. Ưu điểm và hạn chế:

* Ưu điểm:

– Mở thầu theo phương thức một giai đoạn một túi giấy tờ là việc bên mời thầu thông báo công khai những thông tin cơ bản trong HSDT của các nhà thầu tham gia đấu thầu trước khi tiến hành đánh giá HSDT. Mở thầu là một sự kiện quan trọng trong quy trình tổ chức đấu thầu được tổ chức công khai với sự tham gia của các nhà thầu đại diện chủ đầu tư bên mời thầu Việc mở thầu được tiến hành trong thời gian một gở, tính từ thời điểm đóng thầu Việc mở thầu được thực hiện đối với từng HSDT theo thứ tự chữ cái tên của nha thầu Những thông tin cơ bản của HSDT được đọc rõ, công khai tại thời điểm mở thầu và được đưa vào biên bản mở thầu Biên bản mở thầu được kỷ xác nhận bởi đại của bên mời thầu nhà thầu và được gì cho các nhà thầu tham dự.

–  Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ có ưu điểm là bên mời thầu được công khai giá dự thầu của các nhà thầu ngay tại buổi mở thầu. Chính nhờ vào sự kiện này mà bên mời thầu có thể đánh giá được mức độ cạnh tranh của các nhà thầu tham gia.

* Giảm:

– Thời gian chuẩn bị HSDT phụ thuộc vào mức độ phức tạp của gói thầu và cách thức lựa chọn nhà thầu Các gói thầu có yêu cầu về kỹ thuật phức tạp sẽ có thời gan chuẩn bị HSDT dài hơn những gói thầu khác. Thời điểm cuối cùng mà thầu được phép nộp HSDT là trước thời điểm đóng thầu Những HSDT được nộp sau thời điểm đóng thầu được coi là không hợp lệ và không được xem xét, đánh giá. Sau khi nhà thầu nộp HSDT mà trước thời điểm đóng thầu nhà thầu vẫn có thể rút lại HSDT hoặc bổ sung điều chỉnh HSDT Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận HSDT và bảo quản an toàn, nguyên vẹn các HSDT cho đến thời điểm mở thầu

Mọi Người Xem :   Công việc của nhân viên Sales là gì trong thời đại 4.0? Triển vọng ngành Sales

– Đánh giá HSDT là công việc phức tạp và chiếm nhiều thời gian nhất trong quy trình tổ chức đấu thầu Phương pháp đánh giá HSDT do bên mời thầu lựa chọn và quy định trong HSMT phụ thuộc vào đặc điểm, tính chất của gói thầu Trường hợp không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của HSMT, cuộc đấu thầu có thể bị hủy. Khi đó, bên mời thầu phải xem xét lại toàn bộ nội dung HSMT và quá trình đánh giá HSDT để tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục khi tổ chức thực hiện lại việc lựa chọn nhà thầu

– bên cạnh đó, việc công khai giá dự thầu trước khi đánh giá giấy tờ dự thầu là một trong những hạn chế, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người đánh giá hồ sơ dự thầu.

✅ Mọi người cũng xem : thẻ vtc pro mua ở đâu

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Nguyễn Văn Dương
Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Nguyễn Văn Dương

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Kinh tế – Tài chính

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 3.927 bài viết

Phương thức một giai đoạn hai túi giấy tờ là gì? Ưu điểm và hạn chế?

Ăn cắp hàng trực tuyến là gì? cách thức thực hiện và cách thức xử lý?

Tiền ký quỹ là gì? Tiền gửi ký quỹ là nguồn vốn hay tài sản? những loại tiền gửi ký quỹ hiện nay. Ký quỹ để được phép vận hành một vài ngành nghề theo quy định.

Tỷ giá hối đoái là gì? Phân loại tỷ giá hối đoái? các loại chế độ tỷ giá hối đoái Hiện tại? Phương pháp xác định tỷ giá hối đoái là gì? Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái? ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đối với nền kinh tế?

Liên minh nghiên cứu và phát triển là gì? Ưu điểm và nhược điểm của liên minh?

Liên minh sản xuất là gì? Ưu điểm và nhược điểm của liên minh?

Tổ chức tiết kiệm là gì? Tổ chức tiết kiệm được dịch sang tiếng Anh là Thrift Associations. Phân biệt Ngân hàng thương mại và Tổ chức tiết kiệm?

Cắt hạn chế qui mô nhân sự là hoạt động diễn ra nhằm cắt hạn chế vĩnh viễn lực lượng lao động của một Doanh nghiệp. Đặc điểm và các hình thức cắt Giảm quy mô nhân sự?

Mua các phương tiện truyền thông là gì? Đặc điểm? Các giai đoạn thực hiện?

Dòng nhân lực là gì? Dòng nhân lực là thuật ngữ được hiểu trong tiếng Anh gọi là Human resource flow. Các nhân tố gây ảnh hưởng dòng nhân lực?

Khả năng thanh toán chung còn được biết đến với tên gọi là Khả năng thanh toán tổng quát. phân tích các chỉ tiêu đánh giá?

Tiền thưởng cho việc đồng ý gia nhập công ty là gì? Tiền thưởng cho việc đồng ý gia nhập công ty trong tiếng Anh được gọi là Signing Bonus. Ý nghĩa? Thực trạng áp dụng?

Chợ nông thôn là gì? Chợ nông thôn dịch trong tiếng Anh gọi là Rural market. Đặc điểm của chợ nông thôn? chiều hướng tiêu sử dụng ở nông thôn?

Khái quát về công tác phí? Tiền chi phí đi lại? Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác?

Chi phí trung bình cũng có thể được đề cập đến chi phí trung bình của hàng tồn kho, tương đương chi phí trung bình của các đơn vị sản xuất. Giả định dòng chi phí trung bình?

của cải/tài sản phi tiền tệ? Sự khác biệt giữa tài sản tiền tệ và phi tiền tệ?

Khái quát về phản hồi tiêu cực? Khái quát về đầu tư? Phản hồi tiêu cực trong đầu tư?

Hệ thống giao thông thông minh là gì? Đặc điểm và vai trò của hệ thống?

Phơi nhiễm rủi ro tài chính là gì? Cách loại trừ phơi nhiễm rủi ro tài chính? Phân tích rủi ro tài chính đối với hoạt động của công ty và các lưu ý để tránh rủi ro trong hoạt động tài chính?

Hiệu quả về giá là gì? Đặc điểm của hiệu quả về giá? hạn chế của hiệu quả về giá? Những chiến lược hiệu quả về giá cho danh mục của Doanh nghiệp?

Về địa chất du lịch và đặc điểm của địa chất du lịch? Vai trò của địa chất du lịch?Các câu hỏi về một giai đoạn một túi hồ sơ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê một giai đoạn một túi hồ sơ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết một giai đoạn một túi hồ sơ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết một giai đoạn một túi hồ sơ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết một giai đoạn một túi hồ sơ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về một giai đoạn một túi hồ sơ là gì


Các hình ảnh về một giai đoạn một túi hồ sơ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về một giai đoạn một túi hồ sơ là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm thông tin về một giai đoạn một túi hồ sơ là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là gì? Ưu điểm và hạn chế1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ…