Việt Trung Trung Việt Hán Việt Chữ Nôm

Định nghĩa – Khái niệm

mộng từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ mộng trong từ Hán Việt và cách phát âm mộng từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ mộng từ Hán Việt nghĩa là gì.

phát âm mộng tiếng Hánmộng (âm Bắc Kinh)phát âm mộng tiếng Hánmộng (âm Hồng Kông/Quảng Đông).

✅ Mọi người cũng xem : tên tiếng anh của nước đức là gì

Xem thêm từ Hán Việt

  • cữu sanh từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tu luyện từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • giác lạc từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • hiệp trợ từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • bách quan, bá quan từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tudienso.comtừ Hán Việtchữ NômTừ Điển Hán Việt

✅ Mọi người cũng xem : mua lá bạc hà ở đâu hà nội

Từ điển Hán Việt

Nghĩa Tiếng Việt: