Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan được quy định như thế nào? Trường hợp nào tiến hành hủy tờ khai hải quan?

Bài viết Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan được quy định như thế nào? Trường hợp nào tiến hành hủy tờ khai hải quan? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan được quy định như thế nào? Trường hợp nào tiến hành hủy tờ khai hải quan? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan được quy định như thế nào? Trường hợp nào tiến hành hủy tờ khai hải quan?”

Đánh giá về Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan được quy định như thế nào? Trường hợp nào tiến hành hủy tờ khai hải quan?


Xem nhanh


Chúng tôi có mở tờ khai A31, B13 cho doanh nghiệp chế xuất. Nhưng do sai sót của nhân viên truyền dữ liệu đã chọn sai nhóm loại hình là kinh doanh, các tờ khai trên đã thông quan (đúng ra phải chọn chế xuất). Ngoài ra, nếu tôi muốn biết địa điểm đăng ký tờ khai hải quan là ở đâu? Hướng dẫn cụ thể giúp tôi vấn đề này cụ thể. Xin cám ơn.

Khai bổ sung hồ sơ hải quan trong những trường hợp nào?

Theo Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định các trường hợp khai bổ sung như sau:

Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

– Khai bổ sung trong thông quan:

+ Người khai hải quan, người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ hải quan trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng tờ khai hải quan cho người khai hải quan;

Mọi Người Xem :   Mua chuột đồng ở đâu tphcm

+ Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan thông báo kết quả phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật;

+ Người khai hải quan, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung hồ sơ hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi cơ quan hải quan phát hiện sai sót, không phù hợp giữa thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan với thông tin khai báo trong quá trình kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

+ Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

+ Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trường hợp phát hiện sai sót thì anh có thể tiến hành khai bổ sung hồ sơ khai hải quan. Ngoài ra, anh có thể tham khảo bước thủ tục tại Điều này.

✅ Xem thêm : phiếu mượn/trả sách thư viện là gì

Trường hợp nào tiến hành hủy tờ khai hải quan?

Căn cứ Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định các trường hợp hủy tờ khai hải quan như sau:

– Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây:

(1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;

(2) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

Mọi Người Xem :   Tuấn Trọng - Vịt Nướng Lá Mắc Mật Lạng Sơn ở Quận 8, TP. HCM

(3) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

(4) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng người khai hải quan chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

(5) Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai.

(6) Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản;

(7) Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy;

– Hủy tờ khai hải quan theo yêu cầu của người khai hải quan:

(1) Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng người khai hải quan đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;

(2) Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;

(3) Ngoài các trường hợp quy định tại các điểm a.2, điểm a.3, điểm a.4, điểm d. 1 và d.2 khoản này, tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa;

(4) Tờ khai hải quan nhưng người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan; hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

Mã loại hình là một trong các chỉ tiêu không được khai bổ sung quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi tại Phụ lục I Thông tư Thông tư 39/2018/TT-BTC) Vì vậy, công ty không được khai bổ sung để sửa đổi loại hình tờ khai cũ.

Mọi Người Xem :   Nguyên Hà Food là nhà phân phối thực phẩm hàng đầu TP Hồ Chí Minh.

Trường hợp của công ty anh nếu tờ khai đã thông quan sẽ không thể huỷ tờ khai theo các quy định trên.

Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

✅ Xem thêm : mua vải chiffon ở đâu tphcm

Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 19 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định đăng ký tờ khai hải quan như sau:

 – Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

Thứ nhất, Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;

Thứ hai, Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

Thứ ba, Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.Các câu hỏi về mở tờ khai hải quan ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mở tờ khai hải quan ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết mở tờ khai hải quan ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết mở tờ khai hải quan ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết mở tờ khai hải quan ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về mở tờ khai hải quan ở đâu


Các hình ảnh về mở tờ khai hải quan ở đâu đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về mở tờ khai hải quan ở đâu tại WikiPedia

Bạn nên xem thông tin về mở tờ khai hải quan ở đâu từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/


Related Posts

About The Author