Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)

Bài viết Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model) thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model) trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)”

Đánh giá về Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)


Xem nhanh
Giúp học viên chuyển mô hình thực thể kết hợp thành mô hình dữ liệu quan hệ.
- Chuyển thực thể thành Quan hệ và các thuộc tính
- Xác định khóa chính và khóa ngoại
- Chuyển đổi các mối liên kết thực thể thành quan hệ

Mô hình quan hệ thực thể (Entity Relationship model – E-R) được CHEN giới thiệu vào năm 1976 là một mô hình được sử dụng rộng rãi trong các bản thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm, được xây dựng dựa trên việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này. So với mô hình mạng thì mô hình quan hệ thực thể có thường xuyên ưu điểm hơn và nó thể hiện rõ hơn các thành phần trong thế giới thực. Nếu như mô hình mạng chỉ biểu diễn các đối tượng chính chứ không mô tả được các đặc điểm trong đối tượng đó thì trong mô hình quan hệ thực thể lại khắc phục được những điểm yếu này. Chính do đó việc lựa chọn mô hình này luôn là quyết định của các nhà phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu

1 – Vai trò của mô hình E-R trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu:

Mục tiêu của mô hình E-R trong quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu đó là phân tích dữ liệu, xác định các đơn vị thông tin cơ bản rất cần thiết của tổ chức, mô tả cấu trúc và mối liên lạc giữa chúng

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 17

E-R là mô hình trung gian để chuyển những yêu cầu quản lý dữ liệu trong thế giới thực thành mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

2 – Các thành phần cơ bản của mô hình E-R

a – Thực thể và tập thực thể

Thực thể là một đối tượng trong thế giới thực.

Mọi Người Xem :   Thời hiệu và thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính - Ánh sáng luật

Một nhóm bao gồm các thực thể tương tự nhau tạo thành một tập thực thể

Việc lựa chọn các tập thực thể là một bước vô cùng quan trọng trong việc xây dựng sơ đồ về mối quan hệ thực thể

Ví dụ: “Quản lý các dự án của công ty”

 • Một nhân viên là một thực thể
 • Tập hợp các nhân viên là tập thực thể
 • Một dự án là một thực thể
 • Tập hợp các dự án là tập thực thể
 • Một phòng ban là một thực thể
 • Tập hợp các phòng ban là tập thực thể

b – Thuộc tính:

Mỗi tập thực thể có một tập các tính chất đặc trưng, mỗi tính chất đặc trưng này gọi là thuộc tính của tập thực thể. Ứng với mỗi thuộc tính có một tập các tổng giá trị cho thuộc tính đó gọi là miền giá trị.

Miền tổng giá trị của thuộc tính gồm những loại tổng giá trị như sau:

 • Kiểu chuỗi (string)
 • Kiểu số nguyên (integer)
 • Kiểu số thực (real)

Ví dụ tập thực thể nhéNVIEN có các thuộc tính

 • Họ tên (hoten: string[20])
 • Ngày sinh (ns: date)
 • Điểm TB (DTB:float)

Thuộc tính bao gồm những loại như sau:

 • Thuộc tính đơn – không thể tách nhỏ ra được
 • Thuộc tính phức hợp – có thể tách ra thành các thành phần nhỏ hơn

những loại tổng giá trị của thuộc tính:

 • Đơn trị: các thuộc tính có tổng giá trị duy nhất cho một thực thể (VD: số chứng minh nhân dân, …)
 • Đa trị: các thuộc tính có một tập giá trị cho cùng một thực thể (VD: bằng cấp, …)
 • Suy diễn được (năm sinh <—-> tuổi)

Mỗi thực thể đều đặn được phân biệt bởi thuộc tính khóa

Ví dụ 1: tập thực thể nhéNVIEN có các thuộc tính

 • Mã NV (MaNV: integer)
 • Họ tên (Hoten: string[50])
 • Ngày sinh (ns:date)
 • Địa chỉ (diachi:string[100])
 • Quê quán (quequan:string[30])
 • Hệ số lương (hsluong:float)
 • Hệ số phụ cấp (hsphucap:float)
 • Tổng lương (tongluong:float)

Ví dụ 2:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 18

Ví dụ 3:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 19

c – Mối quan hệ giữa các tập thực thể:

Quan hệ là sự kết nối giữa hai hay thường xuyên tập thực thể

Ví dụ giữa tập thực thể nhaNVIEN và PHONGBAN có các kết nối như sau:

 • Một nhân viên thuộc một phòng ban nào đó
 • Một phòng ban có một nhân viên làm trưởng phòng

Tập quan hệ là tập hợp các mối quan hệ giống nhéu

d – Lược đồ E-R:

Là đồ thị biểu diễn các tập thực thể, thuộc tính và mối quan hệ

Các ký hiệu trong lược đồ E-R

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 20

 • Cung: là đường nối giữa tập thực thể và thuộc tính, mối quan hệ và tập thực thể
Mọi Người Xem :   Quả Lệ Chi Là Quả Gì, Dương Quý Phi Và Trái Vải : Lệ Chi, Hay - Thienmaonline

Ví dụ lược đồ E-R:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 21

e – Các kiểu liên kết trong lược đồ E-R:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 22

Ví dụ:

 • Một phòng ban có thường xuyên nhân viên

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 23

 • Một nhân viên chỉ thuộc 1 phòng ban

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 24

 • Một nhân viên có thể được phân công vào nhiều dự án hoặc không được phân công vào dự án nào

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 25

 • Một nhân viên có khả năng là trưởng phòng của 1 phòng ban nào đó

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 26

Một loại thực thể có khả năng tham gia thường xuyên lần vào một quan hệ với thường xuyên vai trò khác nhau

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 27

f – Thuộc tính khóa:

Mỗi tập thực thể phải có 1 khóa

Một khóa có khả năng có 1 hay thường xuyên thuộc tính

có khả năng có thường xuyên khóa trong 1 tập thực thể, ta sẽ chọn ra 1 khóa làm khóa chính cho tập thực thể đó

3 – Xây dựng mô hình E-R

a – Quy tắc:

 • Chính xác
 • Tránh trùng lặp
 • Dễ hiểu
 • Chọn đúng mối quan hệ
 • Chọn đúng kiểu thuộc tính

b – Các bước xây dựng:

 • Liệt kê, chọn lọc thông tin
 • Xác định tập thực thể
 • Xác định mối quan hệ
 • Xác định thuộc tính và gắn thuộc tính cho tập thực thể và mối quan hệ
 • quyết liệt thuộc tính khóa
 • Vẽ biểu đồ mô hình thực thể E-R
 • Chuẩn hóa biểu đồ

c – Ví dụ:

Ví dụ 1: Xây dựng mô hình E-R cho cơ sở dữ liệu quản lý đơn đặt hàng với các thông tin như sau:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 28

Bước 1: Liệt kê, chọn lọc thông tin:

— Đơn đặt hàng gồm những thông tin như sau:

 • Số đơn hàng (Số đại học)
 • Tên đơn vị đặt hàng (Tên ĐV)
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Ngày đặt
 • Tên hàng
 • Mô tả
 • Đơn vị tính (Đv tính)
 • Số lượng
 • Người đặt hàng (Họ tên NĐ)

— Phiếu giao hàng gồm những thông tin như sau:

 • Số phiếu giao hàng (Số PG)
 • Tên đơn vị đặt hàng (Tên ĐV)
 • Địa chỉ
 • Nơi giao hàng (Tên nơi GH)
 • Ngày giao
 • Tên hàng
 • Đơn vị tính (Đv tính)
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Thành tiền
 • Tên người nhận (Họ tên NN)
 • Tên người giao (Họ tên NG)

Bước 2: Xác định thực thể, thuộc tính:

— Thực thể ĐƠN VỊ ĐH gồm các thuộc tính sau:

 • Mã ĐV
 • Tên ĐV
 • Địa chỉ
 • Điện thoại

— Thực thể ĐƠN VỊ KH gồm các thuộc tính sau:

 • Mã ĐV
 • Tên ĐV
 • Địa chỉ

— Thực thể HÀNG gồm các thuộc tính sau:

 • Mã hàng
 • Tên hàng
 • Đv tính
 • Mô tả hàng

— Thực thể NGƯỜI ĐẶT gồm các thuộc tính sau:

 • Mã số NĐ
 • Họ tên NĐ

— Thực thể NƠI GIAO gồm các thuộc tính sau:

 • Mã số ĐĐG
 • Tên nơi giao

— Thực thể NGƯỜI NHẬN gồm các thuộc tính sau:

 • Mã số NN
 • Họ tên NN
Mọi Người Xem :   Quả lý chua đen - black currant là gì? Tác dụng của quả lý chua đen

— Thực thể NGƯỜI GIAO gồm các thuộc tính sau:

 • Mã số NG
 • Họ tên NG

Bước 3: Xác định các mối quan hệ

— Hai động từ tìm được là: Đặt, Giao –> Dựa vào hai động từ tìm được, đặt các câu hỏi để xác định các mối quan hệ như sau:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 29

— Từ đó ta có các quan hệ như sau:

 • Người đặt hàng THUỘC Đơn vị đặt hàng
 • Người nhận hàng THUỘC Đơn vị khách hàng

Bước 4: Vẽ biểu đồ mô hình thực thể E-R

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 30

Bước 5: Chuẩn hóa, rút gọn mô hình thực thể E-R Do đơn vị đặt hàng và đơn vị khách hàng đều là các đơn vị ở bên ngoài giao dịch với cửa hàng nên ta gộp thành một thực thể là Đơn vị khách gồm các thuộc tính: Mã ĐV, Tên ĐV, Địa chỉ, Điện thoại

Ta có mô hình E-R như sau:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 31

Ví dụ 2: Xây dụng cơ sở dữ liệu đề công ty theo dõi các thông tin liên quan đếnnhân viên, phòng ban và đề án với các yêu cầu sau:

 • Cty có thường xuyên phòng ban, mỗi phòng ban có tên duy nhất, mã phòng ban duy nhất, một trưởng phòng và ngày nhận chức.
 • Mỗi phòng ban có thể ở thường xuyên thường xuyên nhân viên
 • Nhân viên có mã nhân viên, họ tên, địa chỉ, cấp bậc
 • Mỗi nhân viên làm việc ở 1 phòng ban, tham gia vào các đề án
 • Mỗi đề án có mã đề án, tên đề án

Ta có lược đồ E-R như sau:

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 32

Nguồn tham khảo: http://tailieu.tv/tai-lieu/mo-hinh-thuc-the-moi-quan-he-2876/ http://freetuts.net/mo-hinh-thuc-the-moi-ket-hop-er-305.html http://www.tailieuontap.com/2010/05/mo-hinh-thuc-lien-ket-mo-hinh-er.html https://voer.edu.vn/m/mo-hinh-quan-he-thuc-the-entity-relationship-model/ff2250a9Các câu hỏi về mô hình quan hệ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mô hình quan hệ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết mô hình quan hệ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết mô hình quan hệ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết mô hình quan hệ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về mô hình quan hệ là gì


Các hình ảnh về mô hình quan hệ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về mô hình quan hệ là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm nội dung về mô hình quan hệ là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 33

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)Các câu hỏi về mô hình quan hệ là gìCác Hình Ảnh Về mô…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 34

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)Các câu hỏi về mô hình quan hệ là gìCác Hình Ảnh Về mô…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 35

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)Các câu hỏi về mô hình quan hệ là gìCác Hình Ảnh Về mô…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 36

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)Các câu hỏi về mô hình quan hệ là gìCác Hình Ảnh Về mô…
I2 - Iot - Chất hoá học 37

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)Các câu hỏi về mô hình quan hệ là gìCác Hình Ảnh Về mô…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 38

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Mô hình quan hệ – thực thể (Entity – Relationship Model)Các câu hỏi về mô hình quan hệ là gìCác Hình Ảnh Về mô…