Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị

Bài viết Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị”

Đánh giá về Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị


Xem nhanh
1#Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và sinh viên học tập, làm theo đạo đức của Người
Tài liệu sử dụng, tham khảo: Giáo trình TT HCM, NXB CTQG, Bộ GD và ĐT, 2009 và các tài liệu khác.
Kênh Youtube Triết học123
Người đại diện: Tiến sỹ Lê Văn Hùng và TS. Hà Thị Bắc
Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem, có những nhận xét, động viên để tôi có những video tốt hơn. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Mong các bạn chia sẻ để mọi người biết nhiều hơn về kênh, đăng kí để kênh đạt mốc 10 nghìn người đăng kí.
Trân trọng,
#HùngLê-Lýluậnchínhtrịvàxãhội
#Sử Việt
#Triết học 123
#triết_học #triết_học_Mác_Lênin
#chủ_nghĩa_xã_hội_khoa_học
#chủ_nghĩa_duy_vật_biện_chứng
#phép_biện_chứng_duy_vật
#chủ_nghĩa_duy_vật_lịch_sử

Mục tiêu của cách mạng Việt Nam ngay từ đầu đã xác định lý tưởng chính trị là đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là sự lựa chọn lịch sử, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, lý tưởng đạo đức cách mạng cũng hướng vào: “trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phóng ra loài người”(3). Sự thống nhất giữa lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị cộng sản chủ nghĩa trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện đậm nét: “Chúng ta, tất cả đảng viên, đoàn viên, tất cả cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng cần phải quyết tâm suốt đời đáp ứng Đảng, phục vụ nhân dân. Đó là phẩm chất cao quý của người cách mạng, đó là đạo đức cách mạng, đó là tính đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của Đảng, của giai cấp, của nhân dân”(4). Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho chúng ta thấy những nội dung chính trị cách mạng nhất cũng chính là những nội dung đạo đức cách mạng nhất – đạo đức mới. Người nói: “Các chú có biết rằng dân tộc ta vĩ đại, Đảng ta vĩ đại, ta được anh em bầu bạn khắp năm châu yêu mến và ca ngợi là vì cái gì không? Vì cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta do Đảng ta lãnh đạo là chí công vô tư, mình vì mọi người”(5). Theo Người, mục tiêu lý tưởng của Đảng phù hợp với đạo đức của quảng đại quần chúng nhân dân ta là “chí công vô tư, mình vì mọi người”, đó là đạo đức cách mạng. Đạo đức đó không những là những chuẩn mực, quy tắc sống, lợi ích của cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày làm điểm xuất phát, mà luôn hàm chứa thái độ của mỗi người trong giải quyết các mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội với tinh thần tự nguyện, tự giác, hy sinh quên mình vì mục tiêu, lý tưởng của cách mạng. Sự hy sinh đó chứa đựng những giá trị xã hội mang nội dung đạo đức, nhân đạo, nhân văn cao cả, đó là sự thống nhất giữa lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một kiểu mẫu, là hiện thân của sự thống nhất giữa lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị. Người nói: “Tôi chỉ có một sự nhu cầu, nhu cầu tột bậc, là làm sao cho đất nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”(6). nhu cầu ở đây là tình cảm đạo đức trong sáng, đó là: “thống nhất và độc lập cho Tổ quốc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân”(7). Sự thống nhất giữa lý tưởng chính trị và lý tưởng đạo đức cách mạng đó tạo tiền đề cho mỗi người giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa nghĩa vụ pháp lý và nghĩa vụ đạo đức trước vận mệnh của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Sự thống nhất đó đã trở thành đặc trưng, nội dung cốt lõi luôn giữ vai trò định hướng vận hành của giai cấp công nhân Việt Nam, giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích giai cấp, lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng, xã hội.

Mọi Người Xem :   Top 15 Shop Đồ Lót Nữ TPHCM Sành Điệu Cho Phái Đẹp

Giải quyết đúng đắn vấn đề lợi ích còn là cơ sở tồn tại và phát triển của đạo đức cách mạng. C.Mác đã khẳng định: Lợi ích đúng đắn là nguyên tắc của toàn bộ đạo đức thì Vì vậy cần ra sức làm cho lợi ích riêng của con người cá biệt phù hợp với lợi ích của toàn thể loài người. Để giải quyết đúng đắn mối quan hệ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và thường xuyên kết hợp giữa giáo dục nâng cao nhận thức và tổ chức hoạt động thực tiễn đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, quan tâm tới sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi con người, hướng họ thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đồng thời luôn quan tâm trau dồi đạo đức mới cho họ. Đạo đức cách mạng luôn đòi hỏi: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”(8). Người chỉ rõ phận sự của đảng viên và cán bộ là phải: “Nếu gặp khi lợi ích chung của Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng của cá nhân, thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích của cá nhân cho lợi ích của Đảng. Khi cần đến tính mệnh của mình cũng phải vui lòng hy sinh cho Đảng”(9).

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của đạo đức cách mạng, là nguồn gốc phát sinh mọi thói hư, tật xấu và cả tội ác. Chủ nghĩa cá nhân luôn đối lập với chủ nghĩa tập thể. Muốn nâng cao đạo đức cách mạng thì phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. Người nói: “Do chủ nghĩa cá nhân mà đẻ ra các tư tưởng sai lệch khác”(10) và từ đó sinh ra các thói hư tật xấu, khuyết điểm nghiêm trọng như: bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, ham vị thế xã hội, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, óc lãnh tụ, bệnh “hữu danh vô thực”, kéo bè kéo cánh, bệnh cận thị không biết nhìn xa trông rộng… Chủ nghĩa cá nhân trái với lý tưởng đạo đức cách mạng cao cả và đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng cách mạng, do đó cần phải đấu tranh trừ bỏ nó.

Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng phân biệt sự khác nhau giữa chủ nghĩa cá nhân với lợi ích cá nhân chân chính và cần phải được bảo vệ. Người nói: “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là “giày xéo lên lợi ích cá nhân”. Mỗi người đều đặn có tính cách riêng, sở trường riêng, cuộc sống riêng của bản thân và của gia đình mình. Nếu những lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích của tập thể thì không phải là xấu”(11). Khẳng định vai trò động lực của lợi ích đúng đắn là nguyên tắc của đạo đức cách mạng, Người đã hướng mọi hoạt động đấu tranh vì lý tưởng cách mạng, mọi công tác giáo dục, rèn luyện con người, tổ chức xã hội, nhằm ra sức làm cho lợi ích riêng của mỗi cá nhân phù hợp với lợi ích chung của toàn xã hội.

Thực tiễn cho thấy, trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù của dân tộc, biết bao tấm gương đã quên mình vì nước, vì dân để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đó thật sự là những con người từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà đáp ứng và được nhân dân đùm bọc, tin yêu, che chở, giúp đỡ; họ vừa thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vừa là người tiêu biểu cho đạo đức mới. tuy nhiên, Hiện tại còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tự coi mình là “quan cách mạng”, vẫn còn hiện tượng “quan tham”, cậy thế, kiêu ngạo, xa dân, coi thường dân, tự cho mình quyền “hạch sách” dân, cửa quyền, vòi vĩnh, nhũng nhiễu dân, chưa thực sự vì dân, không biết lắng nghe dân và làm việc kém hiệu quả. Những hiện tượng đó đối lập với với mục tiêu, lý tưởng cách mạng và lý tưởng đạo đức mới. nguyên nhân của thực trạng trên là do cán bộ, đảng viên chưa xác định rõ mình là “công bộc của dân”, chưa giải quyết tốt việc thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng với trau dồi đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. do đó, để đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vừa trau dồi đạo đức mới cần:

Mọi Người Xem :   Mua hành sấy khô ở đâu? Nơi bán hành sấy khô giá rẻ, uy tín, chất lượng | BáchHóaXanh.com

Một là, Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh đối tượng là cán bộ, công chức. Nhà nước ta là “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và chế độ công vụ được tổ chức để phục vụ nhân dân, cán bộ, công chức vừa thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng vừa phải trau dồi đạo đức cách mạng. Vì vậy, cán bộ, công chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Cán bộ, công chức phải luôn hành động theo phương châm: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”(12).

Hai là, mỗi cán bộ, công chức phải yêu dân, tin dân, trọng dân, gần dân, học dân. Có yêu dân mới hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; có tin dân mới tìm mọi cách phát huy sức mạnh trí lực, nhân lực và tài lực của nhân dân; có trọng dân mới tích cực lắng nghe ý kiến của nhân dân, gặp việc khó phải bàn bạc với dân, kiên quyết đấu tranh với những người vi phạm quyền làm chủ của nhân dân; có gần dân mới truyền đạt, giảng giải cặn kẽ cho dân về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mới nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân để đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp; có học hỏi dân mới mở mang, làm giàu thêm hiểu biết của mình bằng trí tuệ sáng tạo và kinh nghiệm đa dạng của nhân dân. Có như thế, người cán bộ, đảng viên mới vừa thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng vừa thực hiện lý tưởng đạo đức cách mạng.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên luôn thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người cán bộ, đảng viên cần có đủ đức tính tốt ấy, đó là những con người có đủ đức, tài, thực chất là mô hình nhân cách người cách mạng phát triển toàn diện. Ở đó có sự thống nhất chặt chẽ giữa các nhóm tổng giá trị nhân cách, mà tiêu biểu là những giá trị về trí tuệ, chính trị, đạo đức và kỷ luật, thống nhất mục tiêu, lý tưởng cách mạng với lý tưởng đạo đức cách mạng. Người viết: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính là nền tảng của Đời sống mới, nền tảng của Thi đua ái quốc”(13) và “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”(14). Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức cần thực hành các bắt buộc nêu trên theo vị trí, chức trách, nhiệm vụ công tác của mình, có như vậy mới thực hiện được mục tiêu, lý tưởng cách mạng với lý tưởng đạo đức cách mạng.

Mọi Người Xem :   Thủ tục xin visa khi có tư cách lưu trú tại Nhật Bản

Bốn là, Nhà nước chăm lo xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức để họ thực sự là “công bộc” của dân; qua đó động viên cái tốt, đồng thời đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải luôn tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, thấy việc có lợi cho dân thì làm, luôn lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Theo đó, chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ cần có sự điều chỉnh hợp lý, phấn đấu đạt được lợi ích vật chất tương xứng với tài năng đóng góp cho xã hội của cán bộ, công chức, bảo đảm lợi ích cá nhân được tôn trọng cùng với lợi ích cộng đồng.

Năm là, mỗi cán bộ, công chức phải ra sức học tập, không ngừng cải thiện trình độ, tiềm lực để có cống hiến cao nhất cho nhân dân. Cán bộ, công chức là công bộc của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phải không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập cải thiện trình độ và tiềm lực công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc được giao. Thực hiện được điều đó là cơ sở vững chắc để cán bộ, công chức vừa thực hiện được mục tiêu, lý tưởng cách mạng vừa trau dồi lý tưởng đạo đức cách mạng.

Trong giai đoạn Hiện tại, cán bộ, công chức nhà nước cần khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Vì vậy mà quang minh chính đại, không bao giờ hủ hoá. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ.

Sáu là, mỗi cán bộ, công chức phải nhiều thực hành tự phê bình và phê bình và thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các giải pháp về xây dựng Đảng Hiện tại do Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra. Trong đó có việc “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, phục vụ bắt buộc của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”(15) và thực hiện “cán bộ là công bộc của dân”. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để Đảng ta cũng như đội ngũ cán bộ, công chức của Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, vừa thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vừa trau dồi đạo đức mới theo đúng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh n

TS. Dương Quang Hiển

ThS. Đào Văn Đệ

——————-

Ghi chú:

 

(1) Viện Khoa học xã hội Nhân văn quân sự, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ quân đội, Nxb QĐND, H. 2004.

(2) V.I.Lênin, toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, M. 1978, tr. 371.

(3), (4), (11) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, H. 2000, tr.293, tr.293, tr.291.

(5), (8) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, H. 2000, tr.557, tr.439.

(6), (12) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, H. 2000, tr.161, tr.57.

(7) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, H.2000, tr.226.

(9), (13) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H. 2000, tr.250 – 251, tr.631-645.

(10) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H. 2000, tr.391.

(14) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, H. 1999, tr.38.

(15) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Nxb CTQG, H. 2012, tr.26.

tcnn.vnCác câu hỏi về lý tưởng đạo đức là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê lý tưởng đạo đức là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết lý tưởng đạo đức là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết lý tưởng đạo đức là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết lý tưởng đạo đức là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về lý tưởng đạo đức là gì


Các hình ảnh về lý tưởng đạo đức là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về lý tưởng đạo đức là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin chi tiết về lý tưởng đạo đức là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trịCác câu hỏi về lý tưởng đạo đức là gìCác Hình Ảnh Về…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trịCác câu hỏi về lý tưởng đạo đức là gìCác Hình Ảnh Về…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trịCác câu hỏi về lý tưởng đạo đức là gìCác Hình Ảnh Về…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trịCác câu hỏi về lý tưởng đạo đức là gìCác Hình Ảnh Về…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trịCác câu hỏi về lý tưởng đạo đức là gìCác Hình Ảnh Về…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trịCác câu hỏi về lý tưởng đạo đức là gìCác Hình Ảnh Về…